13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Презентація до лекції "Закономірність ритмічності процесів у географічній оболонці.".

Про матеріал
Дана презентація є ілюстрацією до лекції викладача, що розкриває одне з питань цієї лекції.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

КЛІМАТ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

Номер слайду 2

Клімат – це багаторічний режим погоди, який характерний для будь-якого місця на земній поверхні в силу географічного положення. Даний режим погоди формується під дією глобальних процесів, які відбуваються в земній атмосфері: сонячного випромінювання, теплообміну і вологообміну атмосфери з океанів і поверхнею материків, циркуляції морських течій і атмосфери. Що таке клімат?

Номер слайду 3

Цей термін уперше використав давньогрецький астроном Гіппарх . З грецької термін «клімат» означає «нахил», тобто полуденний нахил сонячних променів. Що означає термін «Клімат» і хто його ввів у науку?

Номер слайду 4

Виділяють кілька груп кліматоутворюючих факторів: Які чинники утворення клімату?

Номер слайду 5

Сонячна радіація  — головне джерело енергії для всіх фізико-географічних процесів, що відбуваються на земній поверхні і в атмосфері. Сонячна радіація. Географічне положення впливає на енергетичну характеристику території, оскільки ближчі до екватора області приймають більшу кількість сонячного випромінювання.

Номер слайду 6

Географічна широта — кут між площиною екватора і прямовисною лінією до даної точки. Від неї залежить зональність в розподілі елементів клімату. Сонячна радіація поступає на верхню межу атмосфери в прямій залежності від географічної широти, яка визначає полуденну висоту Сонця і тривалість випромінювання за сезонами року. З тієї самої причини зональність лежить в основі розподілу температури повітря. Географічна широта

Номер слайду 7

Загальна циркуляція атмосфери — складне і важливе явище природи, яке зумовлює щоденні зміни погоди й формування кліматів земної кулі. Під загальною циркуляцією атмосфери розуміють рух повітряних течій, який охоплює всю атмосферу і здійснює обмін теплом, вологою та зваженими в повітрі домішками між окремими поясами земної кулі. Циркуляція атмосфери

Номер слайду 8

Розподіл суходолу та океанів на поверхні планети є ефективним кліматотвірним фактором. Саме з ним пов'язаний поділ кліматичних типів на морські та континентальні. З ним же пов'язане утворення та позиціонування баричних центрів дії атмосфери: субтропічні зони високого тиску розвиваються над материками влітку, в помірних широтах над материками чітко виражене переважання високого тиску взимку та низького влітку. Це ускладнює систему загальної циркуляції атмосфери, а отже, і кліматичних умов на Землі. Розподіл суші і моря

Номер слайду 9

Течії створюють особливо різкі відмінності в температурному режимі поверхні моря і тим самим впливають на розподіл температури повітря та на атмосферну циркуляцію. Стійкість океанічних течій призводить до того, що їх вплив на атмосферу має кліматичне значення. Відзначимо, зокрема, вплив Гольфстріму на клімат Півночі Європи, Перуанської та Бенгальської течій - на утворення пустель Атакама та Наміб відповідно. Над районами холодних течій збільшується повторюваність туманів (особливо проявляється біля Ньюфаундленду). Морські течії

Номер слайду 10

Океан — це фундаментальна частина кліматичної системи, має високу теплову інерцію , відіграє ключову роль у перерозподілі тепла, повільно виводячи воду з надглибоких шарів та розподіляючи тепло у світовому океані. віддаленість від океанів і морів

Номер слайду 11

Висота над рівнем моря також є географічним фактором, що визначає клімат. Атмосферний тиск з висотою падає, сонячна радіація і ефективне випромінювання збільшуються, температура, як правило, знижується, масова частка водяної пари також зменшується. Висота змінює вертикальний розподіл практично всіх метеорологічних величин, тому дуже суттєво впливає на клімат і закономірності його розподілу на земній кулі, викликаючи явище висотної кліматичної зональності. Висота над рівнем моря

Номер слайду 12

На кліматичні умови в горах впливаютьт орографічні умови - висота і напрям гірських хребтів, експозиція схилів відносно розподілу світла і переважаючих вітрів, ширина долин і кривизна поверхні. Затримуючи перенос мас холодного чи теплого повітря, гори створюють більш чи менш різкі розділи в розподілі температури у великому географічному масштабі. Над горами виникають рухи повітряних течій і особливі форми хмар. Над нагрітими схилами гір також посилюється конвекція і як наслідок - хмароутворення.рельєф

Номер слайду 13

Густий трав'яний покрив зменшує добову амплітуду температури ґрунту і знижує її середню температуру. Вплив рослинного покриву має здебільшого мікрокліматичне значення. Сніговий покрив зменшує втрату тепла поверхнею і коливання її температури. Навесні на танення снігового покриву витрачається велика кількість атмосферного тепла. Над сніговим покривом виникають часті та сильні інверсії температури (взимку пов'язані з радіаційним охолодженням, а навесні - з таненням снігу). Велике альбедо снігу призводить до посилення розсіяної радіації і тим самим збільшує сумарну радіацію і освітленість. Підстилаюча поверхня

Номер слайду 14

Людина впливає на клімат через свою господарську діяльність. Спостерігається вплив людини на мікроклімат (смоги, зміни у водному режимі, вирубка лісів), так і на макрокліматичні умови (викиди парникових газів, опустелювання, порушення озонового шару атмосфери тощо). Антропогенний чинник

Номер слайду 15

Клімат ділиться на кілька типів, що відрізняються режимом опадів, видами опадів, своєрідним температурним режимом, перевними вітрами і атмосферним тиском. Які бувають типи клімату і як вони визначаються?

Номер слайду 16

Кліматичні пояси — широтні смуги земної кулі з відносно однорідним кліматом. Виокремлюють сім основних кліматичних поясів: екваторіальний, два тропічних, два помірних, два полярних (арктичний і антарктичний). Між основними кліматичними поясами є шість перехідних: два субекваторіальних, два субтропічних, субарктичний і субантарктичний (префікс «суб» означає «між»). Для перехідних поясів властивий значний вплив суміжних основних кліматичних поясів. Основні і перехідні кліматичні пояси

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Широтна зональність. Морський клімат. Континентальний клімат. Мусонний клімат. Гірський клімат. Екваторіальний клімат. Субекваторіальний клімат. Тропічний клімат. Пасатний клімат. Тропічний клімат. Тропічний мусонний клімат. Муссоний клімат на тропічних плато. Субтропічний клімат. Субтропічний океанічний клімат і Середземноморський клімат. Субтропічний внутрішньоконтинентальний клімат. Субтропічний муссоний клімат. Клімат високих субтропічних нагірь. Помірний клімат. Помірний морський клімат. Внутрішньоконтинентальний помірний клімат. Помірний муссоний клімат. Клімат гірських районів у помірних широтах. Субполярний клімат. Субантарктичний клімат. Субарктичний клімат. Полярний клімат. Арктичний клімат. Антарктичний клімат

Номер слайду 19

• Високі температури на протязі року (+24…+28) із незначним коливанням. • Велика кількість опадів (2000 – 3000 мм/рік) з рівномірним розподіленням на протязі року. Екваторіальний кліматичний пояс

Номер слайду 20

Панує тропічне повітря (сухе, гаряче) Температура у середньому (+24…+27), кількість сонячних днів до 200 на рік. Опадів дуже мало (до 200 мм на рік) Над океаном температура приблизно така сама, але кількість опадів (майже 2000 мм на рік) і випадають рівномірно. У Північній півкулі є мусонний тип клімату. Тропічні кліматичні пояси

Номер слайду 21

Характерні сезонні зміни температури і опадів. Виділяють кілька різновидів типів клімату: • Морський; • Континентальний; • Різкоконтинентальний; • Мусонний; Різновиди клімату залежать від розташування території відносно моря. Помірні кліматичні пояси

Номер слайду 22

Визначаються суворими кліматичними умовами (тривала холодна зима в умовах полярної ночі, коротке прохолодне літо). На протязі року переважають від’ємні температури (середні температури найтеплішого місяця не перевищують +5)Кількість опадів незначна. Полярні кліматичні пояси

Номер слайду 23

Клімат мусонний, зі зміною повітряних мас по сезонах. Даний клімат характеризується екваторіальними вологими вітрами влітку; сухими тропічними вітрами, пасатами взимку і середньомісячною температурою, що коливається від 15 до 32 ° C, тільки в гірських районах спостерігаються заморозки і випадання снігу. Вода океанів у субекваторіальних поясах має постійну температуру в межах 25 ° С. Висока температура, підвищена солоність і невелика кількість кисню у воді не сприяють біологічній продуктивності. Субекваторіальні кліматичні пояси

Номер слайду 24

Субтропічні кліматичні пояси - географічні пояси Північної й Південної півкуль Землі, що розташовані між тропічними і помірними поясами. Для місцевості, що знаходиться у даному поясі, характерне чергування помірного і тропічного кліматичних режимів. Це пояснюється сезонними ритмами загальної циркуляції атмосферного повітря: в літній час субтропічні пояси знаходяться під впливом пасатного кліматичного режиму, в зимовий - під впливом циклональної циркуляції помірних повітряних мас. Винятком є східні околиці, де спостерігаються літні мусонні опади. Субтропічні кліматичні пояси

Номер слайду 25

Ці пояси відрізняються тим, що влітку тут панує помірний клімат. Через це виникає велика амплітуда коливань температур. У цих поясах дуже багато вічної мерзлоти. Взимку переважають північно-східні і південно-східні вітри, а влітку - західні. Пояси мають 2 кліматичні області. Субполярні кліматичні пояси

Номер слайду 26

Клімат на Землі не завжди був такий як сьогодні, теплі періоди змінювались льодовиковими періодами. Основні причини зміни клімату: Астрономічні (зміна нахилу земної осі, відстані до Сонця, сонячної активності). Географічні (зміна площ материків та океанів, сейсмічна активність, вулканічна діяльність). Метеорологічні (як наслідок астрономічних та географічних причин) – зміна хімічного складу та маси атмосфери. Чи змінюється клімат в часі?

Номер слайду 27

Клімат впливає на життя людини і галузі господарської діяльності. При організації сільськогосподарського виробництва важливо враховувати територіальні кліматичні особливості. Культури можуть давати стійкі високі врожаї тільки тоді, коли вони розміщені у відповідних для них кліматичних умовах. Яка роль клімату для сільського господарства?

Номер слайду 28

Від кліматичних особливостей залежить сучасний транспорт. Наприклад, льоди, що дрейфують, урагани і тумани, шторми ускладнюють судноплавство і стають перешкодою для авіації. Тому безпеку руху повітряних і морських кораблів забезпечується прогнозами погоди. Яка роль клімату для транспорту?

Номер слайду 29

Кліматичні особливості впливають на здоров’я людини, можуть виникати головні болі, запаморочення, нудоту. Яка роль клімату для здоров'я людини?

Номер слайду 30

Дякую за увагу!

pptx
Додано
24 вересня 2019
Переглядів
913
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку