Презентація до майстер-класу «Формування математичної компетентності учнів на уроках математики шляхом впровадження ІКТ»

Про матеріал
ознайомлення з шляхами формування математичної компетентності учнів засобами ІКТ, які використовуються у практиці організації освітнього процесу з математики; поглиблення професійних знань щодо репрезентованої теми; спрямування подальшої професійної діяльності педагогів на активне використання ІКТ в освітньому процесі з метою формування математичної компетентності учнів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Формування математичної компетентності учнів на уроках математики шляхом впровадження ІКТ»Майстер-клас Гладкевич Алли Володимирівни, вчителя математики Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Номер слайду 2

Мета майстер-класу:123презентація ІКТ, які використовуються у практиці організації освітнього процесу з математики;поглиблення професійних знань щодо репрезентованої теми;спрямування подальшої професійної діяльності педагогів на активне використання ІКТ в освітньому процесі з метою формування математичної компетентності учнів.

Номер слайду 3

Неможливо навчати сучасних дітей так, як навчали нас. Лілія Гриневич

Номер слайду 4

Лабораторія «ІКТ на уроках математики»Відділ «Рефлексивний»4 Відділ «Презентаційний»1 Відділ «Практичний»2 Відділ «Показовий»3

Номер слайду 5

Відділ«Презентаційний»

Номер слайду 6

Вправа «Обери геометричну фігуру»Характеристики геометричних фігур (за Є. Климовою)Трикутник. Лідер, прагне все сам вирішувати і брати на себе відповідальність за інших. Йому властивий егоїзм, бажання бути в центрі уваги. Рішучий, але не переносить заперечень. Легко розуміє головне, схоплює зміст пояснення, але нетерплячий, не вміє слухати інших, йому подобається змагатися і перемагати. Іноді переоцінює свої можливості. Квадрат. Організований, працелюбний, розумний, але інколи занадто приділяє уваги дрібницям і тому втрачає основне. Дуже впертий, іноді важко його переконати в чому-небудь. Багато знає, проте схильний до хизування своїми знаннями. Терплячий, але може бути нерішучим, дуже заощадливий, іноді до скупості. Коло. Вроджений психолог. Йому дуже цікаво вивчати інших людей. Він доброзичливий і чуйний, але йому важко бути рішучим і принциповим. Добре розуміє інших людей, намагається всім догодити. Справедливий. Більше подобаються гуманітарні, аніж точні науки.

Номер слайду 7

Вправа «Очікування»

Номер слайду 8

Тема дослідження:«Формування математичної компетентності учнів на уроках математики шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій».

Номер слайду 9

Головне завдання вчителя: розвивати математичні здібності й навички учнів; підвищувати престиж знань; формувати не тільки математичні, але й ключові компетентності, тобто формувати вміння використовувати набуті в процесі навчання знання в повсякденному житті.

Номер слайду 10

Математична компетентність - оперувати числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині та в просторі; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності; розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. (Математика 5–9 класи, Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів)

Номер слайду 11

Складові математичної компетентності: обчислювальна (готовність учня застосовувати обчислювальні вміння на практиці); інформаційно-графічна (утворює готовність застосовувати вміння і навички, способи діяльності пов’язані з графічною діяльністю); логічна (забезпечується здатністю учня виконувати логічні операції у процесі розв’язування рівнянь, розгадування ребусів і головоломок, розрізнення істинних і хибних тверджень); геометрична (виявляється у володінні просторово ю уявою).

Номер слайду 12

Завданняпроцесу формування МК : поширення системних знань через міжпредметні зв’язки, що робить людину компетентною; забезпечення засвоєння учнями практичних навичок, необхідних для життя в сучасному суспільстві.

Номер слайду 13

Інформаційно-комунікаційні технології - сукупність методів та технічних засобів, які використовуються для збирання, створення, організації, зберігання, опрацювання, передавання, подання й використання інформації.

Номер слайду 14

Використання ІКТ передбачає підвищення якості освіти; сприяє мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів; дозволяє учням глибше пізнати, міцніше засвоїти сутність теоретичних і практичних знань, краще оперувати поняттями і застосовувати отримані знання у практичній діяльності.

Номер слайду 15

Текстовий редактор Word створюю різні документи – таблиці, схеми, ілюстрації, карти інструкцій; готую роздатковий матеріал для уроків, тексти контрольних робіт, тести; допомагаю оформити школярам пояснювальні записки до творчих проектів, реферати.

Номер слайду 16

Додаток Excel Урок математики у 6 класі. Тема. Кругові та стовпчасті діаграми. Етап уроку. Мотиваційний (Актуалізація опорних знань). Задача. У шостому класі Кумарівської ЗОШ навчаються 26 учнів. Початковий рівень мають – 4 учні, середній – 9, достатній – 11 учнів, високий – 1 учень. Побудувати кругову та стовпчасту діаграми успішності учнів.

Номер слайду 17

Графічний редактор Paint  Урок геометрії у 7 класі. Тема. Властивості паралельних прямих Етап уроку. Опрацювання навчального матеріалу. Завдання. Щоб дані довільні прямі стали паралельними, треба динамічно змінювати градусну міру одного з кутів (наприклад, внутрішнього до такої міри, щоб він став рівним із різностороннім з ним, або в сумі із одностороннім становив 1800).

Номер слайду 18

Програма Power. Point Урок алгебри у 7 класі. Тема: розв’язування систем рівнянь з двома змінними. Етап. Цілевизначення і планування діяльності.

Номер слайду 19

Програма Power. Point Урок математики у 5 класі. Тема. Порівняння десяткових дробів. Етап уроку.  Мотиваційний (Актуалізація опорних знань). Етап уроку. Опрацювання навчального матеріалу.

Номер слайду 20

Програма Publisher газети; буклети; лепбуки.

Номер слайду 21

Програма Advanced Grapher. Урок алгебри у 7 класі. Тема. Розв’язування систем лінійних рівнянь графічним способом. Етап уроку. Опрацювання навчального матеріалу. Завдання. Розв’язати систему рівнянь графічно: 3х+у=7х+у=3 

Номер слайду 22

Програми GRAN1, GRAN2, GRAN3 Урок математики у 6 класі. Тема. Круг та його частини. Етап уроку. Рефлексивно-оцінювальний. (Домашнє завдання). Завдання. Створити колекцію малюнків, в яких приховані дані геометричні фігури.

Номер слайду 23

Програми GRAN1, GRAN2, GRAN3 Урок геометрії у 11 класі. Тема. Піраміда. Етап уроку. Опрацювання навчального матеріалу. Задача на обчислення. У правильній чотирикутній піраміді бічне ребро дорівнює 9 од., а площа основи 20 кв. од. Обчислити висоту піраміди; радіус описаного навколо основи кола; кут між сусідніми бічними ребрами; кут нахилу бічного ребра до площини основи; кут між площинами суміжних бічних граней.

Номер слайду 24

Програма «Системи лінійних рівнянь» Урок алгебри у 7 класі. Тема. Розв’язування систем лінійних рівнянь графічним способом. Етап уроку. Опрацювання навчального матеріалу. Завдання. Розв’язати систему рівнянь графічно: 3х−у=16х−2у=5 

Номер слайду 25

Програма My. Test X

Номер слайду 26

Програма Online Test Pad. Тест «Сума n перших членів арифметичної прогресії» з алгебри для учнів 9 класу допомагає перевірити рівень знань учнів з даної теми та підготуватися до контрольної роботи.

Номер слайду 27

Сайт formula.co.ua.дозволяє розв’язувати математичні завдання, ввівши відомі параметри у відповідні формули

Номер слайду 28

Програма Word Аrtметод графічної систематизації – хмари слів

Номер слайду 29

Програма«Генератор QR-кодів»учні :установлюють сканер GR-кодів;зчитують закодовану інформацію;відкривають завдання на смартфонах;роблять необхідні записи у зошитах і відразу отримують свій результат.

Номер слайду 30

Сайт  «Мій Клас»засоби: телефон планшет ноутбук

Номер слайду 31

Результати використання ІКТ:учні: оперують числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині та в просторі; розв’язують задачі, зокрема практичного змісту; будують і досліджують найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретують та оцінюють результати; використовують математичні методи у життєвих ситуаціях.

Номер слайду 32

Результати використання ІКТ: учні: призери ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (2016 р.) добрі та відмінні результати у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» та предметній олімпіаді «Олімпус».

Номер слайду 33

Відділ«Практичний»

Номер слайду 34

Вправа «Хмара»Завдання:створити хмару «Дроби» у програмі Word Art

Номер слайду 35

Вправа «Тестування»Завдання: виконати тестові завдання по темі «Звичайні дроби. Основна властивість звичайних дробів»на платформі Online Test Pad

Номер слайду 36

Вправа «Тренажер»Завдання: виконати завдання на всі дії зі звичайними дробами у програмі-тренажері «Звичайні дроби»

Номер слайду 37

Відділ«Показовий»

Номер слайду 38

Урок алгебри, 9 клас Тема «Арифметична та геометрична прогресії навколо нас»

Номер слайду 39

Відділ«Рефлексивний»

Номер слайду 40

Самоаналіз уроку

Номер слайду 41

Вправа «Будинок»

Номер слайду 42

pptx
Додав(-ла)
Гладкевич Алла
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
4 червня 2019
Переглядів
2223
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку