24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Презентація до статті "Нормативно - правові аспекти роботи з батьками"

Про матеріал

Потребами сьогодення продиктована необхідність тісніше поєднувати родинне й суспільне дошкільне виховання, адже сім'я та заклад дошкільної освіти компенсуючого типу – два важливих, тісно пов'язаних між собою інститути соціалізації дитини, де відбувається становлення та формування повноцінної гармонійної особистості. В статті розкрите це актуальне питання у нормативно – правовому аспекті. Презентація допоможе розкрити зміст статті.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОБОТИ З БАТЬКАМИПідготувала до ІІІ засіданняметодичного об’єднання «Еквівалент спеціальної освіти» 16.05.2018 р. у ДНЗ № 54вчитель – логопед ДНЗ №25 Тимофєєва М. С

Номер слайду 2

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИСтаття 51 Кожен з подружжя має рівні права та обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття…Стаття 53 Кожен має право на освіту. Держава гарантує доступність та безоплатність дошкільної….освіти. Название графика2008200920102011305070120

Номер слайду 3

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»Стаття 52 Категорії учасників освітнього процесу1. Учасниками освітнього процесу є:здобувачі освіти;педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;батьки здобувачів освіти;…Стаття 11 Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несуть батьки. Батьки самостійно обирають способи та форми, якими забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту.3050

Номер слайду 4

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ»Стаття 8 Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. наголошено, що. Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

Номер слайду 5

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ»Стаття 9 Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.

Номер слайду 6

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ» Стаття 36 Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.

Номер слайду 7

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ» Стаття 36 Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;поважати гідність дитини;виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

Номер слайду 8

Лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9 – 546 «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» Напрямки співпраці ЗДО з родинами:створення інформаційно – просвітницького простору для батьків;підвищення фахової майстерності педагогів через ознайомлення з родинним досвідом виховання;сприяння інтеграції родинного виховання в суспільне;заохочення батьків брати активну участь в освітньому процесі;узгодження понять, цінностей, досягнення єдності виховних впливів на дитину в родині та в ЗДО;формування у пед. працівників та батьків позитивного ставлення до партнерської взаємодії, орієнтація на взаєморозуміння та взаємоповагу.

Номер слайду 9

Лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9 – 546 «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» Зроблено наголос на партнерський формат взаємин та організацію освітнього процесу на принципах партнерства і довіри. 

Номер слайду 10

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

pptx
Додано
26 червня 2018
Переглядів
893
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку