26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Презентація до теми: "Лексикографія. Види словників"

Про матеріал
Презентація створена для проведення уроків за темою "Лексикографія. Види словників" (10 клас). Знайомить учнів із основними відомостями про словники, їх види, побудову.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготувала викладач української мови і літератури Панчук А.Ф.

Номер слайду 2

План 1. Словник - це… 2. Типи словників. 3. Перекладні словники. 4. Тлумачні словники. 5. Етимологічні словники. 6. Словники синонімів, антонімів, паронімів. 7.Орфографічні, орфоепічні та інші словники правильності мови. 8. Фразеологічні словники.

Номер слайду 3

Словник — упорядкований в алфавітному чи тематичному порядку список заголовних слів, лексикографічно опрацьованих. Таке довідкове видання містить впорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень тощо) з короткими їх характеристиками або характеристиками позначених ним понять або з перекладом на іншу мову.

Номер слайду 4

Типи словників Діалектні словники Етимологічні словники Зворотні словники Історичні словники (різновид тлумачного словника) Ономастичний словник Орфоепічний словник Орфографічний словник Перекладний словник Словник антонімів Словник епітетів Словник іншомовних слів Словник мови письменника Словник омонімів Словник паронімів Словник синонімів Словник скорочень Словник сполучуваності Словник топонімів Словотвірний словник Термінологічний словник Тлумачний словник

Номер слайду 5

Перекладні словники У багатомовних (перекладних) словниках дається не пояснення (тлумачення) значень слів, а переклад, тобто підбирається слово-відповідник іншої мови. Найчастіше це двомовні словники. Їх створюють для цілей перекладу й активно використовують при вивченні іноземної мови. Значно рідше за двомовні створюються словники, які охоплюють три і більше мов. Крім того створено чимало диференційних словників, в яких наводяться лише ті слова, які не збігаються за значенням.

Номер слайду 6

Тлумачні словники Тлумачний словник — словник, який пояснює, тлумачить значення слів, показує сферу їх використання, подає граматичні, акцентуаційні, правописні, стилістичні характеристики слів, фіксує стійкі словосполучення термінологічного і фразеологічного характеру з розкриттям їхніх значень. Тлумачний словник визначає лексичні норми літературної мови на певному етапі її розвитку. Розміщення слів у тлумачному словнику алфавітне. Кожне значення слова проілюстровано реченнями-цитатами з художньої, наукової літератури, публіцистики, фольклору. При реєстрових словах подано інформацію про їхні граматичні характеристики, стилістичне забарвлення.

Номер слайду 7

Етимологічні словники Етимологічний словник — лексикографічна праця, в якій з'ясовується походження і істинне значення слова, реконструюється його найдавніша форма, визначається, чи слово споконвічно належить певній мові, чи запозичене, як воно утворилося, яка ознака покладена в основу назви тощо. Ці словники можуть бути повними і короткими, словниками однієї мови і групи споріднених мов.

Номер слайду 8

Словники синонімів, антонімів, паронімів Ці словники теж значною мірою сприяють піднесенню мовної культури, розвивають навички стилістичної майстерності. Увага до синонімічних, антонімічних засобів допомагає збагачувати вираження думок і почуттів, досягати більшої точності, емоційності мовлення. Ставилась мета не лише дати тлумачення компонентів антонімічних пар та проілюструвати їх вживання, а й показати антонімічні слова в живих контекстуальних зв'язках, особливості сполучуваності антонімів, уживання їх у фразеологічних зворотах.

Номер слайду 9

Орфографічні, орфоепічні Українські орфографічні словники видавалися досить часто ще в 20-х роках, але зі зміною правопису у 1946 р. постала потреба в нових словниках цього типу. Відомий український лексикограф Колектив науковців Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні створив великий (з реєстром до 114 000 слів) «Орфографічний словник української мови» (1975, 1977).

Номер слайду 10

Фразеологічні словники Уживання фразеологічних зворотів збагачує мову, надає їй яскравої емоційної забарвленості, виразності. Чимало фразеологічних довідників присвячено прислів'ям та приказкам — справжнім перлинам народної мудрості. 1993 року вийшов «Фразеологічний словник української мови» в двох книгах. Це своєрідний підсумок попередніх надбань у систематизації української фразеології, зібрання найуживаніших сталих словосполучень з їхніми різноманітними функціональними характеристиками.

Номер слайду 11

Використанні джерела http://uk.wikipedia.org/wiki/ http://nashformat.ua/books/filologia/Tlumachnyj-slovnyk-ukrainskoi-movy http://www.zbirka.pp.ua/load/slovniki/1/37-1-0-302 http://bookish.com.ua/products/

ppt
Додано
5 жовтня 2019
Переглядів
1548
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку