21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Презентація до уроку "Екологія як наука про довкілля " 11 клас

Про матеріал

Презентація до уроку з екології, ( складну багатогранну науку- про взаємовідносини живої і неживої природи) 11 клас.Структура екології, її місце серед інших наук,розділи сучасної екології.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Структура сучасної екології та її місце в системі наук

Номер слайду 2

Еколо́гія (будинок, дім; наука) — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.

Номер слайду 3

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.

Номер слайду 4

Термін «екологія» ввів відомий німецький зоолог Е. Геккель, який у своїх працях «Загальна морфологія організмів» (1866) і «Природна історія міротворенія» (1868) вперше спробував дати визначення сутності нової науки.

Номер слайду 5

Сучасна екологія — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні,гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети. Сьогодні її поділяють на: біоетику, біоекологію, геоекологію, техноекологію,  соціоекологію і космічну екологію.

Номер слайду 6

Біоетика (з грецької мови βίος — життя, ἔθος — звичай) — нормативне знання, що охоплює питання турботи про здоров'я і життя людини. Біоекологія - галузь науки й техніки, що перебуває на стику біології, екології. Геоекологія — вивчає охорону і раціональне використання природних ресурсів. Техноекологія вивчає техногенні фактори забруднення довкілля. Соціоекологія — вивчає вплив соціально-економічних факторів на довкілля. Космічна екологія-розділ екології, який досліджує взаємодію живих організмів з навколишнім середовищем в аспекті співвідношення явищ життя з космічним простором.

Номер слайду 7

Розділи сучасної екологіїАутекологія (екологія організмів) вивчає взаємозв'язки представників виду з оточуючим їх середовищем. Демекологія (екологія популяцій) описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини. Синекологія (екологія угруповань) аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем. Біосферологія (глобальна екологія) вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з'ясовує закономірності еволюції біосфери.

Номер слайду 8

Аутекологія (екологія організмів) вивчає взаємозв’язки представників виду з оточуючим їх середовищем. Цей розділ екології займається, головним чином, визначенням меж стійкості виду і його ставленням до різних екологічних факторів. Аутекологія вивчає також вплив середовища на морфологію, фізіологію та поведінку організмів.

Номер слайду 9

Демекологія (екологія популяцій) описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини. Цей розділ ще називають динамікою популяцій, або популяційною екологією. Синекологія (екологія угруповань) аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем. Біосферологія (глобальна екологія) вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з’ясовує закономірності еволюції біосфери.

Номер слайду 10

В структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки: Загальна екологія. Спеціальна екологія. Прикладна екологія

Номер слайду 11

Загальна екологія. Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.

Номер слайду 12

Спеціальна екологія. Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.

Номер слайду 13

Прикладна екологія. Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань

Номер слайду 14

Місце екології в системі наук. М. Ф. Реймерс (1990) вважає, що екологія тісно пов’язана з 70 великими науковими дисциплінами

Номер слайду 15

Для сучасної людини знання основ екології не менш важливе, ніж основ фізики, хімії, математики. Екологізація виробництва - один з провідних напрямів науково-технічного прогресу, покликаної не тільки забезпечити узгоджене функціонування природних і технічних систем, а й значно підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше набуває особливостей прикладної науки.

Номер слайду 16

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.3
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.4
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. sidenko galina
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шевченко Надежда
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Глухівська Глафіра Миколаївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
pptx
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
13 січня 2018
Переглядів
10921
Оцінка розробки
4.4 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку