7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

​Урок на тему : " Що можна зробити для зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу ? "

Про матеріал

Тема: Що можна зробити для зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу?

Цільова аудиторія: середня та старша школа, 9-11 класи

Мета уроку:

- сформувати розуміння екологічних загроз, пов'язаних із збільшенням викидів вуглекислого газу;

- розвинути навички спостережливості та оцінки змін, що відбуваються в навколишньому середовищі під впливом господарської діяльності людини;

- розвинути навички планування заходів, спрямованих на зменшення загрози для природного середовища;

- заохотити до слідкування за актуальними повідомленнями в ЗМІ про стан навколишнього середовища на локальному та глобальному рівнях.

Перегляд файлу

Тема: Що можна зробити для зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу?

Цільова аудиторія: середня та старша школа, 9-11 класи

Мета уроку:

- сформувати розуміння екологічних загроз, пов’язаних із збільшенням викидів вуглекислого газу;

- розвинути навички спостережливості та оцінки змін, що відбуваються в навколишньому середовищі під впливом господарської діяльності людини;

- розвинути навички планування заходів, спрямованих на зменшення загрози для природного середовища;

- заохотити до слідкування за актуальними повідомленнями в ЗМІ про стан навколишнього середовища на локальному та глобальному рівнях.

Учні повинні:

- називати джерела викидів вуглекислого газу;

- пропонувати способи зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу, джерелами яких є: транспорт, енергетична промисловість, промислове виробництво, домашнє господарство;

- слідкувати за актуальним станом атмосферного забруднення у власному регіоні, країні та світі.

Час уроку: 45 хвилин

Методи та форми роботи: робота в групах, колективна робота;

 робота з текстом, дискусія, метаплан, ментальна карта, рейтинг – стовпчаста діаграма.

Дидактичні матеріали: навчальний посібник «Моя школа оберігає клімат Землі», с. 6-28.

 4 аркуші паперу зі структурою метаплану;

 ментальна карта (дод. 1);

 метаплан (дод. 2);

 рейтинг у формі стовпчастої діаграми (дод. 3);

Хід уроку:

Вступна частина:

1. Прочитайте вголос фрагмент однієї з лекцій М. Попкевича (польського експерта з кліматичних змін):

Якщо світ і далі йтиме сьогоднішнім шляхом, кількість викинутих в атмосферу парникових газів, особливо вуглекислого газу, може збільшитись і спричинити ряд трагічних наслідків як для нашої цивілізації, так і для існування більшості видів тварин і рослин...

2. На основі відповідей учнів на запитання:

«Яким чином людина сприяє збільшенню викидів вуглекислого газу в атмосферу?» намалюйте на дошці ментальну карту (дод. 1).

3. Під час підведення підсумків дискусії повісьте на дошці фрагмент статті М. Попкевича.

Це додасть учням натхнення для пошуків способів протидії зростанню викидів парникових газів у атмосферу. Також запишіть на дошці (або повісьте табличку) з таким текстом:

Головна частина:

1. Запишіть на дошці тему:

Що ти можеш зробити для стабілізації клімату?

2. Поділіть клас на 4 групи. Кожній групі роздайте аркуш з метапланом

(дод. 2) із запитанням, на яке група повинна дати відповідь:

Група 1

Що ти можеш зробити для зменшення викидів СО2 в атмосферу,  джерелом яких є транспорт?

Група 2

Що ти можеш зробити для зменшення викидів СО2 в атмосферу,  джерелом яких є промислове виробництво?

Група 3

Що ти можеш зробити для зменшення викидів СО2  в атмосферу,  джерелом яких є домашнє  господарство?

Група 4

Що ти можеш зробити для зменшення викидів СО2 в атмосферу,  джерелом яких є енергетична промисловість?

3. Кожна група протягом 10 хвилин шукає відповідь на запитання:

 Яка ситуація на сьогодні?

 Як повинно бути?

 Чому так відбувається?

 Який вихід? – запропонуйте заходи на локальному та глобальному рівнях, спрямовані на охорону навколишнього середовища.

Найважливіші відповіді учні записують у короткій формі у відповідному місці метаплану.

4. Попросіть представників кожної групи презентувати результати своєї роботи. Слідкуйте за правильністю відповідей, особливо, коли йдеться про різницю між причинами (відповіді на запитання: Чому так відбувається?) та наслідками (відповіді на запитання: Яка ситуація на сьогодні?).

5. Висновки роботи учнів запишіть на загальному аркуші паперу.

Підсумок:

1. Підведіть підсумки роботи учнів.

2. Протягом дискусії записуйте висновки робіт груп.

3. Разом з учнями складіть рейтинг цілей у формі стовпчастої діаграми

(дод. 3).

Домашнє завдання:

1. Організуйте конкурс проектів із запобігання негативним змінам клімату у вашій місцевості:

- поділіть клас на групи,

- кожній групі дайте завдання опрацювати конкретне вирішення проблеми

забруднення атмосфери у вашій місцевості.

2. Запропонуйте учням слідкувати за актуальними повідомленнями в ЗМІ про зміни клімату на глобальному рівні та пов’язані з ними кліматичні явища в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектна пропозиція

Проект стосується причин та наслідків глобального потепління, способів зменшення загроз для життя на нашій планеті та має на меті звернути увагу на позицію людства щодо раціонального управління невідновлювальними ресурсами, особливо щодо збереження енергії.

Проект має інтердисциплінарний та колективний характер, спрямований на учнів та вчителів, зацікавлених проблемами захисту атмосфери.

1. Загальні цілі

- усвідомлення загроз, які несе з собою потепління атмосфери;

- формування відношення до необхідності збереження електро- та теплоенергії;

- пропагування екологічного стилю життя;

- заохочення дій задля захисту атмосфери.

2. Конкретні цілі

 -наголошування на наслідках потепління клімату на локальному та глобальному рівнях;

- розвиток навичок оцінювання кліматичних змін та їх впливу на життя нашої планети;

- усвідомлення необхідності вживання заходів на місцевому та

індивідуальному рівнях;

- заохочення збирання та аналізу актуальної інформації на тему явищ, пов’язаних з глобальним потеплінням клімату;

- пошук кращих прикладів окремих людей та груп людей у відношенні до природного середовища;

- формування міжпредметних навичок:

- користування різними джерелами для отримання потрібної інформації;

- селекціонування та влучне використання інформації;

- ситуативне спілкування;

- презентації власної точки зору;

- ефективна співпраця в команді;

- використання знань на практиці.

3. Передбачувані досягнення учнів

Учні повинні вміти:

- називати причини глобального потепління клімату Землі;

- називати спостережувані кліматичні явища на земній кулі та визначати їх наслідки;

- вказувати регіони світу, які знаходяться під найбільшою загрозою, пов’язаною з глобальними кліматичними змінами;

- передбачати подальші тенденції кліматичних змін та їх наслідки;

- пояснювати вплив людини на потепління клімату та навчитися передбачати наслідки її діяльності;

- оцінювати вплив власних дій на процес кліматичних змін;

- користуватися різними джерелами інформації, аналізувати та інтерпретувати дані з обраної теми;

- розуміти необхідність збереження електро- та теплоенергії у щоденному житті;

- особисто вживати заходи та заохочувати інших оберігати навколишнє середовище.

4. Виконавці проекту учні:

- 9-10 класи;

- 6 клас;

 вчителі:

- природничих та точних дисциплін (природознавства, біології, географії, хімії, фізики та математики);

- української чи іноземної мови;

- інформатики;

- трудового навчання, мистецтвознавства;

- класний керівник;

 експерти:

- наукові працівники, які займаються проблематикою кліматичних змін.

5. Тематика проекту

1. Зміни клімату або що, власне, відбувається?

 глобальне потепління – криза «не на сьогодні» та наше сприйняття небезпеки, парниковий ефект в дії, спостережувані явища та їх наслідки:

- спека,

- зміщення кліматичних поясів,

- танення льодовиків,

- танення вічної мерзлоти,

- танення льоду Арктики та льодовиків Гренландії і Антарктиди,

- підвищення рівня океанів,

- зміни морських течій та їх вплив на клімат (Гольфстрім),

- збільшення потужності ураганів,

- інтенсифікація гідрологічного циклу: повені, засухи, опустелювання,

- пожежі,

 прогнозовані зміни клімату України,

 вплив кліматичних змін на: експансію захворювань та комах, вимирання видів, вплив температурних коливань та концентрації вуглекислого газу на океани, дефіцит води та його вплив на життя людей в різних регіонах світу.

2. Шляхи майбутнього або «гірка правда»

 джерела викидів вуглекислого газу, держави, які викидають найбільше парникових газів, прогнози подальших змін концентрації парникових газів в атмосфері та зміни температури на земній кулі, вплив кліматичних змін на суспільство – ресурси, біженці, конфлікти, шляхи майбутнього та їх вибір.

3. Роздоріжжя: звідси до майбутнього або нелегкий вибір

 способи зменшення викидів парникових газів з різних джерел,

 наслідки вживання або невживання заходів, майбутнє залежить від нас – індивідуальна та колективна відповідальність за життя на нашій планеті.

6. Розклад заходів

 ознайомлення дирекції школи та педагогічної ради із загальною тематикою проекту,

 вибір учнів та вчителів, які мають бажання взяти участь у проекті,

 вибір координатора заходів, пов’язаних з реалізацією проекту,

 ознайомлення цих осіб з принципами реалізації завдань,

 планування способів та терміну презентації результатів роботи,

 створення груп, серед яких розподіляються теми та завдання,

 збирання інформації, виконання завдань,

 підготовка презентації результатів роботи на розгляд класу, школи,

 організація шкільного заходу: презентація робіт та їх оцінювання,

 продовження інформаційної акції в місцевому середовищі: школа, дім, мікрорайон.

7. Зміст завдань

 тривожні погодні явища та їх вплив на життя на нашій планеті,

 прогнозовані зміни клімату в Україні або що нас чекає в найближчому і дальшому майбутньому, парникові гази, особливо вуглекислий газ, – джерела викидів та способи їх зменшення, раціональне споживання тепло- та електроенергії, транспорт і споживання енергії, збільшення викидів парникових газів, наша участь у процесі глобального потепління клімату Землі, почни діяти – що можна зробити тут і зараз?

8. Пропоновані завдання для учнів та способи їх реалізації

Географія, біологія, природознавство:

 створення карти просторової диференціації викидів СО2

 в Україні та у світі; створення «Порадника відповідального споживача»;

 створення плакатів на тему «Живи мудро, ощадно і в згоді з природою»;

 підготовка постерів «Теперішнє та майбутнє нашої планети».

Хімія:

 підготовка графічної діаграми на тему «Парниковий ефект та глобальне потепління клімату»,приготування плакату «Парникові гази».

Фізика:

 приготування реферату на тему: «Раціональне споживання енергії – енергозбереження та енергоефективність»;

 виготовлення плакатів на тему: «Джерела енергії в нашій місцевості та їх використання»;

 виготовлення постеру: «Теплові характеристики різних будівельних матеріалів»;

 опрацювання даних для порівняння споживання енергії у ситуації різного споживацького ставлення.

Математика:

 опрацювання результатів анкетування у вигляді стовпчастих та кругових діаграм;

 розробка формул для підрахунку викидів парникових газів із різних джерел.

Українська та іноземна мови:

 укладання словника понять та термінів «Світ перед глобальною небезпекою»;

 створення «Книжки цитат» – збірка думок, висловлювань відомих науковців, політиків та людей з бізнесу на тему впливу людини на майбутнє нашої планети;

 написання статей до шкільної та місцевої газет з метою пропагування необхідності

збалансованого управління природними ресурсами;

 власні вірші на тему ощадного споживання енергії на щодень;

 написання оповідання «Моя подорож у часі – Земля через 100 років»;

 написання невеликого дослідження – «Моє місто – для людей чи для автомобілів?» та «Майбутнє нашої планети».

Інформатика:

 створення власних інформаційних баз – збирання, групування та обробка інформації з різних Інтернет-джерел;

 створення мультимедійної презентації на обрану тему;

 створення Інтернет-сторінки «Кліматичні зміни або Земля на роздоріжжі»;

 написання рефератів з використанням комп’ютерних програм.

Трудове навчання, мистецтвознавство:

 розробка проекту «Мікрорайон ХХІ століття»;

 створення макету «Екологічний будинок»;

 створення декорацій та костюмів для театральної вистави «Молода людино, пам’ятай про збереження світла, тепла, газу та води».

Виховні години:

- організація дебатів з участю захисників та противників ліквідації транспортного руху в центрі вашого міста;

- підготовка питань для інтерв’ю з особами, які приймають рішення, пов’язані із захистом природного середовища у вашій місцевості;

- організація шкільного заходу для місцевої громади (учні, батьки, вчителі),

що пропагував би екологічний стиль життя.

9. Способи презентації проекту

 шкільний заклик;

 театральна вистава;

 збірка поезій;

 телетурнір, вікторина, конкурси:

- знання,

- фотографії,

- на найкращу презентацію, гасло, постер, плакат, макет,

- на найкраще оповідання, вірш, дослідження (українською чи іноземною мовами),

- на найкраще математичне, фізичне дослідження;

- виставка пластичних робіт;

- семінар, лекція, дебати;

- банк ідей;

-шкільна газета – статті;

- інтерв’ю;

- інформаційна акція: листівки, брошури.

10. Критерії оцінювання роботи та виду активності учнів ефективність роботи команди та окремих учнів:

- кількість та цінність зібраної інформації;

- спосіб її оцінювання, вибору та обробки;

- ступінь розуміння глобальних взаємозалежностей у навколишньому середовищі;

- висновки, що впливатимуть на формування життєвих принципів;

 стиль роботи групи:

- рівень заангажованості окремих членів групи;

- обмін знайденою інформацією;

- методи прийняття рішень та розв’язання конфліктів;

- самооцінка здійсненої роботи;

 спосіб презентації результатів роботи:

- оригінальність та привабливість презентації;

- зацікавлення інших цією темою;

- вживання конкретних заходів на локальному рівні.

11. Ресурси

 наявні:

- знання, вміння та емоційне заангажування вчителів і учнів;

- уміння співпрацювати в команді;

- підтримка з боку директора школи та шкільного середовища;

- джерела інформації про навколишнє середовище;

- дидактичні допоміжні матеріали (карти, дошка і т.п.) та обладнання (проектор, комп’ютер і т.д.) зі шкільних ресурсів; ті, які вимагаються:

- нагороди для учнів, друк та копіювання матеріалів;

- канцелярське та інше приладдя, необхідне для реалізації проектів.

12. Оцінка проекту

 організація підсумкової сесії – нагородження та відзнака найкращих проектів;

 рівень задоволення виконавців проекту від здійсненої роботи;

 бажання учнів у подальшому займатися творчою працею задля захисту навколишнього середовища;

 позитивна оцінка осіб, до яких проекти були спрямовані.

Інструменти оцінювання

- анкетування;

- розмови з особами, до яких проекти були спрямовані.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Петрів Олена
  Чудовий урок! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 січня 2018
Переглядів
1095
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку