До розіграшу
залишилось:
11 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація до уроку Кристалічні гратки. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

Про матеріал

Форми роботи: бесіда, розповідь, демонстрації, інтерактивний прийом «Мозковий штурм», «Точка зору», гра «Вірю не вірю», гра «Хімічна естафета», лабораторна робота

Методи та прийоми: словесні: бесіда, розповідь; наочні: демонстрація, комп'ютерна програма; практичний: лабораторний дослід, робота в групах.

Обладнання та матеріали:Періодична система хімічних елементів

Д. І. Менделєєва, моделі кристалічних ґраток, приклади речовин з різними типами кристалічних ґраток, комп'ютерна програма(презентація), дидактичний роздатковий матеріал.

Мультимедійні засоби навчання: Комп'ютер, мультимедійний проектор, екран

Програмні ресурси: Презентація

Друкований роздатковий матеріал: Інструкції по визначенню кристалічних граток

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Проблемне питання

Номер слайду 3

Як ти розумієш зміст поняття «хімічний зв'язок»?Запитання 1 Які типи хімічного зв'язку ви знаєте?Запитання 2 Які структурні частинки атома беруть участь в утворенні хімічного зв’язку? Запитання 3 Йонний зв’язок зазвичай утворюється між атомами Запитання 4 Запитання 5 Згадай. У чому полягає відмінність йонних, атомних і молекулярних кристалічних ґраток?

Номер слайду 4

З роси, з морів, річок і плес Вода як перейде у пару, Одразу ж лине до небес. Щоб утворити в небі хмари.І впасти з хмар на ниви Як сніг, як град, як злива. Знов перейти у пару І повернутись в хмару, І впасти з хмар на ниви Як сніг, як град, як злива. Цей шлях, що вона робить, І зветься колообіг.

Номер слайду 5

АГРЕГАТНИЙ СТАН

Номер слайду 6

Видите камень вон тот, придорожный?Камень как камень…Обычный…Возможно. Как бы о нем поточнее узнать?Надо науку на помощь призвать. Как пишется «камень», научит Грамматика. Размеры и форму найдет Математика. Физика массу отыщет и вес. Минералогия взглянет на срез.«Это кремень», – скажет ребятам, – И называют его силикатом. Археология скажет: «Находка!Справа на камне видна обработка!»«Жил в этой местности древний народ…» –Дальше История слово берет. Камень в овраге лежит придорожном…Камень простой? Или, может быть, сложный?О камне ты все ли узнал, Человек?Наука поможет! Не каменный век!

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Залежність фізичних властивостей речовини від типів кристалічних ґраток Кристалічні ґратки

Номер слайду 9

Мета уроку

Номер слайду 10

Будова твердих речовин. Підказка: Чорний Іванко у дерев'яній сорочці, Де носом поведе там замітку кладе.

Номер слайду 11

 Властивості речовин в твердому стані залежать від типу кристалічної гратки (перш за все від того, які частки знаходяться в її вузлах), що, в свою чергу, обумовлено типом хімічного зв'язку в даній речовині.

Номер слайду 12

Інструкція з визначення типу кристалічної гратки

Номер слайду 13

Кристалічна ґрадка - структурна впорядкованість кристалічних речовин{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Показники. Тип кристалічних ґраток і властивості речовинмолекулярнаатомнайонна. Складові частинки граток. Полярні й неполярні молекулиатомийони. Тип хімічного зв’язку ковалентнийковалентниййонний. Міцність зв’язкумала високависока. Температура кипіння і плавленняневисоківисоківисокіЛеткістьлеткінелеткінелеткіТвердість, крихкістьм’які тверді, крихкітверді, крихкіЕлектропровідністьдієлектрики. Дієлектрики, або напівпровідники. Дієлектрики, електропровідні в водних розчинах чи в розплавах. Розчинність у водірозчинні – з полярними зв'язками, нерозчинні – з неполярними зв'язками нерозчиннірозчинніХарактеристика кристалічних ґраток

Номер слайду 14

{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}Формулиречовин. Йонний. Металічний Ковалентний полярний. Ковалентний неполярний К2 ОКБАСО2 ПЕМВа. СІ2 СФНNa. ДЛТH2 SИРЕF2 ШСКHNO3 АЛЯFe. УВРCa. CO3ЄИТ Виконавши завдання без помилок, із літер складете прізвище відомого вченого. ЛОМОНОСОВОдин дослід я ставлю вище, ніж тисячу думок, народжених тільки уявою.

Номер слайду 15

Речовини: алмаз, кухонна сіль, метал, вода.{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Речовина. Вид хімічного зв’язку. Тип кристалічних ґраток. Структурні частинки. Фізичні властивості               алмаз. Ковалентний неполярнийатомнаатоми. Нелеткі,тверді, крихкінерозчинні, Т пл. високі

Номер слайду 16

А. Надзвичайно тверді, нелеткі, тугоплавкі, не розчиняються в жодному розчиннику. Б. Крихкі, леткі, розчиняються у водіГ. Тверді , крихкі, деякі розчиняються у водіВ. Тверді, пластичні, не розчиняються у водіУстановіть відповідність між речовинами та їхніми характеристиками.

Номер слайду 17

Є такий афоризм: Практика без теорії сліпа, теорія без практики мертва. Кожна гіпотеза тільки тоді стає теорією, коли вона перевірена практикою.

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Інструкція до лабораторної роботи Мета: дослідити властивості речовин з різними типами кристалічних граток. Обладнання: штатив з пробірками, склянка з водою, спиртівка, тримач, зразки речовин ( кухонна сіль – Na. Cl , цукор – С12 Н22 О11, силіцій(IV)оксид).  Хід роботи. Поділіть видану вам речовину на дві пробірки. У першу пробірку долийте води. Спостерігайте, чи розчиняється речовина у воді. Другу пробірку затисніть тримачем і нагрійте в полум’ї спиртівки. Спостерігайте, чи розплавляється речовина. На основі спостережень зробіть висновок про будову речовини. Назвіть тип кристалічної гратки.

Номер слайду 20

Причиново-наслідкові зв’язки між будовою та властивостями речовин{08 FB837 D-C827-4 EFA-A057-4 D05807 E0 F7 C}Будоваатома{35758 FB7-9 AC5-4552-8 A53-C91805 E547 FA}Тип хімічного зв’язку {284 E427 A-3 D55-4303-BF80-6455036 E1 DE7}Тип кристалічноїгратки{69 C7853 C-536 D-4 A76-A0 AE-DD22124 D55 A5}Фізичні властивості

Номер слайду 21

Висновок

Номер слайду 22

Гра “Вірю – не вірю”Йонний зв’язок виникає між йонами Йони – це нейтральні частинки. Йони – це заряджені частинки. Ковалентний зв’язок буває двох типів – полярний і неполярний. Ковалентний полярний зв’язок утворюється між атомами з однаковою електронегативністю. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами одного і того ж неметалу. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами з різною електронегативністю. Na. Cl – сполука з йонним зв’язком. О2 – сполука з ковалентним полярним зв’язком. HCl –сполука з йонним зв’язком

Номер слайду 23

Карбонат кальцію (Ca. CO3) має йонну кристалічну решітку, тому, можна з певність спрогнозувати повне розчинення цієї речовини в кислоті. «Одного разу, під час бенкету Клеопатра заявила, що вип'є десять мільйонів сестерцій(93 млн.гр.) Вона вийняла з вуха сергу з перлиною, рівної якої не було в усьому світі, і кинула її в чашу, де та вмить розчинилася. На очах здивованої публіки красуня залпом випила це питво». - Який напій випила Клеопатра? - Що сталося з перлиною?

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Домашнє завдання: Вивчити § підручника, опрацювати конспект. Творчо-дослідницьке завдання: визначити тип кристалічної ґратки у сполуках, що використовуються в побуті. Результати оформити у вигляді таблиці.____________________________________________§17, ст.92 № 115, 118, 119

Номер слайду 26

Дякую за плідну працю!

Номер слайду 27

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Криста -лічна гратка. Частинки, що утворюють гратку. Сили,що діють міжчастинками. Характерніфізичні властивостіПрикладиречовин. Йоннайони. Велике електростатичне притягання між різнойменно зарядженими йонамитверді, крихкі,тугоплавкі, нелеткі,більшістьрозчинні у воді,у розчинах і розплавах проводять електричний струм. солі,луги,деякі оксиди(наприклад,Al2 О3 )Атомнаатоми. Велике взаємне притягання атомів;Ковалентні зв’язки.дуже тверді,дуже тугоплавкі,нелеткі,не розчинні у воді,діелектрики абонапівпровідники.графіт,алмаз,кремній,пісок (SіО2),карборунд (SіС)Моле-куляр-намолекули. Слабкі сили міжмолекулярного тяжіння невисока твердість,легкоплавкі,леткі.не проводять електричний струмлід,цукор,нафталін,сухий лід(СО2 ),I2 ,Cl2, N2, О2.

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
pptx
Додано
13 лютого
Переглядів
485
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку