Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація до уроку Кристалічні гратки. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

Про матеріал

Форми роботи: бесіда, розповідь, демонстрації, інтерактивний прийом «Мозковий штурм», «Точка зору», гра «Вірю не вірю», гра «Хімічна естафета», лабораторна робота

Методи та прийоми: словесні: бесіда, розповідь; наочні: демонстрація, комп'ютерна програма; практичний: лабораторний дослід, робота в групах.

Обладнання та матеріали:Періодична система хімічних елементів

Д. І. Менделєєва, моделі кристалічних ґраток, приклади речовин з різними типами кристалічних ґраток, комп'ютерна програма(презентація), дидактичний роздатковий матеріал.

Мультимедійні засоби навчання: Комп'ютер, мультимедійний проектор, екран

Програмні ресурси: Презентація

Друкований роздатковий матеріал: Інструкції по визначенню кристалічних граток

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Проблемне питання

Номер слайду 3

Як ти розумієш зміст поняття «хімічний зв'язок»?Запитання 1 Які типи хімічного зв'язку ви знаєте?Запитання 2 Які структурні частинки атома беруть участь в утворенні хімічного зв’язку? Запитання 3 Йонний зв’язок зазвичай утворюється між атомами Запитання 4 Запитання 5 Згадай. У чому полягає відмінність йонних, атомних і молекулярних кристалічних ґраток?

Номер слайду 4

З роси, з морів, річок і плес Вода як перейде у пару, Одразу ж лине до небес. Щоб утворити в небі хмари.І впасти з хмар на ниви Як сніг, як град, як злива. Знов перейти у пару І повернутись в хмару, І впасти з хмар на ниви Як сніг, як град, як злива. Цей шлях, що вона робить, І зветься колообіг.

Номер слайду 5

АГРЕГАТНИЙ СТАН

Номер слайду 6

Видите камень вон тот, придорожный?Камень как камень…Обычный…Возможно. Как бы о нем поточнее узнать?Надо науку на помощь призвать. Как пишется «камень», научит Грамматика. Размеры и форму найдет Математика. Физика массу отыщет и вес. Минералогия взглянет на срез.«Это кремень», – скажет ребятам, – И называют его силикатом. Археология скажет: «Находка!Справа на камне видна обработка!»«Жил в этой местности древний народ…» –Дальше История слово берет. Камень в овраге лежит придорожном…Камень простой? Или, может быть, сложный?О камне ты все ли узнал, Человек?Наука поможет! Не каменный век!

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Залежність фізичних властивостей речовини від типів кристалічних ґраток Кристалічні ґратки

Номер слайду 9

Мета уроку

Номер слайду 10

Будова твердих речовин. Підказка: Чорний Іванко у дерев'яній сорочці, Де носом поведе там замітку кладе.

Номер слайду 11

 Властивості речовин в твердому стані залежать від типу кристалічної гратки (перш за все від того, які частки знаходяться в її вузлах), що, в свою чергу, обумовлено типом хімічного зв'язку в даній речовині.

Номер слайду 12

Інструкція з визначення типу кристалічної гратки

Номер слайду 13

Кристалічна ґрадка - структурна впорядкованість кристалічних речовин{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Показники. Тип кристалічних ґраток і властивості речовинмолекулярнаатомнайонна. Складові частинки граток. Полярні й неполярні молекулиатомийони. Тип хімічного зв’язку ковалентнийковалентниййонний. Міцність зв’язкумала високависока. Температура кипіння і плавленняневисоківисоківисокіЛеткістьлеткінелеткінелеткіТвердість, крихкістьм’які тверді, крихкітверді, крихкіЕлектропровідністьдієлектрики. Дієлектрики, або напівпровідники. Дієлектрики, електропровідні в водних розчинах чи в розплавах. Розчинність у водірозчинні – з полярними зв'язками, нерозчинні – з неполярними зв'язками нерозчиннірозчинніХарактеристика кристалічних ґраток

Номер слайду 14

{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}Формулиречовин. Йонний. Металічний Ковалентний полярний. Ковалентний неполярний К2 ОКБАСО2 ПЕМВа. СІ2 СФНNa. ДЛТH2 SИРЕF2 ШСКHNO3 АЛЯFe. УВРCa. CO3ЄИТ Виконавши завдання без помилок, із літер складете прізвище відомого вченого. ЛОМОНОСОВОдин дослід я ставлю вище, ніж тисячу думок, народжених тільки уявою.

Номер слайду 15

Речовини: алмаз, кухонна сіль, метал, вода.{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Речовина. Вид хімічного зв’язку. Тип кристалічних ґраток. Структурні частинки. Фізичні властивості               алмаз. Ковалентний неполярнийатомнаатоми. Нелеткі,тверді, крихкінерозчинні, Т пл. високі

Номер слайду 16

А. Надзвичайно тверді, нелеткі, тугоплавкі, не розчиняються в жодному розчиннику. Б. Крихкі, леткі, розчиняються у водіГ. Тверді , крихкі, деякі розчиняються у водіВ. Тверді, пластичні, не розчиняються у водіУстановіть відповідність між речовинами та їхніми характеристиками.

Номер слайду 17

Є такий афоризм: Практика без теорії сліпа, теорія без практики мертва. Кожна гіпотеза тільки тоді стає теорією, коли вона перевірена практикою.

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Інструкція до лабораторної роботи Мета: дослідити властивості речовин з різними типами кристалічних граток. Обладнання: штатив з пробірками, склянка з водою, спиртівка, тримач, зразки речовин ( кухонна сіль – Na. Cl , цукор – С12 Н22 О11, силіцій(IV)оксид).  Хід роботи. Поділіть видану вам речовину на дві пробірки. У першу пробірку долийте води. Спостерігайте, чи розчиняється речовина у воді. Другу пробірку затисніть тримачем і нагрійте в полум’ї спиртівки. Спостерігайте, чи розплавляється речовина. На основі спостережень зробіть висновок про будову речовини. Назвіть тип кристалічної гратки.

Номер слайду 20

Причиново-наслідкові зв’язки між будовою та властивостями речовин{08 FB837 D-C827-4 EFA-A057-4 D05807 E0 F7 C}Будоваатома{35758 FB7-9 AC5-4552-8 A53-C91805 E547 FA}Тип хімічного зв’язку {284 E427 A-3 D55-4303-BF80-6455036 E1 DE7}Тип кристалічноїгратки{69 C7853 C-536 D-4 A76-A0 AE-DD22124 D55 A5}Фізичні властивості

Номер слайду 21

Висновок

Номер слайду 22

Гра “Вірю – не вірю”Йонний зв’язок виникає між йонами Йони – це нейтральні частинки. Йони – це заряджені частинки. Ковалентний зв’язок буває двох типів – полярний і неполярний. Ковалентний полярний зв’язок утворюється між атомами з однаковою електронегативністю. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами одного і того ж неметалу. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами з різною електронегативністю. Na. Cl – сполука з йонним зв’язком. О2 – сполука з ковалентним полярним зв’язком. HCl –сполука з йонним зв’язком

Номер слайду 23

Карбонат кальцію (Ca. CO3) має йонну кристалічну решітку, тому, можна з певність спрогнозувати повне розчинення цієї речовини в кислоті. «Одного разу, під час бенкету Клеопатра заявила, що вип'є десять мільйонів сестерцій(93 млн.гр.) Вона вийняла з вуха сергу з перлиною, рівної якої не було в усьому світі, і кинула її в чашу, де та вмить розчинилася. На очах здивованої публіки красуня залпом випила це питво». - Який напій випила Клеопатра? - Що сталося з перлиною?

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Домашнє завдання: Вивчити § підручника, опрацювати конспект. Творчо-дослідницьке завдання: визначити тип кристалічної ґратки у сполуках, що використовуються в побуті. Результати оформити у вигляді таблиці.____________________________________________§17, ст.92 № 115, 118, 119

Номер слайду 26

Дякую за плідну працю!

Номер слайду 27

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Криста -лічна гратка. Частинки, що утворюють гратку. Сили,що діють міжчастинками. Характерніфізичні властивостіПрикладиречовин. Йоннайони. Велике електростатичне притягання між різнойменно зарядженими йонамитверді, крихкі,тугоплавкі, нелеткі,більшістьрозчинні у воді,у розчинах і розплавах проводять електричний струм. солі,луги,деякі оксиди(наприклад,Al2 О3 )Атомнаатоми. Велике взаємне притягання атомів;Ковалентні зв’язки.дуже тверді,дуже тугоплавкі,нелеткі,не розчинні у воді,діелектрики абонапівпровідники.графіт,алмаз,кремній,пісок (SіО2),карборунд (SіС)Моле-куляр-намолекули. Слабкі сили міжмолекулярного тяжіння невисока твердість,легкоплавкі,леткі.не проводять електричний струмлід,цукор,нафталін,сухий лід(СО2 ),I2 ,Cl2, N2, О2.

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Задорожна Ніна Олександрівна
  вудова презентація, де потрібно є озвучка, цікаво, захоплююче. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
pptx
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
1555
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку