5 листопада о 18:00Вебінар: Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom

Презентація до уроку на тему: “МАРУСЯ”- перша українськомовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму"

Про матеріал
Презентація до уроку на тему: “МАРУСЯ”- перша українськомовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Г. Квітка – Основ’яненко (29.11.1778 – 20.08.1843)

Номер слайду 3

Графічний диктант «Так» чи «Ні». 1. Г. Квітка-Основ'яненко народився під Харковом в с.Основа. 2. Народився Г. Квітка-Основ'яненко 1787 року. 3. Батьки Квітки були із простого роду. 4. Родичі Квітки займали вчительські посади. 5. “Маруся” за жаном - поєднання сентименталізму з реалізмом. 6. “Маруся” - твір, який написаний українською літературною мовою. Ключ: 1. Так. 2. Ні. Відповідь: 1.1, 2.2, 3.2, 4.2, 5.1, 6.1.

Номер слайду 4

Історія створення Повість написана 1832року. Надрукована повністю у 1834 році у книжці «Малоросійських повістей...». «Я написал «Марусю» и доказал, что от малороссийского языка можно растрогаться». Г. Квітка-Основяненко Вона стала першим і найпопулярнішим твором серед сентиментальних повістей Квітки. «Маруся» була написана як аргумент того, що українською мовою можна описати глибокий і складний світ людських почуттів і філософських переконань.

Номер слайду 5

Джерела повісті: дійсність українського села ХVІІІ – початку ХІХ ст. народна творчість: українські балади, ліричні, весільні пісні, фольклорні мотиви (любові, розлуки, смерті закоханих). від народної поезії – образність повісті, від казки й переказу – її розповідний стиль. герої твору «писані з натури без будь-якої прикраси і відтушовування». майстерність у виписуванні українських краєвидів у повісті.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Ідейно-тематичний аналіз твору: Тема: зображення життя і побуту українського народу к. ХVІІІ — поч. ХІХ ст., відтворення його душевної краси і високої моральної чистоти. Ідея: засудження соціальної нерівності, що перешкоджала щасливому життю героїв, уславлення гуманізму, щирості, чесності, доброти, палкого почуття кохання. Основна думка: закохані не можуть одружитися через загрозу солдатчини та бідність нареченого. Жанр: сентиментально- реалістична повість.

Номер слайду 8

Проблематика: батьки і діти; соціальна нерівність; життя і смерть; пошуки щастя.

Номер слайду 9

Теорія літератури: Сентименталізм (фр. sentimetalisme, від sentiment – чуття) – напрям у європейській літературі другої половини ХVІІІ–початку ХІХ ст., що характеризується прагненням відтворити світ почуттів простої людини й викликати у читача співчуття до героїв. Реалізм (від лат. realis – речовий) – напрям у літературі та мистецтві, що виник наприкінці ХVІІІ ст. в Німеччині та полягає у правдивому відтворенні дійсності в її типових рисах.

Номер слайду 10

• зосередження уваги на внутрішньому світі людини; • культ почуття, культ природи (пейзаж, переважно сільський, у літню чи весняну пору); • утвердження багатства духовного світу представників нижчих станів; • збереження класицистичної тенденції поділу героїв на позитивних і негативних; • чиста літературна мова, простий синтаксис, наявність фольклорних мотивів; • найхарактерніший художній засіб – літота (пестливо-зменшувальні слова). Визначальні ознаки сентименталізму:

Номер слайду 11

Ознаки реалізму: свобода творчості, культ свободи - чистий, вільний, прекрасний простір; у центрі подій – людина, її внутрішній, душевний світ; внутрішні протилежності, антитези (підкреслення роздвоєності людини, одночасну належність її до двох світів – духовного і матеріального); людина розуміється як істота емоційна, а не раціональна (людина живе не розумом, а серцем і почуттями). велика увага приділяється соціально-побутовому фонові часу.

Номер слайду 12

Робота над образом Наума Дрота Дати відповіді на питання: Чому роботу над образами починаємо з Наума Дрота? Яку роль відігравав і відіграє батько в українській родині? З яким деревом асоціюється голова родини і, в першу чергу, Наум Дрот?

Номер слайду 13

“Батько – найрідніший, найдорожчий для тебе чоловік, в образі якого втілюється людська відповідальність за твою появу на світ, за кожний твій крок і вчинок. ” В.Сухомлинський

Номер слайду 14

Асоціативне гроно до образу Наума

Номер слайду 15

«…дав їм бог i дочечку. Та й радi ж були обоє, i Наум, i Настя; таки з рук її не спускали. Коли ж, було, куди дитина побiжить, чи до сусiдiв, чи на вулицю, то вже котрий-небудь, або батько, або мати, так слiдком за нею i ходять. Та й що то за дитина була! Ще маленьке було, а знала i отченаш, i богородицю…»

Номер слайду 16

Бесіда з учнями: Що свідчить про те, що Маруся — головна героїня повісті? Якою постає перед нами головна героїня? Завдання: Користуючись ілюстрацією до твору, скласти усне висловлення «Мовний портрет Марусі».

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

«Та що ж то за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте...»

Номер слайду 21

Маруся слухняна, покірна, працьовита і релігійна. Вона шанувала своїх батьків, в усьому їм допомагала.

Номер слайду 22

«Коли було заговорить, то усе так звичайно, розумно, так неначе сопiлочка заграє стиха, що тiльки б її й слухав; а як усмiхнеться та очицями поведе, а сама зачервонiється, так от неначе шовковою хусточкою обiтреть смажнiї уста. »

Номер слайду 23

«Коси у неї як смоль чорнiї та довгi-довгi, аж за колiно; у празник або хоч i в недiльку так гарно їх повбира, дрiбушки за дрiбушку та все сама собi заплiта; та як покладе їх на голову, поверх скиндячок вiнком, та заквiтча квiтками, кiнцi у ленти аж геть пороспуска; усi груди так i обнизанi добрим намистом з червонцями, так що разкiв двадцять буде, коли й не бiльш»

Номер слайду 24

«Сорочка на нiй бiленька, тоненька, сама пряла i пишнiї рукава сама вишивала червоними нитками.»

Номер слайду 25

«От така як вийде, то що i твоя панночка! Iде, як павичка, не дуже по усiм усюдам розгляда, а тiльки дивиться пiд ноги. Коли з старшим себе зострiлась, зараз низенько вклонилась та й каже: "Здрастуйте, дядюшка!" або: "Здоровi, тiтусю!" 

Номер слайду 26

Вона була аж занадто скромна і сором'язлива: не ходила гуляти з дівчатами ні на вулицю, ні на вечорниці й іншим не радила ходити: «Лучче я, каже, на те місце, упоравшись... ранше устану, заміню твою старість: обідати наварю і батькові в поле понесу. А на вулиці що я забула? Іграшки та пустота...»

Номер слайду 27

« Уранцi вирядилась щонайкраще: поплела коси у самi мiленькi дрiбушки i вiнком на голову поклала, пов'язала, якi були луччi, скиндячки, а зверх усiх положила червону й квiточками заквiтчалась.»

Номер слайду 28

«На все село була і красива, і розумна, і багата, звичайна, та ще ж к тому тиха, і смирна, і усякому покірна»

Номер слайду 29

«Старшим боярином був з города парубок, свитник Василь. Хлопець гарний, русявий, чисто пiдголений; чуб чепурний, уси козацькi, очi веселенькi, як зiрочки; на виду рум'яний, моторний, звичайний …»

Номер слайду 30

Робота в групах: Скласти характеристику образу Марусі. Скласти характеристику образу Василя.

Номер слайду 31

Бесіда: Кохання Василя й Марусі — це кохання з першого погляду чи ні? Чому Наум Дрот не хоче видати дочку за Василя? З якою метою Василь на тривалий час залишається в селі? Якими фольклорними рисами наділений образ Марусі? Про що свідчить виявлення ніжності й любові до Василя? Яких страждань зазнала дівчина, журячись за милим?

Номер слайду 32

«… чи ходили, чи сидiли, а усе об однiм говорили: як один без одного скучав, коли, що i як думав; як нi думано нi гадано вони побачились; яка ще радость буде, як уже посватаються - отаке усе говорили, та голубилися, та милувалися. »

Номер слайду 33

«Багато розказувати, що там Василь з Марусею розмовляли; забули про увесь свiт, i де вони є, i що кругом них, i якби не гукнула ще здалека на них Олена, то б, пiдкравшись тихенько, бачила б усе, як вони поговорять-поговорять та й знову цiлуються.»

Номер слайду 34

«А Василь теж став як укопаний i не зна бiльш, що й казати. На думцi б то й багато дечого є, так язик не слуха, не пошевельнеш його; а тут ще, на бiду, пiдслухав, що Маруся об комусь вже дума i що йому нiчого тут убиватися, а тут ще Олена збила його з толку... От i стоять вони обоє, сердешнi, i не знають, на яку ступити, i чи йти їм куди, чи що робити?»

Номер слайду 35

«Як же зiйшлись, так дарма, що тiльки, може, часiв три не бачились, а так неначе десять год розно були. Обнiмаються, цiлує один одного, розговорюють, розказують; то, побравшись за рученьки, ходять, то вп'ять посiдають, то вп'ять за те ж. I незчулись, як вже стало вечорiти. I то ж бо правда, що коли будеш укупi з тим, кого любиш, то день так швидко пробiжить, як часиночка.» 

Номер слайду 36

Творче завдання: А що таке кохання? Побудувати асоціативне гроно. Підібрати синоніми до слова «кохання». З’ясувати лексичне значення слова «любов», пояснити, чим різняться лексичні значення слів «любов» і «кохання». Як можна охарактеризувати кохання Василя і Марусі?

Номер слайду 37

Асоціативне гроно

Номер слайду 38

Любов — 1) почуття глибокої прихильності до особи іншої статі; 2) почуття глибокої сердечної прив’язаності до кого­небудь.

Номер слайду 39

«Чи давно наша Маруся була веселенька, як весiння зоренька, говорлива, як горобчик, проворна i жартовлива, як ластiвочка, а тепер точнiсiнько як у воду опущена.»

Номер слайду 40

Сумне життя настало для Марусі без Василя. Вона журиться, ночей не досипає, уболіває за долю свого коханого.

Номер слайду 41

« - Таточку, батечку, i ти, матiнко рiднесенька! Що ж менi робити, коли не можу забути свого горя! Не можу не думати об своєму Василечковi! Свiт менi немилий, i нiщо не розвеселяє. Серце моє розривається, дивлячись на вас, що ви об менi убиваєтесь, то що буду робити! Я й сама своїй тузi не рада; тiльки у мене й думки: де-то тепер мiй Василь?»

Номер слайду 42

Минув рік після смерті Марусі, потім другий. На третьому році прийшла звістка, що Василь живий, пішов у ченці і став уже дияконом у Печерському монастирі в Києві. Передавав привіт Марусиним батькам, кажучи: «Через їх молитви Бог мене спас і вирвав з рук диявола...»

Номер слайду 43

Скласти анкету головних героїв. Дівчата – Марусі, хлопці - Василя. Анкета головного героя Ім’я: _______________________________ Місце проживання: _________________________ Батьки: ___________________________________ Національність: ____________________________ Сімейний стан: _____________________________ Риси характеру: ____________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Стосунки з батьками: _________________ _____________________________________ Ставлення до коханого(ї)________________ Довгоочікуване бажання: _____________________ ______________________________________ Мрія: що завадило її здійсненню: _______ _____________________________________

Номер слайду 44

Метод “Мікрофон” Чи можливе таке кохання в нашому сучасному житті? Чи зустрічали ви схожі ситуації серед своїх друзів і знайомих? Чому навчає нас дана історія? Виконайте тестове завдання.

Номер слайду 45

Метод «Два – чотири – разом» самостійно подумати над тим, яке значення має творчість письменника. Потім обговорити в парах, а далі в четвірках. Лист Т.Шевченка до Г.Квітки – Основ’яненка: « Тілько й рідні, що ви дні… Не цурайтеся ж, любіть мене так, як я вас люблю, не бачивши вас зроду. Вас не бачив, а вашу душу, ваше серце так бачу, як, може, ніхто на всім світі. Ваша «Маруся» так мені вас розказала, що я вас навиліт знаю. Далебі правда, частенько сижу собі один в чужій хаті та й думаю – гора з горою не сходиться, а чоловік з чоловіком спіткнеться. Що-то якби благословив милосердний]Бог нам з вами зострінуться.» 19 лютого 1841 р. С.-Петербург

Номер слайду 46

Домашнє завдання:

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Kanyuk Kateryna
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
1618
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку