12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Презентація до уроку"Складнопідрядні речення з підрядними умови, допустовими. Добір та обговорення питань, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в школі анкетування"

Про матеріал
Презентація до уроку "Складнопідрядні речення з підрядними умови, допустовими. Добір та обговорення питань, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в школі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної освіти»."
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема. Складнопідрядні речення з підрядними умови, допустовими. Добір та обговорення питань, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в школі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної освіти».

Номер слайду 2

Що ж таке дистанційне навчання? Дистанційна освіта — це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час. Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини за допомогою відкритого й вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, включно з наявними в Інтернеті. Дистанційна форма навчання передбачає наявність доступу до мережі Інтернет, а також технічного забезпечення (комп’ютера, планшет, смартфона тощо). Основна форма роботи — самоостійна. 

Номер слайду 3

Анкета (від фр. enquete) - спеціально розроблений дослідниками (спеціалістами) опитувальний лист (картка) для отримання інформації шляхом опитування респондентів. Використовується при проведенні соціологічних, політичних, маркетингових досліджень для оцінки поточної ситуації (стану справ) або визначення перспектив (прогнозу) розвитку досліджуваних процесів. Основні види питань Закриті питання (з варіантами відповіді "так" - "ні"). Відкритті питання (розгорнуту відповідь респондент має написати самостійно в довільній формі). Альтернативні питання (дають можливість обрати з кількох можливих варіантів відповідей).style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 4

Анкета для учнів 9 – 10 – их класів ХЗОШ № 157«Як ти ставишся до дистанційної освіти» (Мета: визначити готовність учнів перейти на дистанційне навчання)Якщо Ви погоджуєтесь із поданими реченнями, то поставте позначку біля «Так», якщо не підтримуєте цю думку, то відмітьте «Ні»: Маю можливість будь-коли займатись улюбленою справою, бо дистанційне навчання дає можливість вільно розпоряджатись часом {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Так. НіV

Номер слайду 5

Тема. Складнопідрядні речення з підрядними умови, допустовими. Добір та обговорення питань, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в школі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної освіти».

Номер слайду 6

Мета:засвоїти матеріал про складнопідрядні речення з підрядним умови та з підрядним допустовим;навчитись впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, головну й підрядну частини, робити синтаксичний розбір СПР;визначити мету анкетування;дібрати та обговорити питання, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в школі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної освіти»;скласти анкету

Номер слайду 7

Вкажіть вид підрядності кожного з цих речень, поясніть свій вибір. Відповіді: 1- Г 2- В 3- Б 4- А{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Речення. Вид підрядного речення1 Для того, щоб знання отримали конкретний зв'язок з діями, необхідно постійно «навчати себе», поповнюючи й розширюючи свою освіту. АСПР з підрядним з’ясувальним 2 Дистанційне навчання – запорука розвитку особистості, бо сучасному учневі необхідно оволодіти базовими комп'ютерними навичками, навчитися збирати та аналізувати інформацію, синтезувати нові знання, ефективно співпрацювати з людьми різних культур. БСПР з підрядним обставинним часу3 Дистанційне навчання забезпечує можливість учитися тоді, коли це зручно. ВСПР з підрядним обставинним причини4 Дистанційне навчання – це вихід і для тих, хто живе у віддалених районах країни. ГСПР з підрядним обставинним мети. ДСПР з підрядним означальним

Номер слайду 8

складнопідрядне речення з підрядним умови. Підрядні умовні  вказують на умову, за якої можливе те, про що йдеться в головному реченні. Вони відповідають на питання за якої умови? і приєднуються до головного речення за допомогою сполучників якщо, коли, якби, як, аби, тільки б. Приклад: Дистанційне навчання може бути ефективним, якщо технології і метод навчання підібрані адекватно до завдань, бажань і можливостей учня та вчителя. Коли підрядне умови стоїть перед головним реченням, то між ними можуть також стояти сполучники то й, і:

Номер слайду 9

Структурна схема СПР з підрядними умови[ ],( )НАПРИКЛАД: Дистанційне навчання може бути ефективним, якщо технології і метод навчання підібрані адекватно до завдань, бажань і можливостей учня та вчителя. За якої умови? ( ), [ ]За якої умови?протиставні сполучники:то, і, й. Сполучники: якщо, коли, якби, як, аби, тільки б

Номер слайду 10

Впр. 210 Прочитайте. Укажіть складнопідрядні речення з підрядними умови. Часом, коли читаю паперову книжку, ловлю себе на спокусі натиснути пальцем на якусь із назв у списку літератури чи виділене слово. За звичкою, хочеться отримати додаткову інформацію!Якщо, не втримавшись, я таки «клікну», то помилку усвідомлюю лише за мить. Потрібну інформацію я швидко розшукав би, якби звернувся до словників на полицях домашньої книгозбірні!Уже в 1990-ті слова «комп’ютер» не знало хіба немовля. Якщо вірити письменникам-фантастам, відбувається електронний наступ на всі сфери людського життя. Якщо ви уважно вслухаєтесь у мовлення наших однолітків, помітите, що вони рідко обходяться без спеціальної «юзерської» лексики. Коли йдеться про необхідність змін, вони кажуть «перезавантаження». Якщо довго доводиться чекати на відповідь співрозмовника, «наївно» запитують: «Ну, чого “завис”?» 

Номер слайду 11

складнопідрядне речення з підрядним допустовим. Підрядні допустові вказують на умову, незважаючи на яку або всупереч якій відбувається дія в головному реченні, і відповідають на питання незважаючи на що?Вони приєднуються до головного речення сполучниками хоч, дарма що, як не, хай, хоча, незважаючи на те що. Приклад: Навчання не виявилось ефективним, хоч методи навчання добирались ретельно. Коли підрядне допустове речення стоїть перед головним, то між реченнями можуть бути протиставні сполучники а, але, проте, зате, однак:

Номер слайду 12

Структурна схема СПР з підрядними допустовими Незважаючи на що?[ ],( )НАПРИКЛАД: Навчання не виявилось ефективним, хоч методи навчання добирались ретельно. Незважаючи на що?( ), [ ]Сполучні слова: скільки, як з підсилювальною часткою непротиставні сполучники:а, але, проте, зате, однак. Сполучники: хоч, хай, нехай, незважаючи на те що

Номер слайду 13

Перебудуйте речення, замінивши дієприслівниковий зворот на підрядне речення умови. Приклад: Навчаючись дистанційно, маємо багато вільного часу. Коли навчаємось дистанційно, то маємо багато вільного часу1. Дітям набагато легше засвоювати новий матеріал, знаходячись  у звичній для них обстановці: у себе в кімнаті, за своїм робочим столом та комп’ютером. 2. Дистанційно навчаючись за кордоном, ви зможете зекономити на додаткових витратах.3. Не навчившись самостійно приймати рішення, визначати зміст своєї навчальної діяльності та знаходити засоби її реалізації, учень не зможе якісно опанувати ту чи іншу дисципліну.

Номер слайду 14

Структурна схема СПР з підрядними допустовими Незважаючи на що?[ ],( )НАПРИКЛАД: Навчання не виявилось ефективним, хоч методи навчання добирались ретельно. Незважаючи на що?( ), [ ]Сполучні слова: скільки, як з підсилювальною часткою непротиставні сполучники:а, але, проте, зате, однак. Сполучники: хоч, хай, нехай, незважаючи на те що

Номер слайду 15

Спишіть , розставляючи розділові знаки. Намалюйте схему: Якщо координація навчання з боку тьютора або педагога- наставника високопрофесійна то реалізація можливостей учнів досить висока. Не дивним є також те що  багато он-лайн студентів жаліються на нехватку в спілкуванні з викладачами у режимі реального часу. Ніякий Інтернет все ж таки  не замінить можливість тет-а-тет задати необхідну кількість питань та подискутувати порадитись з лектором на тему що вас хвилює.

Номер слайду 16

Якщо координація навчання з боку тьютора або педагога- наставника високопрофесійна, то реалізація можливостей учнів досить висока. ( якщо…),  то… СПР з підрядним обставинним умови. Не дивним є також те, що  багато он-лайн студентів жаліються на нехватку в спілкуванні з викладачами у режимі реального часу.  …, (що …) СПР з підрядним з’ясувальним Ніякий Інтернет, все ж таки,  не замінить можливість тет-а-тет задати необхідну кількість питань та подискутувати, порадитись з лектором на тему, що вас хвилює.  …, (що…) СПР з підрядним означальним

Номер слайду 17

Мета:засвоїти матеріал про складнопідрядні речення з підрядним умови та з підрядним допустовим;навчитись впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, головну й підрядну частини, робити синтаксичний розбір СПР;визначити мету анкетування;дібрати та обговорити питання, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в школі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної освіти»;скласти анкету

Номер слайду 18

Домашнє завдання:1. Записати одне із запропонованих сьогодні СПР та виконати синтаксичний розбір.2. Провести анкетування, визначити готовність та бажання учнів навчатись дистанційно; підготувати звіт про виконану роботу, використовуючи СПР з різними типами зв’язку.3. взяти інтерв’ю в учнів нашої школи щодо дистанційної освіти.

pptx
До підручника
Українська мова 9 клас (Глазова О.П.)
Додано
4 лютого 2020
Переглядів
1271
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку