Презентація до уроку з хімії для 8 класу "Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д.І. Менделєєва.

Про матеріал
Презентація до уроку з хімії для 8 класу "Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д.І. Менделєєва".
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Значення періодичного закону Урок хімії у 8 класі Вчитель Ворона Л.М.

Номер слайду 2

Властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від значень зарядів ядер атомів. 1 березня 1869 року Д. І. Менделєєвим відкрито періодичний закон

Номер слайду 3

Графічним відобоаженням періодичного закону є періодична сиситема хімічних елементів

Номер слайду 4

Минуло більш як 150 років, але періодичний закон та періодична система з успіхом застосовується і донині.

Номер слайду 5

Періодичний закон – один із найфундаментальніших законів природи. Йому підпорядковані всі хімічні елементи всесвіту. А оскільки з хімічних елементів складається жива і нежива природа, то періодичний закон – це не тільки основний закон хімії, але й основний закон природи.

Номер слайду 6

Пропоную вам таку гру: я читаю вірш, а ви, там де я зупиняюся, вставляєте потрібне слово, або коментуєте текст. Ось система періодична, Що на вигляд мовби звична. Та пізнай секрет її В ній закони хімії.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Елементи струнко в ряд, Мов солдатики стоять. Ось періоди, їх…… сім- Неоднакові усі: Є … великі, є малі . Ти тримай це в голові .

Номер слайду 9

Груп в таблиці є октет- Вертикальний силует. В них підгрупи підопічні , Є і …. головні й побічні.

Номер слайду 10

Ось родина в першій групі Є у головній підгрупі. Це метали надактивні, Інколи аж дуже дивні. У воді іскру пускають, Вони - …. лужні - всі це знають.

Номер слайду 11

В сьомій групі - …. галогени, Ніби спрвжні джентельмени. Люблять завжди в парі бути - Це їх звичні атрибути. З Гідрогеном дуже дружать І тоді кислотам служать. (прокоментуйте) (прокоментуйте)

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Що за горді,наче ружі, І до всіх завжди байдужі Елементи в восьмій групі Є у головній підгрупі? Це спокійні, благородні Гази, що з усіма згодні, В поведінці неактивні, У житті вони пасивні. В назві їх ці всі моменти, Це-…. інертні елементи

Номер слайду 14

Дві сім'ї є тут чималі, Місця стало їм замало- Гуртожитки збудували, Спільні прізвища обрали. Звуть їх … лантаноїди, Інших- … актиноїди.  

Номер слайду 15

Ось така в нас є структура- Справжня абревіатура. Кожна клітка - чиєсь житло, Інформацію всю спритно Із клітинок можна взяти Й елементи описати: (Що саме можна описати?)

Номер слайду 16

Про ядро і електрони, Про заряд його, протони, Що за вигляд атом має, Що у нім ядро тримає. Як в реакціях поводять Електронів хороводи. Тут валентність і активність, І електронегативність. Амфотерність і кислотність, І сполук всіх послідовність.

Номер слайду 17

Ти таблицю цю пізнай І творця запам'ятай, Бо закон періодичний- Це був наслідок логічний Менделєєва думок. І про це у нас урок.

Номер слайду 18

Наукове значення періодичного закону Періодичний закон Д.І. Менделєєва один із основних і найзагальніших законів природи, закон, який пов’язує властивості елементів з будовою їх атомів.

Номер слайду 19

Періодичний закон Д.І. Менделєєва дав можливість пояснювати явища, в яких беруть участь хімічні елементи, та передбачати нові явища і факти.

Номер слайду 20

- Д. І. Менделєєв дуже докладно описав властивості трьох ще не відкритих елементів і назвав їх екабором, екаалюмінієм і екасиліцієм. Протягом 15 років ці елементи були відкриті. Першим був відкритий екаалюміній (Лекок-де-Буабодран , француз, 1875). Цей елемент був названий галієм . Другим був відкритий екабор (скандій) (Л. Ф. Нільсон , швед, 1880), потім екасіліцій, названий германієм (К. А. Вінклер, німець,1886). Періодичний закон Д.І. Менделєєва дав можливість передбачити існування на той час ще невідомих хімічних елементів

Номер слайду 21

Номер слайду 22

На основі періодичного закону і періодичної системи вбуло виправлено відносні атомні маси багатьох елементів ( берилію, титану, ітрію, лантану, церію, талію , урану) Наприклад, в той час відносна атомна маса Берилію мала значення 13,5. в такому випадку Берилій мав би знаходитися між Карбоном і Нітрогеном. А це, в свою чергу, порушило би періодичність у зміні властивостей елементів, оскільки метал Берилій розмістився би між двома неметалами. Звідси Менделєєв зробив висновок, що Берилій повинен мати відносну атомну масу проміжну між 7 (Літій) і 11 (Бор). Подальші дослідження це підтвердили.

Номер слайду 23

Періодичний закон Д.І. Менделєєва дав поштовх розвитку новим науковим пошукам і дослідженням,   зокрема, у галузі теорії будови атома; став поштовхом для розвитку ядерної фізики.

Номер слайду 24

  Очевидно, періодичному законові майбутнє не грозить руйнуванням, а тільки надбудови і розвиток обіцяє. У 1905 році Менделєєв написав:

Номер слайду 25

Оцінюючи велич діянь Д.І. Менделєєва, видатні вчені недарма називали періодичний закон «компасом» (Рамсей В.), «яскравим маяком» (Бор Н.), «чарівною призмою» (Щукарьов С.) для виконання досліджень в галузі природничих наук.  

Номер слайду 26

Д.І.Менделєєв був найбільш визнаним у світі російським ученим – він мав понад ста почесних звань, зокрема був почесним членом майже усіх російських та закордонних академій наук і університетів.  Відомий хімік Л.О.Чугаєв так охарактеризував творчість Дмитра Івановича: «Геніальний хімік, першокласний фізик, плодотворний дослідник у галузі гідродинаміки, метеорології, в геології, в різноманітних галузях хімічної технології (вибухові речовини, нафта, вчення про паливо та ін.) й інших дисциплінах, які межують з хімією і фізикою, глибокий знавець хімічної промисловості , оригінальний мислитель»

Номер слайду 27

Перевірте свої знання: 1. Виберіть сучасне формулювання Періодичного закону А  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від атомної маси Б  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від атомної ваги В  Властивості  хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядра атома Г  Властивості  хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від електронегативності.

Номер слайду 28

2. Укажіть порядковий номер хімічного елемента Е, який належить до ІІІ періоду періодичної системи й утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3. А  5. Б  7. В  13. Г  15

Номер слайду 29

3. У якій групі періодичної системи (коротка форма) містяться  лише металічні елементи? А  ІІ. Б  ІV. В  V. Г  VІ

Номер слайду 30

4. У періодичній системі хімічних елементів Карбон і Титан належать до: А  одного періоду Б  однієї підгрупи В  однієї групи, але різних підгруп Г  одного періоду, але різних груп

Номер слайду 31

5. Флуор, Хлор, Бром належать до: А  f-елементів, Б d-елементів, В  p-елементів, Г   s-елементів

Номер слайду 32

6. Як розташовані хімічні елементи в періодичній системі Д. І. Менделєєва? А  кожний період закінчується металічним елементом Б  кожний період починається неметалічним елементом В  головні підгрупи містять лише неметалічні елементи Г  побічні підгрупи містять лише металічні елементи

Номер слайду 33

  7. Як змінюється склад електронної оболонки атомів хімічних елементів 3-го періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва зі зростанням протонного числа? А  збільшується число енергетичних рівнів Б  зменшується число енергетичних рівнів В зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні Г  збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Номер слайду 34

8. Укажіть символи хімічних елементів однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва. А   K, Cu, Rb. Б   Si, Ge, Pb В   Si, P, Cl. Г   K, Ca, Ga  

Номер слайду 35

9. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів.  А  Аl. Б  Si. В  С . Г  N.

Номер слайду 36

10. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів  Д.І. Менделєєва А  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей Б  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів В  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів Г  Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном

Номер слайду 37

11. На підставі періодичного закону було виправлено: А) порядкові номери хімічних елементів; Б) назви хімічних елементів; В) відносні атомні маси хімічних елементів. Г) вміст елементу в природі.  

Номер слайду 38

Хімічні елементи у періодичній системі розміщені у порядку зростання: А) радіусу атома Б) відносних атомних мас; В) заряду ядер атомів.

Номер слайду 39

Домашнє завдання: Повторити § 1- 12.

ppt
Додано
17 серпня 2020
Переглядів
2587
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку