Презентація до відкритого уроку на тему: Облік касових операцій банку

Про матеріал
Методичні матеріали для проведення відкритого заняття для узагальнення та систематизації знань на заявлену тему з мультимедійною підтримкою, планом заняття, зразками документів та дидактичними завданнями для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», мета якого - закріпити знання про касове обслуговування банком клієнтів та порядок здійснення операцій з готівкою, навчати студентів складати та опрацьовувати касові документи та регістри залежно від місця складання, етапу складання і відповідальних виконавців.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Облік касових операцій банку

Номер слайду 2

Підрозділ банку, в якому ведуться операції з готівкою -це…ОПЕРАЦІЙНА КАСА

Номер слайду 3

Місце в банку, де зберігається готівка, золото, інші цінності – це грошове сховище

Номер слайду 4

Працівники банку, відповідальні за зберігання грошей (цінностей) – це…Керівник банку. Лор. Головний бухгалтер. Завідувач каси

Номер слайду 5

Операційна каса банку, в якій здійснюються операції по надходженню готівки. Прибуткова каса

Номер слайду 6

Назвіть первинні документи прибуткової каси.

Номер слайду 7

Вкажіть учасників операцій прибуткової каси Клієнт банку. Операціоніст. Касир

Номер слайду 8

Операційна каса банку, в якій здійснюються операції по видачі готівки. Видаткова каса

Номер слайду 9

Назвіть первинні документи видаткової каси.

Номер слайду 10

Вкажіть учасників операцій видаткової каси Операціоніст. Контролер. Касир

Номер слайду 11

Каса банку, яка приймає готівку після закінчення операційного дня. Вечірня каса

Номер слайду 12

Вкажіть учасників операцій вечірньої каси Інкасаторська бригада. Контролер. Касир

Номер слайду 13

Який документ підписує касир банку при прийнятті його на посаду касира. Договір про матеріальну відповідальність

Номер слайду 14

Рахунок бухгалтерського обліку, на якому ведуть облік касових операцій банку1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Номер слайду 15

Касові приміщення в установах банку мають бути ізольовані

Номер слайду 16

Протягом робочого дня двері в касові приміщення повинні зачинятися з внутрішнього боку

Номер слайду 17

Кабіни операційних кас мають бути обладнані відповідним чином

Номер слайду 18

У столах касирів ящики повинні мати замки з індивідуальними секретами

Номер слайду 19

Столи в касах перерахунку повинні бути зі спеціальними перегородками між робочими місцями касирів

Номер слайду 20

Для зберігання грошових коштів і цінностей касири повинні використовувати сейфи або металеві шафи

Номер слайду 21

Перерахунок грошових коштів повинен проводитись із використанням грошово-лічильних машин

Номер слайду 22

Касирам заборонено залишати у відкритому вигляді, не закритими у сейфі готівку, цінності, печатки, штампи, ключі від грошових сховищ

Номер слайду 23

Верхній одяг, їжа та власні гроші касирів повинні зберігатися в спеціально відведеній кімнаті поза приміщенням каси

Номер слайду 24

Мають бути засоби для перевірки платіжності грошових знаків

Номер слайду 25

Знавці валют

Номер слайду 26

Відповіді на вправу- доллар- рубль- фунт- йена- евро

Номер слайду 27

17 березня 2016 р.17 березня 2016 р.грн.2600900581551210000 0010000 00 ПП «Урожай» ч/з Ткаченко Олену Михайлівну. ПП «Урожай»ПАТ КБ «Приватбанк»Десять тисяч грн. 00 коп.виручка для зарахування на поточний рахунокпідпис Ткаченкопідпис підпис17 березня 2016 р.17 березня 2016 р.грн.2600900581551210000 0010000 00 ПП «Урожай» ч/з Ткаченко Олену Михайлівну. ПП «Урожай»ПАТ КБ «Приватбанк»Десять тисяч грн. 00 коп.виручка для зарахування на поточний рахунокпідписпідпис

Номер слайду 28

Учасники прибуткової каси. КЛІЄНТОПЕРАЦІОНІСТКАСИРЗАВІДУЮЧИЙ КАСИ

Номер слайду 29

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Прибутковий документ. Сума. Підпис. Видатковий документ. Сума. Підписдатаномердатаномер12345678                                                                                        

Номер слайду 30

Книга обліку прийнятих (виданих) грошей (цінностей)Дата Прізвище, ініціали касового працівника№і назва документа. Прийнято (сума цифрами)Видано (сума цифрами) 12 3 4 5 Оборот за день. Здано прийняту готівку завідувачу каси (підпис завкаси)сума

Номер слайду 31

Довідкакасира прибуткової каси про суму прийнятихгрошей та кількість грошових документів,які надійшли до касиза ____________________ 20___ р. Усього за день _______________________________________________ (сума прийнятих грошей літерами) Завідуючий касою ____________________________________ Касир прибуткової каси ________________________________№п/п. Прізвищакасирів. Кількість усіх приходних документів. Сумаприходу. Підписи відповідальних виконавців             Усього   

Номер слайду 32

17 березня 2016 р.грн.260090058224299200 009200 00 ПП «Зоря» ч/з Петренко Людмилу Сергіївну. ПП «Зоря»ПАТ КБ «Приватбанк»Дев’ять тисяч двісті грн. 00 коп.виручка для зарахування на поточний рахунокпідпис Петренкопідпис17 березня 2016 р.грн.26009005822429 9200 00 9200 00 ПП «Зоря» ч/з Петренко Людмилу Сергіївну. ПП «Зоря»ПАТ КБ «Приватбанк»Дев’ять тисяч двісті грн. 00 коп.виручка для зарахування на поточний рахунокпідпис

Номер слайду 33

Пошкоджені банкноти, які підлягають обміну

Номер слайду 34

Випрана або зношена банкнота

Номер слайду 35

Пошкоджені банкноти, яківилучаються на дослідження. Банкнота розірвана на 3 і більше частин 

Номер слайду 36

Банкнота пошкоджена вогнем

Номер слайду 37

Банкнота складається з 2х частин і відсутня частина банкноти 

Номер слайду 38

Банкнота пошкоджена вогнем і відсутня її частина

Номер слайду 39

Банкнота випрана і розірвана на 3 частини

Номер слайду 40

ПП «Урожай»2600900581551225000,0017 березня2016 ПАТ КБ «Приватбанк»Ткаченко Олені МихайлівніДвадцять п’ять тисяч грн. 00 коп. Підпис керівника. Підпис головного бухгалтера25000,0017березня 2016 Ткаченко О. М. Підпис керівника. Підпис головного бухгалтера17 березня 2016 Підпис Ткаченко

Номер слайду 41

40 Заробітна плата2500000 Підпис керівника Підпис головного бухгалтера. Підпис Ткаченкопаспорт СК 521619 Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській обл.20 липня 1993підпис17 березня 2016підписпідпис

Номер слайду 42

Учасники видаткової каси. Клієнт. Касир. Контролер. Операціоніст. Зав. каси

Номер слайду 43

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Прибутковий документ. Сумапідпис. Видатковий документ. Сумапідписдатаномердатаномер12345678                                                        

Номер слайду 44

Книга обліку прийнятих (виданих) грошей (цінностей)Дата Прізвище, ініціали касового працівника№ документа. Прийнято (сума цифрами)Видано (сума цифрами)    Оборот за день. Здано прийняту готівку завідувачу каси (підпис завкаси)сума

Номер слайду 45

Довідка касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму, за "___"___________________ 20__ р.(сума (літерами) залишку коштів, що були здані завідуючому касою) Касир _____________ Завідуючий касою _____________ Прізвища касирів. Кількість документів. Сума видатку. Підписи контролерів. Отримано під звіт           Усього   

Номер слайду 46

ПП «Світанок»2600900584476915000,0017 березня2016 ПАТ КБ «Приватбанк»Самойленко Тетяні МиколаївніП’ятнадцять тисяч грн. 00 коп. Підпис керівника. Підпис головного бухгалтера15000,0017березня 2016 Самойленко Т. М. Підпис керівника. Підпис головного бухгалтера17 березня 2016 Підпис Самойленко

Номер слайду 47

Номер слайду 48

Учасники вечірньої касиІнкасаторська бригада. Контролер. Касир

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Журналобліку прийнятих сумок і мішківз готівкою і порожніх сумок. Вказані опломбовані сумки і мішки в кількості (літерами) на оголошену загальну суму ______________________________грн. Порожніх сумок і мішків за номерами ________________. Здали:Інкасатори (підписи)Прийняли: Касир (підпис)Бухгалтер-контролер (підпис)_______год. _______хвил. "___"_________ 20__ р.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}№Номери сумок або мішків. Сума за накладними. Примітка

Номер слайду 51

Номер слайду 52

Номер слайду 53

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}                                                                                                                                                                                                                                       

Номер слайду 54

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}                                                                                                   видаткова                                                                                                                                    

Номер слайду 55

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}                                                           операціоніст                                        видаткова                                                                                                                                    

Номер слайду 56

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                                                     операціоніст                                        видаткова                                                                                                                                    

Номер слайду 57

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                                                     операціоніст                                        видаткова                                підкріплення                                                                                                    

Номер слайду 58

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                                                     операціоніст                                        видаткова                                підкріплення                       поточний                                                                             

Номер слайду 59

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                                                     операціоніст                                        видаткова                                підкріплення                       поточний                                        довідка                                     

Номер слайду 60

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                                                     операціоніст                                        видаткова                                підкріплення                       поточний                                        довідка                   сховище                  

Номер слайду 61

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                                                     операціоніст                                        видаткова  е                              чпідкріпленняі                      р поточнийн                              я          довідка                   сховище                  

Номер слайду 62

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                                            б         аопераціоніст            н                            видаткова  е       е                       чрпідкріпленняіо                      рл поточнийнь                              я          довідка                   сховище                  

Номер слайду 63

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                                            бк         аопераціоніст            нн                            видаткова  е       е     р                  чропідкріпленняіол                      рле поточнийньр                              я          довідка                   сховище                  

Номер слайду 64

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                         н                   бк к        аопераціоніст            нн   с                         видаткова  е       е     р                ц  чропідкріпленняіол  я                    рле поточнийньр                              я          довідка                   сховище                  

Номер слайду 65

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                         н                   бк к        аопераціоніст            нн   с                         видаткова  е       е     р                ц  чропідкріпленняіол  я                    рле поточнийньр                              я     о     довідка     и              нсховище                  

Номер слайду 66

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                         н                   бк к        аопераціоніст            нн   с                         видаткова  е       е     р                ц п чропідкріпленняіол  я      и              рле бпоточнийньр   у                           я     о   т  довідка     и     о         нсховище             а     

Номер слайду 67

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                         н        к           бк ка        аопераціоніст            нн   с          и               видаткова  ре       е     р                ц п чропідкріпленняіол  я      и              рле бпоточнийньр   у                           я     о   т  довідка     и     о         нсховище             а     

Номер слайду 68

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                         н        к           бк ка        аопераціоніст            нн   с          и               видаткова  рбе       е     р                ц п ачропідкріпленняіол  я      и             к рле бпоточнийньр   у            м               я     о   та  довідкат     и     о         нсховище             а     

Номер слайду 69

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                         н        к           бк ка        аопераціоніст            нн   с          и               пвидаткова  рбіе       е     р                ц п адчропідкріпленняпіол  я      и             к ррле бпоточнийньр   у            м         є      я     о   там  довідкатс     и     о    т     нсховище   в          а     о

Номер слайду 70

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}      клієнт                         н        к           бк ка        аопераціоніст            нн   с          и               пвидаткова  рбіе       е     р                ц п адчропідкріпленняпіол  я      и             к ррле бпоточнийньр   у            м         є      я     о   там  довідкатс     и     о ч   т     нсховище   в          а  к   о

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Карпенко Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
9 березня 2021
Переглядів
1588
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку