12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Презентація дослідження "Особливості соціальної сфери як чинники рівня і якості життя громади Заводського району"

Про матеріал

Нині «не існує чіткого академічного визначення понять «соціальна сфера» і «соціальна політика» через неоднозначні заходи урядів, спрямованими на підвищення добробуту населення. З огляду на те, що зміст соціальної політики може включати як тактику, так і програми соціального захисту, межі такого поняття важко окреслити»

Запоріжжя - один з найбільших адміністративних, промислових та культурних центрів півдня України. Характерною особливістю розміщення закладів обслуговування є надмірна їх концентрація в центральних районах міста і повільні темпи формування в периферійних районах.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Особливості соціальної сфери як чинники рівня і якості життя громади Заводського району. Робота. Оголь Карини Вадимівниучениці 9-А класу Запорізького навчально – виховного комплексу № 67 Науковий керівник Гриценко Олександра Вікторівна вчитель географії, спеціаліст вищої категорії Запоріжжя 2016

Номер слайду 2

«…будь-яка держава світу в процесі свого економічного розвитку повинна в першу чергу створювати сприятливі умови для того, щоб життя людей було довгим, здоровим і наповненим творчістю…» “Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй” (ПРООН)

Номер слайду 3

Актуальність теми жителям Заводського району співчувають, не заздрять, пропонують найшвидше змінити місце проживання, відвідують район неохоче і з побоюванням.

Номер слайду 4

Актуальність теми дороги проблемні, пряме сполучення обов'язково проходить через промислові підприємства, добиратися довго й незручно;

Номер слайду 5

Актуальність теми з освітленням вулиць постійні проблеми;сміття вчасно не вивозиться; нерухомість неможливо продати, хоча ціни на неї найнижчі в місті.

Номер слайду 6

Науковий апарат Об’єкт дослідження: соціальна сфера Заводського району м. Запоріжжя Предмет дослідження: особливості соціальної сфери (як чинники рівня і якості життя населення) Заводського району на сучасному етапі

Номер слайду 7

Науковий апарат Мета дослідження: визначити основні особливості соціальної сфери району на даний момент запропонувати можливі варіанти, ідеї, шляхи поліпшення стану окремих галузей спільними зусиллями громади

Номер слайду 8

Науковий апарат Методи дослідження: описовий, пошуковий, статистичний, порівняльний, аналітичний

Номер слайду 9

Завдання дослідження: Здійснити теоретичне дослідження, проаналізувати закордонний досвід розвитку соціальної сфери і моделей соціальної політики розвинутих країн. Сформулювати особливості соціальної сфери Заводського району, Створити Картосхему географії соціальної сфери Заводського району (на прикладі Павло – Кічкаса)

Номер слайду 10

Завдання дослідження: Провести опитування та анкетування серед населення району про їх думку щодо стану та шляхів покращення соціальної сфери. Запропонувати органам місцевої влади на основі аналізу громадської думки і пропозицій мешканців району ідеї для впровадження і можливі способи покращення соціальної сфери громади

Номер слайду 11

Новизна роботи вперше робиться дослідження особливостей проживання мешканців Заводського району як чинника впливу на рівень і якість життя на основі соціологічного аналізу і самостійно створеної Картосхеми соціальної сфери району

Номер слайду 12

Практичне значення дослідження - це соціальний виклик до всіх небайдужих людей громади району через учнів школи, їх батьків,- привернення уваги всієї громадськості району до вирішення проблем соціальної сфери при активній участі самих жителів

Номер слайду 13

Практичне значення дослідження Матеріали доліджень використовуються на уроках географії, історії. Результати опитування і анкетування і їх аналіз викладено в соціальних мережах (Веб – сторінка ВК «Наш рідний край – район Заводський») і на Сайті комплексу.

Номер слайду 14

Соціальна сфера Нині «не існує чіткого академічного визначення понять «соціальна сфера» і «соціальна політика» через неоднозначні заходи урядів, спрямованими на підвищення добробуту населення. З огляду на те, що зміст соціальної політики може включати як тактику, так і програми соціального захисту, межі такого поняття важко окреслити» Т. Ганслі, канадський вчений

Номер слайду 15

Соціальна сфера (закордонний досвід)

Номер слайду 16

Конституція України«Соціальна сфера враховує інтереси як кожної окремої людини, так і всіх соціальних груп і верств суспільства, створює умови для досягнення нового рівня життя, охорони здоров'я людини, зростання духовного і фізичного потенціалу, забезпечення соціальної захищеності населення…»

Номер слайду 17

Рівень життя населення - ступінь задоволення матеріальних, духовних та соціальних потреб людей:тривалість життя населення, яке визначено віком 25 – 85 років;рівень освіти, який визначається у відсотках 0 – 100% (кількість років, які провів в режимі навчання після 15 років «середній громадянин»);обсяг ВВП на душу населення, який визначається на рівні від 200 до 40000 доларів США

Номер слайду 18

Комбінований показник — індекс якості життя

Номер слайду 19

Конкретні показники якості життя мешканців

Номер слайду 20

Критерії самопочуття населення міста, району

Номер слайду 21

«Соціальний моніторинг якості життя у Львові» комплексне аналітичне дослідження, проведене Комунальною установою Інститут міста в рамках проекту «Мистецтво врядування: звітність, відповідальність, прозорість» за підтримки програми «MATRA» посольства Королівства Нідерландів в Україні

Номер слайду 22

Самопочуття населення м. Запоріжжя:соціально – економічний аспект Запоріжжя - один з найбільших адміністративних, промислових та культурних центрів півдня України Характерною особливістю розміщення закладів обслуговування є надмірна їх концентрація в центральних районах міста і повільні темпи формування в периферійних районах

Номер слайду 23

Самопочуття населення м. Запоріжжя:соціально – економічний аспектв плані економічної самоідентифікації 17% запоріжців визначають свої статки як середні та вище середнього;за останні 5 років кількість запоріжців за межею бідності збільшилась в 4 рази;чим бідніші запоріжці, тим вище оцінюється рівень соціальної напруги;взаємозв’язок рівня матеріального статку і оцінки рівня соціальної напруги прослідковується у 100 % тих, що відповіли.

Номер слайду 24

Рівень значущості «страхів», пов’язаних з соціально –економічною сферою{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Райони І місцеІІ місцеІІІ місце. Жовтневий Безробіття Зростання цін. Голод. Заводський Безробіття. Зростання цін. Дефолт Комунарський Голод Безробіття. Зростання цін. Ленінський Голод. Безробіття. Зростання цін. Орджонікідзевський Безробіття. Зростання цін. Знецінення гривніХортицький Безробіття. Голод. Зростання цін. Шевченківський Зростання цін. Безробіття. Голод

Номер слайду 25

Найголовніша особливість соціальної сфери району - історія його формування

Номер слайду 26

У Заводському районі зовсім відсутні або перестали функціонувати:кінотеатри і театри;книжкові магазини;місця для відпочинку сімей з дітьми;місця для відпочинку та організованого дозвілля підлітків і молоді;місця спілкування для людей похилого віку…

Номер слайду 27

Одна з головних особливостей соціальної сфери – депопуляція населення За останні 35 років кількість населення району скоротилось приблизно на 25 тисяч осіб В середньому район втрачав кожного року більш ніж по 700 осіб Стабільно від’ємний природній приріст – теж наслідок особливостей соціальної сфери району Третина населення району - це люди старшої вікової групи(33,3%)

Номер слайду 28

Нерівномірне розташування закладів і установ соціальної сфери

Номер слайду 29

Особливість відношення населення до соціальної сфери. Завищені запити до держави і занижені вимоги до самих себе. Низька обізнаність населення району про завдання і функції соціальної сфери. Особливо високий рівень невдоволення викликає житлово – комунальне господарство та відсутність його покращення. Молодшу частину населення не задовольняє недостатня кількість закладів відпочинку і спорту

Номер слайду 30

Графік оцінки мешканцями рівня роботи складових соціальної сфери

Номер слайду 31

Діаграма стану соціальної сфери району (на думку мешканців)

Номер слайду 32

Висновок: Історія формування території району: при утворенні району мешканці отримали промисловість, транспорт, екологічні і демографічні проблеми. Соціальна сфера не відповідала вимогам мешканців району з самого початку.

Номер слайду 33

Висновок: Відрізаність від всього міста основним промисловим майданчиком – важлива особливість формування соціальної сфери району. Район, зосередивши значний промислові потенціали, опинився перед багатьма соціальними негараздами

Номер слайду 34

Висновок: Особливість географії соціальної сфери – нерівномірне розташування закладів і установ соціальної сфери. Особливо залежні в цьому плані мешканці приватного сектору, який займає половину території району

Номер слайду 35

Висновок: Відношення самих жителів до свого району – завищені запити до держави і занижені вимоги до самих себе; сформований менталітет – пасивність щодо врегулювання соціальних проблем.

Номер слайду 36

Пропозиції - органам місцевої влади Використати дослідження м. Львова для серйозного вивчення стану і удосконалення структури соціальної сфери району, її оптимального розташування

Номер слайду 37

Пропозиції - органам місцевої влади Детально вивчити рівень і якість життя кожного члена громади, стан соціальної інфраструктури кожного кварталу, кожної вулиці,будинку

Номер слайду 38

Пропозиції - органам місцевої влади При відкритті нових закладів соціальної сфери використати нашу Картосхему для визначення їх доцільності і створення рівних можливостей населення щодо користування їх послугами.

Номер слайду 39

Пропозиції - органам місцевої влади Підняти роль громади району в вирішенні соціальних проблем шляхом залучення як можна більшої кількості мешканців в різні види діяльності

Номер слайду 40

Дякую за увагу!

pptx
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
1303
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку