Презентація досвіду з теми "Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів"

Про матеріал
Презентація свідчить про необхідність роботи з розвитку мовленнєвої компетентності саме в роки дитинства. Для забезпечення оволодіння цією компетентністю треба використовувати всі можливості для розуміння дітей, що знання мови вкрай необхідні кожній людині.
Перегляд файлу

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

СОЛЕДАРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I- III №13

КАЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДРИ МИКОЛАЇВНИ

 

 (СЛАЙД 1)

 

Я вчитель початкових класів Соледарської ЗОШ №13 Кальченко О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

(СЛАЙД 2)

Працюю і живу на благо України,
Плекаю майбутнє кожного з нас.
Запалюю бажання жити і творити,                                                                        Відкривати нове, заходячи в клас.

 

 

 

 

 

 

 

Дозвольте поділитися з вами власним досвідом, думками, які непокоять мене, і тим, що вважаю успішним.

     Сучасне суспільство змінюється досить швидко, важко прогнозувати навіть найближче майбутнє. Тому неможливо передбачити , які знання можуть знадобитися дитині в її житті. 

 

(СЛАЙД 3).   

Але те,  що визначальним показником всебічно розвиненої  особистості є мова - неоціненний божий дар, який дано людині, в цьому сумніву немає Адже мова – одне з чудес, за допомогою якого люди передають свої  думки і почуття.

 

 

 

 

 (СЛАЙД 4).

  Працюючи в школі більше 35 років, розуміючи актуальність і важливість вільного володіння мовою, я обрала темою самоосвітньої діяльності  «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови».

 

 

 

 

 

 

(Слайд 5)

Теоретичні джерела  з даного питання сформульовані відомим педагогом В.Сухомлинським та методистами М.Гнєздиловим, М. Львовим,

Т. Рамзаєвою, О. Савченко. Опрацьовані матеріали з даної теми сприяли спостереженню, порівнянню, узагальненню, систематизації та оформленню досвіду.

 

(Слайд 6)

 

Для забезпечення оволодіння цією компетентністю Державним стандартом загальної середньої освіти , базовою навчальною програмою з української мови для

 1 – 4 класів визначено зміст навчального матеріалу і державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Програма націлює на те, що основну увагу в навчанні української мови слід приділяти розвитку в молодших школярів навичок чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письма.

 

(СЛАЙД 7)

Розуміючи, що від мене, від мого вміння, майстерності, мистецтва залежить розвиток учня початкових класів  і , пам’ятаючи про те, що молодший шкільний вік є визначальним у подальшому розвитку особистості та формуванні базових компетентностей,  я як вчитель і поставила собі  за мету сприяти розвитку даної компетентності і вважаю це одним з пріоритетних завдань.

Задача вчителя початкових класів -  використати всі  можливості, щоб саме в роки дитинства донести до  свідомості й серця найтонші відтінки барв, пахощі слова, дати учневі зрозуміти, що знання мови вкрай необхідні йому для реалізації цілей і задумів.

 До уваги беруться перш за все  психологічні основи навчання та дидактичні складові .

 

 (Слайд  8)

Загалом, мовленнєва компетентність охоплює лексичну, фонетичну, граматичну, діалогічну та комунікативну компетентності.

Певна річ, що на одному уроці неможливо поєднати  роботу над усіма видами  мовленнєвої діяльності. Але жоден урок рідної мови не повинен існувати  без роботи хоча б над одним  із них: чи то складання діалогу, чи читанням текстів, формування аудіативних умінь, побудовою усних чи письмових зв’язних  висловлювань.

 

Хочу доторкнутися до досить шанованого поняття «структура уроку».

Кожному уроку, на якому формується мовленнєва компетентність, передує величезна  підготовча робота. Чим ретельніше розроблений урок, тим легше і

приємніше проходить  саме сорокахвилинне дійство.

 

 

 (СЛАЙД 9):

 

Намагаюсь дотримуватись «Семи кроків»:

створюю оптимальні умови, добираю матеріал для  правильного подання, зважено обмірковую  його, визначаю засоби  активізації збереженої інформації, продумую форми та методи застосування і  повторення матеріалу, передбачаю  можливості оцінювання.

Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів у процесі вивчення української мови вимагає урізноманітнення форм організації навчальної діяльності.

(Слайд 10) Вважаю за необхідне раціональне поєднання прийомів класичної методики та інтерактивних технологій. При цьому перевага віддається формам, які створюють таку мовленнєву ситуацію, коли кожен учень має можливість висловитись, проявити себе в комунікативному процесі.

 

 

 

 

(СЛАЙД 11)

 

 

Існує певна система вправ, спрямованих на формування мовленнєвої компетентності .

Це перш за все матеріал підручника, який   допомагає учням усвідомити, що українська мова яскрава, образна, багата, спонукає їх до систематичного вивчення курсу.

Дуже подобається учням виконання вправ на збагачення та активізацію словника «Чарівні окуляри», «Словникові сходинки», «Лавина», «Перестав слова в реченні», «Де сховалась нісенітниця», «Перефразуй», «Безкінечне речення»,» «Шифрувальні коди», «Хто більше».

З задоволенням учні беруть участь у мовленнєвих розминках (розігрування діалогів з теми : зустріч з другом, однокласником,  з лісовим мешканцем, між родичами –  тваринами  тощо).

Такий вид, як діалог- інтерв’ю  розвиває в учнів уміння формулювати і ставити запитання, правильно відповідати на них. Цікавим для дітей є діалог – перевтілення за завуальованим малюнком. Діалог – суперечка здатний забезпечити  і виявити рівень  мовних знань (наприклад,зустрічаються іменник з прикметником,вирішують,  хто з них важливіший).

Засоби пареміографії  та  так зване «ритуальне мовленням» сприяють формуванню культури спілкування та розвитку поетичної творчості у дітей – це розігрування діалогів і  складання творчих розповідей, загадок, віршів  (віршів – верлібрів  за поданим початком,  віршів – сенканів (5 рядків),  віршів – буріме).

Казки діти полюбляють складати у будь – якому віці. Варто вчити дітей оригінально, незвично, по- своєму не тільки сприймати зміст, а й творчо видозмінювати сюжет казки, вводити нові непередбачені ситуації, поєднувати кілька сюжетів в один. Це – Казка за картинкою, ілюстрацією, поданим початком або кінцівкою,Казка від загадки, Казка від прислів’я , Казка від фразеологізма.

 

(СЛАЙД 12)

 

 

Дуже ефективною формою є  використання  гри.  Саме  у ній діти позбуваються сором’язливості, страху, тривожності, скутості.

Пропонована система методів і прийомів, таких як  Гра «Закінчи рядок», «Швидко слово називай – йому риму добирай»,

« Моделювання фразеологізмів»

 сприяють емоційному мовленню дітей.

 

 

Використання  ІКТ впливає на розвиток довготривалої памяті, викликає емоційні   почуття. Частіше це відбувається під час демонстрації презентації, перегляду казок, роботі над кросвордом, музичного супроводу, перевірці аудіативних вмінь.

За великим рахунком, мовленнєві навички, які формуються на уроках української мови, активно застосовуються на інших уроках.

 

 

 

 

 

(СЛАЙД 13)

 

Саме діагностика і контроль виявляють певні результати, позитивні та негативні моменти, і це дає змогу проводити  корекційну роботу з учнями. Наслідком такої роботи є зростання показників в класі, де я працюю другий рік, а класним керівником – перший. Переживання ситуації успіху завжди  породжує радість у  дітей.

 

 

На мою думку, мовленнєві «продукти» шкільної освіти є частиною життєвого  досвіду дитини.

Кажуть, що людина, яка володіє багатим словниковим запасом більш успішна в житті, а народна мудрість говорить: «Хто володіє словом – володіє світом».(Слайд 14). Над вдосконаленням  мовленнєвого шляху людина працює все життя. 

На підставі зазначеного можна зробити висновок про необхідність посилення орієнтації мовного курсу на мовленнєвий розвиток учнів.

Ефективне навчання , я переконана, дасть змогу учням бути  компетентними та впевненими в собі, а рівень їх мовленнєвого розвитку буде високим.

 

(Слайд 15)

Працюючи над визначеною проблемою ділюся своїм досвідом з колегами, а

також на особистому сайті.

 

 

 

Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яким шляхом цього можна досягти? На моє глибоке переконання, це відбудеться  через дотримання наступних вимог:

По – перше, учителеві необхідно налагодити довірливі стосунки з учнями всього класу і кожним окремим учнем, щоб діти знали: учитель – мудрий і добрий товариш, який не буде сміятися або соромити, якщо з їхнього боку буде зроблено або сказано щось неправильно.

По – друге, встановити в класі доброзичливі стосунки між дітьми,працювати над формуванням культури спілкування та співпраці, щоб учні не боялися бути осміяними, а навпаки, бачили в однокласниках приємних, доброзичливих співрозмовників.

По – третє, активно застосовувати прийоми інтерактивних технологій.

По – четверте, систематично демонструвати зразки міркувань, оцінки подій і вчинків людей.

По – п’яте ,ввести до активного словника школярів слова Тому, що, оскільки, бо, я вважаю, на мою думку та ін..

По – шосте, цілеспрямовано працювати над умінням висловлювати власні думки

Дякую за увагу!

 

Отримані учнем результати навчальної діяльності  повинні рефлексивно виявлятися й оцінюватися самим учнем. Кожного уроку під час підсумку уроку  учні висловлюють подяку однокласникам за знання  або побажання собі з приводу отриманих знань і визначенню завдань для подальшої роботи.  Це сприяє розвиткові критичного мислення, виховує внутрішню самодисципліну, озброює школярів методами самовдосконалення, привчає приймати відповідальні рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи, які забезпечують систему роботи з розвитку мовлення і сприяють формуванню мовленнєвої компетентності:

*принцип комунікативної спрямованості

*принцип гуманно- особистісного підходу

*принцип взаємопов’язаного навчання

*принцип застосування критики у галузі відбору й сполучення слів, а також розвитку механізмів контролю та самоконтролю мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Організаційний момент.

Активізація мовленнєвої діяльності

Актуалізація опорних знань. Формування позитивної мотивації засвоєння навчального матеріалу. Повідомлення теми уроку.

Навчання (формування) певного мовленнєвого вміння.

*Виконання вправ репродуктивного характеру та вправ, спрямованих на спостереження певного мовленнєвого явища. Початок насичування довгочасної памяті  учнів необхідними синтаксичними конструкціями.

*Виконання конструктивних вправ. Насичування оперативної памяті.

*Виконання творчих вправ. Вільне й усвідомлене моделювання висловлювань з використанням матеріалів довгочасної та оперативної памяті.

Підсумок уроку. Читання учнівських робіт. Рефлексія.

Ефект можливий, на мою думку, за умови

 

 Різнокольорова карусель

Оповідання – каламбури прийом «Біном фантазії)

Вправа «Винахідники»

Невеличкі різноманітні висловлювання

Словесне малювання

Різноманітні усні та письмові перекази й твори

Окреме речення й навіть окреме слово тощо.

 

1.Мовлення формується та розвивається в процесі спілкування. В основі будь – якого спілкування лежить мотив.

2.Будуючи усне чи письмове зв’язне висловлювання , дитина спирається на матеріали і функції довгочасної та оперативної памяті .

3.Видами зовнішнього мовлення є : говоріння – аудіювання, письмо – читання.

4.У процесі говоріння або письма створюється висловлювання, усне або писемне.

5. одиницею зв’язного мовлення є текст.

6. Видами одиниць зв’язного мовлення є:

 

 

  Реалії сьогодення такі, що діти майже відмовились від книжок, коло їх спілкування обмежене. Часте використання ІКТ дає змогу швидко винайти інформацію,поспілкуватися віртуально. Все це повинно націлювати вчителя на пошук шляхів особитісної самореалізації школяра, необхідності ставити перед собою певні цілі, знаходити засоби їх досягнення, приймати відповідальні рішення.

 

 

Ганус Георгій                           Гончарова Дарина

Бітюкова Ксенія                      Прощенко Ангеліна

 Лавріненко Ольга                   Рябініна Єлизавета

Сойко Анастасія                      Чуйко Андрій  

 

 

 

 

 

Андріанов Владислав

Бігун Даря

Горбатенко Кирило

Томашевський Микита

Качалка Ксенія

Ковальов Гліб

Щербань Евген

Цурикова Маряна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понеділок                                                  Вівторок

1. Математика                                                    1. Українська мова

2. Англійська мова                                             2. Математика

3. Літературне читання                                      3. Літературне читання                                       

4. Фізкультура                                                     4. Англійська мова

5. Природознавство                                             5. Музика/ Образотворче

                                                                                                  мистецтво                                                                    

 

Середа                                                     Четвер

1. Українська мова                                                1. Українська мова

2. Інформатика                                                       2. Літературне читання                                           

3. Математика                                                        3. Природознавство

4. Російська мова                                                   4. Трудове навчання

5. Основи здоровя                                                5. Фізкультура

 

                                                П’ятниця

 1.         Математика

 

 1.         Російська мова

 

3. Фізкультура

 

                                     4. Англійська мова

 

 1. Літературне читання

 

                                                                                                   Затверджую:

                                                                                                Директор школи

                                                                                             _______ Г.Л.Смага

 

РОЗКЛАД УРОКІВ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

УЧЕНИЦІ  2 –В класу

Соледарської загальноосвітньої школи

I-III ступенів №13

Прощенко Ангеліни

ВІВТОРОК

4 урок

Математика

Четвер

5 урок

Літературне читання / Російська мова

  1,2, 3 тижні                  / 4 тиждень

П’ятниця

2 урок         Українська мова

 3 урок        Англійська мова

 4 урок        1 тиждень     Природознавство                 

                     2 тиждень Інформатика

                     3 тиждень Основи здоровя

                     4 тиждень Музичне мистецтво , образотворче мистецтво

                УЗГОДЖЕНО  З БАТЬКАМИ  _________ Харінова Г.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Видео сторінка 2 - Научим как узнать имя будущего мужа.


  

 

 

 

 

 

воспитание " Страница 16

 

Уроки вежливости

 

 

 

http://www.stend.su/photo/stand_kindergarten/stand_kindergarten_35_big.jpg

Детские

Знакомьтесь: этикет педагог "Детского сада 125 к в.

 

Оформление детского сада * Просмотр темы - Мы дежурим - дежу…

События " Jo-jo * Твоё место под солнцем

 

 

 

Элементарная вежливость. Ребенок общается со взрослыми " информационно-аналитический портал

 

 

детям - питание, развитие Записи в рубрике детям - питание, развитие Сундучок Ланушки : LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-

 

Поурочное планирование - Учебно-тематическое планирование по организации внеурочной деятельности в условиях внедрения.

 

Азбука вежливости :: Воспитательная работа с дошкольниками :: книги почтой, книги курьером, книги наложенным платежом :: книжный

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Вандоляк СнІжана Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова 4 клас (Волкотруб Г. Й.)
Додано
2 вересня 2019
Переглядів
7464
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку