Презентація "Формувальне оцінювання"

Про матеріал
Презентація «Формувальне оцінювання» містить відповіді на запитання:  яке оцінювання називають формувальним;  чим є формувальне оцінювання та чим воно не є;  формувальне оцінювання проти традиційного;  формувальне оцінювання у молодшій та старшій школі;  техніки формувального оцінювання;  формувальне оцінювання та цифрові технології;  приклади реалізації формувального оцінювання за допомогою цифрових інструментів?
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Уляна Блендей, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області

Номер слайду 2

* ОЦІНЮВАННЯ Сумативне (підсумкове) Формувальне Оцінювання результатів навчання Оцінювання для навчання

Номер слайду 3

*

Номер слайду 4

* «Якщо уявити учнів в образі рослин, то підсумкова оцінка, прийнятна для традиційного навчання, – це процес простого вимірювання їхнього зросту. Результати вимірювань будуть цікавими для порівняння та аналізу, але вони самі по собі не впливають на ріст рослин. Формувальне оцінювання, навпаки, схоже на підживлення і полив рослин. Тим самим безпосередньо впливає на їх ріст»

Номер слайду 5

* Коли кухар готує суп і куштує його, – це формувальне оцінювання. Коли страву пробує клієнт – це підсумкове оцінювання. Пол Блек, експерт з оцінювання

Номер слайду 6

* вчителям (викладачам) визначати потреби учнів (студентів), адаптуючи до них процес навчання   учням (студентам) усвідомлювати й відслідковувати особистий прогрес і планувати за допомогою викладача подальші кроки у навчанні Формувальне оцінювання – інтерактивне оцінювання учнівського прогресу, що дає змогу

Номер слайду 7

◦ Як далеко просунулися учні? ◦ В якому напрямку їм потрібно рухатися далі? ◦ У який спосіб це зробити краще? Формувальне оцінювання дає змогу зрозуміти: Сумативне та формувальне оцінювання не виключають одне одного, а лише доповнюють

Номер слайду 8

* ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРОТИ ТРАДИЦІЙНОГО Традиційне оцінювання (підсумкове, сумативне) Формувальне оцінювання Мета Оцінити рівень навчальних досягнень учнів (оцінити якість) Оптимізація навчального процесу для розвитку особистості учнів (підвищити якість) Хто оцінює Вчитель Вчитель, самооцінювання, взаємооцінювання Оцінюється Результат навчання Процес навчання

Номер слайду 9

* Традиційне оцінювання (підсумкове, сумативне) Формувальне оцінювання Порівнюється З іншими учнями З попередніми досягненнями учнів Пріоритет Оцінки Учіння Тип взаємодії у класі (групі) Конкуренція (змушує учнів конкурувати між собою) Співпраця, співтворчість (допомагає учням вчитися один в одного) Мотивація Знижується Підвищується Критерії Не чіткі Чіткі, прозорі продовження Під час формувального оцінювання ми корегуємо процес навчання, під час сумативного – визначаємо якість його результатів.

Номер слайду 10

* це не оцінка, а механізм формування навчального процесу; це інструмент підтримки, а не контролю; відбувається під час навчання і є його частиною; оцінює процес навчання; завжди є позитивним; індивідуалізоване; забезпечує зворотний зв'язок, який допомагає зрозуміти наступні кроки в навчанні; усвідомлення самим учнем дистанції між тим, чого він хоче досягти, і тим, де він знаходиться в даний момент; планування того, що учень повинен зробити, щоб цю дистанцію скоротити; зміцнює впевненість у тому, що можна поліпшити результати.   Чим є формувальне оцінювання та чим воно не є:

Номер слайду 11

* Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний поступ учнів; формувати в учня/учениці впевненість у собі, наголошуючи на сильних сторонах, а не на помилках, діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих результатів; запобігати побоюванням помилитися.

Номер слайду 12

* Результати формувального оцінювання: відслідковується динаміка розвитку учня на всіх етапах навчання; забезпечуються найбільш комфортні умови для кожного учня; формується адекватна самооцінка учня; підвищується мотивація до навчання; формуються навички самостійного оцінювання.  

Номер слайду 13

* ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ у молодшій школі Завдання вчителя – розкрити потенціал кожної дитини, а не перевірити її на відповідність певному стандарту. Оцінювання досягнень учнів необхідно спрямовувати на формування позитивної їх самооцінки. Доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень учнів. Про труднощі у навчанні необхідно говорити з учнем індивідуально, аби не створювати ситуацію колективної зневаги до дитини. Формувальне оцінювання не повинно містити частки НЕ, жодних негативних суджень чи критики. Формувальне оцінювання діагностує сфери, які потребують покращення, і допомагає покращити їх. 

Номер слайду 14

* Доцільно вчити дітей взаємооцінюванню при цьому формувати уміння коректно висловлювати думку про результат роботи однокласника, давати поради щодо його покращення. Важливо не протиставляти дітей одне одному. Стимулюючим має бути порівняння роботи (відповіді, дії тощо) з тим, як працювала дитина раніше. Формувальне оцінювання не може складатися з балу, цифри, букви чи лише одного слова. Вчитель має надавати батькам пояснення, письмову чи словесну.

Номер слайду 15

* ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ у старшій (професійній, вищій) школі

Номер слайду 16

* Важливо, щоб формувальне оцінювання: було пов’язаним із результатами навчання; містило коментарі щодо конкретних характеристик виконаного завдання; пропонувало подальші кроки; було своєчасним (із достатнім проміжком часу на опрацювання коментарів до виконаної частини завдання). Таке оцінювання може бути без балів або додавати невеликий бал до фінальної оцінки

Номер слайду 17

* Техніки формувального оцінювання 1. Таблиці З-Х-Д

Номер слайду 18

Повністю розумію Потребую ще почитати Не розумію (червоний хрестик) 2. Сигнали рукою

Номер слайду 19

* 3. Спрямована розшифровка Учні своїми словами дають розшифровку тих понять, які були опрацьовані на уроці. 4. Резюме в одному реченні Учні одним реченням дають характеристику основних понять, розібраних на уроці. 5. Карти додатків Учні наводять приклади з життя на застосування вивченого матеріалу, таким чином відбувається перенос знань з теорії на практику.

Номер слайду 20

* 6. Тижневі звіти. Забезпечують швидкий зворотний зв’язок: вчитель – учень. Чого я навчився цього тижня? Які питання залишились для мене незрозумілими? Які питання я задав би учням, якби був вчителем, щоб перевірити, чи зрозуміли вони матеріал? 7. Шкала. На полях зошита учень креслить шкалу і відзначає хрестиком на якому рівні, на його думку, виконана робота. Внизу – не впорався, посередині – впорався, але виникли проблеми, вгорі – все вийшло. Під час перевірки вчитель обводить хрестик, якщо згоден з оцінкою учня, або малює свій, якщо не згоден.

Номер слайду 21

* 8. Рефлексія Що зрозумів, чому навчився на уроці? Було цікаво… Що було цікаво, складно, вдалося? Було важко… Мені ще потрібно повчитися… Тепер я можу… За що можу похвалити себе? Я навчився… Навіщо нам потрібен був цей урок? Я зміг… Що найбільше вразило? Я спробую… Що є потрібним для запам’ятовування? Мене здивувало… Над чим треба ще попрацювати?   Урок дав мені для життя…

Номер слайду 22

* 9. Лист самооцінки після вивчення теми «Конус». ТАК-НІ Я знаю, що таке конус. Я знаю як він утворюється. Я можу назвати елементи конуса. Пам’ятаю формулу для обчислення об’єму конуса. Пам’ятаю формулу для обчислення площі поверхні конуса. Можу навести приклади конуса у навколишньому світі. Я вмію будувати перерізи конуса площинами.

Номер слайду 23

* 10. Лист самооцінки роботи в групі ТАК-НІ Я був активним в групі. Я відразу зрозумів, як треба виконати завдання. Я пропонував декілька способів виконання завдання. Я не відволікався від основної роботи. Я уважно слухав, які ідеї пропонують інші учасники групи. Я дуже хотів, щоб наша група виконала завдання правильно і швидко.

Номер слайду 24

* 11. Лист самооцінки за результатами семестру ТАК-НІ Регулярно виконував домашні завдання. За потребою консультувався з вчителем. Накопичував знання та виправляв оцінки. Регулярно вів записи в зошиті. Вмію складати конспект вивченої теми. Вмію самостійно знаходити матеріал з теми. Робив усні повідомлення. Брав участь в обговоренні теоретичного матеріалу. Я ставив питання, якщо було щось незрозуміло.

Номер слайду 25

* ГРУПА ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИКЛАДИ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ Сервіси для створення вікторин, опитувальників, онлайн тестувань kahoot.com, socrative.com, mentimeter.com, onlinetestpad.com, quizlet.com, quizizz.com, Віртуальні дошки padlet.com, trello.com, twiddla.com, whiteboard.org, realtimeboard.org Мультисервіси для створення інтерактивних завдань learningapps.org, studystack.com Сервіси для створення хмар слів answergarden.ch, wordart.com, tagхedo.com Формувальне оцінювання та цифрові технології

Номер слайду 26

* ГРУПА ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИКЛАДИ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ Сервіси для створення карт знань mindmeister.com, mindmapninja.com, coogle.it, bubble.us, mindomo.com, mind24.com, wisemapping.com, spiderscribe.net Сервіси для створення інфографіки та візуалізації piktochart.com, canva.com, visual.ly, prezi.com, thinglink.com Google-сервіси google-документи, google-презентації, google-таблиці продовження Цифрові технології та інструменти дають можливість відразу отримати зворотній зв'язок.

Номер слайду 27

* Приклади реалізації формувального оцінювання за допомогою цифрових інструментів 1. Використання віртуальних дошок для:

Номер слайду 28

*

Номер слайду 29

* 2. Ресурс Mentimeter

Номер слайду 30

* Дозволяє проводити опитування та отримувати зворотній зв'язок у реальному часі. Результати опитування викладачів під час проведення онлайн-семінару

Номер слайду 31

* 3. Використання Google форм з коментарями до відповідей

Номер слайду 32

*

Номер слайду 33

* 4. Ресурси, які дають можливість побачити результати роботи кожного учня зокрема та цілої групи разом

Номер слайду 34

* Використані джерела:   Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. EdEra_Osvitoriya: BR102 Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання. https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_Osvitoriya+BR102+2020/info Роміцина Л.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів з математики в Новій українській школі. Режим доступу: https://imso.zippo.net.ua/wp-content/uploads/2019/04/statja_20190404_1.pdf   Морзе Н. Використання цифрових технологій для формувального оцінювання / Н. Морзе, В. Вембер, М. Гладун // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. - 2019. - Вип. спецвип. - С. 202-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_spetsvip.   Формувальне оцінювання як засіб підвищення ефективності освітнього процесу. Режим доступу: https://vseosvita.ua/webinar/formuvalne-ocinuvanna-ak-zasib-pidvisenna-efektivnosti-osvitnogo-procesu-146.html

Номер слайду 35

Успіхів у впровадженні технологій формувального оцінювання.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Sidorchuk Yan
  чудова робота
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. демидова марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Шмагун Наталія
  Дякую за цікавий і корисний матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ясінська Галина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
ppt
Додано
20 квітня
Переглядів
4876
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку