15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Презентація “Формування екологічної грамотності і здорового життя в освітньому процесі на уроках англійської мови в середній школі.”

Про матеріал
Інтеграція України в європейський та світовий освітній простір обумовила необхідність переглянути деякі підходи до навчання школярів, проаналізувати фактори, що гальмують підвищення якості та формування життєспроможності особистості. Завдання сучасної школи – дати учневі основні базові орієнтири основних знань та навчити користуватися ними. «Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці» (Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей»)
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування екологічної грамотності і здорового життя в освітньому процесі на уроках англійської мови в середній школі. Добриніна Марина Михайлівна. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1м. Житомира

Номер слайду 2

Інтеграція України в європейський та світовий освітній простір обумовила необхідність переглянути деякі підходи до навчання школярів, проаналізувати фактори, що гальмують підвищення якості та формування життєспроможності особистості. Завдання сучасної школи – дати учневі основні базові орієнтири основних знань та навчити користуватися ними. «Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці» (Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей»)

Номер слайду 3

Іноземна мова як навчальний предмет володіє величезним виховним, освітнім та розвиваючим потенціалом. У методичній літературі неодноразово ставилося питання про більш ефективне використання можливостей мови в процесі його вивчення. Іноземна мова як дієвий фактор соціально-економічного, науково-технічного та загальнокультурного прогресу суспільства і як засіб спілкування може і повинна використовуватись в плані екологічного виховання та здорового способу життя.

Номер слайду 4

Пріоритети в роботі школи та професійній підготовці і діяльності вчителя щодо збереження здоров’я учнів :турбота про здоров'я є єдиним з основних завдань школи;учитель має володіти таким рівнем професійної підготовки, яка б давала змогу забезпечити засвоєння відповідного обсягу матеріалу без шкоди для здоров'я;учитель має бути прикладом для наслідування, зокрема у питанні дотримання норм здорового способу життя;педагог має володіти культурою розумової праці і вміти її прищеплювати дітям.

Номер слайду 5

Навчальний предмет «іноземна мова» має більші можливості для посилення різних напрямків виховання гармонійно розвиненої особистості, у тому числі, і екологічного, покликаного формувати дбайливе ставлення до природи як до громадської та особистої цінності. Проблема формування екологічної культури, яка повинна закласти основи екологічно благополучного світу ХХІ століття, надзвичайно важлива й актуальна, адже сучасна Україна потребує підростаючого покоління, яке володіє екологічною свідомістю та світоглядом. Основи свідомого ставлення, світогляду та культури, як засвідчує педагогічна практика закладається саме в шкільні роки.

Номер слайду 6

Виховання екологічної особистості досягається поетапним шляхом вирішення освітніх, виховних та розвивальних завдань:- вміння адекватно використовувати автентичні знання та вміння функціонувати в полікультурному середовищі, тобто формувати соціокультурну компетенцію.нових знань, тобто формувати в учнів інформаційну компетенцію;- вміння правильно використовувати мовні зразки та мовленнєві кліше для конструювання іншомовного спілкування на екологічну тематику, тобто формувати комунікативну компетенцію;- вміння знаходити та отримувати необхідну інформацію й засвоювати її у вигляді

Номер слайду 7

Роботу з формування основ екологічної культури на уроках англійської мови слід проводити в три послідовні етапи, які відповідають логіці формування основ екологічного виховання в загальноосвітній школі. Це:пізнавальнийпізнавально-практичнийпрактичний`

Номер слайду 8

Інтегровані уроки емоційно збагачують навчально-виховний процес, допомагають учителю різнобічно і системно сформувати необхідні уявлення та поняття.«Англійська мова» та «Біологія»Ці два предмети шкільної програми об’єднує людина та її діяльність, екологічні проблеми людства. Спільно з учителем предмету «Біологія» можна провести урок «Здоров’я – твоє багатство», «Твій раціон».«Англійська мова» та «Фізкультура»Спільний урок сприятиме пропаганді здорового способу життя ( «Олімпійські види спорту»). «Англійська мова» та «Основи здоров'я»Спільні уроки закладуть фундамент культури здоров'я учнів, підведуть до усвідомлення самої сутності поняття здоров'я та його цінності для кожної людини, підвищить мотивацію до вивчення англійської мови.

Номер слайду 9

Міжпредметні зв’язки є могутнім фактором виховання у школярів екологічної культури, здорового життя. Досягнення певних результатів у цьому залежить від майстерності, творчості педагога, культура поведінки та спосіб життя якого повинні служити прикладом для його вихованців.

Номер слайду 10

Дбайлива ставлення людини до навколишнього середовища і до свого власного здоров’я потрібно виховувати з перших років навчання в школі і впродовж усього навчання. Від того, як здійснюється цей процес виховання, залежить піклування людини про природу і про себе.

Номер слайду 11

Дякую за увагу!!!

pptx
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
17 січня
Переглядів
99
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку