1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Презентація "Формування ключових компетентностей шляхом розвитку критичного мислення на уроках математики"

Про матеріал
Наданий матеріал є актульним для вчителів математики з формування ключових компетентностей. Розвивати критичне мислення означає розвивати: пам’ять, увагу, образне мислення, логічне мислення( уміння порівнювати, додавати, аналізувати, узагальнювати),творчі здібності, фантазію, уяву, конструктивне мислення (на геометричному матеріалі).
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Бердянський НВК”ЗНЗ І-ІІІст.-ДНЗ” Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області «Формування ключових компетентностей особистості шляхом використання технології критичного мислення на уроках математики» Підготувала учитель математики Олена СЛИВЧЕНКО

Номер слайду 2

Критичне мислення – це: уміння урівноважувати у своїй свідомості різні точки зору; уміння піддавати ідею м'якому скепсису; об'єднання активного й інтерактивного процесу; перевірка окремих ідей на можливість їх використання; моделювання систем доказів, на основі яких базуються різні точки зору переоцінка та переосмислення понять та інформації; здатність знайти необхідну інформацію та використовувати її самостійно під час прийняття рішення.

Номер слайду 3

Розвивати критичне мислення, означає розвивати: пам’ять, увагу; образне мислення логічне мислення( уміння порівнювати, додавати, аналізувати, узагальнювати); творчі здібності, фантазію, уяву; конструктивне мислення(на геометричному матеріалі).

Номер слайду 4

Використання вчителем стратегій критичного мислення забезпечує позитивні зміни в учнів

Номер слайду 5

Прийоми створення «ситуації успіху»: «Радість класу» «Лінія горизонту» «Авансування»

Номер слайду 6

Основні етапи педагогічної технології «Розвиток критичного мислення» Виклик Осмислення Рефлексія

Номер слайду 7

Структура уроків критичного мислення 1. Розминка 2. Обґрунтування навчання 3. Актуалізація (Виклик) 4. Усвідомлення змісту (Осмислення) 5. Рефлексія

Номер слайду 8

Стратегія «Розминка»

Номер слайду 9

Стратегія «Розминка» може бути використана: • для об'єднання тих, хто разом навчається; • для активізації емоційної, розумової діяльності, зосередження на конкретному навчальному предметі на початку кожного заняття;

Номер слайду 10

«Тепло душі» Вчитель: - Добрий день, діти! Прошу вас прочитати слова, записані на дошці, стоячи. Нехай першими сядуть уважні, другими - чуйні, а тепер - сердечні та щирі, згодом - добрі та милосердні. - Ви вагалися? Чому? Тому що ваші душі переповнені і одним, і другим, і третім. Поверніть, будь ласка, руки долонями один до одного. Ви відчуваєте тепло, яке посилає вам ваш товариш? Це тепло його серця, його душі, яке зігріє вас під час уроку.

Номер слайду 11

Стратегія “Асоціативний кущ” Для складання асоціативного куща слід дотримуватися таких правил: 1. Записати на дошці чи аркуші в центрі ключове слово (фразу), обвести його (її) колом чи прямокутником. 2. Записати всі слова (фрази), які спадають на думку. 3. Після того як заповнені всі можливі «гілки», указати аспекти проблеми, що потребують додаткової інформації. 4. Поставити знаки питання біля частин куща, в яких є невпевненість. 5. Записати всі ідеї, які є або скільки дозволяє час.

Номер слайду 12

Асоціативний кущ Тіла обертання Конус Об'єм Циліндр Хорда Площа Прямий Трикутник Куля Коло Прямий Сфера Сектор Сегмент Одиниці вимірювання

Номер слайду 13

Стратегія “Кластер” Кластер використовую на різних етапах уроку: 1) стадія виклику - для стимулювання розумової діяльності, систематизації наявної інформації і виявлення можливих областей недостатнього знання; 2) стадія осмислення - для структуризації навчального матеріалу. Кластер дозволяє фіксувати фрагменти нової інформації. 3) стадія рефлексії - при підведенні підсумків вивчення матеріалу, коли учні, групуючи поняття відповідно до індивідуальних уявлень, графічно зображують логічні зв'язки між ними, що дає можливість відобразити індивідуальні результати навчання.

Номер слайду 14

Стратегія “Кластер”

Номер слайду 15

Способи разкладання многочлена на множники Винесення спільного множника за дужки Використання формул скороченого множення Групування x2+6x+9 4a2-20ab+25b2 2bx-3ay+6by-ax a2 +ab-5a-5b Різниця квадратів Квадрат суми та різниці Різниця та сума кубів 20x2+4x b(a+5)-c(a+5) 15a2b+5ab 2y(x-5)+x(x-5) a2 - b2 49m2 - 25n2 27b3 - a3 64x3 + 8y3

Номер слайду 16

Стратегія “Мозковий штурм” Під час проведення "мозкового штурму" дотримуюся таких правил: збираю якомога більше ідей щодо розв'язання завдання або проблеми; змушую працювати уяву учнів, не відкидаючи жодної ідеї; подаю кілька своїх ідей або розвиваю ідеї інших; не обговорюю і не критикую ідеї інших.

Номер слайду 17

Стратегія “Мозковий штурм” Усі учасники пропонують ідеї щодо розв'язання порушеної проблеми Ідеї записуються на дошці. Якщо група вважає кількість поданих ідей достатньою, запис їх припиняється. Після того як майже всі ідеї зібрані, вони групуються, аналізуються і відбираються. Вибираються ті, що можуть допомогти розв'язати порушену проблему.

Номер слайду 18

“Мозковий штурм” До дошки прикріплюється плакат з умовою задачі: Пароплав, на якому ми знаходимося, пройшов відстань від пристані А до пристані В зі швидкістю 12 км/год, а від пристані Б до пристані С зі швидкістю 15 км/год. Відомо, що відстань АВ менша відстані ВС на 10 км. Знайдіть відстань між портами, в яких ми побували, якщо від В до С ми рухались на 8 хв довше, ніж від А до В.

Номер слайду 19

Стратегія “Мозковий штурм” Учитель заохочує до обговорення побудови малюнка до умови задачі, вибору основного невідомого, складання та перевірки рівняння за умовою задачі якомога більше учнів. Приймаються абсолютно всі ідеї, жодна ідея не критикується і не відкидається. Всі ідеї записуються на великому аркуші паперу, прикріпленому в центрі дошки. Під час обговорення кількість ідей повинна перейти в якість та правильне прокоментоване розв'язання задачі.

Номер слайду 20

Стратегія «Метод "Прес"» Етапи методу «Прес»: 1) Висловлюємо свою думку: «Я вважаю...» 2) Пояснюємо причину такої точки зору: «Тому що...» 3) Наводимо приклад додаткових аргументів на підтримку своєї позиції: «...наприклад...» 4) Узагальнюємо, формулюємо висновки: «Отже...» («Таким чином...»)

Номер слайду 21

«Метод прес» Тема уроку: «Сума кутів трикутника» (7 клас) 1). Я вважаю, що в трикутнику не можуть бути два тупі кути . 2). Тому, що за теоремою про суму кутів трикутника, сума дорівнює 1800. 3). Наприклад, 1100 + 1000 = 2100 ≠ 1800. 4). Отже, у трикутнику не можуть бути два тупі кути.

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Концептуальна таблиця Вид функції Область визначення Область значень Зростання спадання Період Парність Нулі функції y = cosx y = cos2x у = 2cosx у=cos1/2x

Номер слайду 24

Стратегія «Робота в парах» Приклади завдань, що можуть бути виконані в парах: 1) обговорення параграфа та виділення в ньому головного; 2) аналіз задачі, теореми; 3) розробка запитань для учнів; 4) перевірка завдання та оцінювання роботи один в одного; 5) відповіді на запитання; 6) підготовка до відтворення знань за ключовими словами; 7) розв'язування завдань; 8) формулювання мети уроку; 9) виконання самостійної роботи; 10) підбиття підсумків уроку.

Номер слайду 25

Кубик Блума Бенджамін Блум відомий як автор унікальної системи алгоритмів педагогічної діяльності

Номер слайду 26

Кубик Блума Запропонована ним теорія, або "таксономія", розділяє освітні задачі на три блоки: когнітивну, психомоторну і афективну. Простіше кажучи, кожну мету можна позначити блоками "Знаю", "Творю" і "Вмію". Тобто, дитині пропонують не готове знання, а проблему. А вона, використовуючи свій досвід і знання, повинна знайти шляхи вирішення цієї проблеми.

Номер слайду 27

Кубик Блума

Номер слайду 28

Ромашка запитань Блума

Номер слайду 29

Стратегія «Сенкан» Правила складання сенкана: 1) один іменник - назва поняття; 2) два прикметники - описання поняття; 3) три дієслова - визначення дії; 4) фраза з чотирьох слів, яка стосується теми; 5) одне слово (синонім до теми), в якому відображено зміст чи сформульовано висновок.

Номер слайду 30

Стратегія «Сенкан» Інтеграл Визначений і невизначений Інтегрувати, підставляти, обчислювати Визначає площу криволінійної трапеції Сума

Номер слайду 31

Прийом рефлексії: Паралелепіпед Мета: проаналізувати і оцінити результати своєї роботи на уроці Технологія проведення: учням пропонується оцінити за шкалою від 1 до 5 рівнень засвоєння матеріалу, ефективність своєї роботи і свій настрій. Потім кожен учень будує паралелепіпед з такими вимірами і знаходить його об’єм. Максимальне значення 125.

Номер слайду 32

Побудуй паралелепіпед Довжина – рівень мого настрою (від1 до 5) Ширина – рівень засвоєння мною матеріалу (від 1 до 5) Висота – рівень моєї ефективності роботи на уроці (від1 до 5) Мій настрій Засвоєння матеріалу Ефективність роботи V=a•b•c

Номер слайду 33

Рефлексивні координати Загальне враження 1 4 2 6 5 0 9 8 7 3 10 Вивчений матеріал 1 4 2 6 5 0 9 8 7 3 10 Робота на уроці 1 4 2 6 5 0 9 8 7 3 10

Номер слайду 34

Прийом рефлексії: Десяткова кома Мета: показати загальне враження від уроку і задоволення уроком Технологія проведення: На дошці написано число 111111. Учні ставлять десяткову кому таким чином, щоб отриманий дріб відображав їх думку про урок і свою роботу. Чим більший дріб, тим вище задоволення від уроку.

Номер слайду 35

ПОСТАВ ДЕСЯТКОВУ КОМУ 1 1 1 1 1

Номер слайду 36

Формула успіху УСПІХ Позитивн. настрій Ефективн. роботи Засвоєння теми Оцініть себе за 5 ти бальною шкалою по кожному з пунктів, обчисліть за формулою

Номер слайду 37

Математика – дивовижна вчителька в мистецтві спрямовувати думки, наводити порядок там, де вони не впорядковані,викорчовувати безглуздя, фільтрувати брудне і наводити ясність. Жан Фабр (франц.вчений)

Номер слайду 38

Дякую за увагу!

Номер слайду 39

Великий – для мене було важливим і цікавим… Вказівний – з цього питання я отримав конкретну рекомендацію Середній - мені було важко, мені не сподобалося… Безіменний – оцінка психологічної атмосфери Мізинець – для мене було недостатньо…

ppt
Пов’язані теми
Математика, Майстер-класи
Додано
7 квітня
Переглядів
91
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку