Презентація "Глобальні загрози, породжені діяльністю людини та їх вплив на здоров’я. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки, як складова здорового способу життя"

Про матеріал

Ця презентація допоже якісно провести урок з основ здоров"я у 9 класі. Метою уроку буде:

1. Узагальнити і систематизувати знання учнів про основні глобальні загрози людства. Встановити причини їх виникнення та загострення на сучасному етапі .

2. Поглибити навички й уміння самостійно працювати з додатковими джерелами знань, вести дискусії.

3. Виховувати ціннісно-екологічну поведінку, розвивати екологічно доцільне мислення, вчити оцінювати ризики для здоров'я людини на індивідуальному та суспільному рівнях.

Обладнання: підручник, презентація.

Тип уроку: урок – узагальнення знань, умінь і навичок.


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Глобальні загрози, породжені діяльністю людини та їх вплив на здоров’я. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки, як складова формування здорового способу життя. Практична робота № 14 «Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади». Виконала Кафян Надія Яківна,вчитель Новомерчицького НВК Валківської районної ради. Харківської області

Номер слайду 2

Мета: 1. Узагальнити і систематизувати знання учнів про основні глобальні загрози людства. Встановити причини їх виникнення та загострення на сучасному етапі . 2. Поглибити навички й уміння самостійно працювати з додатковими джерелами знань, вести дискусії.3. Виховувати ціннісно-екологічну поведінку, розвивати екологічно доцільне мислення, вчити оцінювати ризики для здоров’я людини на індивідуальному та суспільному рівнях. Обладнання: підручник, презентація. Тип уроку: урок – узагальнення знань, умінь і навичок.

Номер слайду 3

Який спільний заголовок може бути в усіх фотоматеріалів?

Номер слайду 4

«Міфи і факти про безпеку людини»Безпека не є потребою людини. Безпека є життєвою цінністю для людини. Особиста безпека не пов’язана з національною безпекою. Особиста безпека взаємопов’язана з глобальною безпекою. До сфери національної безпеки належить економічна безпека. До сфери національної безпеки не належить інформаційна безпека.

Номер слайду 5

Безпека не є потребою людини. (Міф)Безпека є життєвою цінністю для людини. (Факт)Особиста безпека не пов’язана з національною безпекою. (Міф)Особиста безпека взаємопов’язана з глобальною безпекою. (Факт)До сфери національної безпеки належить економічна безпека. (Факт)До сфери національної безпеки не належить інформаційна безпека. (Міф)

Номер слайду 6

Глобальні загрози людства (“глобальний” від франц. “global” – “загальний, “всесвітній”) – це загальні, всесвітні проблеми, які стосуються не лише однієї окремо взятої держави, а й усіх країн світу. Політичні, економічні і соціальні загрози , які стосуються інтересів усіх країн і народів, усього людства, називають глобальними. Глобальні загрози виникли на рубежі ХІХ і ХХ століть.

Номер слайду 7

Глобальні загрози людства. Загрози, що стосуються взаємин усередині людського суспільства: проблема збереження миру і відвернення загрози війни;демографічна; ліквідація небезпечних хвороб; міжнародний тероризм; міжнародна злочинність. Загрози, що є результатом взаємин між суспільством і природою: екологічна; сировинна; енергетична; продовольча; освоєння Світового океану; освоєння космосу

Номер слайду 8

Екологічне мислення передбачає:наявність цілісної природничо-наукової картини світу;розуміння свого місця в природному середовищі;усвідомлення проблеми взаємодії людства й біосфери;вибір екологічних цінностей;дотримання екологічної стратегії діяльності, уміння користуватися принципом «Мислити глобально, діяти локально».

Номер слайду 9

Проблема збереження миру і відвернення загрози війни Це проблема №1. За підрахунками вчених, за всю історію людства у світі було 14,5 тисяч війн, у яких загинуло 3,5 млрд. осіб. Нова світова війна неминуче буде ядерною, і наслідки її будуть жахливі - загроза існування Землі. На даний час накопичення різних видів зброї: ядерної, хімічної, бактеріологічної, водневої становить загрозу не тільки для людства а й для планети взагалі.

Номер слайду 10

Демографічна проблема – це сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, які зачіпають інтереси всього людства. Це стрімкий ріст населення – демографічний вибух у країнах , що розвиваються. Протягом хвилини населення Землі збільшується на 172 людини. Демографічна проблема

Номер слайду 11

Ліквідація небезпечних хвороб Багато сучасних хвороб (серцево-судинні, легеневі, ракові) є наслідком погіршення екологічної ситуації, малорухомого способу життя, частих психологічних стресів. Замість вже подоланих, виникають нові епідемії – СНІДу, “пташиного грипу”, “свинячого грипу”. Шляхи вирішення проблем охорони здоров’я: забезпечення повно- цінного харчування, покращення еко-логічних умов проживання, перехід до здорового способу життя і, звичай-но, подальший розвиток медицини.

Номер слайду 12

Міжнародний тероризм Терор (тероризм) – метод досягнення мети, основою якого є застосуван-ня (або погроза застосування) насиль-ства. Міжнародний тероризм є про-явом глобальної злочинності і часто породжений регіональними конфлік-тами.

Номер слайду 13

Міжнародна злочинність. Злочи́нність — відносно масове, історично мінливе, соціальне і кримінально-правове явище, що являє собою цілісну сукупність всіх злочинів, вчинених на певній території за відповідний період часу.

Номер слайду 14

Екологічна загроза це - зростання забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери; це Величезне накопичення відходів; Потрібно щоб природа самоочищалася і знешкоджувати відходи самій людині. Ці всі накопичення загрожують життю всього суспільства. Дуже шкідливі відходи від газу фреону , який руйнує озоновий шар атмосфери, що захищає нашу планету від ультрафіолетового проміння.

Номер слайду 15

Сировинна загроза Сировинна проблема відбиває рівень забезпеченості сировинними ресурсами процесу життєдіяльності людей і виробництва. Різко зросло забруднення вод, грунтів, повітря. Гостро постала проблема невідновних ресурсів. Протягом другої половини ХХ ст. обсяг видобутку корисних копалин збільшився у 3, 4 рази.

Номер слайду 16

Енергетична загроза За останні 50 років людство використало понад 60 % усього палива з розвіданих запасів. Існує небезпека вичерпання нафти, газу, вугілля. Постає проблема пошуку нових родовищ і видобування корисних копалин у важкодоступних районах, на шельфах морів та океанів. Основним шляхом вирішення даної проблеми є перехід до матеріало- та енергозберігаю- чих технологій, комплексного використання сировини, ство- рення маловідходного й без- відходного виробництва.

Номер слайду 17

Продовольча загроза Земля спроможна прогодувати нинішнє і перспективне населення. За даними ООН, кількість людей , які голодують , постійно зростає : 1970 р. – 460 млн осіб, 1990 р. – 550 млн. а в 2000 р. – 650 млн, у 2017 р . – 815 млн.

Номер слайду 18

Освоєння Світового океану. Проблеми Світового океану спричинено забрудненням морів та океанів стічними водами міст і промислових підприємств, змиванням добрив та отрутохімікатів із сільськогосподарських угідь, аваріями, що трапляються під час перевезення нафти і нафтопродуктів танкерами, інтенсивним видобуванням нафти та іншої промислової діяльності в районах шельфу океану.

Номер слайду 19

Освоєння космосу

Номер слайду 20

Працюйте з текстом підручника! Глобальні проблеми людства – це комплекс ….. і ситуацій, що стосуються …… інтересів усіх ….. світу і вимагають для свого розв’язання …..зусиль світової громадськості. Загроза – це природне чи ….. явище, коли можлива поява …. або процесів, здатних уражати …. , завдавати матеріальних ….., руйнувати довкілля.

Номер слайду 21

Вірний варіант. Глобальні проблеми людства – це комплекс …..(проблем) і ситуацій, що стосуються ……(життєвих) інтересів усіх ….. (народів) світу і вимагають для свого розв’язання …..(колективних) зусиль світової громадськості. Загроза – це природне чи ….. (техногенне) явище, коли можлива поява …. (явищ) або процесів, здатних уражати …. (людей), завдавати матеріальних ….. (збитків), руйнувати довкілля.

Номер слайду 22

Запитання для повторення й обговорення. Про які глобальні загрози, породжені діяльністю людини, ви знаєте?Чому для запобігання глобальним загрозам потрібне міжнародне співробітництво?Доведіть, що глобальні загрози є взаємозв'язаними та охоплюють усі сфери життя людей.

Номер слайду 23

Робота з картками Уявіть, що ви — Міністр охорони навколишнього природного середовища України і бажаєте зменшити обсяги атмосферного забруднення. Ваші експерти пропонують вам кілька альтернатив. Яку з цих альтернатив ви вважаєте найефективнішою?1.  Підвищити ціни на електроенергію, щоб сприяти її більш ефективному використанню, а відтак — меншому забрудненню. Ці витрати можна перекласти з виробника електроенергії на споживачів. Можливо, варто з’ясувати енергоефективність побутових приладів, що відповідають за «реальне» споживання електроенергії.2.     Закрити старі промислові заводи, що спричиняють значне забруднення атмосферного повітря. Завдяки цим заходам можна припинити забруднення, особливо на місцевому рівні. Але ці заходи можуть спричинити скорочення робочих місць та бути непопулярними.3.     Скоротити дозволені рівні атмосферного забруднення, особливо діоксиду сірки, оксидів азоту та викидів пилу. Чи ви замислювалися над тим, яким чином визначити прийнятні рівні викидів? Ці норми буде складно впроваджувати, оскільки вони вимагають значних інвестицій і навіть закриття заводів.4.     Сприяти впровадженню нових технологій та обладнання для скорочення викидів. Це передбачає стимулювання, надання заводам фінансової підтримки (наприклад, пільгових банківських позик), значні інвестиції в розвиток «зелених технологій».

Номер слайду 24

Робота з картками. В Україні, як і у європейських країнах, більшість населення мешкаєу містах. На вашу думку, які екологічні наслідки урбанізації є найбільшвідчутними і вимагають першочергових заходів?1.     Стрес і швидкий темп міського життя. Висока концентрація населення у містах може спричинити багато соціальних проблем і конфліктів. Чимало питань, пов’язаних з довкіллям та здоров’ям, також мають «міське походження».2.     Концентроване споживання ресурсів і товарів. Транспортування товарів з інших регіонів стимулює розвиток інтенсивної інфраструктури, яка негативно впливає на довкілля. Місцеві ресурси не покривають потреб виробництва. Сучасні українські міста — це центри багатогалузевої промисловості, розгалуженої транспортної мережі, а також густонаселені житлові масиви. Таке скупчення виробництва шкодить довкіллю.3.     Необхідність ліквідації та утилізації великої кількості твердихпобутових відходів. В Україні щороку на кожного жителя великого міста припадає 330-380 кг побутових відходів. Необхідно впроваджувати єдину систему збирання, транспортування та переробки відходів.4.     Шумове забруднення. Міський шум спричиняє роздратованість, перешкоджає спілкуванню та викликає відчуття тривоги. Наприклад, в Україні 40% населення великих міст зазнає впливу шуму, рівень якого перевищує дозволені норми.5.     Втрата зв’язку з природою. До 1918 р. в українських містах мешкало 18% населення. Інтенсивна урбанізація призвела до збільшення частки міського населення до 70% від загальної чисельності. За кількістю великих міст (з населенням понад 100 тис.), наша держава посідає одне з провідних місць серед країн світу. Завдання ХХІ століття полягає у поліпшенні екологічних умов у містахта скороченні потреб міст в обмежених ресурсах Землі.6.     Погіршення стану здоров’я міського населення. Штучне міське середовище шкідливо впливає на здоров'я населення внаслідок забруднення атмосферного повітря, дефіциту сонячного проміння, води, а також стресових факторів, зумовлених напруженим ритмом життя, скупченістю населення, нестачею зелених насаджень тощо. Ступінь поширення багатьох хвороб у великих містах набагатобільший, ніж у малих містах чи селах. Така хвороба, як рак легенів, реєструється у великих містах у 2-3 рази частіше, ніж у сільській місцевості

Номер слайду 25

Практичне завдання №14 «Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади». Мета: оцінити рівень екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади.1. Пошук інформації щодо екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади . 2. Аналіз отриманої інформації. Обговорення цієї інформації з дорослими, які займаються екологічними проблемами. Розробка критеріїв оцінки рівня екологічних небезпек за місцем проживання.3. Розробка системи заходів, які треба здійснити для оцінки екологічних небезпек своєї місцевості.4. Проведення робіт щодо оцінки екологічних небезпек разом з дорослими, які займаються екологічними проблемами.5. Оформлення результатів проведеної роботи та їх презентація. 

Номер слайду 26

Екологічні небезпеки Нового Мерчика наявність незаконних сміттєзвалищ,забруднення водоймища, забруднення повітря, забруднення земель міне- ральними добривами ,розорювання угідь ,вирубування дерев .

Номер слайду 27

Розробка системи заходів, які треба здійснити для оцінки екологічних небезпек своєї місцевостіПерехід автомобілів з бензину на більш екологічно чисте паливо. Місцеві промислові підприємства мають знизити викиди в атмосферу. Зменшити вирубку дерев . Прибрати сміттєзвалища, береги водойми. Розорені угіддя обробляти сучасною технікою.

Номер слайду 28

Домашнє завдання опрацювати §30. Підготувати повідомлення в газету з вивченої теми. Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.9
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 9
Оцінки та відгуки
 1. Domanetska Valentina
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Юсин Надія Улянівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Дробот Олена Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дзевенко Марія Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Паславська Тамара
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Пащенко Ольга Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Абрамова Галина Василівна
  Дуже стало в нагоді. Спасибі за гарний матеріал.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Шафорост Віталій Володимирович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Шафорост Віталій Володимирович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 6 відгуків
pptx
Додано
15 квітня 2018
Переглядів
36986
Оцінка розробки
5.0 (9 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку