10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація "ГРА - Хто сильніше та хто вище у Хімекобіології!" (до плану тижня; 1 пункт четверга+)

Про матеріал
У презентації містяться різні цікаві ігри, креативні стратегічні задачі та завдання тощо. Використовується у роботі з 9-11 класами. Додаток до плану тижня хімії, біології та екології 2017 року.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тиждень Хімбіоекології-2017 9-11 класи. Гра “Хто сильніше та хто вище у Хімекобіології!”

Номер слайду 2

Гра складається з 7 блоків, в кожному з них по 2 завдання для дівчаток і юнаків. І-й блок (кросворд-лабіринт); ІІ-й блок (біоморський бій); ІІІ-й блок (хімморський бій); ІV-й блок (гра хрестики-нулики); V-й блок (ребуси); VІ-й блок (вгадашки); VІІ-й блок (кросворд).

Номер слайду 3

1) Визначити Мr(кристалогідрату гіпсуCaSO4 х 2H2O); (Мr(кристалогідра-ту)= 127; 2б) 3) 4 s1– валентні електрони літію. ( 1б) 4) Визначити формулу газу, відносна густина, якого за повітрям =0,97,аW(С) =85,71% Це газ, орг речовина, що складається з С та Н, ним обробляють плоди фруктів овочів для зберігання. (Це С2Н4, етен . 3б) 2) Встановіть відповідність між валентними електронами та ХЕ: а) 2s22p1 ; 1)Ва; б) 2s1 ; 2) S; в) 6s2; 3) Lі ; 4) В; (а-4; б-3; в-1; 2б) 6) Визначити масу 25% розчину солі натрій ацетату, в якому міститься 10 г цієї солі. Та визначити об’єм води, що утворює цей розчин. В-дь:(m(розчину солі)= =40г,V(Н2О)=30мл; 3б) 5. Визначити суму коефіцієнтів у хімічній реакції: С4Н10 + О2 = =СО2 + Н2О ; (33 ; 2б) Секрет *** Секрет** І-й блок Зд№1 а) Старт ні ні так ні так ні так так так ні так ні

Номер слайду 4

1) Визначити Мr(кристалогідрату Cr2(SO4)3 х 18H2O); (Мr(кристалогідра-ту)= 735; 2б) 3) 4 s1– валентні електрони літію. ( 1б) 4) Визначити формулу газу, відносна густина, якого за киснем= 0,875, аW(Н) =14,29% Це газ,оргречовина, що складається з С та Н, ним обробляють плоди фруктів, овочів для зберігання. (Це С2Н4, етен . 3б) 2) Встановіть відповідність між валентними електронами та ХЕ: а) 2s22p1 ; 1)Ва; б) 2s1 ; 2) S; в) 6s2; 3) Lі ; 4) В; (а-4; б-3; в-1; 2б) 6) Визначити масу 25% розчину солі калій метанату , в якому міститься 20 г цієї солі. Та визначити об’єм води, що утворює цей розчин. (m(розчину солі) =80г ; V(Н2О)=60мл; 3б) 5. Визначити суму коефіцієнтів у хімічній реакції: С4Н10 + О2 = =СО2 + Н2О ; (загсума 33 ; 2б) Секрет *** Секрет** І-й блок Зд№1 б) Старт ні ні так ні так ні так так так ні так ні

Номер слайду 5

1) Визначити Мr(кристалогідрату гіпсуCaSO4 х 2H2O); (Мr(кристалогідра-ту)= 127; 2б) 3) 4 s1– валентні електрони літію. ( 1б) 4) Визначити формулу газу, відносна густина, якого за повітрям =0,97,аW(С) =85,71% Це газ, орг речовина, що складається з С та Н, ним обробляють плоди фруктів, овочів для зберігання. (Це С2Н4, етен . 3б) 2) Встановіть відповідність між валентними електронами та ХЕ: а) 2s22p1 ; 1)Ва; б) 2s1 ; 2) S; в) 6s2; 3) Lі ; 4) В; (а-4; б-3; в-1; 2б) 6) Визначити масу 25% розчину солі натрій ацетату, в якому міститься 10 г цієї солі. Та визначити об’єм води, що утворює цей розчин. (m(розчину солі) =40г; V(Н2О)=30мл ) 5. Визначити суму коефіцієнтів у хімічній реакції: С4Н10 + О2 = =СО2 + Н2О ; (33 ; 2б) Секрет *** Секрет** Зд№1 а) відповідь Старт ні ні так ні так ні так так так ні так ні

Номер слайду 6

1) Визначити Мr(кристалогідрату Cr2(SO4)3 х 18H2O); (Мr(кристалогідра-ту)= 735; 2б) 3) 4 s1– валентні електрони літію. ( 1б) 4) Визначити формулу газу, відносна густина, якого за киснем= 0,875, аW(Н)=14,29% Це газ,оргречовина, що складається з С та Н, ним обробляють плоди фруктів, овочів для зберігання. (Це С2Н4, етен . 3б) 2) Встановіть відповідність між валентними електронами та ХЕ: а) 2s22p1 ; 1)Ва; б) 2s1 ; 2) S; в) 6s2; 3) Lі ; 4) В; (а-4; б-3; в-1; 2б) 6) Визначити масу 25% розчину солі калій метанату , в якому міститься 20 г цієї солі. Та визначити об’єм води, що утворює цей розчин. (m(розчину солі) =80г; V(Н2О)=60мл; 3б) 5. Визначити суму коефіцієнтів у хімічній реакції: С4Н10 + О2 = =СО2 + Н2О ; (загсума 33 ; 2б) Секрет *** Секрет** Відповідь Зд№1б) Старт ні ні так ні так ні так так так ні так ні

Номер слайду 7

Ура вірна відповідь! Даруємо 1б додатково за вірний хід розв’язку. Тому, далі насолоджуйтесь Хімічний бум - Хімічні дива!

Номер слайду 8

Відповідь не вірна! Вчіть добре хімію! Тому що хімія - це мікросвіт Всесвіту, до чого не доторкнись, все що оточує нас складається із хімічних частинок.

Номер слайду 9

ІІ-й блок Зд№ 2 А). Біологічний морський бій Знешкодьте тваринні ткани.(по1б)

Номер слайду 10

Зд№2 А) Біо- ло- гія Знеш- А кодьте Б тва- В ринні Г тка- Д нини! Е Є Ж З 1 СИТОВИДНІ ТРУБКИ ТВІРНА 2 КРОВ 3 АСИМІЛЮЮ- ЧА ТКАНИНА 4 ПОКРИВ-НА 5 СУДИНИ ОСНОВНА 6 ПРОВІД- НА М’ЯЗОВА 7 ХРЯЩО- ВА 8 ФОТОСИНТЕ-ЗУЮЧА ТКАН 9 ЛУБ’ЯНІ ВОЛОКЕН ЦЯ пухка волок- ниста МЕХАНІЧНА 10 ЛІМФА 11 ТРАХЕЇ- ДИ КАМБІЙ 12 КІСТКОВА

Номер слайду 11

Зд№2 А) Біо- ло- гія Відпо-відь Знеш- А кодьте Б тва- В ринні Г тка- Д нини! Е Є Ж З 1 СИТОВИДНІ ТРУБКИ ТВІРНА 2 КРОВ 3 АСИМІЛЮЮ- ЧА ТКАНИНА 4 ПОКРИВ-НА 5 СУДИНИ ОСНОВНА 6 ПРОВІД- НА М’ЯЗОВА 7 ХРЯЩО- ВА 8 ФОТОСИНТЕ-ЗУЮЧА ТКАН 9 ЛУБ’ЯНІ ВОЛОКЕН ЦЯ пухка волок- ниста МЕХАНІЧНА 10 ЛІМФА 11 ТРАХЕЇ- ДИ КАМБІЙ 12 КІСТКОВА

Номер слайду 12

ІІ-й блок Зд№ 2Б). Біологічний морський бій Знешкодьте органели еукаріотичної клітини.(по1б)

Номер слайду 13

Зд№2 б) Біо- ло- гія Знеш- А кодьте Б орга- В нели Г клі- Д тини Е еукарі- Є тів. Ж З 1 білок 2 легені 3 віск глюкоза 4 стероїд пероксисо-ми 5 центріолі лізосоми 6 тимус печінка 7 нуклеїнові кислоти 8 Жир 9 цитоплаз-ма 10 цитоскелет 11 аорта хромосо-ми 12 клітинний центр нуклеоїд

Номер слайду 14

Зд№2 б) Біо- ло- гія В-ДЬ Знеш- А кодьте Б орга- В нели Г клі- Д тини Е еукарі- Є тів. Ж З 1 білок 2 легені 3 віск глюкоза 4 стероїд пероксисо-ми 5 центріолі лізосоми 6 тимус печінка 7 нуклеїнові кислоти 8 Жир 9 цитоплаз-ма 10 цитоскелет 11 аорта хромосо-ми 12 клітинний центр нуклеоїд

Номер слайду 15

ІІІ-й блок Зд№3 А). Хімічний морський бій Знешкодьте карбонові кислоти. (по1б)

Номер слайду 16

Зд№3а) Хімія Знеш- А кодьте Б карбо- В нові Г кис- Д лоти. Е Є Ж З 1 СН3СООК НСООН 2 С2Н5СООН 3 Na2CO3 4 CH3OLi C2H5OH 5 C17H35COOH 6 H2CO3 C2H5C00K 7 C3H7OK 8 C2H4O2 9 (NH4)2CO3 C5H10O2 10 CO2 C3H7COOH 11 CH3COOCH3 12 CH3CHO

Номер слайду 17

Зд№3а) Хімія Відпо- відь Знеш- А кодьте Б карбо- В нові Г кис- Д лоти. Е Є Ж З 1 СН3СООК НСООН 2 С2Н5СООН 3 Na2CO3 4 CH3OLi C2H5OH 5 C17H35COOH 6 H2CO3 C2H5C00K 7 C3H7OK 8 C2H4O2 9 (NH4)2CO3 C5H10O2 10 CO2 C3H7COOH 11 CH3COOCH3 12 CH3CHO

Номер слайду 18

ІІІ-й блок Зд№3 А). Хімічний морський бій Знешкодьте солі. (по1б)

Номер слайду 19

Зд№3б) Хімія Знеш- А кодь- Б те В cолi. Г Д Е Є Ж З 1 СuBr2; Cu 2 C2H5COOK Sr(ClO3)2 3 Ca(OH)2 4 H2SO4 5 Mg(OH)2 6 H3BO3 Na2HPO4 7 K3CrO3 8 NH4OH 9 Rb3FeO3 CaO 10 Cl2O7 CH3HO 11 C3H7COOLi 12 C2H5COOCH3 H3AlO3

Номер слайду 20

Зд№3б) Хімія ВІДПО-ВІДЬ Знеш- А кодь- Б те В cолi. Г Д Е Є Ж З 1 СuBr2; Cu 2 C2H5COOK Sr(ClO3)2 3 Ca(OH)2 4 H2SO4 5 Mg(OH)2 6 H3BO3 Na2HPO4 7 K3CrO3 8 NH4OH 9 Rb3FeO3 CaO 10 Cl2O7 CH3HO 11 C3H7COOLi 12 C2H5COOCH3 H3AlO3

Номер слайду 21

ІV-й блок гра хрестики-нулики (по1б) зд№4 а); б).

Номер слайду 22

Ivблок зд№4а) Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Альдегіди. (по 1б = 3б ) С3H7OH C2H4O CH3CHO C4H8O2 C3H7CHO C2H5COOH CH3COOH C2H5CHO C4H9CHO

Номер слайду 23

Ivблок зд№4б)Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Одноатомні спирти. (по 1б = 3б) СН3ОН С5Н11СНО С4Н9ОН С3Н8О С3Н8О2 С3Н8О3 С4Н9ОН С5Н10О2 С2Н5ОН

Номер слайду 24

IVзд№4 а)Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Альдегіди. (по 1б = 3б ) С3H7OH C2H4O CH3CHO C4H8O2 C3H7CHO C2H5COOH CH3COOH C2H5CHO C4H9CHO

Номер слайду 25

Ivблок зд№4б)Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Одноатомні спирти. (по 1б = 3б) СН3ОН С5Н11СНО С4Н9ОН С3Н8О С3Н8О2 С3Н8О3 С4Н9ОН С5Н10О2 С2Н5ОН

Номер слайду 26

V-й блок зд№5а);б) ребуси; 2б.

Номер слайду 27

ребус зд№5а) 2б В М ,, ,, ь 4 Н2О 2Не

Номер слайду 28

ребус зд№5б); 2б ІС 39 ,,, Ч 19 К

Номер слайду 29

ВІДПОВІДЬ ребус зд№5а) 2б Модель ребус зд№5б); 2б Зачіска

Номер слайду 30

VІ-й блок зд№6 а); б); Вгадашки; (по1б).

Номер слайду 31

Зд№6 а) Вгадашки (5б): 1. Н Д А Р О; 2. Н С Н О Е К; 3. Я І Л О К Е О Г; 4. Н Р І А Й Ф Ц; 5. Н О Р С А И Л.

Номер слайду 32

Зд№6 б) Вгадашки (5б): 1. Ц Й І Е З; 2. Р П У М У К; 3. Г Л І Б Я О І О; 4. У Б Д Й Р І І; 5. Л Т А К І И Н.

Номер слайду 33

Відповідь:Зд№6 а)Вгадашки(5б): 1. радон; 2. ксенон; 3.екологія; 4. францій; 5. рослина.

Номер слайду 34

Відповідь:Зд№6 б)Вгадашки(5б): 1.цезій; 2. купрум; 3.біологія; 4. рубідій; 5. клітина.

Номер слайду 35

VІІ-й блок Зд№7а);б) Кросворд. (по1б; загальна 9б).

Номер слайду 36

кросворд 1** 1) 2 лютого в США- свято цiєї тварини та за її поведiнкою дiзнаються про весну. (5б) 2) Корiння яскраво -червоної квiтки монголи вживають у їжу, з насiння заварюють чай, а китайцi зробили його своїм нацiональним символом.(7б) 3) Весною веселить, Лiтом холодить, Осiнню харчує, Взимку зiгрiває... (6б) 4) Цю рослину в народi називають "шовковою травою" (6б) 5. Цi речовини подiбнi якiсним та кiлькiсним складом, формулою та рiзнi за властивостями. (7б) 6. Спирт, що використовують у парфумерiї. (8б) 7. Речовини, що пiд дiєю розчину чи розплаву дисоцiюють на йони.(10б) 8. Процес вiдщепленя молекули водню вiд органичних речовин. (12б). 9) Ключове слово по горизонталi. (8б)

Номер слайду 37

Кросворд 2.** 1. Процес вiдщеплення молекули води вiд органiчної речовини. (12б) 2. Клас речовин, що мають sp-гiбридизaцiю один кратний потрiйний зв'язок.(5б). 3. Це те, що в руках не удержати. (4б) 4. Речовини, що мають подiбнi властивостi та вiдмiннi один вiд одного СН2-групою.(8б) 5) Найважчий птах Украiни . (6б) 6) У народi ця рослина - польова сльоза, iскорка, зiрочка, дiвоча трава. (5б) 7) Ця рослина має рогатi плоди (рогатi горiхи) та росте у водi.(12б) 8) Це плiд картоплi. (5б) 9. Ключове слово по горизонталi. (8б).

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Відповідь:

ppt
Пов’язані теми
Хімія, Позакласні заходи
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
522
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку