5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Презентація «Хімічні властивості одноатомних спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм».

Про матеріал

Вивчити хімічні властивості спиртів на прикладі метанолу, етанолу, реакції повного і неповного окиснення, взаємодія з натрієм та реакції дегідратації спиртів; показати зв'язок хімічних властивостей спиртів з наявністю функціональної гідроксильної групи; формувати знання учнів про використання спиртів, показати їх отруйність, довести шкідливий вплив метанолу і етанолу на організм людини.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

 Дзвоник всім нам дав наказ: До роботи швидше, клас!То ж вперед , часу не гаймо!Працювати починаймо!

Номер слайду 2

І так, сьогоднішня тема уроку:«Хімічні властивості одноатомних спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм».

Номер слайду 3

Мета:вивчити хімічні властивості спиртів на прикладі метанолу, етанолу, реакції повного і неповного окиснення, взаємодія з натрієм та реакції дегідратації спиртів; показати зв’язок хімічних властивостей спиртів з наявністю функціональної гідроксильної групи; формувати знання учнів про використання спиртів, показати їх отруйність, довести шкідливий вплив метанолу і етанолу на організм людини.

Номер слайду 4

Тип уроку: Інтегрований урок хімії та біології

Номер слайду 5

Форми роботи: бліц опитування;тестова перевірка знань;розповідь учителя;робота в групах;хімічний диктант;відеоролики по темі уроку;презентація та повідомлень учнів;евристична бесіда;

Номер слайду 6

Епіграф уроку: Зібратися разом – це початок,Триматися разом – це прогрес,Працювати разом – це успіх. Генрі Форд

Номер слайду 7

Хід урокуІ. Організація класуІІ. Актуалізація опорних знань.ІІІ. Мотивація навчальної діяльностіІV. Вивчення нового матеріалу. V. Закріплення і узагальнення знань. VІ. Домашнє завдання

Номер слайду 8

Почати свій урок я хочу словами відомого німецького драматурга, натураліста, прозаїка Й. В. Гете, який сказав:«Просто знати , це ще не все, знання потрібно використовувати».

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Питання для бліц-опитування. Що таке одноатомні спирти?Які хімічні елементи входять до складу спиртів?Яка загальна формула одноатомних спиртів?Яка група входить до складу спиртів?Як класифікують спирти?З яких двох частин складається молекула спирту?Як впливає гідроксильна група на властивості спиртів?Чому температуру кипіння спиртів вища ніж температура відповідних вуглеводнів?Як у молекулі спирту розподіляться електронна густина?Які типи ізомерії характерні для одноатомних спиртів?Назвати гомолог етанолу?Як змінюється розчинність спиртів у воді?Який найрухливіший атом Гідрогену в молекулі спирту?Який із одноатомних спиртів є отруйною речовиною?

Номер слайду 11

1. Виберіть функціональну групу спиртів: А) –СООН; Б) -NH2; В) –СОН; Г) –ОН. 2. Які із даних речовин належать до спиртів: А) СН3 ОН; Б) С2 Н5 СООН; В) С2 Н5 ОН; Г) СН3 СОН.3. Відповідно до систематичної номенклатури в назвах спиртів є суфікс: А) –ан; Б) –ен; В) –ін; Г) –ол.4. Яка із наведених формул є формулою метилового спирту: А) С2 Н5 ОН; Б) СН3 ОН; В) С3 Н7 ОН; Г) С4 Н9 ОН.5. Яка із наведених формул є формулою етилового спирту: А) СН3 ОН; Б) СН3 ─СН2 ─ ОН; В) С3 Н7 ОН; Г) СН3 ─ СН2 ─ СН2 ─ ОН. 6. Яка загальна формула одноатомних спиртів? А) Сn. Н2n; Б) Сn. Н2n+2; В) Сn. Н2n-2; Г) Сn. Н2n+1 ОН 7. Як класифікують одноатомні спирти? А) За Оксигеном; Б) За кількістю гідроксильних груп; В) За групою NH2; Г)За подвійним зв’язком. Тести. Перший блок

Номер слайду 12

Другий блок1. Які із наведених спиртів є одноатомними: А) С3 Н7 ОН; Б) СН2 ОН ─ СНОН ─ СН2 ОН;В) СН3 ОН; Г) СН2 ОН ─ СН2 ОН.2. Які із перелічених нижче фізичних властивостей притаманні метиловому та етиловому спиртам: А) тверда речовина; Б) добре розчинна у воді; В) без запаху; Г) гігроскопічна; Д) летка; Е) токсична речовина.3. Чому серед спиртів відсутні гази: А) тому що в складі молекули є Оксиген;Б) тому що молекули сполучаються між собою водневими зв’язками;В) науці це невідомо.

Номер слайду 13

ІІІ. Мотивація навчальної діяльностіСьогодні ми встановимо зв’язок хімічних властивостей спиртів з наявністю функціональної гідроксильної групи; поговоримо про використання спиртів, доведемо їх отруйність, з’ясуємо шкідливий вплив метанолу і етанолу на організм людини.

Номер слайду 14

V. Вивчення нового матеріалу Хімічні властивості спиртів1. Спирти – нейтральні речовини. Вони не дисоціюють, тому не змінюють забарвлення індикаторів. Спирти – неелектроліти. Проведення досліду

Номер слайду 15

Повне окиснення – горіння2 СН3 ОН + 3 О2 → 2 СО2 + 4 Н2 О + Qметанол. С2 Н5 ОН + 3 О2 → 2 СО2 + 3 Н2 О + Qетанол. Відео 1 Повне окиснення спиртів відбувається якщо його підпалити на повітрі. Продукти цієї реакції – вуглекислий газ і водяна пара та виділення теплоти.

Номер слайду 16

Взаємодія з активними металами 2 СН3 ОН + 2 Na → 2 СН3 ОNa + Н2 метанол натрій метилат2 С2 Н5 ОН + 2 Na → 2 С2 Н5 ОNa + Н2 етанол натрій етилат. Відео 2 Солі які утворюються в даних реакціях називаються – алкоголята. Спирти взаємодіють з лужними металами з виділенням водню і утворенням солеподібних сполук. При цьому полярні зв’язки О – Н у молекулах спирту розриваються і атоми Гідрогену заміщуються на атоми металічного емемента.

Номер слайду 17

Взаємодія з галогеноводнями. С2 Н5 ОН + HCl → С2 Н5 Cl + Н2 O СН3 ОН + HBr → СН3 Br + Н2 OСпирти взаємодіють з хлороводнем, бромоводнем,йодоводнем в присутності сильних кислот. При цьому гідроксильна група в молекулі спирту заміщується на атом галогену. НН++Відео 3

Номер слайду 18

Окиснення спиртів. CH3 –CH2–OH + Cu. O → CH3–C + Cu + H2 O [O]OHПервинні спирти за дії окисників перетворюються на альдегіди, які окиснюються до карбонових кислот . Окиснення спирту купрум(||) оксидом. Легкість окиснення спиртів зменшується від первинних до третинних.оцтовий альдегід. Відео 4

Номер слайду 19

Дегідратація спиртів. Внутрішньомолекулярна дегідратаціяспиртів з утворенням алкенів відбувається в присутності концетрованої сульфатної кислоти при нагрівання та за температури більш як 140 градусів. H2 SO4, t 170 ССН3 - СН2 - ОНМіжмолекулярна дегідратація H2 SO4, t140 СС2 Н5 -ОН + НО- С2 Н5 СН2 = СН2 С2 Н5 -О-С2 Н5 Етилен Диетиловий етер+ H2 O+ H2 OДегідратація - це відщеплення води від будь якої сполуки.спиртів з утворенням етерів відбувається в присутності концетрованої сульфатної кислотипри нагрівання та за температури менше як 140 градусів. Метанол не вступає в реакцію внутрішньомолекулярної дегідратації.

Номер слайду 20

Хімічні властивості спиртів. Повне окиснення (горіння). С2 Н5 ОН + 3 О2 → 2 СО2 + 3 Н2 О + Qетанол. Взаємодія з активними металами.2 С2 Н5 ОН + 2 Na → 2 С2 Н5 ОNa + Н2 етанол Натрій етилат. Взаємодія з галогеноводнями С2 Н5 ОН + HCl → С2 Н5 Cl + Н2 OОкиснення спиртів. CH3 –CH2–OH + Cu. O → CH3–C + Cu + H2 O t0 OHоцтовий альдегід. Внутрішньомолекулярна дегідратація. CH3 – CH2 – OH → CH2 = CH2+H2 OМіжмолекулярна дегідратація. CH3 – OH + CH3 – OH → CH3 – O – CH3 +H2 Ot170t140етендиметиловий етер

Номер слайду 21

Хімічний диктант. Це органічна речовина. У своєму складі містить атоми Нітрогену. У своєму складі містить атоми Оксигену. У своєму складі містить гудроксогрупу. Це газувата речовина. Це тверда речовина. Це горюча речовина. Нерозчинна у воді. Це токсична речовина. Має формулу СН3 ОН. Має формулу С2 Н6. Має формулу С2 Н5 ОН. Складається із трьох видів атомів. Змінює колір лакмусу на червоний колір. Характерне повне окиснення. Взаємодіє з оксидами металів. Взаємодіє з активними металами. Може окиснюватись до насичених вуглеводній. Взаємодіє з галогеноводнями. Може окиснюватись до етилену. Характерною є реакція дегідратації. Може утворювати етери.

Номер слайду 22

Відповіді до хімічного диктанту{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}123456789101112131415161718192022 Так. Ні

Номер слайду 23

Застосування спиртів. Відео 5 Вправа до застосування етанолу та метанолу для двох груп Для добування формальдегіду  Для добування формальдегіду   Для виробництва пластмас   Для виробництва пластмас    Сировина для хімічної промисловості  Сировина для хімічної промисловості   Як розчинник   Як розчинник Для добування формаліну  Для добування формаліну   Лакофарбова промисловість   Лакофарбова промисловість     Парфумерія   Парфумерія   Основа мазей   Основа мазей Додаток до бензину  Додаток до бензину   Синтез вибухівки   Синтез вибухівки    В текстильній промисловості  В текстильній промисловості   В харчовій промисловості   В харчовій промисловості

Номер слайду 24

Застосування спиртів Для виробництва лікеро-горілочних напоїв  Для виробництва лікеро-горілочних напоїв   Знезаражувальний засіб   Знезаражувальний засіб     Розчинник ліків   Розчинник ліків   В шкіряному виробництві   В шкіряному виробництві  Пальне для двигунів   Пальне для двигунів   Для виробництва паперу   Для виробництва паперу     В газовій промисловості   В газові промисловості  Для добування чавуну   Для добування чавуну

Номер слайду 25

Відповіді до застосування метанолу і етанолу. Для добування формальдегіду. Для виробництва пластмас. Сировина для хімічної промисловості. Як розчинник. Для добування формаліну. Парфумерія. Додаток до бензину. Пальне для двигунів. Газова промисловість. Лакофарбова промисловість1 група. Для виробництва пластмас. Сировина для хімічної промисловості. Як розчинник. Парфумерія. Додаток до бензину. Пальне для двигунів. Для виробництва лікеро-горілочних напоїв. В харчовій промисловості. Розчинник ліків. Знезаражувальний засіб2 група. Метанол. Етанол

Номер слайду 26

Відео 6

Номер слайду 27

Анкета «ЧИ МАЄТЕ ВИ СХИЛЬНІСТЬ ДО ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ?»Якщо у Вас виникають проблеми, Вам хочеть­ся випити?Чи п'єте Ви тоді, коли посварилися з батьками?Ви п'єте для того, щоб розслабитися?Чи п'єте Ви великими ковтками?Чи потрапляєте Ви в халепу, коли вип'єте?Чи п'єте Ви тоді, коли гніваєтеся на своїх друзів?Чи часто Ви п'єте наодинці?Чи намагалися Ви колись кинути пити, але не змогли?Чи п'єте Ви перед школою?Чи погіршали Ваші шкільні оцінки?Чи втрачали Ви колись пам'ять у результаті випивки?Чи говорите Ви неправду про те, що Ви п'єте?Чи п'янієте Ви, коли вип'єте?Чи думаєте Ви заздалегідь, де й коли вип'єте наступного разу?Чи товаришуєте Ви з тими, хто вважає, що пити — це шикарно?

Номер слайду 28

Вплив алкоголю на організм людини. Відео 7

Номер слайду 29

Кросворд “Шкідливий вплив вживання алкоголю”Запитання до кросворду: По горизонталі:1. Захворювання, що характеризується хворобливою пристрастю до алкоголю.2. Вид алкогольної залежності. 3. Він буває харчовий, медичний, технічний.4. Хвороба, яка виникає при хронічному вживанні алкоголю, вражає печінку.5. Спирт, який є отруйним для організму, але широко використовується як застольний напій. По вертикалі:1. Вчений, який розчинив спирт у воді до 40%. 2. Радісне почуття, яке виникає при прийомі спиртних напоїв. 3. Закон, який ввели за часів перебудови для боротьби з пияцтвом. 4. Найпопулярніший алкогольний напій в Росії та Україні. 5. В результаті пияцтва страждають в першу чергу...

Номер слайду 30

Відповіді до кросворду. По горизонталі: Алкоголізм. Токсикоманія. Спирт. Цироз. Етанол. По вертикалі: Менделєєв. Ейфорія. Сухий. Горілка. Діти. АЛКОГЛІЗМОТОКСИКОМАНІЯСПИРТЦИРОЗЕТАНОЛМЕНДЕЄЄВУХЙЕЙФРЯГРІЛКДТ122344551

Номер слайду 31

VІ. Домашнє завдання Знайти в інтернеті цікаві факти про одноатомні спирти. Вивчити хімічні властивості одноатомних спиртів. Застосування спиртів. Вплив спиртів на організм людини.§14(друга частина), Впр. 102(ст.90).

Номер слайду 32

Дякую за увагу!

pptx
Додано
14 січня 2020
Переглядів
2839
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку