Презентація "Інституціоналізм та інституціональна економічна школа"

Про матеріал
Презентація досконало пояснює тему Інституціоналізму, її предмет, концепції, методи, основних представників та має свої висновки
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інституціональна школа економічної теоріїБорисенко Вікторія

Номер слайду 2

План:

Номер слайду 3

Інституціоналізм - це напрям економічної теорії, який бере й основу аналізу не тільки економічної проблеми, але й пов"язує їх з проблемами соціальними, політичними, етичними, правовими тощоІнституціональна економічна школа – це теорія, яка досліджує роль і вплив інститутів на економіку та суспільство в цілому. 

Номер слайду 4

Історія виникнення інституціональної школи економічної теоріїКласична економічна теоріяІнституціональна економіка виникла як критика класичної економічної теорії.Інтерналізація витратІнституціональна економіка розвивалася в напрямку внесення інформації про внутрішній стан компаній в моделі поведінки підприємств. СьогоденняІнституціональні методи використовуються в сучасній економічній теорії, щоб пояснити складні економічні взаємозв'язки. Британська економічна історіяІнституціональна економічна теорія була розроблена на основі аналізу британської економічної історії.

Номер слайду 5

Вплив інституціональної економічної теорії на політику та практику. Політика регулювання ринку праціІнституціональна економіка вносить важливий внесок в аналіз регулювання робочого ринку. Наприклад, аналіз відділення майнових та правових стандартів дозволив уникнути збільшення урівня безробіття в Україні в період 90-х років. Суспільні проблеми. Дослідження інституціональних аспектів економічних процесів дозволяє на високому рівні абстрагуватися та знайти раціональні шляхи розвитку соціально-економічних проблем. Державна політикаІнституціональна економіка ідентифікує як комплекс економічних і соціальних інститутів, так і сукупність політичних.

Номер слайду 6

Роль інститутів у розвитку економікиІнституції як засіб досягнення цілейІнституції стимулюють розвиток економіки та забезпечують досягнення цілей суспільства. Зміна інститутів та прискорення розвитку. Зміна інститутів може сприяти прискоренню розвитку та додатковому стимулюванню економіки. Відмова від інституцій та їх вплив. Відмова від інституцій та їх вплив може призвести до стагнації в розвитку економіки.

Номер слайду 7

основні концепції{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}1 Складність аналізуІнституціональна економічна теорія вимагає глибокого дослідження соціокультурного, політичного та правового контексту.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}2 Суб'єктивність. Навіть спеціалісти не завжди однотно визначають, які інституції є важливими та їх вплив на економічні процеси.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}3 Визначення причинно-наслідкових зв'язків. Часто складно точно визначити, які інституціональні фактори спричиняють зміни в економічних явищах.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}4 Обмеженість прогнозування. Прогнозування впливу конкретної інституції на економіку може бути дуже складним та ненадійним.

Номер слайду 8

Методи дослідження інституціональних факторів. Економетричні моделіВикористання статистичних методів для оцінки впливу інституціональних змін на економічні показники. Кейс-дослідження. Вивчення конкретних ситуацій, які демонструють вплив інституціональних факторів на розвиток економіки. Експерименти. Проведення спеціальних економічних експериментів з метою вивчення інституціональних впливів.

Номер слайду 9

Інституціональна економічна теорія. Визначення і особливостіРозглядає взаємодію інституційних рамок і економічних явищ відповідно до принципу взаємозв'язку та залежності. Значення інститутів. Виявлення ролі норм, правил та інших інституційних факторів у формуванні економічних процесів та результатів. Теоретичні засади. Базується на використанні інструментів та моделей, що допомагають вивчати вплив інституційних змін на економіку.

Номер слайду 10

Основні представники. Представником соціально-психологічного інституціоналізму був Торстейн Веблен («Теорія бездіяльного класу» , «Абсентеїстська власність», який поставив перед собою завдання розширити сферу економічного дослідження за рахунок вивчення суспільної психології, інстинктів, навичок і схильностей людей. Основні праці:«Теорія бездіяльного класу: економічне дослідження інституцій»«Теорія ділового підприємства» «Інстинкт майстерності» «Імперська Німеччина і її промисловий переворот» «Дослідження природи світу і умов його підтримки»«Вища освіта в Америці» «Підприємці і проста людина» «Інженери і система ціноутворення»  «Власність відсутніх осіб і підприємництво в сучасну епоху: приклад Америка»

Номер слайду 11

Засновником соціально-правового напряму раннього інституціоналізму був Джон Роджерс Коммонс («Правові основи капіталізму», «Інституціональна економіка. Її місце в політичній економії»). Економічні погляди Дж. Р. Коммонса: В основу аналізу покладає позаекономічні інститути, зокрема, юридичні та правові норми. Розглядає угоду як юридичний акт порозуміння та центральний елемент економічних відносин. Основні праці:"Розподіл багатства" "Правові основи капіталізму" "Інституціональна економіка" "Економіка колективних дій"

Номер слайду 12

Представником емпіричного (кон'юнктурно-статистичного) інституціоналізму був Веслі Клер Мітчелл («Ділові цикли» Економічні погляди В. К. Мітчелла: Політична економія — це наука про інститути, які забезпечують зразки й норми поведінки, формуючи таким чином певний інституційний порядок (англ. institutional order). Використовуючи математичні та статистичні методи започаткував економетрику як нову галузь економічної науки. Був визнаним спеціалістом у дослідженні економічних циклів, які характеризував як послідовну зміну піднесень і спадів виробництва, що періодично повторюються. Це не кризи, а своєрідні хвилеподібні коливання кон'юнктури — ділові цикли. Визнавав чотири фази економічного циклу:депресія;пожвавлення;розквіт;рецесія. Його теорія циклу була спрямована на виявлення можливостей запобігання надвиробництва та циклічних спадів, на створення начебто «безкризового циклу» на основі їх регулювання з боку держави. 

Номер слайду 13

веблен. Він зрозумів, що інституції мають великий вплив на економіку, особливо на споживання і виробництво.2. Коммонс. Він акцентував увагу на колективному добробуті та значенні колективного дії.3. Мітчелл. Він працював над ідентифікацією проблемних ситуацій та розвитком ефективних рішень.

Номер слайду 14

Рональд коуз. Нобелівський лауреат, започаткував поняття "транзакційні витрати" та "модернізаційна теорія інституцій".«Маяк в економічній теорії» - наукова праця Рональда Коуза. У ній він кидає виклик традиційній думці в економічній теорії про те, що маяки є суспільними благами, а точніше, що існує консенсус про те, що приватне будівництво та експлуатація маяків були неможливими. Аргументи Коуза базуються на досвіді Британії з 17 по 19 століття.

Номер слайду 15

Дуглас Норт. Отримав Нобелівську премію в галузі економіки за вивчення взаємодії між інституціями та економічним розвитком. Основні праці:«Економічне зростання США: «Зростання і благополуччя в Америці минулого: нова економічна історія»«Інституційні зміни та американський економічний під'йом» «Підйом західного світу»«Структура і рух економічної історії» «Інститути, інституційні зміни та функціонування економіки» «Розуміння процесу економічної зміни» «Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які вплинули на хід історії»

Номер слайду 16

Олівер Вільямсон. Провів багато досліджень, пов'язаних з трансакційним керуванням та взаємодією між ринком і інститутами. Основні праці«Корпоративний контроль та ділова поведінка: дослідження ефектів організаційної форми підприємницького вибору» (Corporate Control and Business Behavior: An Inquiry into the Effects of Organization Form on Enterprise Behavior);«Ринки і ієрархія: аналіз та антитрестові наслідки»

Номер слайду 17

Інституціоналізм як альтернатива класичним теорія1. Виходить за межі класичного підходуІнститутіоналізм аналізує взаємозв'язок економіки та інститутів, що виходить за межі класичной теорії.2. Розвивається, охоплює більше темІнституціоналізм не обмежується питаннями, пов'язаними тільки з ринком, він розглядає більше тем.3. Альтернативний підхідІнституціоналізм є альтернативою класичним економічним теоріям, передбачаючи широкий спектр перспектив.

Номер слайду 18

Міждисциплінарність інституціональної школи. СоціологіяІнституціоналізм використовує соціологічний погляд на взаємовідносини між людьми у визначенні економічних законів. ПравоІнституціоналізм досліджує взаємозв'язок права та інститутів в економіці. Політичні наукиІнституціоналізм бере до уваги роль політики і громадської участі при встановленні та функціонуванні інститутів.

Номер слайду 19

Сучасність інституціоналізмв економіціРозвивається в рамках комунікаційних технологійІнтернет-технології дали можливість інститутам оперувати більшою кількістю інформації.ІнтернаціоналізаціяІнституціоналізм став більш інтернаціональним, що відкрило нові перспективи дослідження процесів у різних державах. Контроль за діяльністюІнституціоналізм застосовується для контролю за діяльністю корпорацій та інших об'єктів господарювання на міжнародному рівні.

Номер слайду 20

Висновки  та  перспективи  розвитку інституціоналізму. Розвиток в напрямку"чистих" інституціональних досліджень. Майбутні дослідження можуть бути спрямовані на визначення основних пов'язаних з інституційною економікою проблем. Відкриття нових областей дослідженьІнституціональний аналіз може бути застосований у багатьох нових областях діяльності, зокрема в соціології, педагогіці, екології. Врахування культурних відмінностей. При дослідженні інститутів потрібно враховувати різноманіття традицій, культурних норм та цінностей в різних державах.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кукса Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додав(-ла)
д ю
Пов’язані теми
Економіка, 10 клас, Презентації
Додано
20 вересня 2023
Переглядів
884
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку