Презентація "Кількість населення в світі та в Україні.Чинники, що впливають на кількість населення".

Про матеріал
Презентація допоможе: - сформувати в учнів систему знань про кількість населення світу та України; навчити визначати показники народжуваності, смертності, природного руху населення та їх вплив на зміну чисельності; аналізувати демографічні процеси в різних регіонах світу та України; - розвивати уміння пра­цювати з картографічними, статистичними матеріалами, створювати та аналі­зувати графіки зміни кількості населення в часі. формувати уміння аналізувати статистичні дані; розвивати інтерес до предмета.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Україна у світі: природа, населення

Номер слайду 3

Насе́лення — сукупність людей, що постійно живуть на певній територіїСоціологія. Етнографія. Статистика. Демографія. Географія населення (розміщення)

Номер слайду 4

Кількість населення в світі та в Україні. Чинники, що впливають на кількість населення.

Номер слайду 5

Зміна кількості населення світу Населення планети зростає швидкими темпами. На початку ХХ ст. на землі проживали близько 1,5 млрд осіб. Через 100 років кількість населення зросла до 6 млрд, а в січні 2022 року становила вже 7,92 млрд чоловік. Завдання. Розгляньте графік «Динаміка зростання населення світу». В який період відбулося стрімке збільшення кількості населення світу?В якому році кількість населення сягнула 7 млрд ?

Номер слайду 6

Прогнози ООН

Номер слайду 7

Кількість населення в країнах світу 60 % жителів Землі проживає в 10 країнах світу. Завдання. Розгляньте діаграму. Випишіть 10 країн світу з найбільшою кількістю населення. Знайдіть ці країни на карті світу. На якому материку зосереджена більшість таких країн ?

Номер слайду 8

Чинники, що впливають на кількість населення. Природний рух. Механічний рух

Номер слайду 9

кількість померлих на 1000 жителів за певний період. Демографія – вивчає процеси відтворення, зміну поколінь через природний рух населення. Природний рух населення Природний приріст. Смертність. Народжуваність. Вимірювання: %0 (проміле), або кількість чол на 1000 жителів Так, якщо за рік на 1000 жителів народилося 10 дітей, пишуть 10 ‰.кількість народжених дітей на 1000 жителів за певний періодрізниця між кількістю народжених і кількістю померлих за певний період

Номер слайду 10

Визначення коефіцієнта природного руху

Номер слайду 11

Природний приріст = Н - С Природний приріст. Смертність. Народжуваність. Природний приріст. Смертність (%о) Народжуваність (%о) Природний приріст. Смертність. Народжуваність. Від'ємний. Додатній. Депопуляція

Номер слайду 12

Природний приріст країн світу

Номер слайду 13

Види відтворення

Номер слайду 14

Типи відтворення населення

Номер слайду 15

Номер слайду 16

один із засновників українського народознавства очолив експедицію Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, яка вивчала етнографію і статистику України. на основі зібраного матеріалу в 1872–1878 рр. опублікував дослідження у семи книгах «Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край». Наука демографія виникла у другій половині ХІХ ст.засновник Інституту демографії Академії наук України ім’я якого нині присвоєно цьому закладу. розробив схему вивчення демографічних процесів і запропонував методику її реалізації. важливе значення мають його праці для вивчення наслідків Голодомору 1932–1933 рр. і війни 1941–1945 рр. Павло Чубинський (1839–1884)Михайло Птуха (1884–1961)

Номер слайду 17

Зміна кількості населення України. За кількістю населення Україна займає 5 місце в Європі.2001 р. – 48 млн 457 тис. жителів.2021 р. – 41 млн 208 тис. жителів. Завдання. Проаналізуйте графік. В які роки відбулися найбільші зміни в чисельності населення України ?Пригадайте з історії, які події на це вплинули ?

Номер слайду 18

Зміна кількості населення України Починаючи з березня 2014 р, статистичні дані про кількість населення не охоплюють усю територію нашої держави Завдання. Проаналізуйте діаграми. В якому році спостерігалась найбільша чисельність населення України ?

Номер слайду 19

Чисельність населення України за регіонами станом на 1 лютого 2022 р.

Номер слайду 20

«Демографічний хрест»у 1991 році кількість померлих в Україні вперше перевищила кількість народжених, хоча негативні тенденції розпочалися задовго до того. Завдання. Розгляньте графік. Зробіть висновки про демографічну ситуацію в УкраїніЯКИЙ ТИП ВІДТВОРЕННЯ ПРИТАМАННИЙ ДЛЯ України?ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ

Номер слайду 21

Депопуляція – систематичне зменшення абсолютної чисельності населення країни«Старіння нації» - зростання частки людей літнього віку. Завдання. Запропонуйте шляхи покращення демографічної ситуації в україні.

Номер слайду 22

Задача№1. У Чехії в 2006 р. народилося 92 тис. осіб, а померло 112 тис. Визначити коефіцієнт природного приросту населення в країні, якщо загальна чисельність населення на початок року становила 10,2 млн. осіб. Розв'яжіть задачіЗадача №2. Визначте коефіцієнт смертності в місті А, якщо протягом року в ньому народилося 760 осіб, природний приріст 4,2‰, а середня кількість населення становить 53730 осіб.

Номер слайду 23

Визначаємо на скільки зменшилося населення країни: 112 тис. осіб - 92 тис. осіб = 20 тис. осіб. Визначаємо коефіцієнт природного приросту населення: 10,2 млн. осіб. – 1000‰ 20тис.осіб. - х ‰. х = 20 000 осіб * 1000‰ :10200000 осіб = - 1.9‰Відповідь: коефіцієнт природного приросту населення в країні становить - 1.9‰. Розв’язування: Задача №2. Задача№1. Все населення  становить 53730  осіб, що становить 1000‰. Визначаємо на скільки збільшилося населення міста: 53730 осіб – 1000 ‰. х – 4,2 ‰ х= 53730 осіб * 4,2 ‰ : 1000 ‰ = 226 осіб. Оскільки  народилося протягом року 760, населення збільшилося, то померлих є менше. 760 – 226 = 534 особи. Визначаємо коефіцієнт смертності в місті А. 53730 осіб – 1000 ‰. 534 особи – х ‰. х= 534*1000 : 53730= 9,94 ‰. Відповідь: Коефіцієнт смертності в місті А становить 9,94 ‰.

Номер слайду 24

Підсумок Уроку Населення Землі зростає швидкими темпами. Нині на планеті проживає 7,92 млрд осіб (січень 2022 р.), в Україні – 41 млн 208 тис. осіб ( грудень 2021 р.)Природний приріст населення – це різниця між кількістю народжених і кількістю померлих за певний період. Природний приріст може бути додатнім і від'ємним. Україна має від'ємний природний приріст населення. Найбільшу кількість населення мають такі країни світу, як Китай, Індія, США, Індонезія, Бразилія, Пакистан, Нігерія, Бангладеш, Росія, Японія. З метою регуляції кількості населення країни уряд проводить демографічну політику.

Номер слайду 25

“Багатство країни не обов’язково будують на власних природних ресурсах, воно може бути досягнуто, якщо навіть їх немає. Найголовнішим ресурсом є людина.” Маргарет Тетчер

Номер слайду 26

Дякую за увагу!

Номер слайду 27

Використані джерела. Географія: підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. Навч. Закладів/ В. М. Бойко, І. Л. Дітчук, Л. Б. Заставeцька .-Кам'янець –Подільський: Абетка,2016.-296 с.: іл. Географія (Україна у світі: підручник, населення): підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. Навч.закл./ Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук, В. В. Сoвенко.-К.: Грамота,.-272 с.: іл.Інтернет – ресурс:http//www.google/com.ua

pptx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Презентації
Додано
20 листопада 2023
Переглядів
264
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку