25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Презентація "Конституційний лад України"

Про матеріал
За допомогою викладача опрацювати матеріали презентації, вибрати головне і законспектувати в робочі зошити.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Загальні засади конституційного ладу України

Номер слайду 2

План: Загальні засади конституційного ладу та його принципи;Гарантії конституційного ладу;Державний устрій України;Суспільний лад держави.

Номер слайду 3

=1=Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) визначила, а Конституція України закріпила загальні засади конституційного ладу України. Конституційний лад України — це закріплена в Конституції форма організації держави і система суспільних відносин, яка охоплює багатогранні аспекти її соціально-економічного, духовного, політичного розвитку.

Номер слайду 4

Конституційний лад України базується на таких принципах: Народовладдя;Розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову;Державний суверенітет; Верховенство права;Політичний, економічний та ідейний плюралізм;Пріоритет прав людини;Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства і пріоритет його перед державою;Пріоритет загальнолюдських цінностей і загальновизнаних принципів міжнародного права.

Номер слайду 5

=2=Щодо гарантованості конституційного ладу, то його гарантами виступають: Народ України; Конституція і закони; Українська держава в цілому та в особі її спеціалізованих інститутів (організацій, служб); Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України та інші органи державної влади; Конституційний Суд України; Суди загальної юрисдикції і прокуратура; Політичні партії і громадські організації; Засоби масової інформації; Територіальні громади та органи місцевого самоврядування; Міжнародні організації.

Номер слайду 6

=3=Державний устрій України — це її територіальна орга­нізація, яка характеризується певною формою конституцій­но-правових відносин між державою в цілому та її складови­ми частинами. Державний устрій (лад) України включає такі складові: Форму держави та її конституційне закріплення;Характеристику України як демократичної держави;Визначення України як суверенної незалежної держави;Конституційне закріплення України як правової держави;Характеристику України як соціальної держави.

Номер слайду 7

Україна є унітарною державою. Основними ознаками цієї форми державного устрою є: Україна має власну територію, яка є єдиною, неподіль­ною, недоторканною і цілісною (ст. 2 Конституції);Має свої державні кордони, зміна яких, як і зміна території України, без згоди народу України не дозволяється (ч. 3 ст. 3 і ст. 17 Конституції);Україна, як незалежна держава розробляє і приймає свою Конституцію (Преамбула Конституції);Україна має власну систему законодавства, на її терито­рії забезпечується верховенство права (ст. 8 Конституції);Україна має власні законодавчі, виконавчі і судові органи (ст. 6 Конституції);В Україні існує єдине громадянство (ст. 4 Конституції);В Україні визнається і гарантується місцеве самовряду­вання (ст.7 Конституції);Державною мовою України є українська мова (ст. 10 Кон­ституції);Україна має власні державні символи (ст. 20 Конституції). За формою правління Україна є республікою (ст. 5 Конституції).

Номер слайду 8

=4=Суспільний лад - це система організаційних і правових форм соціальних відносин у політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах, передбачених і закріплених конституцією та законами України. Він є основною складовою частиною конституційного ладу і визначає характер інших його складових, у тому числі державного ладу. Народ є єдиним джерелом влади і має право здійснювати її (владу) як безпосередньо, так і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (ст. 5 Конституції).

Номер слайду 9

Виділяють такі принципи: Принцип суверенності суспільства, народу, тобто народного (національного) суверенітету; Принцип демократизму суспільства, суспільного ладу; Принцип конституційності, законності суспільного ладу; Принцип політичного, економічного й ідеологічного плюралізму (багатоманітності); Принцип етнічної багато національності і політичної єдності українського народу; Принцип соціальної справедливості;

Номер слайду 10

Суспільний лад має таку систему: Політичну;Економічну;Соціальну;Культурну (духовну, ідеологічну).

Номер слайду 11

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

pptx
До підручника
Правознавство (профільний рівень) 11 клас (Наровлянський О.Д.)
Додано
6 лютого
Переглядів
494
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку