Урок "Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір" + презентація

Про матеріал

Інтегрований урок з діловодства та основ правових знань (за професією «Оператор комп'ютерного набору; секретар керівника»)

Тема уроку: Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір

Мета уроку:

–сформувати в учнях уявлення про право українців на працю, трудові відносини; ознайомити із поняттям кадрова документація;

–розвивати пізнавальний інтерес до трудового права; формувати уміння складати та оформлювати трудовий договір;

–виховувати організованість, правову грамотність та уважне ставлення до документації.


Перегляд файлу

1

 

Інтегрований урок з діловодства та основ правових знань (за професією «Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника»)

 

 

Конспект уроку

 

Тема:  Праця, закон і ми

Тема уроку: Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір

Мета уроку:

 • сформувати в учнях уявлення про право українців на працю, трудові відносини; ознайомити із поняттям кадрова документація;
 • розвивати пізнавальний інтерес до трудового права; формувати уміння складати та оформлювати трудовий  договір;
 • виховувати організованість, правову грамотність та уважне ставлення до документації.

Вид уроку:  інтегрований

Тип уроку:  засвоєння нових знань

Методи:   пояснювально-ілюстративний з елементами проблемності

Засоби навчання: зошити, ноутбук, мультимедійний проектор, екран, мультимедійна презентація, книги: Конституція України, Кодекс законів про працю України.

 

 

Хід уроку:

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Взаємне вітання.

Перевірка учнів за списком та їх готовність до уроку.

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ.

Викладач основ правових знань.

 1. Назвіть матеріальні речі, без яких сучасна людина не уявляє свого життя? Учні: одежа, машина, техніка, квартира…

 

 1. Що дозволяє нам все це мати?

Учень: для цього потрібні гроші.

 

 1. Звідки у людини в гаманці з’являються гроші?  

Учень: гроші потрібно заробити.

 

 1. Яким чином гроші можна заробити?

Учень: лише працюючи можна заробити гроші.

 

Отже, більшість людей задовольняють свої потреби, заробляючи на життя працею. Завдяки праці людей суспільство існує, розвивається, удосконалюється. Кожна людина, яка реалізує право на працю, стикається з нормами трудового права.

 

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ та специфіки УРОКУ.

Викладач діловодства.

Сьогодні незвичайний урок. Вести його будуть два викладача: викладач основ правових знань та викладач діловодства.

Запишіть тему та епіграф до уроку

 

Чтобы заработать на жизнь, надо работать.

Альфонс Карр

 

Викладач основ правових знань.

Кожна людина повинна забезпечувати собі засоби для існування. Поки ви ще діти, про вас дбають батьки. Вони задовольняють ваші потреби: оплачують квартиру, у якій ви разом проживаєте, забезпечують одягом, взуттям, їжею тощо. Однак мине не так багато часу, і вам доведеться самим думати про "хліб ваш насущний" - про те, як заробити на життя. І від того, наскільки правильно підготуєтесь до трудової діяльності, забезпечите себе необхідними знаннями і навичками, залежатиме ваш життєвий шлях.

Сьогодні на уроці ми познайомимося із загальною характеристикою трудового права України. З’ясуємо значення понять «трудові відносини», «трудовий договір». Розглянемо основні положення трудового договору та ймовірні проблеми під час його укладання.

 

Викладач діловодства.

Також на уроці познайомимося з правилами оформлення трудового договору та реквізитами документа.

 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

 1. Загальна характеристика трудового права України.

Учень, який отримав випереджальне завдання, розкриває зміст даного питання. Решта учнів складають опорний конспект.


Основні трудові права людини і гарантії їх реалізації закріплює Конституція України (зачитується ст.43 Конституції України).

Трудове право регулює трудові відносини між працівниками і власником підприємств, установ і організацій (суб’єктами трудових відносин). Ці відносини стосуються наступних  питань:

 • укладення трудового договору між роботодавцем та працівником;
 • визначення їхніх прав та обов’язків, робочого часу та часу відпочинку працівника;
 • оплата праці за виконану роботу;
 • питання трудової дисципліни та охорони праці;
 • порядок звільнення працівників тощо.

 

Регламентуються такі відносини Кодексом законів про працю України (демонструється КЗпП), що був прийнятий 10 грудня 1971 р. і з того часу неодноразово піддавався змінам і доповненням. Серед інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини, слід назвати закони України «Про охорону праці», «Про колективні договори та угоди», «Про оплату праці», «Про відпустки».

 

Викладач основ правових знань.

 1. Які нормативні акти ви записали?
 2. Про що свідчить така кількість нормативних актів щодо трудового права?

 

Учень: Держава стоїть на сторожі інтересів працівників.

 

  Людина багато працює, але не завжди її праця регламентується трудовим законодавством (демонструються слайди).

 


  Стосунки, засновані на угоді між працівником і роботодавцем називаються трудовими відносинами, які ґрунтуються на поєднанні рівності й підпорядкування. Закріплюються трудові відносини трудовим договором, який відноситься до кадрових документів.

 

 1. Трудовий договір.

Викладач діловодства.

Кадрові документи – це документи, що містять інформацію про особовий склад підприємства, зафіксовану в заявах про прийняття на роботу, наказах по особовому складу, автобіографіях, трудових договорах по найму працівників.

Надскладним та важливим для суб’єктів трудових відносин вважається трудовий договір.

 

Учень зачитує ст.21 з Кодексу законів про працю України.

 

Викладач основ правових знань.

Зверніть увагу, що трудовий договір – це рівноправна угода: як працівник потребує роботи, так і роботодавець має потребу в працівниках. Права і обов’язки є в обох сторін.

Користуючись ст.21 КЗпП України заповніть таблицю у зошитах.

 

Обов’язки працівників

Обов’язки роботодавців

 

 

 

 Учень: зачитує результати роботи.

 

Залежно від строку, на який укладається трудовий договір, законодавством передбачено два їх види:

 • безстроковий трудовий договір (укладення на невизначений строк);
 • строковий трудовий договір (укладення на визначений строк, встановлений за погодженням сторін і на час виконання певної роботи).

 

Роботодавець при укладенні трудового договору зобов’язаний ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють його працю.

Передбачено дві форми укладення трудового договору: усну та письмову.

 

Викладач діловодства.

Як свідчить практика, трудові договори в усній формі не захищають працівників в нестандартних ситуаціях. Крім того, усна форма трудового договору суперечить  ст. 24 КЗпП України, в якій передбачено, що трудовий договір укладається у письмовій формі.

Трудові договори оформлюють на чистих аркушах паперу формату А4 або на трафаретному чи загальному бланку підприємства. Трафаретні бланки можна заповнювати машинописним способом або від руки.

Оформляючи трудовий договір на комп’ютері потрібно додержуватися основних правил оформлення документів:

 • розмір шрифту 12-14 друкарських пунктів;
 • назва шрифту: Times New Roman;
 • текст документа оформляється через 1,5 міжрядкових інтервали;
 • назву виду документа друкують великими літерами;
 • номери сторінок ставлять посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова "сторінка" та розділових знаків.

 

Трудові договори мають ті ж самі реквізити, що і господарські договори. Пригадайте їх.

 

Учень: договори складаються з наступних реквізитів:

 1. Назва документа.
 2. Зазначення місця укладання й дати.
 3. Вступна частина (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють).
 4. Зміст трудового договору.
 5. Власноручні підписи сторін.
 6. Печатка.

 

Викладач діловодства.

Зверніть увагу, трудовий договір має складатися у двох примірниках, кожен з яких підписується сторонами та засвідчується гербовою печаткою. Один примірник трудового договору передається працівнику, а інші – зберігаються у справах підприємства.

Уважними потрібно бути під час складання та оформлення змісту трудового договору, в якому встановлюються права, обов’язки та умови трудового договору.

 

Викладач основ правових знань.

Серед умов трудового договору розрізняють дві групи: необхідні та факультативні. 

Необхідні умови трудового договору повинні розглядатися при його укладенні і стосовно них сторони зобов’язані дійти згоди. Щодо факультативних умов, то сторони можуть включати або не включати їх до змісту трудового договору, але при їх включенні вони також, як і необхідні умови, є обов’язковими і без узгодження стосовно них не може бути укладений трудовий договір.

Умови трудового договору не можуть погіршувати становище працівника в порівнянні з чинним законодавством.

 

Викладач діловодства.

Працівнику читати трудовий договір треба уважно, бажано на кожному аркуші поставити свій підпис. Цим він захиститься від недобросовісного роботодавця, який не зможе підробити документ.

На вашу думку, який документ видає керівник підприємства після підписання трудового договору?

 

Учень: наказ.

Дійсно, укладення трудового договору оформляється наказом роботодавця про прийняття працівника на роботу, з яким ознайомлюють працівника.

Але це станеться набагато пізніше. Спочатку, роботодавець спробує для свого підприємства розгледіти через відповідні документи високопрофесійного спеціаліста. Спробуємо це зробити і ми.

 

Група розбивається на підгрупи по 4 учня.

Кожна група із списку документів повинна вибрати для свого віртуального працівника необхідні документи для співбесіди з роботодавцем.

 


Документи:

 • атестат про середню освіту;
 • письмовий дозвіл батьків;
 • військовий білет;
 • посвідчення водія;
 • диплом про вищу освіту;
 • резюме;
 • довідка з місця проживання;
 • свідоцтво про народження;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • свідоцтво про шлюб;
 • медична книжка;
 • трудова книжка;
 • паспорт;
 • характеристика.

 

1 група обирає документи для офіціанта (чоловік 25 років).

2 група обирає документи для медичної сестри.

3 група обирає документи для водія.

4 група обирає документи для продавця без досвіду роботи.

5 група обирає документи для підлітка, що буде розклеювати оголошення.

 

Викладачі перевіряють списки документів та зачитують тієї групи, яка в повному обсязі виконала завдання.

 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ.

Викладач основ правових знань.

 1. Яку тему ми сьогодні вивчали на уроці?
 2. Які нормативні акти в галузі трудового права вам відомі?
 3. Хто має право укладати трудовий договір?
 4. Які види трудових договорів існують?
 5. На які групи можна поділити умови трудового договору?

 

Викладач діловодства.

 1. Чому потрібно бути дуже уважними підписуючи трудовий договір?
 2. Навіщо підписувати кожний аркуш трудового договору?
 3. Яка форма трудового договору передбачена ст. 24 КЗпП України?
 4. Розшифруйте абревіатуру КЗпП.
 5. На який документ по складу реквізитів схожий трудовий договір?

 

 VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОЦІ.

Викладач діловодства.

 1. Що нового та корисного ви почули на уроці?
 2. Вам сподобалось поєднання двох  різних предметів на одному уроці?

 

Обґрунтоване виставлення оцінок.

 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

 1. Вивчити конспект.
 2. Письмово пояснити значення ст.25 КЗпП України. 
doc
Додано
31 березня 2018
Переглядів
4153
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку