Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація "Країни Південно-Східної Європи після Другої світової війни"

Про матеріал
У матеріалі висвітлено особливості розвитку країн Південно-Східної Європи після Другої світової війни, Значну увагу приділено формуванню комуністичних режимів тадемократичним революціям кінця 1980 - початку 1990-х рр. Матеріал може бути корисним як учителю при плануванні і підготовці уроку за темою, так і учням при вивченні матеріалу теми і підготовці до ЗНО.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Країни Південно-Східної Європи. Дидактичний матеріал до уроків з всесвітньої історії

Номер слайду 2

Кириченко В. А. В роки Другої світової війни країни Південно-Східної Європи пройшли через драматичні випробування. Деякі з них були окуповані німецькими та італійськими військами (Польща, Чехія, Югославія, Албанія), інші стали союзниками Німеччини та Італії (Болгарія, Угорщина, Словаччина, Румунія). Країни Південно-Східної Європи у Другій світовій війні

Номер слайду 3

Кириченко В. А. Країни Південно-Східної Європи у Другій світовій війніЦей регіон став одним з головних театрів воєнних дій на європейському континенті. Сучасний малюнок

Номер слайду 4

Кириченко В. А. Передумови глибоких змін державно-політичної системи. Крах авторитарних режимів, у тому числі і профашистського спрямування, широка участь населення у русі Опору створювали передумови для глибоких і конструктивних змін усієї державно-політичної системи країн регіону.

Номер слайду 5

Кириченко В. А. Демократичні перетворення в країнах регіонувідновлення парламентських форм правління;прийняття конституцій;активізація політичної діяльності та відродження багатопартійності;покарання військових злочинців;поновлення демократичних прав і свобод;впровадження загального виборчого права;націоналізація власності посібників фашистських злочинців;відновлення зруйнованої економіки;здійснення аграрних реформ;налагодження матеріального забезпечення населення;вирішення соціальних проблем. Утвердження демократичного ладу у перші післявоєнні роки

Номер слайду 6

Кириченко В. А. Прихід комуністів до влади. Визначний внесок Червоної армії у звільнення країн Південно-Східної Європи від нацистської окупації справив визначальний вплив на внутрішньополітичні процеси в цих державах. Вони потрапили у сферу геополітичних інтересів СРСР.

Номер слайду 7

Кириченко В. А. Прихід комуністів до влади. Геополітичні інтереси – відстоювання великими державами свого політичного та економічного панування, військового контролю у певному регіоні чи у світі в цілому.

Номер слайду 8

Кириченко В. А.{0505 E3 EF-67 EA-436 B-97 B2-0124 C06 EBD24}Албанія1946 Болгарія1947 НДР1949 Польща1947 Румунія1946 Угорщина1949 Чехословаччина1946 Югославія1945 Утвердження комуністичних режимів. Прихід комуністів до влади

Номер слайду 9

Кириченко В. А. Передумови приходу комуністів до влади в країнах Південно-Східної Європи відсутність розвинених демократичних традицій;збереження і зміцнення у ході війни у свідомості більшості населення авторитарної політичної психології;утвердження у масовій свідомості “твердої руки” при владі;політичний і військовий тиск з боку СРСР;насильницьке усунення з політичної арени партій ліберально-демократичного і національно-демократичного напрямків;переслідування комуністами тих, хто не сприймав марксистських ідей. Прихід комуністів до влади

Номер слайду 10

Кириченко В. А. Курс на побудову соціалізмуу сфері економікиприскорена індустріалізація на основі націоналізації промисловості, фінансової системи і торгівлі;аграрна реформа у формі колективізації;командно-адміністративна система управління та розподілу матеріальних благ;ліквідація приватної власності, вільних ринкових відносин.політична система та соціальні відносиниутвердження однопартійної політичної системи;злиття компартійного апарату з органами управління;втрата самостійності представницької та судової влади;фактичне обмеження демократичних прав і свобод громадян;переслідування інакодумців та противників системи.насильницька ідеологізація усіх сфер суспільного життя;посилення ідеологічного контрою над усіма сферами культурного і духовного життя;активізація та посилення антирелігійної боротьби.у сфері духовності

Номер слайду 11

Кириченко В. А.“Народна демократія”У країнах Південно-Східної Європи утвердився лад, який комуністи називали “народна демократія”. Німецький плакат, присвячений німецько-радянській дружбі. 1952 р.

Номер слайду 12

Народна демократія – позначення в марксистській літературі політичної системи, яка утвердилася у ряді країн Південно-Східної Європи та Азії наприкінці 1940-х рр. За підтримки СРСР. Кириченко В. А.“Народна демократія”

Номер слайду 13

Спроби створення народної демократії були вжиті Народними фронтами у 1945 – 1946 рр. У подальшому назву цієї політичної системи було взято на озброєння комуністами, тільки це була вже інша “народна демократія”, яка не мала нічого спільного з реальною демократією. Проміжний підсумок. Кириченко В. А.

Номер слайду 14

Кириченко В. А. Не тільки внутрішня, а й зовнішня політика країн регіону була поставлена під контроль радянського керівництва.“Народна демократія” як засіб контролю

Номер слайду 15

Економічне співробітництвометакоординація господарських планів країн-учасниць; активізація торговельних відносин; спільне вирішення економічних проблем;реалізація спільних економічних проектів. Рада Економічної Взаємодопомоги19491991 СРСР повністю домінував в організації та фактично визначав її політику. Організація співробітничала з багатьма країнами соціалістичної орієнтації. Емблема РЕВКириченко В. А.склад. СРСР Польща Чехословаччина НДР Румунія Болгарія Албанія Угорщина

Номер слайду 16

Кириченко В. А. Відставання від країн Заходу. Соціалістична модель економічного розвитку, яка утвердилася у країнах Південно-Східної Європи, сковувала господарську ініціативу, не дозволяла адекватно реагувати на нові явища і тенденції у світовій економіці та прояви науково-технічної революції. Країни “соціалістичного табору” безнадійно відставали від Заходу.

Номер слайду 17

Військово-політичне співробітництво. Організація Варшавського Договору1955 СРСР Польща Чехословаччина НДРЕмблема ОВДкраїни-засновники Румунія Болгарія Албанія Угорщина Кириченко В. А.1991

Номер слайду 18

Кириченко В. А. Агонія тоталітаризму. За зразком Радянського Союзу монополія комуністичних партій на владу була законодавчо закріплена в конституціях. Тоталітарні режими у країнах Південно-Східної Європи демонстрували свою нездатність вирішувати назрілі проблеми. Через це наростав протест проти всевладдя комуністів.

Номер слайду 19

Кириченко В. А. Причини застою і стагнації в розвитку країн під виглядом диктатури пролетаріату встановлено диктат партійно-державного апарату, який спирався на репресії і примус;надмірна економічна прив'язаність до СРСР, відсутність самостійного виваженого економічного курсу;ізоляція від західної демократії та сліпе наслідування прикладу СРСР у всіх сферах економіки та суспільно-політичного життя. Агонія тоталітаризму

Номер слайду 20

Кириченко В. А. Демократичні революції кінця 1980 – початку 1990 рр. Передумови демократичних революційсоціально-економічніхронічне відставання від країн Заходу за усіма економічними показниками;слабкість аграрної сфери та її нездатність забезпечити продуктами харчування;криза управління економікою;домінування державної форми власності;фінансова заборгованість західним країнам;падіння життєвого рівня та соціального забезпечення населення.у політичній сферімонополія компартій на владу;всебічна і повна залежність у внутрішньополітичному житті від СРСР;нездатність і небажання влади реформувати систему;ізоляція партійно-владного апарату від народу;обмеження прав національних меншин та загострення національних проблем.у духовній сферінасадження комуністичної ідеології у всіх сферах життя;посилення ідеологічного тиску в освіті і культурі;жорстока боротьба влади проти будь-яких виявів інакодумства;обмеження контактів громадян з жителями західних країн;посилення обмежень у релігійному житті, переслідування громадян за релігійними ознаками.

Номер слайду 21

Спільні риси демократичних революціймасовість та широка участь усіх верств населенняпрагнення опозиційних політичних сил та рухів ліквідувати монополію компартії на владуборотьба велася під антисоціалістичними лозунгамизакінчилися перемогою демократичних сил і призвели до падіння існуючих політичних та економічних систем. Кириченко В. А. Демократичні революції кінця 1980 – початку 1990 рр.мирний характер революційних виступів (за винятком Румунії)

Номер слайду 22

За своїм характером революції кінця 1980-х – початку 1990-х рр. були народними, демократичними, антитоталітарними. Вони призвели не тільки до кардинальних змін у країнах Південно-Східної Європи, але й до глибоких змін на міжнародній арені, у всій геополітичній ситуації у світі. Кириченко В. А. Загальний підсумок

pptx
Додано
18 листопада 2020
Переглядів
2135
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку