21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Презентація "Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури"

Про матеріал
В презентації представлені критерії оцінювання із зарубіжної літератури, розроблені вчителем, картки для формувального оцінювання та картки для самооцінювання навчальної діялбності учнів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Шепєлєва Н. В. Учитель зарубіжної літератури СЗЗСО № 26 СМР.м. Суми. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури

Номер слайду 2

Нормативна база- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07 2015 №762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року №621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 .07. 2015 за № 924/2736;- Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12) - класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 №496.

Номер слайду 3

- Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальнихдосягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 року № 329 [Електронний ресурс] / Міністерствоосвіти і науки України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11- Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru

Номер слайду 4

Вчитель/ка зобов’язаний(а) виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених результатів навчання- надавати інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу;- надавати інформацію щодо обсягу та змісту завдань на його закріплення;- перевіряти й оцінювати їх;- надавати відгуки на виконанізавдання.

Номер слайду 5

Критерії оцінювання із зарубіжної літератури. РівніБали. Критерії оцінювання. Початковий1 Учень називає автора, твір, окремих літературних героїв з допомогою вчителя.2 Учень називає окремі факти з життя письменника, головних героїв твору з допомогою вчителя.3 Учень за допомогою вчителя може відтворити (переказати) зміст у певній послідовності, упізнати літературного героя. Середній4 Учень має уявлення про зміст твору, може переказати незначну частину, з допомогою вчителя визначити жанр, сюжет.5 Учень знає зміст твору, може переказати, називає літературних героїв, їхні риси характеру, визначає жанр, основні сюжетні елементи.6 Учень знає зміст твору, переказує його, характеризує частково літературних героїв, вказує жанр твору, виділяє головні епізоди, визначає сюжет. Достатній7 Учень може переказати, проаналізувати зміст твору, навести приклади з тексту.8 Учень аналізує твір, добирає цитати на підтвердження своєї думки, висловлює думки щодо прочитаного.9 Учень аналізує літературний твір, складає порівняльні характеристики, добирає цитати, аргументує свою думку.

Номер слайду 6

РівніБали. Критерії оцінювання. Високий10 Учень аналізує твір, самостійно оцінює літературні явища, працює з різними джерелами інформації, систематизує, узагальнює, творчо використовує дібраний матеріал.11 Учень на високому рівні володіє матеріалом, уміннями, навичками аналізу художнього твору, виконує нестандартні завдання, самостійно формулює проблеми та знаходить шляхи її розв’язання, висловлює власні думки, самостійно оцінює літературні та культурні явища, висловлює власну позицію щодо них.12 Учень вільно володіє матеріалом та навичками літературного аналізу твору, виявляє творчі здібності до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, переносить набуті знання та вміння на нестандартні ситуації, має схильність до літературної творчості.

Номер слайду 7

Освітній процес. Результат навчання. Формувальне оцінювання

Номер слайду 8

Формувальне оцінювання - це не оцінка, а механізм формування освітнього процесу

Номер слайду 9

Оцінювання висловлення з використанням методу ПРЕС (кожний етап -3б.)І етап Бали. Критерії оцінювання. Позиція1 Чітко сформульована1 Зрозуміло сформульована1 Сформульована доступно, літературною мовоюІІ  етап. Бали. Критерії оцінювання. Пояснення1 Посилання на конкретні документи, твори1 Підтримує обрану позицію1 ПереконливіІІІ етап Бали. Критерії оцінювання. Приклади1 Викликають загальний інтерес1Є суспільно значимими1Є покликання на джерело, особистий досвідІV етап. Бали. Критерії оцінювання. Висновок1 Коротко повторена суть позиції1 Підбито підсумок виступу1 Запропоновано конкретні дії для вирішення проблеми

Номер слайду 10

{C4 B1156 A-380 E-4 F78-BDF5-A606 A8083 BF9}№ з/п. Запитання відповідно до рівнів навчальних досягнень: початки-кліше Кількість балів1 Назвіть..., в якому році..., де проходило..., перекажіть уривок тексту..., розкажіть правило1-32 Закінчить фразу, чому..., трансформуйте вираз..., встановіть взаємозв'язок між героєм твору та автором, наведіть приклад, розкажіть своїми словами...4-63 Яка структура..., класифікуйте..., що є наслідком..., порівняйте..., проаналізуйте причини..., знайдіть рішення..., запропонуйте алгоритм..., знайдіть альтернативу..., складіть коло питань..., доведіть…7-94 Оцініть логіку..., опишіть переваги..., виділіть критерії..., що ви думаєте про..., оцініть, складіть алгоритм характеристики героя (історичного діяча), аргументуйте власну думк… ,. складіть сенкан, есе…, вірш…10-12

Номер слайду 11

Допустимі комбінації: +++, ++-, +--Недопустима комбінація: ---

Номер слайду 12

Зразки карток самооцінювання

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Уч.

Номер слайду 15

Номер слайду 16

№ зупинки самооцінка/бали

Номер слайду 17

Уч.

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Бажаємо успіху!

Номер слайду 21

pptx
Додано
7 вересня 2020
Переглядів
673
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку