Презентація " Критичне мислення на уроках читання"

Про матеріал
Життя людини XXI століття насичене інформацією. Кожного дня ми сприймаємо, аналізуємо і передаємо величезні обсяги даних. Але є технологія, яка навчить не тільки орієнтуватися в інформаційному потоці, а й обробляти відомості у великих обсягах, передавати їх та ще й навчити цьому інших. Це технологія розвитку критичного мислення. В даній презентації розглянуто можливості розвитку критичного мислення учнів початкової школи на уроках читання. Застосування методів критичного мислення забезпечить успіх і високі досягнення в навчанні кожного учня.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Розвиток критичного мислення в учнів початкових класів. Вчитель початкових класів. ЗОШ.№24 м. ЧернівціМатоніна Раїса Дем’янівна«Критичне мислення - модель для навчання й виховання громадян суспільства майбутнього»Н. Вукіна.

Номер слайду 2

Як навчитися розуміти інформацію?Стратегії критичного мислення на уроках читання

Номер слайду 3

Щоб не перетворити дитину в склад знань, комору правил та формул, треба вчити її мислити. В. О. Сухомлинський

Номер слайду 4

Перед людиною є три шляхи до пізнання: шлях мислення - найбільш благородний, шлях наслідування - найбільш легкий і шлях особистого досвіду - найбільш важкий. Конфуцій

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Спрямоване читання. Метод дозволяє спрямовувати учнів при самостійному читанні («про себе») за допомогою запитань вчителя зрозуміти текст. Читаючи твір по кілька абзаців, учні шукають відповіді на поставлені вчителем запитання. Читання відбувається із зупинками та обговоренням прочитаного.

Номер слайду 7

Метод “Читання в парах” Доповідач: - Читає текст першого абзацу вголос- Узагальнює зміст (своїми словами передає основну ідею) Респондент: - Уважно слухає доповідача;- Задає доповідачу два запитання, які прояснюють зміст прослуханого тексту Під час подальшої роботи міняються ролями

Номер слайду 8

Метод “Щоденник подвійних записів”Алгоритм дій: Учні ділять сторінку зошита навпіл. Під час читання заповнюють таблицю: зліва – що саме (персонаж, момент дії...) вразило, справа – чому вразило (які думки викликало, які запитання виникли...)Учні читають та занотовують свої міркування. Учні діляться своїми коментарями. Порівнюються результати роботи (що співпадає, що відрізняється...)

Номер слайду 9

Методика « Передбачення»

Номер слайду 10

Читання з передбаченням Використовується перед першим читанням тексту. Учитель вибирає з тексту, що має вивчатися, 8 – 10 ключових слів і пропонує учням самостійно (або в парах) скласти оповідання, у якому використати дані словаppt_x

Номер слайду 11

Читання з системою позначок «ПОМІЧ»прочитавши речення, треба поряд поставити відповідну позначку:+ — відома інформація;! — нова інформація;? — здивувала, зацікавила;— — заперечує тому, що знаю. Система позначок дає можливість учням активізувати розумові операції, співставити своє розуміння прочитаного порівняно з тим, що вже знає. Так виникає зв'язок між відомим та невідомим.

Номер слайду 12

Читання з позначками. Знайома інформація (я це вже знав)Нова інформація для мене (це для мене нове)Суперечлива інформація (я думав інакше)Недостатня інформація (про це хотілося б дізнатися більше)

Номер слайду 13

1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр. Контрольна132132 Порушена послідовність 1. Учням пропонується кілька речень із тексту, записаних у порушеній послідовності.2. Учні об`єднуються в групи. Кожна група повинна запропонувати свою послідовність поданих речень. Результат фіксується на дошці або окремих аркушах паперу.3. Учні читають текст і перевіряють. 4. Обговорення результатів роботи.

Номер слайду 14

Метод “Карта персонажів”Учні працюють в парах. Обирають персонажа твору. У відповідну комірку вписують імена персонажу. У кола вписують характеристики даного героя. У прямокутники вписують докази за текстом твору.

Номер слайду 15

Улянкапрацьовитаспостережлива. Помітила красу лісу. Шершаві руки

Номер слайду 16

Риб’яча кістка (Фішбоун)Причини. Висновок. Проблема. Факти. Чи потрібно розвивати КМ в учнів?

Номер слайду 17

Номер слайду 18

«Ключові слова» Вчитель повідомляє тему уроку і пропонує учням скласти розповідь із запропонованих і визначити проблему і завдання уроку . «ПЕРЕПЛУТАНІ ЛОГІЧНІ ЛАНЦЮЖКИ» На дошці або на екрані комп’ютера написані правильні і неправильні цитати чи правила. Учні мають прочитати і поставити знак “+” там, де правило чи висловлювання правильне і знак “-” там, де, на їхню думку, воно неправильне .    

Номер слайду 19

Цей метод допомагає навчитися знаходити вагомі аргументи і формулювати свою думку відносно спірного питання. Етапи методу: Висловлюємо свою думку : “ Я вважаю…”Пояснюємо причину такої точки зору: “ Тому що …”Наводимо приклад аргументів на підтримку своєї позиції:“Наприклад, …”Формулюємо висновки: “ Таким чином..”, “ Отже…” Есе як метод формування критичного мислення полягає у написанні тексту в довільному стилі. Алгоритм написання есе: Збирання інформації за проблемою. Аналіз інформації. Виявлення власної точки зору. Викладення власної точки зору. Єдиної моделі зразку есе не існує: жанр постійно оновлюється та визначається індивідуальністю автора. Може бути вільним чи аргументованим. “ Метод прес ”“ Есе “

Номер слайду 20

РАФТРАФТ – (пліт)- це стратегія розвитку критичного мислення для написання оригінальних текстів. Р- роль;А – аудиторія;Ф – формат;Т – тема. Основне завдання учня:висловити важливі для персонажа ідеї;врахувати особливості аудиторії;обрати для свого повідомлення відповідну форму.

Номер слайду 21

{93296810-A885-4 BE3-A3 E7-6 D5 BEEA58 F35}Роль. Аудиторія. Форма. Тема. Хто?(виявлення групи персонажів, які можуть описати подію та вибір своєї ролі)Для кого я буду писати?В якій формі буде написано текст? ( жанр)Про що я буду писати? Які ідеї донесу до слухачів?

Номер слайду 22

Номер слайду 23

pptx
Додано
21 липня 2019
Переглядів
234
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку