Презентація "Метал як конструкційний матеріал"

Про матеріал
Метал як конструкційний матеріал 1. Поняття про метал та сплав: - Чорні метали; - Кольорові метали; 2. Сорти та марки металів та їх сплавів: - Чавун; - Сталь; 3. Будова сталі. 4. Сталі за хімічним складом. 5. Сталі за призначенням. 6. Маркування сталей. 7. Кольорові метали та сплави. 8. Сортовий прокат.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Метал як конструкційний матеріал

Номер слайду 2

Повторення раніше вивченого матеріалу. А зараз ми пригадаємо раніше вивчений матеріал для цього ми використаємо піраміду навчальних досягнень.

Номер слайду 3

Що таке фактура матеріалу?Які ви знаєте матеріали штучного походження?Які способи отримання штучних і синтетичних матеріалів вам відомі?Який вплив на здоров’я людини і навколишнє середовище здійснюють синтетичні та штучні матеріали?Охарактеризуйте недоліки та переваги штучних матеріалів у порівнянні з натуральними?

Номер слайду 4

Тема заняття. Метал як конструкційний матеріал: види металів, властивості металів, сортовий прокат. Завдання заняття:засвоїти основні види та властивості металів;дослідити показники якості металів;ознайомити із маркуванням металіввиконати практичну роботу по темі: «Ознайомлення із зразками металів. Механічні випробування металів».

Номер слайду 5

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Номер слайду 6

ОБ’ЄКТИ ПРАЦІ

Номер слайду 7

ПЛАН1. Поняття про метал та сплав: Чорні метали;Кольорові метали; 2. Сорти та марки металів та їх сплавів: Чавун; Сталь;3. Будова сталі.4. Сталі за хімічним складом.5. Сталі за призначенням.6. Маркування сталей.7. Кольорові метали та сплави.8. Сортовий прокат.

Номер слайду 8

Поняття про метал та сплав

Номер слайду 9

Метали – це група хімічних елементів, які мають специфічний блиск, добру теплопровідність, електропровідність. Залізо Мідь Алюміній

Номер слайду 10

Металевими сплавами називають поєднання двох або кількох металів із неметалами, в яких зберігаються властивості металів. Усі метали та сплави поділяють на чорні та кольорові

Номер слайду 11

Чорні метали – це сплави на основі заліза. Кольорові метали – це промислова назва всіх металів, крім заліза.

Номер слайду 12

Для раціонального використання металів і сплавів потрібно знати їх фізичні, механічні, хімічні й технологічні властивості.

Номер слайду 13

До фізичних властивостей відносять: густину;температуру плавлення;теплове розширення;тепло- та електропровідність.

Номер слайду 14

До механічних властивостей металів і сплавів відносять: міцність;пружність;пластичність; в'язкість;твердість.

Номер слайду 15

Визначення твердості на приладі Роквелла а - прилад; б - вдавлювання алмазного конуса;в - вдавлювання сталевої кульки; 1 - станина; 2- гайка; 3 - гвинт підйомного стола; 4 - опорний столик; 5 - кулька або алмазний конус; 6 - індикатор

Номер слайду 16

До хімічних властивостей металів і сплавів відносять їх хімічну стійкість проти впливу навколишнього середовища (кислот, лугів, прісної і морської води, вологого повітря, газів, високої температури тощо), тобто хімічну стійкість проти корозії.

Номер слайду 17

Сорти та марки металів та їх сплавів

Номер слайду 18

СТАЛЬ – ЦЕ СПЛАВ ЗАЛІЗА З ВУГЛЕЦЕМ. ВОНА МІСТИТЬ 0,05-2,14 % КАРБОНУ ТА ІНШІ ДОМІШКИ. ЧАВУН – ЦЕ СПЛАВ ЗАЛІЗА З ВУГЛЕЦЕМ, ЯКИЙ МІСТИТЬ 2…6,67% ВУГЛЕЦЮ.

Номер слайду 19

Будова сталіМікроструктура сталіМодель ґратки сталі

Номер слайду 20

Основною домішкою є Вуглець. Від його вмісту залежать механічні властивості сталі. Якщо збільшується вміст карбону, зростає міцність, твердість, опір деформуванню і зменшується пластичність сталі.

Номер слайду 21

ЧАВУНИ ЗА ХІМІЧНИМ СКЛАДОМБілий чавун (переробний)Сірий чавун. Високоміцний чавун. Ковкий чавун

Номер слайду 22

МАРКУВАННЯ ЧАВУНІВ

Номер слайду 23

СІРИЙ ЧАВУНМарки сірого чавуну позначають літерами СЧ (сірий чавун) з додаванням двох цифр, які відповідають границі міцності при розтягуванні, кгс/мм2 (МПа). Основні марки ливарних чавунів, що використовують у машинобудуванні: СЧ12, СЧ15, СЧ18, СЧ21, СЧ24, СЧ28, СЧ32, СЧ35, СЧ38 і СЧ40.

Номер слайду 24

КОВКИЙ ЧАВУН Позначають ковкий чавун літерами КЧ і двома числами: перше показує границю міцності при розтягуванні, друге – відносне подовження. Наприклад, КЧ 35-10 означає ковкий чавун з границею міцності при розтягуванні σв=35кгс/мм2 і відносним подовженням δ=10%.

Номер слайду 25

ВИСОКОМІЦНИЙ ЧАВУН Позначають високоміцний чавун літерами ВЧ і двома числами: перше показує границю міцності при розтягуванні, друге – відносне подовження. наприклад, ВЧ 38-17 означає високоміцний чавун з границею міцності при розтягуванні σв=38кгс/мм2 і відносним подовженням δ=17%.

Номер слайду 26

Сталі за хімічним складом. ВуглецевіЛеговані

Номер слайду 27

Сталі за призначенням. КонструкційніІнструментальніСпеціальні

Номер слайду 28

МАРКУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ

Номер слайду 29

Конструкційні вуглецеві сталі звичайної якості маркують літерами Ст і порядковим номером від 0 до 7 залежно від хімічного складу і механічних властивостей. Наприклад, Ст 4 – сталь вуглецева звичайної якості, номер марки 4. Марки якісних вуглецевих сталей позначають літерами Ст і двома цифрами, наприклад, Ст 08, Ст 10, Ст 15, Ст 20, Ст 45 і так далі до Ст 65.

Номер слайду 30

Позначення легованих сталей складають з двох значних цифр і відповідних літер. Цифри показують відсотковий вміст вуглецю в сотих частках. Наприклад, сталь 18 ХГТ містить близько 0,18% вуглецю, близько 1% хрому, марганцю, титану; 12 ХНЗ – близько 0,12% вуглецю, 1% хрому і 3% нікелю; 38 Х2 МЮА – близько 0,38% вуглецю, близько 2% хрому, молібдену і алюмінію – близько 1% кожного. Літера А в кінці позначення марки вказує на підвищену якість цієї сталі.

Номер слайду 31

МАРКУВАННЯ ІНСТРМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ

Номер слайду 32

Вуглецеву інструментальну сталь маркують літерою У та числом, яке вказує на десяті частки відсотка вуглецю, наприклад, У8 і У8а (с=0,8%), У13 і У13г (с=1,3%). Літера А означає, що сталь високоякісна із зниженим вмістом шкідливих домішок: s<0,02%, p<0,03%; літера Г показує на підвищений вміст марганцю.

Номер слайду 33

ЛЕГОВАНІ СТАЛІ ВМІСТ КАРБОНУ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 0,65 %. ЯКІ МАЮТЬ У СВОЄМУ СКЛАДІ, КРІМ ЗВИЧАЙНИХ ДОМІШОК, СПЕЦІАЛЬНО ВВЕДЕНІ ЛЕГУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ – ХРОМ, НІКЕЛЬ, МОЛІБДЕН, ТИТАН, ВАНАДІЙ, АЛЮМІНІЙ ТА ІНШІ.

Номер слайду 34

КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИМІДЬАЛЮМІНІЙМАГНІЙ

Номер слайду 35

ЦИНКОЛОВОСВИНЕЦЬТИТАНЛАТУНЬБРОНЗА

Номер слайду 36

Сортовий прокат. Прокатний стан. Схема роботи

Номер слайду 37

ПРОКАТ СТАЛІ

Номер слайду 38

СОРТАМЕНТ ПРОКАТУ

Номер слайду 39

КРУГ

Номер слайду 40

КВАДРАТ

Номер слайду 41

Шестигранник

Номер слайду 42

СМУГА

Номер слайду 43

ЛИСТ

Номер слайду 44

Рівнобокий кутик

Номер слайду 45

не. Рівнобокий кутик

Номер слайду 46

Таврова балка

Номер слайду 47

дво. Таврова балка

Номер слайду 48

швелер

Номер слайду 49

Труба

Номер слайду 50

дріт

Номер слайду 51

арматура

Номер слайду 52

Закріплення вивченого матеріалу. Для того щоб перевірити як ви закріпили вивчений матеріал ми з вами знову використаємо піраміду.

Номер слайду 53

Як класифікують сталі? До фізичних властивостей металів відносять…? Який сплав називають чавуном? З якого чавуну отримують ковкий чавун? Що таке сталь?

Номер слайду 54

6. Які ви знаєте кольорові метали та їх сплави?7. Назвіть профілі сортового прокату?

Номер слайду 55

Практична робота. Тема. Ознайомлення із зразками металів. Механічні випробування металів. Мета: ознайомитись із зразками металів, дослідити механічні властивості чорних та кольорових металів та їх сплавів, заповнити таблицю.

Номер слайду 56

Ознайомтеся із зразками металів. Пронумеруйте їх. Зачистіть поверхню кожного зразка дрібнозернистою шліфувальною шкуркою, відшліфуйте поверхню. Визначне, до якого виду металів належить кожен зразок. Виконайте обпилювання кожного зразка. Порівняйте зусилля, які ви затратили при обпилюванні кожного зразка. Установіть, який з металів має найвищу твердість. Дані запишіть у таблицю.

Номер слайду 57

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 1. Рефлексія;2. Аналіз кращих робіт;3. Підведення підсумків уроку: Усвідомлення досягнутих результатів: Яку тему вивчали на занятті?Що нового ви дізналися на уроці?Які основні властивості матеріалів?Де широко застосовують метали?

Номер слайду 58

Оцініть свою діяльність на уроці узагальнюючи теоретичний матеріал та рівень виконання практичної роботи використовуючи піраміду навчальних досягнень використовуючи кольорові фішки.

Номер слайду 59

Підбиття підсумків:мотивація і оцінювання виконаної роботи;повідомлення оцінок;робота із щоденниками (домашнє завдання, виставлення оцінок).3. Прибирання робочих місць.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Lavrenko Vladimir
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гордєєва Тетяна Валеріївна
  Дякую. Вдяна за допомогу.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Верещага Наталія Вікторівна
  Велике дякую! за допомогу
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Верещага Наталія Вікторівна
  Велике дякую! за допомогу
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
pptx
Додано
7 квітня 2019
Переглядів
2344
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку