Презентація " Металічний, водневий хімічні звязки"

Про матеріал
Презентація до уроку в 11 класі " Металічний, водневий звязки" (рівень стандарт). Містить тести ЗНО.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Актуалізація опорних знань: Дайте визначення ковалентному зв'язку. Який ковалентний зв'язок називають полярним, а який — неполярним? Яку електронну пару називають неподіленою? Схарактеризуйте рекомбінаційний та донорно-акцепторний механізми утворення ковалентного зв'язку.

Номер слайду 2

Актуалізація опорних знань: Від чого залежить полярність ковалентного зв'язку?  Як визначити, на якому з атомів, сполучених ковалентним зв'язком, з'являється негативний заряд, а на якому — позитивний? Поясність, як за значеннями електронегативностей розрізнити ковалентний неполярний, ковалентний полярний та йонний зв'язки.

Номер слайду 3

Актуалізація опорних знань: У яких сполуках існують: а) ковалентний неполярний зв'язок; б) ковалентний полярний зв'язок?

Номер слайду 4

Металічний та водневий зв’язок.

Номер слайду 5

(ΔΕΗ=3,44 - 2,20 = 1,44)

Номер слайду 6

Неподіленими електронними парами атом Оксигену притягується до атомів Гідрогену інших молекул води, і між молекулами води виникає додаткова взаємодія — водневий зв’язок,— який позначають крапками:

Номер слайду 7

Водневий зв’язок має частково електростатичний характер, а частково — донорно-акцепторний:

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Вплив водневого зв'язку на властивості речовин Водневий зв’язок не такий міцний, як ковалентний. Якщо енергія одинарного ковалентного зв’язку становить близько 250-400 кДж/моль, то енергія водневого зв’язку — 10-30 кДж/моль.

Номер слайду 11

Вплив водневого зв'язку на властивості речовин є міжмолекулярним і значно посилює притягання молекул; зумовлює підвищення температури кипіння; зумовлює підвищення розчинності речовин у воді.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Поняття про металічний зв'язок

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Йонний зв’язок

Номер слайду 19

Полярний ковалентний зв’язок

Номер слайду 20

Металічний зв’язок

Номер слайду 21

Металічний зв’язок: у вузлах кристалічних ґраток розташовані катіони металічних елементів; вільні електрони («електронний газ») утримують разом катіони; характерний для металів та їхніх сплавів.

Номер слайду 22

Хімічний зв'язок, що реалізується через електростатичне притягання позитивних йонів у ґратках вільними електронами, називають металічним.

Номер слайду 23

Властивості металів: Електропровідність

Номер слайду 24

гнучкість(ковкість або пластичність)

Номер слайду 25

металічний блиск

Номер слайду 26

Номер слайду 27

теплопровідність

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Металічний зв'язок, незважаючи на певні особливості, має спільні риси і з ковалентним, і з йонним зв'язком.

Номер слайду 30

Укажіть тип хімічного зв’язку в речовині, формула якої NaF А йонний Б ковалентний неполярний В ковалентний полярний Г металічний

Номер слайду 31

Укажіть формулу речовини з полярним ковалентним зв’язком А КВr Б KF B N2 Г Н2O

Номер слайду 32

Укажіть тип хімічного зв’язку в речовині, формулу якої N2H4 А ковалентний неполярний Б ковалентний полярний В йонний Г водневий

Номер слайду 33

Спільним у будові йонів К+ і Сl- є А кількість протонів Б кількість нейтронів В кількість електронів Г кількість протонів і нейтронів

Номер слайду 34

Укажіть формулу молекули, між атомами якої існує ковалентний неполярний зв’язок А Вr2 Б H2S В NH3 Г NaCl

Номер слайду 35

Укажіть кількість електронів, що взяли участь в утворенні зв’язків у молекулі, електронна формула якої  А 2 Б 4 В 8 Г 20

Номер слайду 36

Укажіть формулу молекули, між атомами якої існує потрійний ковалентний зв’язок А О2 Б Н2 В N2 Г NH3

Номер слайду 37

Укажіть групу атомів, які можуть утворювати лише позитивно заряджені йони А К, Na, Са Б К, N, Mg B Cl, K, Na Г Н, Сl, Вr

Номер слайду 38

Укажіть тип зв’язку в речовині, формула якої СаВr2 А ковалентний неполярний Б йонний В ковалентний полярний Г водневий

Номер слайду 39

Укажіть, до якого елемента зміщені спільні електронні пари в молекулі ССl4 А до Карбону, оскільки його електронегативність вища, ніж у Хлору Б до Карбону, оскільки його електронегативність вища, ніж у Хлору В до Хлору, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Карбону Г до Хлору, оскільки його електронегативність вища, ніж у Карбону

Номер слайду 40

Укажіть формулу речовини, для якої характерний міжмолекулярний водневий зв’язок А СН4 Б O2 В Н2O Г MgO

Номер слайду 41

Укажіть формулу речовини, для якої характерний міжмолекулярний водневий зв’язок А Аl2O3 Б СН3ОН В NO Г КОН

Номер слайду 42

Укажіть пару речовин, для яких характерний міжмолекулярний водневий зв’язок A NH3, К2O Б РН3, Сl2 В Н2O, С2Н5ОН Г КСl, Fe2O3

Номер слайду 43

Металічний зв’язок утворює елемент з електронною конфігурацією атома А ...3s23р2 Б ...4s2 B ...1s1 Г ...3s23p6

Номер слайду 44

Хімічний склад: Тип зв’язку: 1 Сl2 А водневий Б йонний В ковалентний неполярний Г ковалентний полярний Д йонний і ковалентний Установіть відповідність між хімічним складом сполуки та типом хімічного зв’язку в ній

Номер слайду 45

Укажіть елементи між атомами яких утворення хімічного зв’язку відповідає схемі: А Бром і Фосфор Б Нітроген і Гідроген В Фосфор і Сульфур Г Нітроген і Оксиген

Номер слайду 46

Укажіть тип зв’язку у сполуці, утвореній хімічними елементами з протонними числами 1 і 35 А ковалентний неполярний Б йонний В ковалентний полярний Г водневий

Номер слайду 47

Укажіть тип зв’язку для речовини, утвореній хімічними елементами з порядковими номерами 17 і 19 А ковалентний неполярний Б ковалентний полярний В йонний Г водневий

Номер слайду 48

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Оксана Проценко Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
9 листопада 2021
Переглядів
4477
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку