Презентація "Методи економічного дослідження"

Про матеріал
Презентація до уроку "Економіка" 10 клас, Методи економічного дослідження, §3 підручника "Економіка. Профільний рівень Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна "
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Методиекономічного дослідження

Номер слайду 2

Слово «метод» у перекладі з грецької мови означає «шлях пізнання»

Номер слайду 3

специфічнізагальніМетоди досліджень поділяются наметод діалектикиметод аналізу та синтезуметод індукції та дедукціїметод наукової абстракціїметод поєднання історичного та логічногометод поєднання позитивного та нормативного аналізуметод економіко-математичного моделюванняметод статистичного аналізу

Номер слайду 4

МЕТОДДІАЛЕКТИКИ Загальні методи. Діалектика  — це наука про загальні методи розвитку природи, суспільства та мислення. Розвиток кожного явища відбувається по спіралі, на кожному етапі розвитку залишаються позитивні характеристики попередніх етапів та додаються нові риси

Номер слайду 5

МЕТОДАНАЛІЗУ та СИНТЕЗУЗагальні методи. Аналіз передбачає розчленування предмета (явища чи процесу) на складові частини, виділення окремих сторін, ознак. Синтез, навпаки, означає поєднання розрізнених раніше частин і сторін у цілісність.

Номер слайду 6

МЕТОДІНДУКЦІЇ та ДЕДУКЦІЇЗагальні методи. Метод індукції означає хід думок від аналізу фактів до теорії, від часткового до загального. Зворотний процес, тобто коли економісти вивчають ті чи інші проблеми, йдучи від теорії до окремих фактів і перевіряють або відкидають цим теоретичні положення, називається дедукцією.

Номер слайду 7

Наукова абстракція – метод поглибленого пізнання дійсностіЦе виділення найбільш істотних властивостей досліджуваного предмета та абстрагування (відкидання) другорядного. Специфічні економічні методи

Номер слайду 8

Поєднання історичного і логічного підходів. Це означає, що потрібно розглядати умови, в яких явище почало розвиватися, як воно змінювалося під впливом зміни історичних умов. Логічними є зміни, що не суперечать логічним принципам, а якщо суперечать, то потрібно шукати причини цього. Специфічні економічні методи

Номер слайду 9

поєднання позитивного та нормативного аналізу. Позитивна економіка описує факти й  залежності між економічними явищами такими, як вони є  в певній економіці. Нормативна економіка вивчає явища з позиції їх відповідності існуючим (виведеним наукою) нормативам. У позитивній економіці дослідник здійснює аналіз як неупереджений вчений. Нормативні установки на певні дії можуть бути пов’язаними з  інтересами певних соціальних груп. Специфічні економічні методи

Номер слайду 10

метод економіко-математичного моделювання. Складається з  декількох напрямків: Розрахунковий метод2. Використання схем, графіків, діаграм, які показують взаємозалежність економічних показників3. Індексний метод розрахунків. Індекс показує, як змінюється вимірювана величина. Специфічні економічні методи

Номер слайду 11

Статистичний аналіз. Специфічні економічні методи. Без статистичного аналізу неможливий позитивний та нормативний аналіз. Саме принципи статистичного методу дозволяють економічному аналізу бути об’єктивним. Статистичний аналіз потребує порівняння реальних величин. Номінальні показники обчислюють у поточних обсягах і поточних цінах. Реальні показники обчислюють у  поточних обсягах та базових цінах.

Номер слайду 12

Дякую за увагу

pptx
Додано
10 вересня 2022
Переглядів
3903
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку