Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація. Методична розробка. Інноваційні технології

Про матеріал

Презентація розглядає застосування інноваційних технологій при вивченні зарубіжної літератури на прикладі уроку - дослідження за повістю - притчею Е. Хемінгуея "Старий і море"

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури. Викладач зарубіжної літератури. Прокопенко М. В. ДНЗ «Пологівський ПЛЗ досвіду роботи

Номер слайду 2

Використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури.«Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю - я розумію. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром» Конфуцій Кредо: любити те, що робиш - робити те, що любиш. Проблема, над якою працюю

Номер слайду 3

Мета педагогічної діяльності

Номер слайду 4

віннн Інновація(оновлення) Цілеспрямований процес. Нововведення, новий підхід до процесу Результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем. Технологія Чіткість. Конкретність. Діагностичність мети Алгоритмізованість та керованість процесу. Незалежність від суб’єктивних чинників. Гарантованість досягнення поставленої мети Інноваційні освітні технологіїНестандартні уроки Інтерактивні технології - Групова навчальна діяльність Проектна технологія - Комп’ютерно-інформаційні технологіїтеорія

Номер слайду 5

теорія. Місія освіти – допомогти кожному учневі досягти мети, здобути знання, вміння, які йому потрібні, щоб стати повноцінним членом суспільства. Б. Беннет

Номер слайду 6

Кінцева мета – ніщо, рух усе. Е. Берштейнтеорія

Номер слайду 7

Тема«Ернест Хемінгуей. «Старий і море» - повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору… я намагався створити реального старого, реального хлопчика, реальну рибу і реальних акул. Проте якщо я зробив їх досить добре й досить правдиво, вони можуть означати багато дечого». Е. Хемінгуей. Практичне застосування інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури

Номер слайду 8

аналіз. Мета: - розкрити філософсько-символічну суть твору « Старий і море», визначити його художню своєрідність( лаконізм, «ефект айсберга»), показати особливості жанру повісті-притчі; Повідомивши мету уроку, пропоную учням визначитись із завданнями уроку. Завдання:- з`ясувати значення літературних термінів;- встановити відповідність між жанровими ознаками повісті - притчі, особливостями художнього стилю автора(лаконізм, «ефект айсберга» та твором «Старий і море»;- встановити відповідність між літературним персонажемта його символічним значенням;- з'ясувати філософсько - символічний зміст твору «Старий і море».

Номер слайду 9

Повість оповідний художній твір, у якому замальовується історія життя людини в зіткненні з життєвими явищами та долями інших людей, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття посідає проміжне місце між романом та оповіданням. Притча - це повчальна розповідь з історії чи навколишнього життя, мета якої викласти духовні чи моральні істини , має чітко виражену мораль, конкретну повчальну ідею. Лаконізм - гранично стисле грамотне вираження думки. «Ефект айсберга» - найважливіше - ховається у підтексті — внутрішній додатковий зміст, висловлення думок, які вкладаються в текс, розрахунок на домисел читача. Символ - знак, сутність, яка позначає іншу сутність. Філософське спрямування (філософія) - порушуються одвічні загальнолюдські проблеми: добро і зло, сенс життя, людина і людство, людина і всесвіт, людина і віра, людина і вічність, проблема вибору і т. д.. (система знань про фундаментальні принципи буття людини, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах).теорія літератури

Номер слайду 10

«мозковий штурм»а) встановіть відповідність між жанровими ознаками повісті - притчі, та твором «Старий і море». Повість: твір невеликий за обсягом ; змальовано невеликий відрізок часу – 3 дні; декілька епізодів з життя головного персонажу, відсутні розгорнуті описи характеру, портрету, соціального стану та оточення, мінімум відомостей з минулого героя, описи інтер’єру, природи, ліричні відступи природні замальовки тісно пов’язані з подіями і з самим героєм. Притча: вказано конкретні цифри (84, 3, 40), що є ознакою притчі . У притчі використовується символічний сенс предметів, дій, імен, дат. У повісті «Старий і море» символічна вже сама назва.

Номер слайду 11

б) встановіть відповідність особливостями художнього стилю автора (лаконізм) та твором «Старий і море». Лаконізм . Е. Хемінгуея «… я викинув усе, без чого міг передати читачеві свій досвід. Я хотів, щоб прочитане здавалося йому пережитим…» максимально лаконічно переказати зміст твору. Старий рибалка Сантьяго рибалив на Гольфстрімі →84 дні поспіль повертався без здобичі →40 днів із ним виходив у море хлопець Маноліно, але батьки звеліли йому покинути нещасливого рибалку →Маноліно провідував Сантьяго: годував його, розважав → старий вірив, що йому пощастить →удосвіта на 85 день Сантьяго вирушив у море →раптом клюнула величезна риба →три дні й ночі риба тягла човен, а Сантьяго, долаючи втому, голод і біль, у порізаних долонях тримав жилку, на якій була риба, →нарешті риба втомилася й випірнула із води, вона була більшою за човен →Сантьяго подолав рибу і прив’язав до човна →на рибу напали акули — рибалка боронив здобич від них, але хижаки об’їли рибу до кісток →доплив до берега, знесилений, дійшовши до халупи, заснув →рибалки зачудовано розглядали величезний кістяк риби й розуміли, що старий переміг рибу небаченого розміру →старому снилися леви на березі моря →Маноліно пишався своїм старшим другом.«ланцюжок»,

Номер слайду 12

б) встановіть відповідність між особливостями художнього стилю автора ( «ефект айсберга») та твором «Старий і море». Е. Хемінгуей :«Літературна творчість нагадує мені айсберг. Видно лише сьому частину того, що знаходиться у воді». Питання. Що у творі знаходиться на поверхні, а що приховано між рядків? Твір умовно поділяється на дві складові – конкретну (реально змальовану) і філософську. - Конкретна – це розповідь про пригоду із життя старого рибалки; - Філософська – це розповідь про людину, сенс її буття і долю у світі.бесіда

Номер слайду 13

«ажурна пилка»2. Встановити відповідність між літературним персонажемта його символічним значенням Е. Хемінгуей «… я намагався створити реального старого, реального хлопчика, реальну рибу і реальних акул. Проте якщо я зробив їх досить добре й досить правдиво, вони можуть означати багато дечого». а) назвіть персонажі твору , в роботі парами відшукайте в запропонованому тексті цитати, що стосуються окремих персонажів, зачитайте (виділені займенники замініть відповідними сполучниками) . Вони говорили про нього, як про суперника, як про бездушний простір, ба навіть як про ворога. Та старий думав про нього як про жінку, про живу істоту, що може подарувати велику ласку, і позбавити її,а коли чинить щось лихе і нерозважливе, то лише тому, що така вже її вдача. Йому було прикро бачити, як старий день у день вертається ні з чим, і він щоразу йшов допомогти йому – піднести змотану снасть, гарпун. Сорочка на ньому була така сама латана - перелатана, як і вітрило. Він був кощавий, виснажений, потилицю його проорали глибокі зморшки… долоні посічені були посічені глибокими поперечними рубцями…Геть усе в ньому було старе крім очей, - вони мали колір моря й блищали весело і непереможно….

Номер слайду 14

Вони гралися в надвечірніх сутінках, мов кошенята, і він любив їх так само, як хлопця. Він не пам’ятав уже, коли почав говорити вголос, рибалячи одинцем. Вона чудова ,незвичайна,…і хтозна ,скільки вже їй віку… Наживку вона взяла як самець…і змагається. Цікаво,чи робить вона це свідомо, чи просто на відчай душі, як оце я? Неможна щоб людина доживала віку в самотині,. .. але нічого не вдієш. …як вона пливе десь там, у глибині, широко розставивши схожі на крила фіолетові грудні плавці, і як темна вода обтікає її великий сторчкуватий хвіст. …встиг побачити величезний тулуб і фіолетові смуги,що оперізували його…хвіст вищий за лезо найбільшої коси, відхилений назад… Спина – така сама голуба, як у меч – риби.., її високий спинний плавець розтинав воду,як гострий ніж. За її стуленими подвійними губами ховалося вісім рядів зубів,скошених до середини. Коли він вийшов за двері й рушив вниз вибоїстою червонястою дорогою,то…знову заплакав.«ажурна пилка»

Номер слайду 15

робота в групах Е. Хемінгуей «… я намагався створити реального старого, реального хлопчика, реальну рибу і реальних акул. Проте якщо я зробив їх досить добре й досить правдиво, вони можуть означати багато дечого». б) підтвердіть або спростуйте, спираючись на зміст, заздалегідь встановлену відповідність між персонажем та його символічним значенням.«Старий і море»хлопчикстарийморерибалевиакулизв’язок поколіньмудрість,самотність, самодостатність.життя,всесвітмрія, виклик долі,випробуванняфатум, доля. Сила, впевненість,твердість духу

Номер слайду 16

проблемне питання3. З'ясувати філософсько - символічний зміст твору «Старий і море». (випереджальне завдання – метод проектів) а) перегляньте відео і дайте відповідь на питання. Питання. Між ким відбувалася боротьба і за що, хто вийшов переможцем, а хто переможеним? (можливі варіанти відповідей учнів) За сюжетом старий боровся з рибою та акулами, а в символічному сенсі з фатумом, долею, з самим собою за свою мрію, доводячи в першу чергу собі, що він ще повний сил і здатний на вчинок. За сюжетом старий переміг рибу, але його тріумф зіпсували акули, залишивши йому кістяк і мізерний з цього заробіток. А в символічному сенсі старий святкував перемогу, бо здійснив свою мрію(риба) і повернув впевненість в свої сили і майстерність, виборов віру у майбутнє(леви).

Номер слайду 17

підсумовуючи вище сказане, знову звертаюсь до епіграфу уроку і пропоную учням завдання. завдання. Скласти асоціативний ланцюжок( кущ )до кожного слова з назви повісті «Старий і море» старий(а) життя людина природа людство всесвіт. Епіграф«… я намагався створити реального старого, реального хлопчика, реальну рибу і реальних акул. Проте якщо я зробив їх досить добре й досить правдиво, вони можуть означати багато дечого». Е. Хемінгуейгруповий міні проект

Номер слайду 18

груповий міні проектб) Е Хемінгуей: «Людину можна знищити, але її неможливо перемогти» . підсумовуючи вище сказане пропоную учням завдання. Спираючись на філософсько – символічний зміст твору, запропонуйте власну назву повісті – притчі (з обґрунтуванням варіанту) «Старий і море» старий(а) життя людина природа людство всесвіт(можливі варіанти відповідей учнів:«Старий і життя», «Старий і всесвіт», «Людина і життя», «Людина і природа», «Людина і всесвіт», «Людство і природа» і т. д.)Кінцевий результат – опорна схема: «філософсько – символічний зміст повісті – притчі «Старий і море»і

Номер слайду 19

Підсумки уроку. Інтерактивна вправа « Мікрофон» Продовжте речення: Повість – притча «Старий і море» справила на мене…, тому що … Домашнє завдання. Підготувати усний твір - роздум (мініатюру) «Мої дії на місці старого(хлопчика)».«мікрофон»

pptx
Додано
5 липня 2018
Переглядів
1543
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку