Презентація "Методичні рекомендації щодо використання ментальних карт на уроках історії"

Про матеріал
Презентаія знайомить з основними правилами створення ментальних карт, їх перевагами перед традиційними способами подання та запису інформації.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Методичні рекомендації щодо використання ментальних карт на уроках історії

Номер слайду 2

1. Беремо чистий аркуш паперу і в самому центрі виписуємо ключове поняття тієї проблеми, яку ми будемо вирішувати або тієї тези, яку ми хочемо запам'ятати, розвинути, презентувати тощо. 2. Тепер потрібно спробувати зобразити його графічно. Тут можуть допомогти будь-які асоціації, у тому числі й жартівливі.  3. Від основної тези відводимо кілька стрілок. Кожна стрілка закінчується новим поняттям, тезою, визначенням, які складають структуру нашого вихідного поняття. 4. Кожну нову тезу забезпечуємо графічним зображенням. Новим тезам встановлюємо логічні зв'язки (теж стрілками, але іншими - пунктирними або іншого кольору). Від нових тез також йдуть стрілки до дрібніших понять, і так заповнюється весь лист. Основні правила створення ментальних карт

Номер слайду 3

5. Бажано використовувати яскраві кольори, що запам'ятовуються, малюнки, гарні шрифти тощо. Картинка в цілому повинна радувати око, запам'ятовуватися. І нехай у неї буде навіть багато гумору, жартівливих порівнянь, цікавих картинок. Це буде дуже великий плюс для сприйняття й запам'ятовування карти, а також для розкріпачення свідомості при роботі з нею.6. Використовуйте гротескні порівняння, перебільшення, гіперболи. Навмисне порушення стандартів, відрив від реальності дозволяє поліпшити запам'ятовуваність карти, бо ми краще пам'ятаємо все незвичайне. 

Номер слайду 4

7. Об’єм навчального матеріаліу з освітньої галузі «Суспільствознавство» дуже великий. Тому з’являється нагальна потреба в застосуванні методу «згортання» великих блоків інформації до найголовніших понять. Карти знань можуть стати мотиватором до більш інтенсивного навчання, а також заміною текстових конспектів.  Отже, учителям історії загальноосвітніх навчальних закладів важливо проводити корекцію викладання предмета відповідно до вимог сьогодення, роблячи крок уперед, тому що нові методики забезпечують: успішність, дисципліну, реалізацію навчальних програм, результативність роботи вчителя, подальше зростання та розвиток можливостей учнів.

Номер слайду 5

На уроках суспільних дисциплін рекомендовано використовувати ментальні карти для: - складання історичного портрету; - розробки проєктів на практичних заняттях з історії та правознавства;- створенні презентацій; - «мозкового штурму»; - розвитку інтелектуальних здібностей учнів під час підготовки до олімпіади, ДПА, ЗНО тощо.

Номер слайду 6

Принцип побудови інтелект-карт корисно використовувати на уроках узагальнення. Узагальнення даних по темі відображається на одному зображенні, вся інформація з навчальної теми трансформується в асоціативні зв’язки навчальних понять. Знання та вміння, набуті при складанні карт розуму, опорних конспектів, допомагають під час підготовки презентаційних матеріалів до навчально-дослідних робіт, при підготовці до ДПА/ЗНО з історії України. Рекомендую використовувати ментальні карти при створенні навчальних, соціальних проєктів, веб-квесту. Особливо корисною є діяльність складання ментальної карти у парі або групі. Це задовольняє ту особливість учнів, коли пізнавальний інтерес до навчання спрямований на процес, а не на його зміст. Використання інтелект-карт

Номер слайду 7

Ментальні карти доцільно використовувати у викладанні історії на таких етапах уроку:вивчення нового матеріалу – при використанні ментальної карти складні поняття можуть бути пояснені та представлені в систематичному вигляді. Застосування цих карт допомагає вчителю донести до учнів чітке узагальнене уявлення того матеріалу, який вивчається; знижується ризик неправильної інтерпретації важливих понять;закріплення матеріалу – використання ментальних карт допомагає закріпити формування нових понять, явищ, подій. Це дає можливість візуалізувати ключові поняття та узагальнити їх взаємозв’язок;повторення теми – за допомогою ментальних карт можна виявити, який матеріал був не засвоєний учнями. Використання цих карт також може допомогти вчителю в оцінюванні знань учнів. Інтелект-карти можуть використовуватися як у навчальному процесі, так і у самоосвітній діяльності самого вчителя історії: підготовки лекційного матеріалу з певної теми, вирішення творчих самоосвітніх завдань, для підготовки виступів тощо.

Номер слайду 8

Переваги використання ментальних карт перед традиційними способами подання та запису інформації на уроках історії: активізується навчальна діяльність учнів;набувають розвитку інтелектуальні здібності, креативне та критичне мислення;розвивається здатність до аналізу, синтезу, вміння роботи висновки;формують творчість, уяву, образне мислення;підвищується рівень сформованості комунікативних навичок;формуються товариські відносини в роботах у групах. Ефективність використання метальних карт характеризуються високим рівнем мотивації та пізнавального інтересу до вивчення історії, що в свою чергу дозволяє здобувачеві освіти проявити свої знання та навички. На мою думку, прийом використання ментальних карт  має невичерпні можливості взаємодії в спільній діяльності вчителя та учнів. Саме у цьому, я вбачаю перспективу подальшого використання ментальних карт у освітньому процесі.

pptx
Додано
20 квітня
Переглядів
374
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку