До розіграшу
залишилось:
11 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація методичної розробки "Технологія критичного мислення"

Про матеріал

При використанні технології "Критичного мислення" учні навчаються самостійно здобувати знання, логічно мислити та аргументувати, висловлювати власну точку зору, впевнено вести дискусію та розвивати інші навички, які потрібні нашим вихованцям, щоб бути успішними у житті.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ТЕХНОЛОГІЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Номер слайду 2

Актуальність теми У педагогічних колах усього світу активно обговорюються питання: що таке школа XXI століття? Як організувати безперервне навчання педагогів, щоб їхні знання відповідали вимогам сучасності? Які навички потрібні нашим вихованцям, щоб бути успішними у житті? Тому для кожної конкретної людини існує щонайменше, три причини, чому саме зараз необхідно розвивати критичне мислення. 1. Мова, що використовується людьми, часто є маніпулятивною, двозначною. Крім того, ми мислимо та говоримо стереотипами, іноді не замислюючись над значенням слів, які вживаємо. 2. Усі ЗМІ контролюються або великими корпораціями, або політиками, які часто маніпулюють нашими поглядами. Зараз над нами прокочуються хвилі інформаційної війни і багато хто просто тоне в них. 3. Інтернет усе частіше стає основним джерелом інформації. Тому, щоб бути дійсно самостійними і успішними, треба стати критичними мислителями.

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Критичне мислення - це поняття використовується в методичній літературі вже (близько 50 років. З 1956 року, коли Бенджамін Блум розробив таксономію (закономірний порядок) пізнавальних здібностей, де «критичне мислення» означає мислення вищого рівня. Коли ми працюємо над розумінням чужої ідеї, наше власне мислення на першому етапі пасивне: ми лише сприймаємо те, що створив до нас хтось інший. А критичне мислення починається, коли нові ідеї перевіряються, оцінюються, розвиваються і застосовуються.

Номер слайду 5

По-перше, критичне мислення є мислення самостійне. Коли урок будується на принципах критичного мислення, кожен учень формулює свої ідеї, оцінки і переконання незалежно від інших. Ніхто не може думати критично за нас, отже, мислення може бути критичним тільки тоді, коли воно має індивідуальний характер. Учні повинні мати достатньо свободи, щоб думати самостійно і вирішувати навіть найскладніші питання. По-друге, критичне мислення пов'язане із знанням, базується на ньому. Інформація є відправним, а не кінцевим пунктом критичного мислення. Як інколи говорять, «важко думати з порожньою головою». Щоб народити складну думку, потрібно переробити гору - фактів, ідей, текстів, теорій, даних. Тому учням доводиться разом із вчителем відновлювати базу знань, та знову і знову заглиблю-ватися у фактичний матеріал, інакше користі від критичних умінь буде небагато. По-третє, критичне мислення починається з постановки питань і з'ясування проблем, які потрібно вирішити. «Тільки зіткнувшись із конкретною проблемою, віднаходячи власний вихід зі складної ситуації, учень дійсно думає». По-четверте, критичне мислення потребує переконливого аргументування. Критично мисляча людина знаходить власне розв'язання проблеми і підкріплює його розумними, обґрунтованими доводами, озброєна сильними аргументами, здатна протистояти навіть таким авторитетам, як друковане слово, сила традиції і думка більшості, такою людиною практично неможливо маніпулювати. По-п'яте, критичне мислення є мислення соціальне. Всяка думка перевіряється і відточується, коли нею діляться з іншими – це коли ми сперечаємося, читаємо, обговорюємо, заперечуємо і обмінюємося думками, ми уточнюємо і поглиблюємо свою власну позицію. Тому необхідно використовувати різні види парної і групової роботи – це проведення дебатів і дискусій. Основні характеристикита принципикритичногомислення

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Гронування або Кластер — (англ. Пучок, скопление), графическая форма организации информации, в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Применение кластера имеет следующие достоинства: он позволяет охватить большой объем информации;вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это интересно;дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, высказать неверное суждение. В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения:умение ставить вопросы;выделять главное;устанавливать причинно-следственные связи и строить умозаключения;переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом;сравнивать и анализировать;проводить аналогии. Козак Муж-ність Сміли-вість Сприт-ність Справед-ливість Сила Відва-га Патріо-тизм Честність

Номер слайду 16

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Як організувати роботу{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Плюс (+)Мінус (-)Цікаво. Сюди записується усе, що сподобалося на уроці: інформація і форми роботи, які викликали позитивні емоції, корисність тощо. Сюди записується все, що не сподобалося, наприклад, здалося нудним, викликало не­прийняття, залишилось незрозумілим. Сюди записуються, на­приклад, цікаві факти, про які дізналися, за­питання, що з'явилися, роздуми тощо. Метод ПМЦМета застосування. Метод різнобічного оцінювання результатів уроку, що використовується за­звичай наприкінці заняття. Запропонуйте учням записати свої враження від уроку в таблицю.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Основные даты жизни: Ок. 1842 Родился в Мариуполе в семье бедного грека-сапожника. 1845 Умирает отец Куинджи, чуть позже - мать. Ок. 1855 Живет в Феодосии, беря уроки живописи у А. Фесслера. 1868 Получает звание "свободного художника" за один из крымских пейзажей. 1870 Впервые посещает Валаам. Картина "Ладожское озеро" открывает его "северную" серию. 1873 Совершает заграничное путешествие (Германия, Англия, Франция). Пишет "На острове Валааме" - первую картину, приобретенную П. Третьяковым. 1874 Женится на Вере Елевфериевне Кетчерджи. 1875 Вновь едет за границу. Становится членом Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ). 1876 Пишет новаторскую "Украинскую ночь". 1878 Картины Куинджи встречают теплый прием на Всемирной выставке в Париже. 1880 Официально выходит из ТПХВ. Устраивает выставку одной картины ("Лунная ночь на Днепре") - в Петербурге она воспринята как сенсация. 1882 Прекращает выставочную деятельность. 1890 Входит в Комиссию по подготовке нового академического устава. 1892 Утверждается в звании профессора Академии художеств. 1894 Возглавляет пейзажную мастерскую Академии художеств. 1897 Уходит с должности руководителя пейзажной мастерской. 1901 После двадцатилетнего перерыва показывает свои новые работы. Выделяет 100 тысяч рублей в премиальный фонд академических выставок. 1910 Умирает 11 июля (24 июля по новому стилю) в Петербурге. Похоронен на Смоленском кладбище. 1952 Прах художника перенесен в Некрополь мастеров искусств Александра-Невской лавры

Номер слайду 19

Краткая биографическая справка. Георгий Антонович Костоправ родился 27 октября (по старому стилю) 1903 года в селе Малоянисоль в семье волостного писаря. Учился сначала в двуклассной школе, а затем — в Мариупольском реальном училище. Первые публикации его стихов на русском языке были сделаны в 1934 году в мариупольских газетах «Ильичёвец» и «Голос труда» в 1924 году. С декабря 1927 года работает секретарём отдела кадров на металлургическом заводе им. Ильича. С 1931 года Георгий Костоправ начинает писать на греческом языке. В июне 1932 года становится сотрудником литературной газеты «Колективитис», где работает до дня своего ареста. Позже создаёт и возглавляет два литературных объединения начинающих поэтов, пишущих на румейском языке. Среди его учеников Василий Галла, Антон Шапурма, Леонтий Кирьяков и др. Печатается в периодике «Социалистический Донбасс», «Литературный Донбасс», «Комсомолец Донбасса», «Приазовский рабочий», мариупольских альманахах «Флогомитрес спитес» («Искры, предвещающие пламя»),«Ниотита»(«Молодость»), детских журналах «Неос махитис» и «Пионерос». В 1934 году участвует в Первом съезде советских писателей и становится членом Союза писателей СССР. В 1934 и 1935 годах принимает участие в конференциях советских писателей, пишущих на греческом языке в Ростове-на-Дону. В 1936 году женится на Ольге Евгеньевне Маслаковой. В 1937 году участвует в республиканском пушкинском пленуме Союза писателей Украины. Арестован в ночь с 23 на 24 января 1937 года в ходе так называемой «греческой операции». 14 февраля 1938 года приговорён к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1957 году. Книги:«Автобиография», 1932 год.«Та прота вымата» («Первые шаги»), 1933 год.«Леонтий Хонагбей», 1934 год.«Калимера, зисимо!» («Здравствуй, жизнь!»), 1937 год.«Здравствуй, жизнь!» (в переводе на русский язык), 1963 год. Переводы Тараса Шевченко, Максима Рыльского, Владимира Сосюры. Повести, пьесы для греческого театра.

Номер слайду 20

Діаграма Венна

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
pptx
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
16 травня 2018
Переглядів
404
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку