28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Презентація "методика викладання хімії за допомогою сучасних технологій"

Про матеріал

Методика навчання хімії вирішує три основні завдання: чому вчити, як учити і як учитися. Перше завдання: чому учити визначається відбором матеріалу для шкільного курсу хімії. По суті це навчальний предмет. При його побудові враховується, що під час навчання учні оволодівають змістом хімічної науки не повністю, а засвоюють лише її основи. Вони вивчають хімію не в історичній послідовності наукових відкриттів, а в послідовності, зумовленій дидактичними вимогами. Друге завдання: як учити (тобто викладання) – це діяльність учителя, направлена на передачу хімічної інформації учням, організацію навчального процесу, керівництво їх пізнавальною діяльністю, прививання практичних навичок, розвиток творчих здібностей. Третє завдання: як найбільш ефективно допомогти учням учитися. Це завдання зв'язане з розвитком мислення учнів і заключається в навчанні їх оптимальним методам переробки хімічної інформації, яка поступає від учителя або іншого джерела знань (книга, кіно, радіо, телебачення). Управління пізнавальною діяльністю учнів – складний процес, який вимагає від учителя хімії використання всіх засобів навчальної дії на учнів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Майстер-клас “Урок хімії у сучасних технологіях” Прізвище, ім’я, по батькові: Фурманов Дмитро Анрійович Рік народження: 1996. Освіта: вища. Спеціальність за дипломом: учитель хімії . Місце роботи: Опорний заклад «Горьківський заклад повної загальної середньої освіти» Посада: учитель хімії.

Номер слайду 2

КРЕДО ВЧИТЕЛЯ: КОЖНОМУ УРОКУ – ВІДМІННУ ПІДГОТОВКУ, СУЧАСНІ МЕТОДИ, ВИСОКУ ЯКІСТЬ

Номер слайду 3

Основні складові успішного вчителя: УЧИТЕЛЬ Закоханість у свій фах і свою справу Любов до дітей Висока інтелігентність Національна свідомість та гідність Витончений естетичний смак Моральна чистота Внутрішня культура Безперервний пошук, удосконалення Глибока людяність Уміння створити на уроці атмосферу психологічного комфорту та оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей кожного школяра Професійна компетентність

Номер слайду 4

№ п\п Питання Відповіді Варіанти відповідей 1 Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот… А Ізомерія карбонового скелета та ізомерія з естерами 2 Карбоксильна функціональна група – це… Б CH2 – CH – COOH Cl CH3 3 Формула оцтової кислоти… В R – COOH 4 Види ізомерії, що характерні для карбонових кислот… Г Ацетати 5 Альдогідокислотою є… Д СН3СООН 6 В результаті окислення оцтового альдегіду аміачним розчином оксиду срібла одержується… Е НСООН 7 Формула 2-метил-3-хлорпропанової кислоти… Є -COOH 8 Солі оцтової кислоти називаються… Ж Ізомерія карбонового скелета та ізомерія з кетонами Тестове завдання до теми “Насичені одноосновні карбонові кислоти”

Номер слайду 5

Це перше покоління дітей, яке виросте серед цифрових комунікацій

Номер слайду 6

Починаємо урок На початку уроку варто заохочувати учнів до того, щоб вони самі окреслювали власні цілі. Досвід свідчить, що люди сягають більшого, ніж запланували, за умови, якщо вони самі можуть формувати мету. Дієслова, які стимулюють творення ідей: помітити; скомбінувати пристосувати; модифікувати; збільшити; використати по іншому; вилучити чи зменшити; перевернути чи переставити. Алекс Осборн Розум – це не посудина, яку треба наповнити, а вогонь, який належить запалити. Плутарх

Номер слайду 7

Методичні прийоми, які впливають на формування мотивації Дивуй – найбуденніші і найпоширеніші явища, події, предмети можуть стати дивними, якщо на них подивитись з іншої точки зору. Асоціації на дошці – цей метод залучає власний досвід учнів, має високий рівень зацікавленості, проводиться фронтально. Наприклад: урок у 10 класі на тему “Ацетилен”. Учитель звертається до учнів: “Які слова асоціюються зі словом “ацетилен”?”. Учні пропонують і їхні відповіді фіксують на дошці. Ацетилен Горить Ненасичений вуглеводень Оцет Зварювання металів

Номер слайду 8

Методичні прийоми, які впливають на формування мотивації Джерела інформації. Для активізації роботи й зацікавленості учнів на початку уроку вчитель роздає газети й журнали, де розміщено інформацію, що стосується теми уроку та просить звернути увагу на конкретну інформацію, наголошуючи на важливості її повсякденного використання. Урок в 11 класі “Сахароза”. За і проти сахарози-цукру ЗА ПРОТИ Ласощі. Продукт харчування. Необхідна для побудови клітин. Без неї не може функціонувати нервова система. Зниження концентрації цукру в крові викликає слабкість, втому. Утворення вільних радикалів в організмі, які блокують дію антитіл, що захищають організм від інфекцій.

Номер слайду 9

Методичні прийоми, які впливають на формування мотивації Класифікація. Альтернатива. Учні отримують робочу картку, на якій записана певна проблема і ряд альтернативних пропозицій щодо її розв'язання. Кожен учень повинен самостійно обрати тільки одну із пропозицій і пояснити свій вибір. Наприклад: 11 клас. Тема “Хімія та екологія”

Номер слайду 10

Заходи щодо негативного впливу хімічних забруднювачів на атмосферу Впровадження новітніх технологій енергозбереження та альтернативних джерел енергії, наприклад, вітрової. Збільшення зелених насаджень. Контроль за викидами СО в атмосферу. Дотримання правил експлуатації печей і каменів (не зачиняти заслінку до повного згоряння палива в печі). Перевірка тяги перед увімкненням газових приладів. Уникання паління і перебування в накуреному приміщенні. Встановлення ефективних споруд на підприємствах. Очищення газу і нафтопродуктів від сірки. Посилення екологічного контролю за викидами в атмосферу. Встановлення штрафів за забруднення атмосфери. Впровадження природо-захисних технологій на виробництві. Удосконалення існуючих і створення принципово нових моделей двигунів, що працюють на екологічно чистому паливі. Встановлення каталізаторів на нових моделях автомобілів. Впровадження заходів з обмеження руху автомобільного транспорту.

Номер слайду 11

Суть інтерактивного навчання (ІН) полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів. Оптимізація навчального процесу за умови ІН сприяє те, що в людині переважає дві потреби – потреба постійного вдосконалення і потреба бути в безпеці, при чому остання є пріоритетною. Таку безпеку, своєрідний комфорт учні одержують, об’єднуючись в пари, в групи. Саме інтерактивні методи сприяють тому, що учні опановують всі рівні пізнання(знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінювання, застосування), розвивають критичне мислення, рефлексію, вміння розв’язувати проблеми. Позитивні сторони ІН: · Учні засвоюють усі рівні пізнання. · Високий ступінь засвоєння матеріалу. · Активна роль учнів. · Джерело мотивації – інтерес самого учня. Недоліки ІН: · Незначний обсяг інформації потребує значних витрат часу. · Зменшення ступеня контролю з боку вчителя над обсягом і глибиною вивчення, часом і перебігом навчання. · Результати роботи учнів менш передбачувані. Інтерактивні технології на уроках хімії

Номер слайду 12

Інтерактивні технології на уроках хімії У сучасній педагогіці виділяють чотири основні форми діяльності учнів: 1.   парна (учень – учень, учень – учитель); 2.   групова (учитель - клас); 3.   кооперативна (учні навчають один одного); 4.   індивідуальна (самостійна робота учня);   У педагогіці розрізняють кілька моделей навчання:   1.   пасивна – учень виступає в ролі об’єкта навчання (слухає й дивиться); 2.   активна – учень виступає суб’єктом навчання (самостійна робота, творчі завдання); 3.   інтерактивна – процес навчання здійснюється в умовах постійної активної взаємодії всіх учнів, учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання.

Номер слайду 13

Порівняльна характеристика навчання

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Формування критичного мислення учнів під час вивчення курсу хімії   Усі знають, що в школі учні вчаться, Але чи вчаться вони думати – питання спірне. У.Дж. Мак Кічі

Номер слайду 18

Формування критичного мислення учнів під час вивчення курсу хімії Критичне мислення – здатність особистості долати в собі схильність до однозначно-догматичного сприйняття світу, вміння аналізувати ту чи іншу проблему з різних боків, користуватися інформацією з різних джерел, відрізняючи об’єктивний факт від суб’єктивної думки про нього, логічний умовивід від упередженого припущення чи заборону. Це вміння людини адекватно визначати причини й передумови наявних у її житті проблем, готовність докладати зусиль для їх практичного (а не лише риторичного) подолання.

Номер слайду 19

Використання методу критичного мислення

Номер слайду 20

Методи розвитку критичного мислення Метод “Знаю – хочу дізнатися - навчаюсь” Метод недостатньої інформації. Дослідницький метод. Проблемний метод. Діаграма Венна. Що ми вивчаємо Що ми хочемо знати? Що ми вивчили Спільні риси Відмінні риси Відмінні риси

Номер слайду 21

Методичні прийоми для перевірки домашнього завдання «Вірю – не вірю». Цей прийом можна використовувати на будь – якому етапі уроку. Кожне питання починається словами : «Чи вірите ви, що …». учні повинні погодиться з цим твердженням чи ні.

Номер слайду 22

Методичні прийоми для перевірки домашнього завдання «Так – ні». Це універсальна гра, яка дуже подобається дітям і залучає до активної участі на уроці. Учитель загадує щось (природне явище, число, предмет, історичну подію, літературний персонаж, та інше). Учні намагаються знайти відповідь, ставлячи питання. На ці питання вчитель відповідає словами «так», «ні», «так і ні». Питання треба ставити так, щоб звужувати коло пошуку.

Номер слайду 23

Методичні прийоми для перевірки домашнього завдання «Бліц – опитування по ланцюжку». Перший учень ставить коротке питання другому. Другий – третьому, і так до останнього учня. Час на відповідь – кілька секунд, учитель має право зняти питання, яке не відповідає темі або не достатньо коректне. Кожний учень може відмовитися від участі у бліц – опитуванні, тому, щоб процедура не зірвалася вчитель на перед повинен дізнатися , хто з учнів хоче взяти участь у цій події.

Номер слайду 24

Методичні прийоми для перевірки домашнього завдання “Щадне опитування”. Клас розбивається на дві групи по рядах-варіантах. Учитель ставить питання. На нього відповідає перша група. При цьому кожен учень дає відповідь на запитання своєму сусіду по парті – учню другої групи. Потім на це ж запитання відповідає сильний учень або вчитель. Учні другої групи, вислухавши відповідь вчителя, порівнюють її з відповіддю товариша і виставляють йому оцінку. На наступне питання відповідають учні другої групи, а учні першої групи їх вислуховують. Тепер вони виконують роль викладача і після відповіді вчителя виставляють оцінку учням другої групи. Таким чином, поставивши 10 запитань, ми добиваємось того, що кожен учень у класі дасть відповідь на 5 питань, прослуховуватиме відповіді вчителя й оцінить свого однокласника.

Номер слайду 25

Навчальні ігри 1) «Третій зайвий» Пояснити чому зайвий: -                     BaO, Ba(OH)2 , SO2 , -                     NaOH, Na2SO4 , NaCl, -                     H2SO4 , K 2SO4 , HCl. 2) Ігрова ситуація «Снігова куля»: як росте сніжна грудка, так і цей методичний прийом залучає до роботи все більшу кількість учнів. Наприклад: вчитель починає: “Періодична система Д. І. Менделєєва складається зі 110 хімічних елементів.” 1 учень: “Елемент – це певний вид атомів”. 2 учень: “Атом складається з електронів та ядра”. 3 учень: “Ядро атома складається з нейтронів і протонів” 4 учень: “Протонне число елемента ми взнаємо по порядковому номеру” і т.д.

Номер слайду 26

“Хто швидше” Відносна атомна маса H, Na, B, C, N, P, O, Cu, Ca

Номер слайду 27

“Знайди помилку” Учням пропонується схема дослідження або рівняння реакцій, формула у яких допущені помилки. Завдання: відшукати їх. 1s2 2p3 1s2 2s22p6 1s32s1

Номер слайду 28

“Розгадай кросворд”

Номер слайду 29

Граємо в “Хрестики – нулики” Закресли символи елементів, що належать до металів, - і ти переможець Fe C N H O Cu Si Zn Pb Ca Mg K Br P Al B S He

Номер слайду 30

Фантазуємо разом Напиши продовження науково-фантастичного оповідання: “Космічний корабель прибув на невідому планету. Зовнішні аналізатори встановили відсутність у повітрі кисню…” Питання, які можуть допомогти: Що побачили космонавти? Які речовини перестали існувати? Чи може інший елемент замінити Оксиген? Які умови обов'язкові для існування на планеті життя?

Номер слайду 31

Цікаві педагогічні знахідки КОЛО ІДЕЙ Метою цього методичного прийому є залучення всіх до обговорення проблеми. Учитель ставить питання і пропонує обговорити його в групах. Наприклад: 9 клас. Тема “Роль води, як розчинника в природі” Групова робота. Даю завдання учням. Уявіть собі, ви – мер великого міста. Які заходи з метою покращення екологічної ситуації ви будете впроваджувати. 1. Виробити рекомендації з охорони та заощадження питної води. Висловіть свою думку, поясніть свою точку зору. Наведіть приклади, факти, які підтверджують вашу позицію. Учнівські позиції: Закривати кран, коли вода не потрібна. Підтримувати в належному стані й проводити своєчасний ремонт санітарно-технічних пристроїв. Зменшити струмінь води з крану і взагалі тримати кран відкритим у разі потреби. Для миття автомобіля використовувати відро і губку, а не шланг. 2. Ви вирушили в навколосвітнє плавання. На кораблі закінчилася питна вода. Що робити? 3. Ви – директор промислового підприємства “Хімволокно”. В результаті аварії на виробництві в стічні води попала певна кількість йонів Pb2+. Ваші дії. 4. Чи може бути вода небезпечною?

Номер слайду 32

“Займи позицію”. “Зміни позицію”. Вибір питань (проблеми), на які є обґрунтовані, діаметрально протилежні точки зору. Учитель дає коротку характеристику всім точкам зору. Кожна має право розглядатися детально і ґрунтовно. Попросити учнів пояснити свою точку зору. Запропонувати оцінити протилежні точки зору. Обговорити наслідки з різних точок зору. Після обговорення пропонується “змінити позицію”. 9 клас. Тема “Радіоактивний розпад хімічних елементів” Після вивчення будови атома, звертаюся до учнів з питанням: “Як ви вважаєте, радіація може тільки шкодити чи приносить і користь людям?”. Пропоную учням зайняти “відповідну позицію”. (Сісти в два ряди “однодумців”. Потім детально розглянемо питання про негативний вплив радіації на здоров’я людини). Радіоактивне випромінювання (особливо γ-промені) має велику проникну здатність. Проникаючи всередину живих організмів, радіація викликає іонізацію молекул біологічної системи, руйнує клітинні мембрани, вражає клітини кісткового мозку. А це призводить до генетичних ушкоджень, які передаються у спадок, до порушень імунної системи, сприяє розвитку онкозахворювань. З іншого боку, мирний контрольований атом – це невичерпне джерело електроенергії. Сучасні діагностичні дослідження в медицині, ряд хірургічних операцій, флюорографія, рентген, лікування онкохворих неможливе без використання радіоактивних променів.

Номер слайду 33

“Займи позицію”. “Зміни позицію”. Після обговорення цих питань звертаюся до учнів з питанням: чи змінив хто свою позицію? Учитель хімії. Що ви запропонуєте, щоб у серцях у нас не було атомної тривоги? Відповіді учнів: Шукати інші види перетворення енергії: сонця, вітру, води у відповідних регіонах. Удосконалювати захисну систему АЕС, методи дезактивації, контролю, професійний рівень підготовки кадрів, трудову дисципліну. Дотримуватись правил гігієни, встановлених на випадок радіоактивного забруднення. Вести широку пропагандистську та роз’яснювальну роботу.

Номер слайду 34

Метаплан – спосіб дискусії, що містить елементи мозкової атаки і гри Методична структура включає проблему, способи її вирішення, презентація плакатів. Що ми маємо зараз? Проблема Хімія та екологія – друзі чи вороги? Негативний вплив хімічних речовин на природу Парниковий ефект. Озонова діра. Смог. Кислотні дощі. Пестициди. Забруднення води, ґрунту та повітря. Синтетичні миючі засоби Позитивне значення хімізації н/г. Паливо і мастило. Пластмаси, каучук. Мінеральні добрива. Фармацевтичні препарати. Парфуми. Мийні засоби. Будівельні матеріали.

Номер слайду 35

До чого прагнемо? Шукати інші джерела енергії (енергія вітру, Сонця, рослин. З рапсу виготовляють олію, яку використовують як паливо, цукрову тростину використовують як паливо). На промислових підприємствах використовувати фільтри, пило – газовловлювачі. Сміття сортувати. Повторна переробка пластмаси на смолу. Скляну тару переплавляти повторно. Виховання екологічної культури людей. Посилення екологічного контролю за викидами в атмосферу. Зелені насадження. Пропозиції Чому це треба робити? Хто, коли і як буде це робити? Пропозиції

Номер слайду 36

Хімія та екологія Задача 1. Скільки кленів треба посадити, щоб виділеним киснем могла дихати одна людина протягом року? Одне дерево липи виділяє за добу 65 л кисню.   Задача 2. Який об’єм вуглекислого газу поглинає одне дерево тополі за добу, якщо при цьому виділяє 180 л кисню?   Задача 3. Коксохімічний завод виробляє протягом року 16 тисяч тонн сульфатної кислоти. Який об’єм сірчистого газу не буде випущено в атмосферу?   Задача 4. Шкільна котельня використовує протягом доби 500 кг вугілля, до складу якого входять Карбон (78 %) і Сульфур (3 %). У середньому опалювальний сезон становить 212 діб. Обчисліть масу Сульфур (IV) оксиду та Карбон (IV) оксиду, що потрапляють у повітря протягом доби та протягом опалювального сезону, якщо очищення димових газів не проводити. Який вплив мають подібні викиди на довкілля?

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Майстер-класи
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
708
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку