22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Презентація "МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ"

Про матеріал

Презентація може бути використана до уроку з географії у 8 класі під час вивчення теи: "Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні"

Зміст слайдів
Номер слайду 1

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВСмілянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім. В. Т. Сенатора»Кільчевська Ольга Вікторівнавчитель географії та економіки

Номер слайду 2

Вступ. В сучасних умовах домінуючою тенденцією у міжнародних відносинах є глобалізація, одним з проявів якої виступає міжнародна міграція робочої сили. Все більшого поширення і значення набуває переміщення людських ресурсів, зумовлене соціально-економічними, військовими, екологічними, етнічними та релігійними чинниками. Істотне зростання масштабів міжнародної міграції, залучення до неї значних обсягів трудових ресурсів актуалізує дослідження міжнародної міграції робочої сили як однієї з форм світових господарських зв'язків та її впливу на світове господарство.

Номер слайду 3

Україна відкрита для світу24 серпня 1991 року Україна здобула свою незалежність, що зробило її відкритою для всього світу. Масове безробіття та неповна зайнятість, низькі доходи трудящих та затримки з виплатою зарплатні та пенсії примусили багатьох людей шукати заробітку за кордоном. Україна – країна еміграції, але в останні роки вона стала привабливою територією і для іммігрантів.

Номер слайду 4

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯзовнішнявнутрішня

Номер слайду 5

Номер слайду 6

· Міграція робочої сили (лат. Labor force migration) - означає переміщення, переселення працездатного населення з одних держав в інші терміном більше ніж на рік, викликане причинами економічного й іншого характеру.

Номер слайду 7

Економічні причини міжнародної міграції робочої сили:нерівномірний економічний розвиток країн світового господарства;рівень економічного розвитку держави;рівень соціального розвитку; рівень зайнятості населення (безробіття);рівень доходів населення;

Номер слайду 8

Соціально-політичні причини міжнародної міграції робочої сили:соціально-політичний розвиток окремих регіонів;політична нестабільність;військові перевороти;політичні перевороти;

Номер слайду 9

Релігійно-етичні причини:повернення емігрантів на етнічну батьківщину;міграція релігійних сект із країн в країну. Природні причини міжнародної міграції:стихійні лиха (паводки, землетруси і т.д.)

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Зауважимо, що одним з основних регіонів, до якого прямують трудові мігранти з України є країни Євросоюзу, що пов’язано з посиленням несприятливої демографічної ситуації, яка все більше потребує механічного відтворення робочої сили в регіоні, і певною міграційною політикою країн ЄС. Окрім демографічної ситуації, іншими факторами «тяжіння» мігрантів до країна ЄС є вища якість життя, безпеки, свобод ніж в Україні. Українці також їдуть працювати за трудовим договором тимчасово до країн ЄС. В 2016 році найбільша кількість громадян України (серед всіх країн ЄС) були тимчасово працевлаштовані в Бельгії, Великобританії, Греції, Кіпрі, Латвії, Литві, Німеччині, Нідерландах, Мальті, Франції

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Основні завдання державної політики у галузі виїзної трудової міграції: усунення або мінімізація обставин, що призводять до дискримінаційного, безправного, становища громадян України на ринках праці закордонних країн; 2) пом'якшення соціальних наслідків вилучення значної кількості робочої сили із деяких регіонів України; 3) боротьба з міжнародною злочинністю; 4) створення дійової альтернативи тим обставинам, що спонукають працездатних українців виїжджати до країн, де їх становище на ринках праці є дискримінаційним; 5) здійснення в Україні загальнонаціонального соціологічного дослідження, скерованого на встановлення кількості постійно відсутніх громадян і відокремлення цього числа від кількості тих, хто виїздить з короткостроковими візитами, займається бізнесом, пов`язаним із частими перетинами кордону; 6) сприяння проведенню в країнах зосередження української міграції моніторингових досліджень з метою отримання статистичних даних та інформації про динаміку трудової міграції у відповідній країни .

Номер слайду 14

Висновки Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки і узагальнення. Доведено, що основними факторами впливу на рівень трудової міграції українців за кордон в умовах європейської інтеграції в сучасній політико-економічній ситуації є демографічна ситуація, рівень безробіття, розмір заробітної плати, міграційна політика, а також політична ситуація в Україні та світі.

Номер слайду 15

На основі аналізу, встановлено напрям впливу кожного із факторів на динаміку кількості трудових мігрантів. Так, зокрема, скорочення та старіння населення в країнах ЄС, наявність прихованого безробіття в Україні, проблеми працевлаштування молоді після здобуття освіти, перевищення розміру заробітної плати в 3-5 раз в країнах ЄС в порівнянні з Україною, і найвищими рівнями заробітної плати серед усіх країн-реципієнтів українських мігрантів, відсутність конкретних заходів в Україні спрямованих на репатріацію українців і натомість наявність таких заходів в іноземних країнах, політична нестабільність в Україні – все це фактори, які сприяють збільшенню кількості мігрантів до країн ЄС. Підписання Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу також сприятиме збільшенню кількості трудових мігрантів, зокрема за рахунок спрощення візового режиму, а також сприяння мобільності населення. Здійснено порівняльний аналіз міграційної політики України та розвинених країн, в т.ч. країн Євросоюзу. Виявлено відсутність конкретних заходів щодо репатріації українців, як шляху збільшення кваліфікованої робочої сили в Україні. Запропоновано напрямки здійснення міграційної політики в Україні.

Номер слайду 16

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Док. ООН A/CN.4/SER. A/1993/Add.1 // Ежегодник комиссии международного права. – Т. 2. Нью-Йорк; Женева: ООН, 1993. – Р. 32, 254–259.2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.ukrstat.gov.ua3. Капітан В. Трудова міграція як аспект проблеми зайнятості в Україні / В. Капітан // Ефективність державного управління. – 2012. – Вип. 32. – С. 474-481.4. Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів [Електронний ресурс] : ратифікована з застереженням Законом № 755-V (755-16) від 16.03.2007 р. – Режим доступу : http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/workers-and-members-of-their-families.html.5. Звіт щодо методології організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні / Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи – Будапешт, 2013.– С. 98.6. Міграційний профіль України 2013 [Електронний ресурс] / Міграційна служба України. – Режим доступу : http://dmsu.gov.ua/images/files/UKR_Migration_%20 Profile_2013.pdf7. Білокудря А. В. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні / А. В. Білокудря // Управління розвитком. – 2013. – №14 (154). – С. 42-45.8. Огляд приватних грошових переказів в Україну, що відображаються в статистиці платіжного балансу [Електронний ресурс] / Національний банк України – Режим доступу: http:www.bank.gov.ua/Publication/econom/Balans/Ogl_grosh_perekaz. pdf9. Малиновська О. А. Трудові мігранти з України в країнах ЄС та їхні перекази на батьківщину у післякризовий період / О. А. Малиновська, І. П. Майданік // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2012. – Вип. 11. – С.125-143.

pptx
Додано
28 липня 2018
Переглядів
8901
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку