1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Презентація. "Модернізація промисловості та сільського господарства "

Про матеріал
Економічна політика Російської імперії щодо Наддніпрянської України у пореформений період не зазнала змін за своєю сутністю, а лише змінилася за формою, відповідно до нової історичної ситуації.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

9 клас Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст. Урок № 16-17. Модернізація промисловості та сільського господарства

Номер слайду 2

Завдання уроку: охарактеризувати економічну політику російського уряду в Наддніпрянській Україні в пореформений період; визначити особливості модернізації промисловості й сільського господарства;розвивати уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки історичних подій, працювати з історичними джерелами, зіставляти різні погляди на одну проблему й висловлювати власну точку зору, аналізувати історичний матеріал.

Номер слайду 3

План вивчення: У чому полягають особливості модернізації сільського господарства в другій половині 19 ст. Як відбувався промисловий переворот. У чому виявлялася модернізація промисловостіЯк змінювався соціальний склад населення України. Як розгортався робітничий рух. Що засвідчують історичні джерела про становище пролетарів

Номер слайду 4

Опорні дати:

Номер слайду 5

Основні поняття, терміни, назви: синдикат, монополія, кооперативний рух, урбанізація,інтелігенція,соціалізм,марксизм,пролетаріат

Номер слайду 6

Персоналії: Джон Юз

Номер слайду 7

Актуалізація опорних знань Тестова перевірка домашнього завдання Фронтальне опитування

Номер слайду 8

Проаналізуйте карту. Які історичні факти (події, явища, процеси) другої половини 19 ст. відображено на ній? Які історико-географічні об’єкти, позначені на карті, свідчать про модернізацію промисловості та сільського господарства? Порівняйте карти на с. 126 і на с. 22. Чи відбулися зміни адміністративно-територіального устрою в підросійській Україні в другій половині 19 ст.?Робота з картою:

Номер слайду 9

Вивчення нового матеріалу У чому полягають особливості модернізації сільського господарства в другій половині 19 ст.

Номер слайду 10

Кінна молотарка в с. Білики на Полтавщині. 1901

Номер слайду 11

Вивчення нового матеріалу2. Як відбувався промисловий переворот. У чому виявлялася модернізація промисловості

Номер слайду 12

Цукровий завод у м. Шполі на Київщині. Кінець 19 ст.

Номер слайду 13

Реклама продукції заводу Д. Грієвза в Бердянську

Номер слайду 14

Перший паротяг Луганського паротягобудівного заводу, який був заснований 1896 р. німецьким підприємцем Густавом Гартманом

Номер слайду 15

Юзівка. Кінець 19 - початок 20 ст. На задньому плані - завод

Номер слайду 16

Джон Юз (1814-1889)

Номер слайду 17

Копія «пальми Мерцалова» в Донецьку

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Вивчення нового матеріалу3. Як змінювався соціальний склад населення України

Номер слайду 20

Словник:Інтелігенція - соціальний прошарок, що складається з осіб, які професійно займаються творчою розумовою працею і для яких вона є джерелом існування (діячі науки і мистецтва, інженери, вчителі, лікарі).

Номер слайду 21

Микола Пимоненко. Зустріч із земляком. 1908

Номер слайду 22

Вивчення нового матеріалу4. Як розгортався робітничий рух. Що засвідчують історичні джерела про становище пролетарів

Номер слайду 23

Словник: Соціалізм - учення, у якому ідеалом проголошується реалізація принципів соціальної справедливості, свободи та рівності; суспільний лад, що втілює ці принципи. Марксизм - «науковий соціалізм» (основоположники Карл Маркс і Фрідріх Енгельс) - учення про побудову нового суспільства соціальної справедливості та рівності революційним шляхом через знищення приватної власності пролетаріатом.

Номер слайду 24

Вуглекопи в шахті. Донбас. Початок 20 ст.

Номер слайду 25

Закріплення нових знань. Покажіть на карті індустріальні райони підросійської України, найбільші індустріальні міста.

Номер слайду 26

Закріплення нових знань2. Складіть речення, використавши поняття і терміни:«інтелігенція», «пролетаріат», «буржуазія», «урбанізація», «робітничий рух», «соціал-демократи».

Номер слайду 27

Закріплення нових знань3. Дайте відповіді на запитання: Що визначало розвиток сільського господарства в підросійській Україні в другій половині 19 ст.? 2. Що засвідчило завершення промислового перевороту на землях підросійської України? 3. Чим були зумовлені зміни в соціальному складі населення України? У чому вони виявлялися? 4. Чим була спричинена поява робітничого руху? Яка роль у ньому належала соціал-демократичним організаціям?

Номер слайду 28

Закріплення нових знань4. Доповніть твердження. На кінець 19 ст. найбільшими містами за кількістю населення були... 2. Територіями, які стали осередками цукробурякового виробництва в пореформеній підросійській Україні, були...3. Основним районом товарного зернового господарства в підросійській Україні була... 4. Найбільша кількість найманих робітників у сільському господарстві пореформеної підросійської України була зосереджена в... 5. Перша залізниця у 1865 р. сполучила...

Номер слайду 29

Закріплення нових знань5. До положень, що характеризують стан сільського господарства в Україні у другій половині 19 ст., доберіть конкретні факти за матеріалом підручника. Розширення посівів зернових культур. Спеціалізація районів України на вирощуванні різних видів сільськогосподарської продукції. Активне застосування в господарстві спеціальних машин і знарядь, згодом найновішої агротехніки.

Номер слайду 30

Закріплення нових знань6. Які твердження характеризують економічну політику російського царизму щодо українських земель у пореформений період?Швидшими темпами розвивалися сировинні галузі, а виробництво готової продукції відставало. 2. У пріоритеті були ті галузі економіки України, які мали задовольняти імперські потреби (вугледобувна, металургійна, залізорудна та ін.). 3. Україна за високими цінами постачала Росії готові промислові товари, а з Росії в Україну за значно нижчими цінами відправляли промислову сировину і напівфабрикати. 4. Розвивалися ті галузі промисловості, які могли складати конкуренцію російським товаровиробникам (наприклад, легка промисловість). 5. Прибутки, що їх Росія отримувала з України, спрямовувалися на розвиток України..

Номер слайду 31

Закріплення нових знань7. Прокоментуйте події (або явища), про які йдеться у фрагментах джерел. У чому їхнє історичне значення?«Донецька залізниця, яка була відкрита в 1878 р. і яка охопила своїми коліями велику площу Донецького басейну, збудила великі надії на майбутнє. Чекаючи посиленого вивозу вугілля, старі копальні збільшили свою продуктивність, виникло велике число нових копалень...» (Гірничий інженер О. П. Кеппен)«... Пальма вражає глядачів висотою, дивовижною тендітністю. Її темне, розсічене листя, яке віялом розходиться від стовбура, таке легке, а тонкий шорсткуватий стовбур такий гнучкий, що спочатку було важко повірити, що це не жива рослина, вивезена з кавказького узбережжя, а тонкий витвір мистецтва. Усім хотілось доторкнутись до неї руками» (З тогочасної газети).«Дізнанням установлено, що головним організатором і керівником товариства є Заславський, винуватість якого цілком доведено... Заславський керував товариством робітників: у залізничних майстернях... і фабриках...» (З таємного донесення Одеського губернського жандармського управління)

Номер слайду 32

Закріплення нових знань8. Поміркуйте, що дає підстави для поданого нижче висновку. Наведіть кілька аргументів на підтвердження або спростування думки. Україна наприкінці 19 ст. перетворилася на основну вугільно-металургійну базу Російської імперії.

Номер слайду 33

Підсумок уроку: Економічна політика Російської імперії щодо Наддніпрянської України у пореформений період не зазнала змін за своєю сутністю, а лише змінилася за формою, відповідно до нової історичної ситуації. Промислова революція на українських землях завершилась у 80-х рр. XIX ст. Її наслідком стала поява фабрично-заводської промисловості та формування нових суспільних верств. Від кінця XIX ст. починається швидкий процес концентрації й монополізації виробництва. Однак недоліки реформи 1861 р. призвели до того, що її результатом стало формування не заможного, а нужденного села. Промислове піднесення дало поштовх до зростання міст, вплинуло на сферу торгівлі.

Номер слайду 34

Домашнє завдання: Підручник

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Пекішева Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
11 серпня 2018
Переглядів
11180
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку