Презентація на тему "Голод 1921-1923 рр. в Україні"

Про матеріал
Презентація до уроку з історії України, 10 клас. Тема «УСРР в період нової економічної політики (1921-1928)».
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Голод 1921-1923 рр.

Номер слайду 2

Голодомор в Україні 1921–1923 — масовий голод, головно у південних областях України, спричинений вивезенням хліба з України до Росії радянською владою в Україні, під тиском влади Радянської Росії, на тлі посухи та неврожаю на півдні України, Кубані та Поволжя. Катастрофічна посуха і неврожай 1921 р. загострили ситуацію з хлі­бом у найважливіших зернових районах Росії — Поволжі Північному Кавказі та на півдні України.

Номер слайду 3

Восени 1922 р. Москва зробила першу спробу вийти на світовий ринок хліба. З України було вивезено 13,5 млн. пудів зерна нового врожаю. Щоб експорт хліба не виглядав аморально, було оголошено, що врожай 1922 р. зупинив голод. Як експорт хліба, так і поставки в Росію призвели до того, що голод у південних губерніях протримався протягом 1922—першої половини 1923 р.

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Що ще, разом з посухою і неврожаєм, призвело до голоду 1921— 1923 рр.? Чи був зв'язок між голодом, конфіскаціями продовольства й антибільшовицьким повстанським рухом?

Номер слайду 6

Причини. Деградація продуктивних сил внаслідок постійних, які тривають протягом семи років бойових дій на території України;Згубна для народного господарства політика правлячої партії;Підлегле становище українського керівництва московському центру;Прагнення радянської влади позбавити повстанський рух в Україні підтримки селянства;

Номер слайду 7

Посуха і неврожай 1921 р., що охопили найважливіші регіони Росії і південні і степові райони України;Скорочення посівних площ, занепад сільськогосподарського виробництва внаслідок більшовицьких соціально-економічних експериментів;Надмірні реквізиції продовольства.

Номер слайду 8

«…. Мой вывод, к которому я пришел с несомненностью: настоящий голод не стихийный. Он порожден излишней торопливостью: на рушен естественный порядок труда, вызваны вперед худшие эле-менты, самые нетрудоспособные, и им дан перевес, а самые трудоспособные подавлены. Теперь продолжается то же самое, если это не прекратится, можно ждать голода и на будущий год и дальше.... Обобщая все сказанное, делаю вывод: наше правительство погналось за равенством и добилось только голода. Подавили самую трудоспособную часть народа, отняли у нее землю, и теперь земля лежит впусте.... Нужно вернуться к свободе ...прежде всего, к свободе торговли. Затем к свободе печати, свободе мнений, не нужно хватать направо и налево...... Если возможен еще выход для России, то он только в одном: в возвращении к свободе... Вл. Короленко. На які причини голоду вказує В. Короленко?

Номер слайду 9

Лише за січень—квітень 1921 р. з України було вивезено 1 млрд. 635 млн. пудів зернових. Якщо влітку щодоби відправлялося по 500 вагонів продовольства, то восени — по 2100. Восени 1922 р. Москва зробила першу спробу вийти на світовий ринок хліба. З України було вивезено 13,5 млн. пудів зерна нового врожаю. Щоб експорт хліба не виглядав аморально, було оголошено, що врожай 1922 р. зупиняв голод. Як експерт хліба, так і поставки в Росію призвели до того, що голод у південних губерніях протримався протягом 1922—першої половини 1923 р.

Номер слайду 10

Постанова колегії Наркомзему УСРР про заборону переселення уродженців України, які мешкали у РСФРР, в Україну.1921 р

Номер слайду 11

Масштаби голоду. Страшний голод поширювався далі півднем України. До Катеринославщини, Запоріжжя та Донеччини наприкінці 1921 року додається Миколаївщина та Одещина. І на початку січня 1922 року кількість голодуючих тут сягнула 1 890 000 осіб, у березні — 3 250 000, в червні — 4 103 000. На півдні України взимку 1922 року голодувало 8 000 000 селян. У червні 1922 р. кількість голодуючих перевищила 3,7 млн. чоло­вік. Тільки в березні—квітні 1922 р. від голоду померло 68,3 % жи­телів Херсона, 41,6 % — Олександрійська, 33,5 % — Єлизаветграда.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Охопивши такі величезні простори, голод спричинився до збільшення смертельних випадків. Зокрема, якщо за січень-березень 1922 року в Херсоні народилося 918 осіб, то вмерло — 5405. У чотирьох містах Миколаївщини за цей період з'явилося на світ 1199 осіб, а пішло з нього — 7323.

Номер слайду 14

Саме Ленін заснував політику Голодомору:· Плавномірно проводима політику московських загарбників щодо українського народу, що мала на меті: безкарний економічний грабунок, підрив генофонду ук-раїнської нації, придушення національно - визвольного руху;· Нещадний економічний взиск та грабунок українського народу московськими окупантами з метою забеспечення радянської влади ресурсами до існування;· Планове вилучення московськими військами продукції у населення незважаючи навіть на посуху і велику шкоду нанесену сільському господарству за період затяжної війни;· Нищеня великих та малих землевласників - господарів і вперше запроваджене рабство в Україні у формі колгоспного ладу.“Діяч-мучитель” українського народу.

Номер слайду 15

Без слів…

Номер слайду 16

Вулиці Південної України…

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Канібали Поволжжя

Номер слайду 33

У квітні 1922 р. керівництво УСРР заявило: ми не в змозі прого­дувати 1 млн. 454 тис. дітей і 1 млн. 614 тис. дорослих, необхідна допомога. Х. Раковський звернувся по допомогу до АРА (Американської організації допомоги). УСРР отримала продовольчу допомогу від міжнародних організацій і ряду країн, насамперед США.

Номер слайду 34

Карта маршрутів поставок гуманітарних грузів з Америки в Европу, Україну та РФЗа весь час діяльності АРА видала 180,9 млн пайків, ліків на суму понад 3 млн доларів, розподілила 400 тисяч продовольчих посилок вартістю по 10 доларів та 11 тисяч речових — вартістю по 20 доларів кожна. АРА відіграла важливу роль у рятуванні голодуючих УСРР.

Номер слайду 35

Величезну роботу провів славетний дослідник Арктики Ф. Нансен. Прибувши в Україну як комісар Міжнародного Червоного Хреста, він віддав для закупок продовольства частину одержаної Нобелівської премії.

Номер слайду 36

Пам’ятник Фритьофу Нансену в Москві

Номер слайду 37

Співробітник АРА Дональд Реншо в одній з відкритих їдалень організованих американцями для масового харчування дітей. Роль іноземних організацій у наданні допомоги голодуючим була вирішальною.

Номер слайду 38

Голодне лихо спричинило значний спад сільського господарства. В Миколаївській, Запорізькій, полудневих повітах Одеської, Катеринославської і Донецької губерній засівна площа зменшилася до 25% нормального засіву. Порівняно з 1920 р., на Запоріжжі недосів ярини був у три рази, а озимини - у два рази більший. На Донеччині було засіяно всього 70% площі минулого року. Загальне число худоби в голодних губерніях зменшилося майже на половину. За браком коней більша частина селян не мала змоги обробити своє поле. За таких умов, наприклад, кукурудза не могла бути вповні засіяна. Селяни також внаслідок тривалого голоду підупали на силах і не могли обробляти поля як належить. Наслідки голодомору 1921-23 рр.

Номер слайду 39

Голодомор приніс такі наслідки: Людські втрати: тільки в 1921 р. в Україні померли від голоду сотні тисяч селян. Придушення повстанського руху на півдні Україні. В умовах голоду повстанський рух позбавився підтримки селянства і пішов на спад; для більшовицького режиму голод став фактором, який заспокоював селян ефективніше, ніж каральні експедиції більшовицьких військ. За рахунок українського селянства більшовики вирішили проблему поставок продовольства в промислові центри і змогли втримати владу в умовах кризи. Таким чином, в 1921-1923 рр. в Україну вперше був використаний терор голодом, як форма здійснення державної політики.

Номер слайду 40

Номер слайду 41

"Все эти разговоры о Голодоморе в Украине - это выдумки тех, кто пытается очернить советскую историю и уничтожить все то положительное, что было создано большевиками, а затем и коммунистами в Советском союзе". А. Александровська. Ваша думка про…

Номер слайду 42

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Трифонова Світлана В'ячеславівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Сидоренко Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Шевченко Богдан
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
29 лютого 2020
Переглядів
33531
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку