2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Презентація на тему: "Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі"

Про матеріал

Презентація акцентує увагу на новітніх методах педагогічної діяльності, на впровадження сучасних технологій у навчальний процес. Презентація допоможе вчителю осягнути принципи використання ІКТ.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі Автор: вчитель історії і правознавства ЗЗСО «КСЛІ» Гук Олександр Іванович

Номер слайду 2

Ш.А. Амонашвілі

Номер слайду 3

Глобальні освітні тенденції

Номер слайду 4

Сучасний етап розвитку передбачає потребу суспільства в людях, здатних швидко орієнтуватися в обстановці, здатних мислити самостійно й вільних від стереотипів. Застосування цих технологій у навчанні історії пояснюється необхідністю вирішення проблеми пошуку шляхів і засобів активізації пізнавального інтересу учнів, розвитку їхніх творчих здібностей, стимуляції розумової діяльності. Центром діяльності стає учень, що виходячи зі своїх індивідуальних здібностей і інтересів, вибудовує процес пізнання. Учитель часто виступає в ролі помічника, консультанта, що заохочує оригінальні знахідки, що стимулює активність, ініціативу, самостійність.

Номер слайду 5

Освітні технології в навчальному процесі Освітній результат ЧОМУ НАВЧАЄМО? Освітні технології ЯК НАВЧАЄМО? Імітація ситуацій (ігрові маніпулятори) Практика Трансляція матеріалу (лекція) Розбір ситуацій (case-study) Розробка проектів Освітні вимоги Форми організації навчального процесу, методичне забезпечення Викладацький склад Матеріально-технічна і інформаційна база

Номер слайду 6

Сучасні освітні технології Оформлення (матеріал, норми, досвід Розгляд (на навчальному занятті) реальні ситуації (практичні задачі) ІМІТАЦІЯ СИТУАЦІЙ (РОЗРОБКА ЗАДАЧ) ВИРІШЕННЯ РЕАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ (ВИКОНАННЯ РЕАЛЬНИХ ЗАДАЧ) (АФН) Активні форми навчання Практикоорієнтоване навчання (ПН)

Номер слайду 7

Вимоги до сучасних освітніх технологій: практичність освіти; реалізація компетентнісного підходу; «зжаття часу» освітнього процесу; забезпечення «безвідривності» від професійної діяльності, необхідність використання дістантних технологій; забезпечення конкурентоздатності освітніх програм, з точки зору методів, що використовуються; вчитися на власному досвіді (experiential learning).

Номер слайду 8

активність учнів: - фізична - соціальна - пізнавальна ініціатива (спрямованість дій) як викладача, так і учня взаємодія з досвідом (пряма взаємодія ступенем освоюваного досвіду), залучення реальних практиків зворотний звязок вирішення проблем командоутворення Принципи сучасних освітніх технологій

Номер слайду 9

Інновація – це будь-яка нова ідея, новий метод або новий проект, який цілеспрямовано впроваджується в систему традиційної освіти.

Номер слайду 10

Інноваційна освіта – це така освіта, яка здатна до саморозвитку і яка створює умови для повноцінного розвитку всіх своїх учасників. Інноваційна освіта – це освіта, яка розвиває і розвивається.

Номер слайду 11

МУЛЬТИМЕДІА (англ. multimedia, від multi — багато і media — носій, середовище), сукупність комп’ютерних технологій, які використовують і відтворюють всі види інформації (текст, фотографію, аудіо, відео, анімацію, малюнки, таблиці). Створюються спеціальними апаратними і програмними засобами. Мультимедійна інформація використовується під час навчання, в комп'ютерних іграх, для створення баз даних. епідіаскоп діапроектор кіноапарат відеомагнітофон магнітофон, програвач вінілових дисків ілюстративний матеріал на паперових носіях мультимедіа ПК та периферійні пристрої ІКТ

Номер слайду 12

Мета використання ІКТ: забезпечує легкість сприймання інформації; знаходить індивідуальний підхід; вчить освоювати, перетворювати і використовувати великі масиви інформації; робить навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним; сприяє кращому оцінюванню знань.

Номер слайду 13

Особливості уроку з використанням ІКТ Швидкий доступ до інформації Вплив ІКТ на розвиток навчально-виховного процесу База даних комп'ютера Творчий підхід Наочні матеріали Стимулювання до навчання Змога кожного учня проявити свій творчий підхід до роботи Інтернет

Номер слайду 14

Комп’ютерні технології [інформаційні] В практиці це всі технології, які використовують спеціальні технічні інформаційні засоби. Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання — це процеси підготовки і передачі інформації, засобом здійснення яких є комп’ютер. Комп’ютерні технології: розвивають ідеї програмованого навчання; відкривають якісно нові технологічні варіанти навчання, які пов’язані з унікальними можливостями сучасних комп’ютерів і телекомунікацій.

Номер слайду 15

Комп’ютерні технології [концептуальні моменти]

Номер слайду 16

Комп’ютерна технологія базується на використанні дещо формалізованої моделі змісту, яка репрезентована педагогічними програмними засобами, які записані в пам’ять комп’ютера, і можливостями телекомунікативної сітки. Головна особливість - наявність комп’ютерного інформаційного середовища: на сучасному рівні база інформації; гіпертекст; мультимедіа (гіпермедіа); мікросвіти; імітаційне навчання; електроні комунікації (мережі); експертні системи. Комп’ютерні технології [особливості змісту]

Номер слайду 17

Комп’ютерні технології Бази даних - технології введення, систематизації, зберігання і надання інформації з використанням комп’ютерної техніки Мета Мета Оперативне надання вчителю і учням Вільний вибір інформації (сервісний режим)

Номер слайду 18

Комп’ютерні технології Аналогом бази знань є енциклопедії і словники, де в статтях містяться посилання на інші статті цього ж видання

Номер слайду 19

Комп’ютерні технології Комп’ютерна техніка, яка здатна працювати в такому режимі, об’єднується інтегральним терміном MULTIMEDIA (багатоваріантне середовище) Апаратні засоби multimedia стимулють підвищення інтересу дітей до навчання

Номер слайду 20

Етапи процесу навчання з використанням комп’ютера: при поясненні нового матеріалу; закріпленні, повторенні, контролі набутих знань, вмінь і навичок. Комп’ютерні технології Особливості методики Комп’ютерні засоби навчання називають інтерактивними - наділені здатністю «реагувати» на дії учнів і учителя, «вступати» з ними до діалогу, що складає головну особливість даної методики навчання.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Комп’ютерні технології Комп'ютер як учитель

Номер слайду 23

Комп’ютерні технології Комп'ютер як робочий інструмент

Номер слайду 24

Комп'ютер як об'єкт навчання Комп'ютер як ігрове середовище Комп’ютерні технології

Номер слайду 25

Комп’ютерні технології ФУНКЦІЯ УЧИТЕЛЯ

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Зміст комп'ютерної грамотності знання основних понять інформатики і обчислювальної техніки; знанння принципового устрою і функціональних можливостей комп’ютерної техніки; знанння сучасних операційних систем і володіння їх основними командами; знанння сучасних програмових оболонок і операційних засобів загального змісту (Norton, Commander, Windows, їх розширення) і володіння їх функціями; володіння текстовим редактором; нагальні уявленняпро алгоритми, мови і пакети програмування; першочерговий досвід використання прикладних програм утилітарного призначення.

Номер слайду 28

• постановка пізнавального завдання; • висунення змісту навчального матеріалу; • організація застосування первинно отриманих знань (організація діяльності з виконання окремих завдань, в результаті якої відбувається формування наукових знань); • зворотній зв’язок, контроль діяльності тих, хто навчається; • організація підготовки до подальшої навчальної діяльності (задання орієнтирів для самоосвіти, для читання додаткової літератури). * Дидактичні можливості засобів ІКТ

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Подкопаева Светлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Рибалка Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ганюкова Анна Євгенівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
19 серпня 2018
Переглядів
7428
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку