Презентація на тему "Комп’ютерні презентації, їх призначення та класиціікації"

Про матеріал
Презентація на тему "Комп’ютерні презентації, їх призначення та класиціікації"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Комп’ютерні презентації, їх призначення та класиціікації1

Номер слайду 2

Презентації та комп'ютерні презентації, їхнє призначення та види. Доволі часто виникає потреба у представленні чого-небудь нового: ідей, проектів, продукції, товару тощо. Захід, на якому відбувається таке представлення, отримав назву презентація (англ. presentation - представлення). Для покращення сприйняття повідомлень доповідачі здавна використовували ілюстративний матеріал. Особливо широке розповсюдження отримали графопроектори (англ. overhead projector - верхній проектор), які надавали доповідачу можливість за рахунок швидкої зміни плівок, накладання одного зображення на інше, додавання рукописних пояснень і малювання ліній взаємозв'язку зробити презентацію більш динамічною, оперативно реагувати на запитання слухачів.2

Номер слайду 3

3 Презентація (англ. presentation – представлення) – це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату до певної теми. На кожному слайді можна розмістити довільну текстову і графічну інформацію.

Номер слайду 4

Системи опрацювання презентацій. З широким розповсюдженням персональних комп'ютерів почали створюватися спеціальні електронні документи, які містили матеріали рекламного або інформаційного характеру і були підготовлені для перегляду на екрані комп'ютера. Ці документи стали називати комп'ютерними презентаціями, а програми для створення таких документів - системами опрацювання презентацій. Прикладні програми, призначені для створення компютерних презентацій, називаються системами опрацювання презентацій, або редакторами презентацій.4

Номер слайду 5

Види презентацій. Види систем опрацювання презентацій5

Номер слайду 6

Слайдова презентація. Слайдова презентація розробляється і демонструється як послідовність слайдів. Доповідач, як правило, керує зміною слайдів на екрані, послідовністю появи на них певних об'єктів. Він може попередньо налаштувати автоматичний показ об'єктів через певні інтервали часу. До цього виду систем опрацювання презентацій відносяться Microsoft Office Power. Point,Open. Office.org Impress, Powerbullet Presenter, Pro. Show Producer, PPT CREATE, Quick Slide Show, My. Slide. Show тощо. Слайд презентації — це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео- та звукові об'єкти, гіперпосилання.6

Номер слайду 7

Потокові презентаціїПотокові презентації призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку) об'єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це відеофільм, наприклад рекламного або навчального призначення. Програмами для опрацювання цього виду презентацій є: Adobe Flash, Microsoft Movie Maker, An. FX Visual Design, Virtual Tour Builder тощо.7

Номер слайду 8

Сучасні засоби опрацювання різноманітних документів в ІнтернетіОстаннім часом набувають популярності засоби опрацювання різноманітних документів, що розміщені в Інтернеті. Є подібні засоби і для створення презентацій: Google Presentations (http://docs.google.com), Prezi.com (http://prezi.com), Zoho Show (http://show.zoho.com), Slide. Rocket (http:// www.sliderocket.com), Spresent (http://www.spresent.com) тощо. 8

Номер слайду 9

Slide. Rocket (http:// www.sliderocket.com)Spresent (http://www.spresent.com)Сучасні засоби опрацювання різноманітних документів в Інтернеті9

Номер слайду 10

Сучасні системи опрацювання слайдових комп'ютерних презентацій. Сучасні системи опрацювання слайдових комп'ютерних презентацій - це різнопланові програми, які надають доповідачу широкі можливості під час представлення своїх ідей або навчального матеріалу:включення до слайдів презентації текстів, графічних зображень, відео- і звукових об'єктів;редагування та форматування об'єктів презентації;використання шаблонів і стилів оформлення слайдів;застосування ефектів анімації до об'єктів презентації;налаштування послідовності та тривалості відтворення об'єктів презентації;налаштування режимів демонстрації слайдів на екрані монітора або з використанням мультимедійного проектора;демонстрація створеної презентації;підготовка до друку слайдів презентації на монохромному або кольоровому принтері;збереження презентації у файлах різних форматів для відтворення з використанням різних програмних продуктів;включення до файлів презентацій засобів відтворення презентації для демонстрації її на комп'ютері, на якому не встановлена жодна система опрацювання презентацій,та ін.10

Номер слайду 11

Загальна характеристика системи опрацювання презентацій Microsoft Office Power. Point 200711

Номер слайду 12

Microsoft Office Power. Point. Система опрацювання презентацій Microsoft Office Power. Point відноситься до програм опрацювання слайдових презентацій. Ми вивчатимемо версію програми, яка має назву Microsoft Office Power. Point 2007 (англ. power - сила, енергія, потужність; point - крапка, суть).12

Номер слайду 13

Формати файлів презентаціїСтандартним форматом файлів презентацій, підготовлених з використанням Power. Point 2007, є формат PPTX. Крім того, Power. Point 2007 забезпечує роботу з презентаціями, створеними в попередніх версіях програми у форматі PPT, а також збереження презентацій у файлах різних форматів.13

Номер слайду 14

Властивості об'єктів презентаціїОсновним об'єктом у системах опрацювання слайдових презентацій є презентація як сукупність окремих слайдів. На слайдах можуть знаходитися різні об'єкти. Кожний з об'єктів презентації має властивості{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Об'єкт. Властивості об'єкта. Слайд. Тип, розміри, порядковий номер, орієнтація, тло, наявність колонтитулів, кольорова схема та ін. Напис. Шрифт, розмір, колір, накреслення, видозміна, інтервали, розміщення на слайді, ефекти анімації та ін. Малюнок. Вид, розмір, кольори, стилі оформлення, положення, ефекти анімації та ін. Таблиця. Кількість рядків і стовпців, їхня висота і ширина, ефекти анімації та ін. Діаграма. Тип, розмір, положення на слайді, ефекти анімації та ін. Відеофільм. Тип, розміри екрана показу, тривалість, кольори, якість відтворення зображення, тип зв'язку з файлом презентації та ін. Аудіозапис. Тип, тривалість, кольори, якість відтворення звуку, тип зв'язку з файлом презентації, час початку і закінчення та ін. Гіперпосилання. Тип об'єкта, на який посилається, його розміщення та ін.14

Номер слайду 15

З історіїІдея створення спеціальної програми для підготовки презентаційних матеріалів з використанням комп'ютера належить американському вченому Роберту Гаскінсу. Він у 1984 році запропонував концепцію такої програми. Протягом наступних трьох років у співавторстві з Денісом Остіном і Томом Рудкіним для комп'ютера Apple Macintosh була розроблена програма Presenter (англ. presenter - той, хто представляє). На завершальному етапі розробки цю назву змінили на Power. Point. У 1987 році програма була куплена корпорацією Microsoft. Перша програма призначалася для підготовки чорно-білих прозорих плівок. Але вже наступна версія Power. Point для Windows мала кольоровий інтерфейс і відповідні засоби для створення кольорових мате­ріалів для презентацій. Тривалий час програма Power. Point була зорієнтована на підготовку матеріалів, які в подальшому роздруковувалися на прозорих плівках для графопроекторів або у вигляді слайдів 35-мм плівки для діапроекторів. У по­дальшому основним призначенням програми стала підготовка матеріалів для комп'ютерної або екранної презентації. Робер Гаскінс15

Номер слайду 16

Запуск Power. Point 2007 Програму Power. Point 2007 можна запустити на виконання кількома способами. виконати Пуск, Усі програми Microsoft Office, Microsoft Office Power. Point 2007;використати ярлик програми на Робочому столі або на Панелі швидкого запуску; двічі клацнути на значку файлу презентації Power. Point16

Номер слайду 17

Вікно програми Power. Point 200717

Номер слайду 18

Відмінності інтерфейсу. Основною відмінністю інтерфейсу Power. Point 2007 від Word 2007, крім вмісту вкладок і груп елементів керування на Стрічці, є відображення за замовчуванням у лівій частині вікна Області структури і слайдів, а в нижній - Області нотаток.18

Номер слайду 19

Область структури і слайдів має дві вкладки: Вкладка Слайди призначена для відображення у вигляді ескізів усіх слайдів презентації. Також її можна використовувати для зміни послідовності розміщення слайдів, швидкого переходу до потрібного слайда. Вкладка Структура призначена для планування структури презентації, швидкого створення потрібної кількості слайдів з їхніми заголовками, внесення змін до послідовності слайдів презентації на будь-якому етапі її опрацювання.19

Номер слайду 20

Слайди і структура. Ширину Області структури і слайдів можна змінити, перетягнувши праву межу в потрібному напрямі. Для закриття цієї області слід вибрати кнопку , а для відтворення - кнопку Звичайний з кнопок переключення режимів перегляду (у правому нижньому кутку вікна програми).20

Номер слайду 21

Поле Нотатки до слайда. Поле Нотатки до слайда використовується для введення тексту підказок, які потрібні доповідачу під час демонстрації презентації, або поміток для подальшого редагування і форматування слайда.21

Номер слайду 22

Рядок стану22 У нижній частині вікна програми Power. Point 2007 знаходиться Рядок стану, в якому відображаються повідомлення про номер поточного слайда та їх загальну кількість, про використану тему оформлення слайда та про мову поточного фрагмента тексту.

Номер слайду 23

Переключення режимів. Режим Звичайний. Справа від Рядка стану розміщені кнопки переключення режимів перегляду презентації. 1). Режим Звичайний використовується під час створення, редагування та форматування слайдів презентації, 2). У режимі Сортувальник слайдів, як і на вкладці Слайди, на екран виводяться ескізи слайдів, що надає користувачу можливість оцінити цілісність композиції і структуру всієї презентації та за необхідності змінити порядок слайдів, видалити чи приховати окремі з них або додати нові. 3). Вибір кнопки Показ слайдів приводить до демонстрації презентації, починаючи з поточного слайда.23 Режими перегляду презентації

Номер слайду 24

Режим Сортувальник Режим Показ слайдів24 Режими перегляду презентації

Номер слайду 25

Демонстрація презентації25 Розпочати демонстрацію презентації можна, вибравши на вкладці Показ слайдів у групі Розпочати показ слайдів одну з кнопок: З початку З поточного слайда. Розпочати демонстрацію презентації з першого слайда можна також натисненням клавіші F5 або Вигляд, Режими перегляду презентації, Показ слайдів. У режимі демонстрації об'єкти презентації з'являються залежно від налаштувань: або автоматично через певний інтервал часу, або після натиснення лівої кнопки миші чи певних клавіш клавіатури (клавіш керування курсором, клавіші Пропуск). Припинити демонстрацію презентації можна, натиснувши клавішу Esc.

Номер слайду 26

Вписати слайд у поточне вікно26 Справа від повзунка для встановлення масштабу відображення презентації розміщена кнопка Вписати слайд у поточне вікно . Вибір цієї кнопки приводить до автоматичного припасування розмірів слайда до розмірів вікна. Цей самий результат отримується після виконання Вигляд, Масштаб, Припасувати до вікна.

Номер слайду 27

Робота з вікнами документів. Power. Point 200727 У Power. Point 2007 відсутня можливість розділити вікно документа на дві частини, яка була у Word 2007. Можна тільки змінити розміри області відображення слайдів і Області нотаток, перетягуючи їхні межі.

Номер слайду 28

Робота з кількома вікнами документів. Power. Point 200728 Power. Point 2007, як і інші програми пакета Microsoft Office 2007, надає користувачу можливість відкрити для роботи одночасно кілька презентацій. Кожна з цих презентацій буде відкрита в окремому вікні. Перегляд презентацій у різних вікнах здійснюється стандартними засобами операційної системи або з використанням засобів групи Вікно вкладки Вигляд. Група Вікно вкладки Вигляд

Номер слайду 29

Елементи керування групи Вікно вкладки Вигляд29 Елементи керування групи Вікно вкладки Вигляд призначені для виконання таких операцій: Слід зауважити, що після вибору кнопок Упорядкувати все та Каскадом відкриті презентації відображаються в підлеглих вікнах. Для повернення до стандартного відображення слід вибрати кнопку Розгорнути Група Вікно вкладки Вигляд

Номер слайду 30

Використання контекстного меню слайда під час презентації30

pptx
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
1742
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку