"Презентація на тему "Модернізація Російської імперії""

Про матеріал

Презентація уроку для 9-го класу з Всесвітньої історії на тему: «Модернізація Російської імперії».

Презентація містить тести для перевірка раніше здобутих базових знань, що є необхідною умовою для ефективного засвоєння нового матеріалу. Крім цього досить детально розкрито зміст основних реформ 60-70-х років ХІХ століття, проаналізовано їх позитивні і негативні сторони. Слайд 17 містить аудіо, а 30 слайд відео файл, які дозволять учням віртуально перенестися в епоху реформ Олександра ІІ і в цілому сприяють позитивному емоційному налаштуванню класу.

Структурно презентація передбачає групову форму роботи на уроці, коли учні в своїх групах будуть розкривати зміст кожної реформи і потім порівнювати з відповідним слайдом.

Запропонований матеріал може бути використаний вчителем при проведенні уроку, а також учнями для самостійного опрацювання означеної теми, подальшого дослідження епохи.

Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Тестові завдання Варіант І 1. Що таке «культуркампф»? А) програма перетворень, яку проводив уряд О. фон Бісмарка у другій половині ХІХ століття щодо культури; Б) програма перетворень, яку проводив уряд О. фон Бісмарка у другій половині ХІХ століття щодо церкви; В) програма перетворень, яку проводив уряд О. фон Бісмарка у другій половині ХІХ століття щодо банків. 2. Встановлення підприємцем або групою підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою збільшення прибутків і ліквідації конкуренції – це… А) протекціонізм; Б) ізоляціонізм; В) монополія; Г) синдикат. 3. Приведіть у відповідність: 1 Справа Буланже 2 Панамський скандал 3 Справа Дрейфуса А) підкуп депутатів та урядовців для того щоб уникнути відповідальності за розтрату грошей акціонерів у результаті фінансової афери; Б) судова сваволя щодо офіцера, який був євреєм занаціональністю; В) продаж орденів Почесного легіону. Варіант ІІ Яка подія історії Німеччини відбулася у 1871 році? А) головою уряду Німеччини було призначено О. фон Бісмарка; Б) було прийнято імперську конституцію; В) було прийнято «Винятковий закон проти соціалістів». 2. Об’єднання капіталу кількох власників із подальшим отриманням прибутку та розподілом його залежно від внесеної частки – це… А) індустріалізація; Б) демпінг; В) акціонування; Г) монополія. 3. Приведіть у відповідність: 1 «Ліберальна ера» 2 «Культуркампф» 3 «Пангерманізм» А) політика спрямована проти впливу католицької церкви; Б) ідеологічна доктрина, що проголошувала винятковість німецької нації; В) період заснування єдиних імперських органів управління, створення єдиної армії, внутрішнього ринку, банківської та фінансової систем, транспорту тощо.

Номер слайду 3

Тестові завдання Варіант І 4. Зовнішня політика якої держави визначалася гаслом: «У … немає постійних ворогів і постійних друзів; у неї є лише постійні інтереси»? А) Франція; Б) Німеччина; В) Англія; Г) США. 5. Яка подія історії Англії відбулася у 1875 році? А) встановлено англійський контроль над Суецьким каналом; Б) Англія підкорила Єгипет; В) Англія приєднала Оранжеву республіку і Трансвааль. 6. Якими були хронологічні рамки франко- прусської війни? А) 1853-1856 рр.; Б) 1870-1871 рр.; В) 1848-1849 рр.; Г) 1870-1875 рр. 7. Які умови найбільш правдиво відображають зміст Франкфуртського миру 1871 року? А) передачу Францією Німеччині Ельзасу і Лотарингії та виплату 5 млрд. франків контрибуції; Б) передачу Німеччиною Франції прав на іспанський престол за умови збереження існуючих кордонів; В) передачу Німеччиною Франції Саарського вугільного басейну та виплати 5 млрд. марок контрибуції. Варіант ІІ 4. Зовнішня політика якої держави визначалася гаслом: «Дранг нах Остен»? А) Франції; Б) Англії; В) Німеччини; Г) США. 5. З чим був пов’язаний Панамський скандал початку ХХ століття? А) з корупційною діяльністю чиновників із підтримки афери компанії в Панамі, яка будувала канал; Б) зі спробою французької розвідки спровокувати повстання в Панамі, щоб загарбати цю територію; В) зі спробою французьких військ здійснити інтервенцію в Панамі. 6. З якими державами Німеччина наприкінці ХІХ століття уклала союз під назвою «Троїстий»? А) з Францією та Росією; Б) з Австро-Угорщиною та Італією; В) з Англією та США; Г) з Туреччиною та Росією. 7. Яка подія історії Франції відбулася у 1889 році? А) проведено у Парижі Всесвітню виставку; Б) «Панамський скандал»; В) Францію було проголошено Третьою республікою.

Номер слайду 4

Тестові завдання Варіант І 8. З якою країною США воювали в 1898 році за колоніальні володіння? А) з Англією; Б) з Францією; В) з Іспанією; Г) з Російською імперією. 9. З якими державами Франція на початку ХХ століття уклала союз під назвою «Антанта»? А) з Англією та Італією; Б) з Росією та Англією; В) з Англією та США; Г) з Туреччиною та Німеччиною. 10. Згідно з імперською Конституцією 1871 р. винятковий статус в Німеччині мав: А) Імператор; Б) Канцлер; В) Міністр закордонних справ; Г) Міністр-президент. 11. Розв’яжіть хронологічне рівняння: (А – Б) + 1800 = ? А – рік проведення Всесвітньої виставки у Парижі; Б – рік проголошення Німеччини імперією. Варіант ІІ 8. Хто в США був головним ідеологом експансіоністів – прибічників політики розширення зони впливу або панування в різних сферах шляхом захоплення земель, ринків збуту, джерел сировини інших держав? А) Джон Адамс; Б) Джон Рокфеллер; В) Альфред Тайєр Мехен Г) Джеймс Монро. 9. Визначте хронологічні рамки діяльності Паризької комуни: А) лютий-березень 1871 р.; Б) березень-травень 1871 р.; В) квітень-травень 1871 р.; Г) лютий-травень 1871 р. 10. Яку назву мали самоврядні частини Британської імперії зі своїм парламентом та урядом? А) колонії; Б) домініон; В) тред-юніони; Г) гомрулі. 11. Розв’яжіть хронологічне рівняння: (А - Б) - В = ? А – рік приходу до влади в Німецькій імперії Вільгельма ІІ; Б – розмір французької контрибуції … млрд.. франків; В – кількість нових соціальних груп в індустріальному суспільстві.

Номер слайду 5

Відповіді на тести Відповіді на тести: 1 Б 6 Б 2 В 7 А 3 1-В 2-А 3-Б 8 В 4 В 9 Б 5 А 10 Б 11 1818 р. (І варіант) 1881 р. (ІІ варіант)

Номер слайду 6

План уроку Передумови проведення реформ 60-70-х років ХІХ століття Реформи Олександра ІІ та їх наслідки Соціальна структура суспільства у пореформений час Народництво. Соціал-демократія Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії

Номер слайду 7

Завдання уроку Чи погоджуєтеся ви з думкою про те, що реформи Олександра ІІ були половинчистими і носили суперечливий характер?

Номер слайду 8

Олександр ІІ Визволитель 1818-1881

Номер слайду 9

В.А. Жуковський Вихователь цісаревича

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Причини проведення реформ: Поразка в Кримській війні 1853-1856 рр. Загальне зростання соціальної напруженості Активність радикальної опозиції Неспроможність задовольнити зростаючі потреби суспільства Велика ймовірність революційного вибуху Криза феодально-кріпосницької системи господарювання

Номер слайду 12

Реформи Олександра ІІ Селянська 1861 року Фінансова 1860 року Військова 1862-1874 років Земська 1864 року Судова 1864 року Освітня 1864 року Цензурна 1865 року Міська 1870 року

Номер слайду 13

Селянська реформа. Підготовка “Краще скасувати кріпосне право зверху, ніж очікувати того часу, коли воно само собою почне скасовуватися знизу!” Олександр ІІ

Номер слайду 14

Засідання Редакційної комісії з Селянської реформи Підготовка реформи 03.01.1857 було створено Таємний комітет для підготовки Селянської реформи. 20.11.1857 вийшов указ про створення губернських комітетів по підготовці реформи.

Номер слайду 15

Документи Селянської реформи Скасування кріпацтва 19 лютого 1861 р. Олександр II підписав «Маніфест про ліквідацію кріпацтва» і «Положення» (всього - 17 документів): селяни ставали особисто вільними; селяни отримували громадянські права; основним власником землі оголошувався поміщик; передбачалося проведення викупної операції; до укладання з поміщиком викупної угоди селяни перебували в стані тимчасовозобов'язаних; держава сплачувала лише 75-80% вартості селянського наділу грошима чи цінними паперами поміщику, а решту – селянин самотужки; виплачена державою сума стягувалася з селян протягом 49 років у розмірі 6% річних.

Номер слайду 16

Б.Кустодієв Звільнення селян Наслідки відміни кріпацтва Позитивні: усунуто перешкоди для швидкого економічного розвитку країни; поява на селі заможного селянства - запоруки продовольчої стабільності; формування та здешевлення загального ринку праці; активізація підприємництва, розширення сфери функціонування ринкових відносин. Негативні: збереження великих поміщицьких землеволодінь; обезземелення та розшарування селянства; селяни продовжували залишатися безправним, неповноправним станом; посилення соціальної напруги на селі (поміщик-селянин-заможний селянин).

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Фінансова реформа 1860 року створено Державний банк і Міністерство фінансів; створення в губерніях незалежних контрольних палат, що перевіряли місячні видатки; удосконалено податкову систему; збережено для селян і міщан подушну подать.

Номер слайду 19

Цензурна реформа 1865 року ліквідовано попередню цензуру для творів невеликого обсягу, центральної періодики, урядових і наукових видань; цензурні установи підпорядковувалися Міністерству внутрішніх справ; посилився контроль в провінції за виданнями, призначеними для масового читача; 1876 р. – Емський указ.

Номер слайду 20

Військова реформа 1862-1874 років країну поділено на 15 військових округів; ліквідовано попередню систему рекрутських наборів; у 1874 році запроваджено загальну військову повинність; зменшено термін служби, передбачено відстрочку; почалося масштабне переозброєння армії; створена мережа військових навчальних закладів; проведено реорганізацію Військового міністерства.

Номер слайду 21

Земська реформа 1864 року створення виборних органів місцевого самоврядування в губерніях і повітах; земства складалися з розпорядних і виконавчих органів; до земств входили представники землевласників і селян; діяльність земств обмежувалася господарськими і культурними функціями; членами земств ставали переважно дворяни, поміщики; контроль за діяльністю земств здійснювали царські чиновники.

Номер слайду 22

Освітня реформа 1864 року запроваджено єдину систему безкоштовної початкової освіти; доступ до середньої гімназійної освіти надавався представникам усіх станів; навчання в середніх і вищих навчальних закладах залишалося платним; започатковано мережу вищих навчальних закладів освіти для жінок; 1863 рік - Валуєвський циркуляр.

Номер слайду 23

Судова реформа 1864 року ліквідовано становий, негласний суд; проголошувалася незалежність суду від адміністрації; запроваджувався єдиний для всіх станів гласний суд; вводився інститут присяжних засідателів, посади прокурора та адвоката; сприяння утвердженню ідеалів правової держави; збережено особливі волосні суди для селян, духівництва, військових; збережено тілесні покарання для селян, в'язнів, штрафбатів.

Номер слайду 24

Міська реформа 1870 року у містах виникали безстанові органи міського самоврядування – думи; дума опікувалася благоустроєм міста, охороною здоров'я, народною освітою тощо; жорсткий майновий ценз позбавляв можливості робітників, службовців та інтелігенції брати участь в роботі думи; діяльність думи контролювалася губернатором, що міг скасувати будь-яке її рішення.

Номер слайду 25

Соціальні верстви: Привілейовані: дворяни, духовенство Непривілейовані: міщани, селяни Нові: підприємці (купці, промисловці), наймані робітники (пролетаріат) Соціальна структура у пореформений період

Номер слайду 26

Народництво Мета: прихід Росії до соціалізму через сільську громаду, обминаючи капіталістичний шлях розвитку. Напрямки: Бунтарський (Микола Бакунін); Пропагандистський (Петро Лавров); Змовницький (Петро Ткачов). Практична діяльність: замахи на царя; “ходіння в народ”.

Номер слайду 27

Марксизм 1883 р. – в Женеві засновано першу організацію марксистів “Групу визволення праці” Г. Плехановим. 1895 р. – розрізнені соціал-демократичні гуртки Петербурга об'єднав лідер російських соціалістів В. Ульянов (Ленін) у “Союз боротьби за визволення робітничого класу”. 1898 р. – відбувся Установчий з'їзд РСДРП.

Номер слайду 28

Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії:

Номер слайду 29

Номер слайду 30

zip
До підручника
Всесвітня історія 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
2800
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку