Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація на тему: "Найважливіші відомості із синтаксису й пунктуації: словосполучення та речення, синтаксичні зв’язки в них. Класифікація речень за будовою"

Про матеріал

Сьогодні ми з вами:

- узагальнимо теоретичний матеріал про словосполучення і речення;

- удосконалимо та відпрацюємо уміння визначати й порівнювати типи словосполучень та речень,створювати власні висловлювання;

- виконуватимемо синтаксичний аналіз словосполучення і речення
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Якщо ти знаєш – все в твоїх силах,Якщо не знаєш,то не втнеш,Якщо ти знаєш – летиш на крилах,Якщо не знаєш,то повзеш. Чи на землі ти,а чи у небі,Знання поможуть при потребі:то знай же,друже,і умій! Дмитро Білоус. Якщо ти знаєш – все в твоїх силах,Якщо не знаєш, то не втнеш,Якщо ти знаєш – летиш на крилах,Якщо не знаєш, то повзеш. Чи на землі ти, а чи у небі,Знання поможуть при потребі:то знай же, друже, і умій! Дмитро Білоус

Номер слайду 2

Тема уроку: Найважливіші відомості із синтаксису й пунктуації: словосполучення та речення, синтаксичні зв’язки в них. Класифікація речень за будовою. Тема уроку: Найважливіші відомості із синтаксису й пунктуації: словосполучення та речення, синтаксичні зв’язки в них. Класифікація речень за будовою. Тема уроку: Найважливіші відомості із синтаксису й пунктуації: словосполучення та речення, синтаксичні зв’язки в них. Класифікація речень за будовою

Номер слайду 3

Сьогодні ми з вами:- узагальнимо теоретичний матеріал про словосполучення і речення;- удосконалимо та відпрацюємо уміння визначати й порівнювати типи словосполучень та речень,створювати власні висловлювання;- виконуватимемо синтаксичний аналіз словосполучення і речення.

Номер слайду 4

1. Основні одиниці синтаксису.2. Роль словосполучення і речення у мові.3. Засоби вираження синтаксичних зв’язків.4. Відмінність словосполучення від речення. Я ЗНАЮ

Номер слайду 5

Словосполучення. РеченняЄ одиницеюназивання(як і слово)спілкування. Виражаєскладне найменування,поширену назву предмета, дії, ознаки (конкретніше,ніж слово)повідомлення, запитання,спонукання (містить думку) Вказує напредмет і його ознаку,дію і об’єкт,на який спрямована дія,дію і її ознаку оцінку мовцем повідомлюваного (реальне чи бажане,необхідне),на час. Складаєтьсямінімум із двох слівможе складатися з одного слова. Маєголовне і залежне словограматичну основу: підмет і присудок або (в односкладному реченні)один головний член. Характеризується зв’язкомпідрядним(узгодження, керування, прилягання)підрядним,сурядним та іншими зв’язками Відрізняється за інтонацією-має інтонаційну і смислову завершеність. Відмінність словосполучення від речення

Номер слайду 6

Що вивчає синтаксис?Що вивчає пунктуація?

Номер слайду 7

Синтаксис – розділ граматики,що вивчає способи поєднання слів у словосполученні та реченні,будову і типи цих синтаксичних одиниць,їх значення й умови вживання у зв’язному мовленні. Пунктуація – це розділ мовознавства,який вивчає правила вживання розділових знаків.

Номер слайду 8

Що називаємо словосполученням?З чого воно складається?Які сполучення слів не вважаються словосполученнями?Які є види словосполучень за будовою?Які є види словосполучень за головним словом?Які синтаксичні зв’язки існують між словами у словосполученні?Узгодження – це який тип підрядного зв’язку?Керування - це який тип підрядного зв’язку? Прилягання - це який тип підрядного зв’язку?

Номер слайду 9

Словосполучення – це смислове й граматичне поєднання двох або більше повнозначних слів на основі підрядного зв’язку. Словосполучення складається з головного і залежного слів. Наприклад:чудовий день,вірний друг. Від словосполучень слід відрізняти такі сполучення слів,які словосполученнями не вважаються,оскільки побудовані не на підрядному зв’язку між частинами це:сполучення підмета і присудка:птахи відлетіли;однорідні члени речення:вільно і незалежно; фразеологізми:пекти раків,задирати носа;сполучення самостійного і службового слова:перед концертом, у лісі.

Номер слайду 10

Отже,за вираженням головного слова словосполучення поділяються на: -іменникові; (різдвяні свята) -прикметникові;(кращий за всіх) -числівникові;(три учні) -займенникові;(хтось із нас) -дієслівні;(виконувати завдання) -прислівникові;(високо над голою)Між компонентами словосполучення встановлюється підрядний зв'язок,причому розрізняють різні типи такого зв’язку:-узгодження;-керування;-прилягання.

Номер слайду 11

Узгодження – це такий тип підрядного зв’язку між компонентами словосполучення,при якому залежне слово набуває тієї ж граматичної форми,що й головне,тобто узгоджується з ним у роді,числі й відмінку. Наприклад: рідний край,чудовий день. Керування – це такий тип підрядного зв’язку між компонентами словосполучення,при якому головне слово вимагає від залежного слова певної граматичної форми(відмінка). Наприклад:знайти дорогу, побачити дівчину. Прилягання - це такий тип підрядного зв’язку між компонентами словосполучення,при якому залежне слово приєднується до головного лише за змістом. Залежне слово при цьому є невідмінюваною частиною мови. Наприклад:думати старанно,писати красиво.

Номер слайду 12

За складом граматичної основидвоскладніодноскладніЗа метою висловлюваннярозповідніпитальніспонукальніЗа емоційним забарвленнямокличнінеокличніЗа будовоюпростінаявність однієї граматичної основискладнінаявність двох і більше граматичних основ. За наявністю чи відсутністю другорядних членівпоширенінепоширеніЗа повнотою вираження думкиповнінеповніРечення – це слово або група слів,яка виражає закінчену думку.

Номер слайду 13

-.-З’ясуйте, які пари слів є словосполученнями, а які реченнями(Усно): Вірний друг; цікава книжка; батьківська оселя; особливо радісно; червона калина; переливається з грудей; урочиста мелодія; добре вчитися; читати книгу; учень співає; чай-напій; діти читають; прийшла весна; лунає понад степом; я люблю українську мову.

Номер слайду 14

Гра «Хто швидше?»: - Визначте спосіб синтаксичного зв’язку у словосполученні і запишіть: I Варіант1. Людський плач; 7. Слухати лекцію;2.Іти до магазину; 8. Знайти для матері;3. Довідатись про подію; 9. Чарівна посмішка;4. Думати старанно; 10. Писати красиво;5. Дивитися телепередачу; 11. Рідна мова;6. Піклуватися про старших; 12. Ходити твердо. II Варіант1. Урочиста мелодія; 7. Чудовий день;2. Знайти дорогу; 8. Виконати доручення;3. Стояти похитуючись; 9. Побачити дівчину;4. Приспані тривоги; 10. Барви золоті;5. Бажання вчитись; 11. Український борщ;6. Думати про роботу; 12. Читати газету.

Номер слайду 15

-Зробіть синтаксичний розбір словосполучення. Рідна мова живе з людиною всюди і завжди,без неї,як і без сонця,повітря,води,рослин,людина не може існувати. - Зробіть синтаксичний розбір одного із словосполучень у реченні: Рідна мова живе з людиною всюди і завжди,без неї,як і без сонця,повітря,води, рослин, людина не може існувати.

Номер слайду 16

-- Запишіть речення,визначте тип речення за будовою, підкресліть граматичну основу. Мова забезпечує спілкування людей. Мова не передається у спадок. Мова об’єднує людей у національну спільність. Україна – це та земля,де я народилася,де завжди на мене чекатиме батьківська домівка,зігріта теплим,родинним затишком,добротою та материнською ласкою,це-моя Батьківщина. Людина може покинути Батьківщину і не чути більше рідної мови,але у підсвідомості залишаться колискові,які виспівувала мати,перші враження,добуті тільки цією,єдиною і неповторною,мовою.- Запишіть речення,визначте тип речення за будовою, підкресліть граматичну основу:- Мова забезпечує спілкування людей.- Мова не передається у спадок.- Мова об’єднує людей у національну спільність.- Україна – це та земля, де я народилася, де завжди на мене чекатиме батьківська домівка, зігріта теплим, родинним затишком, добротою та материнською ласкою, це - моя Батьківщина.- Людина може покинути Батьківщину і не чути більше рідної мови,але у підсвідомості залишаться колискові, які виспівувала мати, перші враження, добуті тільки цією, єдиною і неповторною, мовою.

Номер слайду 17

- Зробіть синтаксичний розбір простого речення: Мова об’єднує людей у національну спільність.- Зробіть синтаксичний розбір складного речення: Я пишаюся тим,що я мешкаю в Україні, де живе і працює український народ, де лунає українське слово, де українською мовою створюється велика культура.

Номер слайду 18

-Інтерактивна вправа «Мікрофон»Сьогоднішній урок був для мене корисним,тому що…Чи досягли ми мети,яку ставили на початку уроку?Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

Номер слайду 19

Домашнє завдання1. Вивчити теоретичний матеріал за підручником.2. Написати твір мініатюру «Бабине літо у рідному краї»,використовуючи прості та складні речення.

pptx
Додано
2 січня 2018
Переглядів
3072
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку