10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація на тему "Періодичний закон і періодична система елементів Д.І.Менделєєва"

Про матеріал

повторити і систематизувати знання про періодичність зміни властивостей хімічних елементів; про структуру періодичної системи, про періоди й групи; виявити зв'язок між положенням елемента в періодичній системі та його властивостями; обговорюючи відкриття періодичного закону, підвести до глибшого осмислення явища періодичності; дати поняття про структурні одиниці періодичної системи.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Періодичний закон і періодична система Д.І. Менделєєва План: Структура періодичної системи. Основні закономірності зміни властивостей хімічних елементів у ПС. Електронні формули атомів.

Номер слайду 2

Сучасне формулювання періодичного закону: “Властивості хімічних елементів, а також утворених ними простих і складних речовин, перебувають у періодичній залежності від величини заряду ядер їхніх атомів”

Номер слайду 3

Порядковий номер елемента вказує на : Заряд ядра атома; Кількість електронів; Кількість протонів (протонне число)

Номер слайду 4

Основні структурні одиниці ПС: Періоди і Групи Група – це вертикальний стовпчик подібних елементів, що належать до різних періодів. Період – це горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених за зростанням їхніх протонних чисел

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

1е- 4е- 7е-

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Вкажіть кількість електронів у атомі Фосфору А) 15; Б) 16; В) 30; Г) 31.

Номер слайду 17

1.1 Вкажіть: атомну масу Оксигену Кількість енергетичних рівнів Заряд ядра

Номер слайду 18

1.2 Вкажіть: Відносну атомну Нітрогену Кількість енергетичних рівнів Заряд ядра

Номер слайду 19

1.3 Вкажіть: Відносну атомну масу Кальцію Кількість енергетичних рівнів Заряд ядра

Номер слайду 20

1.4 Вкажіть: Відносну атомну масу Цезію Кількість енергетичних рівнів Кількість електронів

Номер слайду 21

2.1 Виберіть порядкові номери елементів, які належать до однієї групи: а) 5 і 16; б) 5 і 21; в) 16 і 21

Номер слайду 22

2.2 Вкажіть порядкові номери елементів, які належать до одного періоду: а) 13 і 22; б) 16 і 22; в) 13 і 16

Номер слайду 23

2.3 Вкажіть елементи побічних підгруп: а) Cu; б) Ag; в) Na; г) Rb

Номер слайду 24

3.1 Виберіть s– елемент: а) Mn; б) S; в) Na; г) Al.

Номер слайду 25

3.2 Виберіть р– елемент: а) V; б) Fe; в) Li; г) As

Номер слайду 26

3.3 Виберіть d– елемент: а) Mn; б) Ne; в) Na; г) Br

Номер слайду 27

4.1 Укажіть металічний елемент, на зовнішньому енергетичному рівні якого знаходяться два електрони: а) Mg; б) Li; в) Al; г) He

Номер слайду 28

4.2 Установіть відповідність між атомами елемента і кількістю електронів на зовнішньому рівні: а) B б) C в) Na г) P 1) 5 е 2) 1 е 3) 4 е 4) 3 е

Номер слайду 29

4.3 Вкажіть елемент, який має найбільшу електронегативність а) Бром; б) Селен; в) Германій; г) Галій

Номер слайду 30

4.4 Вкажіть номер групи періодичної системи, в якій розташовані найбільш активні неметали: а) VI; б) VIII; в) I; г) VII

Номер слайду 31

4.5 Розташуйте елементи у порядку зменшення атомного радіусу а) Алюміній; б) Силіцій; в) Магній; г) Натрій; д) Хлор

Номер слайду 32

4.6 Розташуйте елементи у порядку зменшення атомного радіусу а) Берилій; б) Магній; в) Барій; г) Стронцій; д) Кальцій

Номер слайду 33

З-1 Умова задачі Назвіть елемент VІ групи, відносна молекулярна маса сполуки з Гідрогеном якого дорівнює 34.

Номер слайду 34

Номер слайду 35

З-2 Умова задачі Відносна молекулярна маса сполуки елемента п’ятої групи з Гідрогеном дорівнює 34. Визначте елемент і вкажіть його порядковий номер.

Номер слайду 36

З-3

Номер слайду 37

З-4

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Форми орбіталей s, p, d i f - орбіталі

Номер слайду 41

Спін – рух електрона навколо власної осі. В одній орбіталі одночасно може перебувати не більше двох електронів із протилежними спінами.

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

1. Виберіть електронну формулу Магнію: 1) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3) 1s2 2s2 2p1 4) 1s2 2s2

Номер слайду 45

2. Вкажіть підрівні, з яких складається третій енергетичний рівень 1) s, p 2) s, p, d 3) s 4) s, p, d, f

Номер слайду 46

3. Виберіть s-елементи: 1) 1s2 2s2 2p6 3s1 2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3) 1s2 2s2 4) 1s2 2s2 2p6

Номер слайду 47

4. Виберіть електронну будову частинки, яка утворюється при приєднанні 2-х електронів атомом Сульфуру: 1) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 4) 1s2 2s2 2p6 3s0 3p4

Номер слайду 48

5. Виберіть електронну конфігурацію йона СІ- 1) 1s2 2s2 2p6 3s2 2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Номер слайду 49

6. Вкажіть йон елемента, який має електронну будову атома Ar: 1) Li+ 2) N3- 3) Se2- 4) K+

Номер слайду 50

7. Напишіть електронну формулу йону: 1) Mg2+ 2) Br- 3) Na+

Номер слайду 51

8. Атоми яких елементів мають таку будову зовнішнього енергетичного рівня: 1) 3s2 3p1 2) 3s2 3p3 3) 3s1 4) 4s2

ppt
Додано
1 липня 2018
Переглядів
3929
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку