Презентація на тему "Підготовка до написання твору - роздуму в форматі ЗНО.

Про матеріал

Дана презентація містить матеріал для учнів 11 класів, а саме певні методичні рекомендації щодо написання власного висловлювання під час ЗНО.Матеріал презентації допоможе учням набути навичок правильного написання твору - роздуму в форматі ЗНО.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготовка до написання твору-роздуму в форматі ЗНО(З досвіду роботи вчителя української мови та літератури Мусіївського НВК Курки Ірини Іванівни)

Номер слайду 2

Загальна кількість завдань роботи – 58 На виконання роботи відведено 180 хвилин. Структура роботи. Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми.

Номер слайду 3

Власне висловлювання невеликий твір – роздум на дискусійну тему,особливий текст, будова якого визначена законами логіки, має чітку структуру й будується за стрункою схемою.

Номер слайду 4

Логіка викладу передбачаєдотримання структури;зосередженість на обговорюваній проблемі;зв’язний і послідовний виклад матеріалу;доведення заявленої на початку тези;структурування тексту за абзацами.

Номер слайду 5

Логіку викладу забезпечує також мовленнєве оформлення, зокрема використання фраз. По-перше, …, по-друге, …З цього випливає…Як було зазначено…Як можна побачити…Як я вже стверджував / стверджувала…Повертаючись до думки, хочу зазначити, що

Номер слайду 6

Основні вимоги до написання висловлення:стиль — публіцистичний;виклад логічний, лаконічний; грамотне мовленнєве оформлення;чітка структура;кожен структурний елемент починається з нового абзацу (виняток може становити комбінація «аргумент + приклад до нього»);рекомендований обсяг тексту — 130–170 слів (мінімальний обсяг — 100 слів).

Номер слайду 7

Структура висловлювання: Варіант 1:*Теза – Аргумент 1 – Приклад до аргумен-ту 1 – Аргумент 2 – Приклад до аргумен-ту 2 – Висновки. Варіант 2:*Теза – Аргумент 1,2 – Приклад до аргументу 1 – Приклад до аргументу 2 – Висновки.

Номер слайду 8

Аналіз теми твору: Наприклад, тема твору. Людина — соціальна істота, а тому їй не властиво надовго залишатися на самоті. Разом із тим багато хто впевнений, що саме самотність допомагає індивіду зрозуміти себе, проаналізувати своє життя. Вони заперечують думку, що тільки оточення може дати об’єктивну оцінку людині, її діям і вчинкам. Наскільки людині варто дослухатися до думки оточення про неї?Викладіть Ваш погляд на цю проблему.уважно прочитати тему;-зрозуміти значення всіх слів;з’ясувати логіку фрази;визначити головне (якщо тема велика за обсягом);перефразувати по-своєму: «зробити своєю».

Номер слайду 9

Теза - цеположення, що коротко й чітко формулює думку автора. Завдання висловлювання — довести істинність цього положення. Теза містить авторську позицію щодо теми, виражену відповідними мовними конструкціями. Розміщена на початку твору. Лаконічна: достатньо 1–2 речень.

Номер слайду 10

-речення зі вставними конструкціями (на мою думку, як на мене, на моє глибоке переконання тощо); -складнопідрядні речення («Я думаю, що…»; «Я вважаю, що…»; «Переконаний / переконана в тому, що…»; «Мені здається, що…»; «Цілком справедливим вважаю твердження, що…»; «З упевненістю хочу заявити, що…»). Мовленнєве оформлення тези

Номер слайду 11

Типи тем творів: 1. Тема містить тезу (треба погодити-ся з нею чи спростувати її). Учень має погодитися з нею або заперечити її. У першому випадку можна почати з чогось подібного до: Я цілковито згоден із тезою, запропонованою для роздуму …Я підтримую думку, висловлену в назві твору …Важко не погодитися з тезою, запропонованою для роздуму …

Номер слайду 12

2. Тема твору – дилема (вибір із двох варіантів). Для формулювання тези до теми такого типу існує кілька можливих способів: -стати на бік однієї із частин дилеми (найлегше й найочевидніше). -запропонувати свій (третій!) варіант. -об’єднати дві точки зору. Мені здається, теза, запропонована для роздуму, помилкова. Я хотів би довести протилежне твердження: …Я хотів би спростувати запропоноване твердження …Не можу погодитися з думкою, яка звучить у назві твору. Я вважаю інакше: … Я не підтримую точку зору, висловлену в назві твору …

Номер слайду 13

3. Тема твору – запитання Тезу потрібно сформулювати самому. Мова не йде про запитання, які фактично містять у собі відповідь, ось як, наприклад: «Чи погоджуєтеся Ви з думкою про те, що чим людина освіченіша, тим вона вільніша?» Тут усе просто: погоджуєтеся або ні. Інакша ситуація: запитання відкрите, воно не містить відповіді й не натякає на неї. Тут потрібно виявити справжню самостійність мислення й сформулювати власну тезу. Наприклад: Що таке покликання?На мою думку, покликання – це справа, без якої ти не можеш жити. Ти розумієш, що знайшов себе, своє призначення, сенс життя врешті-решт. Таке відчуття, я впевнений, може дати людині лише робота за покликанням.

Номер слайду 14

4. Тема твору – речення описового характеру У ньому немає сформульованої тези. Цей варіант частково схожий на попередній, однак він трохи звужує поле пошуків вдалого формулювання тези. Наприклад: «Дружба в моєму житті». Ця тема вужча за питання «Що таке дружба?» Фактично в ній уже окреслені орієнтири для тези: «Дружба в житті кожної людини, думаю, посідає важливе місце. І я не виняток: друзі допомагають мені відчувати себе потрібним, підтримують у різних життєвих ситуаціях». Тема такого типу може бути сформульована й запитанням: «Яка роль дружби у вашому житті?»

Номер слайду 15

План дій для формулювання тези 1. Уважно прочитати й осмислити назву твору. 2. Вирішити, чи ви погоджуєтеся з тезою, чи спростовуєте її. 3. Якщо це цитата й ви впевнені, що точно знаєте, хто її автор, додати невеликий коментар. 4. Спробувати переформулювати тезу своїми словами. 5. Не забути про обов’язкові вирази, потрібні для вираження власної думки. 

Номер слайду 16

Зразок тези: Ніщо не звеселяє душу людини так, як споріднена праця. Безперечно, великий український філософ Григорій Сковорода мав рацію, коли говорив про значення спорідненої праці для життя людини. Я вважаю, що улюблена робота, справді, дає людині задоволення, робить її життя змістовнішим і радіснішим. 

Номер слайду 17

Тема – теза – афоризм: Без ядра горіх ніщо, так само, як і людина без серця Тему твору, запропоновану для роздуму, я розумію так: найголовніше в людині – це її серце, тобто доброта, чуйність, співчутливе ставлення до ближніх. Я вважаю, що це правильно. Мабуть, моя думка із цього приводу не оригінальна: справді, нас роблять людьми любов і доброзичливість, без них чудова зовнішність і великі статкисхожі на міцну шкаралупу трухлявого горіха. Кому такий плід потрібен?Ми – це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних. Афористично сформульовану тему твору, мені здається, треба розуміти так: кожен із нас неповторний у своїй індивідуальності, кожен становить собою своєрідний унікальний всесвіт. Безперечно, це правильно. Особисто я вважаю, що потрібно вірити в себе як самоцінну особистість, не боятися мати власну точку зору і, звичайно, поважати думки й права інших.

Номер слайду 18

Типові помилки у формулюванні тези:відсутнє чітке формулювання тези;не подано авторської позиції щодо проблеми, лише повторюються фрази з теми;висловлено ставлення щодо фрагмента теми;сформульовано тезу, що не відповідає темі;тезу замінено недоладними метафорами чи образними зворотами;теза відсутня.

Номер слайду 19

Мовленнєве оформлення аргументів. Якщо авторська позиція, висловлена в тезі, однозначна (наприклад, згода чи незгода), то аргументи доречно вводити за допомогою вставних слів по-перше, по-друге. Якщо теза містить часткову згоду чи об’єднує протилежні точки зору, аргументи варто починати вставними конструкціями з одного боку, з іншого (другого) боку.

Номер слайду 20

План дій для формулювання аргументів1. Уважно перечитати сформульовану тезу.2. Вирішити, які думки (мінімум дві) можуть довести істинність вашої тези.3. Сформулювати їх, чітко виокремивши.4. Перевірити, чи вони справді аргументують ваш тезу.5. Не забути про обов’язкові вирази, потрібні для аргументації думки.

Номер слайду 21

Аргументи - цедокази, що наводяться для обґрунтування, підтвердження істинності авторської думки, викладеної в тезі. Необхідно наводити мінімум два різні доречні аргументи;аргументи переконливо доводять авторську позицію, висловлену в тезі;мають бути розміщені після тези перед прикладами

Номер слайду 22

Приклад аргументів Ніщо не звеселяє душу людини так, як споріднена праця. По перше, найбільше можна принести користі людям, якщо займатися спорідненою працею. Вона спонукає до нових відкриттів, розкриває таланти, дає можливість відчути радість перемоги. Усе це формує наш духовний світ, робить мудрішими, добрішими і просто щасливими людьми. По-друге, багатство – річ матеріальна, воно має забезпечувати наші фізичні потреби. На мою думку, кожна людина хоче бути заможною. Та це не повинно стати ціллю життя. Хтось із великих сказав, що ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити

Номер слайду 23

Типові помилки при наведенні аргументів:аргументи нечітко сформульовані;аргументи дублюють один одного, у друго-му аргументі перефразовано зміст першого;аргументи не є доречними щодо висловле-ної тези;розміщені після прикладів;наведено один аргумент;аргументи відсутні.

Номер слайду 24

Приклад – цечастина власного висловлення, яка розміщена після аргументу й підкріплює його, посилюючи авторську позицію.1. Приклад до аргументу 1: із літератури чи інших видів мистецтва.2. Приклад до аргументу 2: з історії, суспільно-політичного життя чи власного досвіду.

Номер слайду 25

«План дій для наведення прикладів»:1. Уважно перечитати сформульовані тезу й аргументи.2. Вибрати приклади з літератури та з історії чи власного життя.3. Приклади подавати стисло: не переказувати змісту твору, не аналізувати докладно образи.4. Перевірити, чи приклади справді стосуються вашої тези й аргументів.5. Не забути про обов’язкові вирази, потрібні для наведення прикладів.

Номер слайду 26

Приклад із літератури звичайно ситуація, змальована в мистецькому творі, що яскраво ілюструє наведений аргумент. Приклад є ілюстрацією до наведеного аргументу;обов’язково потрібно подавати мотивацію наведення прикладу (яким чином приклад ілюструє аргумент); у прикладі з літератури треба зазначити назву твору, автора та героя (жанр і мистецький напрям — не обов’язково).

Номер слайду 27

Зразок прикладу з літератури. Прикладом того, що нашу душу звеселяє споріднена праця, може слугувати байка Григорія Сковороди «Бджола та Шершень». Для Бджоли незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. Це образ людини, яка займається улюбленою справою, її життя наповнене змістом і красою. Бджолі протиставлено Шершня, що живе крадіжкою чужого, дбає лише про фізичні потреби – їсти та пити. Такий спосіб життя призводить до повної деградації людини. 

Номер слайду 28

Приклад із інших видів мистецтва:зазначаємо назву твору, автора (режисера, художника) можна не називати; не є переказом сюжету та характеристикою персонажа;можна наводити приклади з творів, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури;лаконічний виклад (достатньо 3–4 речення);приклад має логічно вписуватися в розвиток доведення авторської позиції.

Номер слайду 29

Приклад до аргументу 2:пов’язаний з історією (подією чи постаттю), фактом суспільно-політичного життя чи ситуацією з власного досвіду, що яскраво ілюструє наведений аргумент.Є ілюстрацією до наведеного аргументу;має сюжет із конкретними дійовими особами; якщо наводите історичний факт, треба зазначати імена діячів, країну, час; якщо приклад із власного життя — учасників ситуації;доречно навести факти з біографії письмен-ників, історії з життя зірок тощо;приклад має відповідати логіці доведення.

Номер слайду 30

Зразок прикладу із суспільного життя Яскравим прикладом із суспільного життя може слугувати розповідь про відомого співака Святослава Вакарчука. Він закінчив фізичний факультет, крім того, мав можливість працювати в парламенті, але Святослав обрав інший шлях, бо зрозумів, що його покликання – писати музику та співати пісні. Саме це приносить йому радість, звеселяє душу

Номер слайду 31

Типові помилки в наведенні прикладу до аргументу 1:немає мотивації наведення прикладу;приклад не конкретизований худож-нім образом;містить фактичні помилки (непра-вильно зазначено автора, назву, героїв тощо);неточно відтворена цитата;приклад відсутній або недоречний.

Номер слайду 32

Типові помилки в наведенні прикладу до аргументу 2:немає мотивації його наведення;приклад не конкретизований;містить фактичні помилки;приклад відсутній або недореч-ний.

Номер слайду 33

Не плутай аргументи з прикладами!!! Важливо не сплутати аргументи із прикладами. Варто пам’ятати, що аргументи – це теоретичні поло-ження, абстрактні міркування, а приклади – це реальна дійсність, конкретні факти.  

Номер слайду 34

Висновки - цезавершальна частина висловлення, що містить логічний підсумок, зроблений Вами на основі викладеної інформації. Узагальнюють авторську позицію щодо теми й відповідають тезі;чітко сформульовані: є узагальненням, а не роздумами (не містять сумнівів і відповідно слів типу мабуть, здається);органічно випливають зі сказаного вище й не можуть містити нових думок;розміщені наприкінці твору;лаконічні (1–2 речення).

Номер слайду 35

«План дій для формулювання висновку»:1. Перечитати свою тезу.2. Переформулювати її іншими словами.3. Не забути про обов’язкові вирази, потрібні для висновку.

Номер слайду 36

Типові помилки у формулюванні висновку:висновок частково відповідає або зовсім не відповідає тезі;не пов’язаний з аргументами та прикладами;у висновку немає конкретики;висновок відсутній;містить нові, не висловлені раніше думки;неправильне мовленнєве оформлення висновку. Не варто формулювати висновок як пораду чи заклик!

Номер слайду 37

Приклад висновку до запропонованої тези. Ніщо не звеселяє душу людини так, як споріднена праця Отже, споріднена праця має стати для кожної людини природною потребою, тоді життя буде змістов-ним, радісним та щасливим.

Номер слайду 38

Редагування твору: -вдумливо перечитайте написане; -стежте, аби у висловлюванні не було повторів; -думки були сформульовані просто й чітко; -не було занадто ускладнених конструкцій; -щоб була дотримана схема твору-роздуму.

Номер слайду 39

Оцінювання твору-роздуму. Структура твору – максимально 12 балів Мовленнєва грамотність – 12 балів

Номер слайду 40

Власне висловленняоцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:1. Теза: 0 1 2 2. Аргументи: 0 1 2 3а. Приклад із літературичи інших видів мистецтва: 0 1 2 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0 1 2 4. Логічність, послідовність: 0 1 2 5. Висновок: 0 1 2 6а. Орфографія та пунктуація: 0 1 2 3 46б. Лекс., грамат. та стиліст. 0 1 2 3 4

Номер слайду 41

Дякую за увагу!

pptx
Додано
27 березня 2018
Переглядів
2446
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку