Презентація на тему "Політична система СРСР. Конституція СРСР 1936 р."

Про матеріал
Мета: визначити основні ознаки суспільно-політичного розвитку України у 30-х рр. XX ст., формувати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати, порівнювати, робити висновки та узагальнення та розкрити антилюдяну сутність тоталітарного режиму; розвивати вміння формулювати свої думки; виховувати почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Політична система. Конституція УРСР 1937 р.

Номер слайду 2

Чим і як пов'язані між собою форсована індустріалізація і суцільна колективізація?Чи вплинули форсована індустріалізація і суцільна колективізація на склад населення СРСР (УСРР)? Якщо вплинули, розкрийте зв'язок і градацію. Визначте причини проведення політики колективізації. Охарактеризуйте політику колективізації в Україні. Охарактеризуйте діяльність В. Молотова в Україні. Порівняйте причини та наслідки голоду 1921—1922 рр. і 1932-1933 рр. Що означають поняття «голод» і «терор голодом». Яка між ними існує різниця?

Номер слайду 3

Прочитайте уривок з документу і вкажіть, назву політики з якою він пов’язаний:«Ось уже п’ять місяців, як ми виселені… Невже ви думаєте, що ми куркулі? Ні, ми не куркулі, а ми трударі, наші мозолисті руки зараз, як скелети; ми не розкуркулені, але пограбовані місцевою владою».1) неп2) «червоногвардійська атака на капітал»3) колективізація4) боротьба з нетрудовими доходами

Номер слайду 4

У процесі форсованої індустріалізації і суцільної колективізації всевладдя ВКП(б) стало ще більшим. Відбувалося формування командно-адміністративної системи та її апарату, були усунені з політич­ного життя інші партії, всі рішення приймалися керівництвом ВКП(б) і спускалися до партійних філіалів у республіках, в Україні — КП(б)УНа XVI з'їзді ВКП(б) у червні 1930 р. з усією прямотою було заявлено: «Наша партія — хребет пролетарської диктатури. Наша партія керує усіма організаціями пролетаріату й усіма сторонами діяльності..., починаючи з придушення класових ворогів і закінчуючи питаннями льону, коноплі, свинарства». Конституція 1936 р. юридично закріпила монополію більшовицької партії на владу. Над державою і суспільством цілковитий контроль здійснював підвладний Й. Сталіну слухняний партійний апарат. Апарат був головною опорою Сталіна у керівництві державою. Багато сучасних істориків називають тоталітарний режим, встановлений наприкінці 30-х рр., режимом особистої влади Сталіна.

Номер слайду 5

Хоча Конституція визначала політичною основою владу Рад (ст. 2), останні аж ніяк не були при цьому самостійними у прийнятті рішень. Прикладом цього можуть бути вибори 1938 р. до Верховної Ради УРСР, куди було обрано 304 депутати: 222 комуністи, 36 комсомольців і 46 безпартійних. Цілковитий контроль через комуністів (у тому числі й у Верховній Рад над державою і суспільством здійснював підвладний Генсекові Й. Сталіну слухняний партійний апарат. Апарат був головною опорою Й. Сталіна у керівництві державою. Завдяки чому Й. Сталін зміг опинитися на вершині соціальної піраміди Радянського Союзу?

Номер слайду 6

Характерною рисою політичного життя цього періоду став культ особи Сталіна. «1 грудня 1929 року, в день 50-річчя Сталіна країна дізналась, що у неї є великий вождь. Він був оголошений «першим учнем Леніна». Незабаром Сталіну стали приписувати всі успіхи держави. Він іменувався «великим», «мудрим», «вождем світового пролетаріату», «великим стратегом пятирічки». Формувапння культу особи Сталіна

Номер слайду 7

Причини встановлення режиму абсолютної влади однієї особи, власне, її культу:перемога в економічній сфері командно-адміністративного управління (централізація, посилення бюрократії);одержавлення (усуспільнення) усіх форм власності (економічні підвалини політичного панування радянської бюрократи);відсутність у країні стійких демократичних традицій суспільного життя (низький рівень політичної культури більшості соціальних, груп населення, не сформоване громадянське суспільство);перетворення ВКП(б) на провідну ланку КАС (командно-адміністративної системи);зрощення партійного і державного апарату на засадах, особистої відданості вождю, слухняності, готовності виконати будь-який наказ зверху;різке зниження інтелектуального рівня керівництва партії і країни, брак у нього політичної культури;відчуження людини від управління справами суспільства;встановлення тотального контролю над засобами масової інформації, що давало змогу впливати на свідомість мас, підносило дезінформацію, наклепи, обмови, Замовчування або й неприховану брехню до рангу державної політики;відсутність гласності (режим суворої таємності в обговоренні заходів і всієї діяльності вищих органів ВКП(б), держави, репресивних служб);постійний жорсткий терор проти всіх груп населення як найдієвішого репресивного засобу підтримання режиму беззастережної влади. Чи було встановлення такого режиму неминучим?Чому суспільство не кинуло виклик тоталітарній системі?

Номер слайду 8

Керівництво УСРР (УРСР) в 1920-1940 рр.

Номер слайду 9

Провідники сталінізму в Україні

Номер слайду 10

Комуністична партія (більшовиків) України

Номер слайду 11

Радянська політична система в 1930-ті рр. Культ особи Сталіна. Панування однопартійної системи. Зрощування партійного і державного апарату. Фізичне усунення політичних противників і опонентів. Створення розгалуженого репресивного апарату. Масові репресії. Створення системи офіційних (одержавлених) масових організацій. Уніфікація всього суспільного життя. Ідеологізація суспільного життя. Контроль над засобами масової інформації.

Номер слайду 12

Політична система СРСРу 1924 – 1930 рр.

Номер слайду 13

Система громадських організацій. Громадські організаціїЖовтенята. Піонери. Профспілки. З 1938 р.Історія ВКП(б)Ідеологізаціясуспільства. Радіо. Плакати. ОСОАВІАХІМКомсомол. ВЛКСМГазети. Кіно

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Сталінська Конституція. Напередодні «Великого терору», 5 грудня 1936 р., було прийнято Конституцію СРСР, яку називають сталінською. Вона закріпила «перемогу соціалізму в СРСР». СРСР — держава робітників і селян, політичну систему СРСР складають Ради, уся влада в СРСР належить трудящим» ВКП(б) — провідна сила радянського суспільства, в Основному Законі, яким є Конституція, задекларовано великий перелік прав громадян. Які положення Конституції 1936 р. вам уже відомі?

Номер слайду 17

5 грудня 1936 р., в СРСР прийнята нова конституція, яка ввійшла в історію як «Конституція перемігшого соціалізму». А ще її називали «сталінська конституція».

Номер слайду 18

Конституцію 1936 р. називали не інакше, як сталінською. Доповідь про проект Конституції СРСР на пленумі ЦК ВКП(б) робив особисто Сталін. Якщо врахувати, що нова Конституція, яка забезпечувала народу СРСР всі громадянські права, була дарована Сталіним напередодні "Великої чистки", то стане зрозумілим, що це був черговий пропагандистський крок. Конституція оголошувала Верховну Раду найвищим органом державної влади. Було підтверджено право виходу республік із складу СРСР, а їхня кількість збільшилася з 4 до 11 республік. 5 грудня 1936 р. VIII з'їзд рад затвердив нову Конституцію СРСР, яка, як писали газети, допомагала суспільству "йти вперед під керівництвом великого вождя та вчителя — товариша Сталіна". В ній проголошувалася по­будова соціалістичного суспільства в СРСР. Положення нової Конституції відповідали партійній програмі 1919 р. Це означало, що при формуванні органів влади необхідно було відмовитись від поділу населення за класовою ознакою, вибори ставали прямими при таємному голосуванні, виборчі округи формувалися за місцем,проживання виборців, з'їзди рад замінювалися системою сесійних засідань. Таким чином, нові ради набували рис парламентської влади.

Номер слайду 19

Принципові зміни Конституції ніскільки не позначалися на системі реальної влади, тому що контроль над державою і суспільством продовжував здійснювати партійний апарат на чолі з генсеком. Конституції союзних республік були розроблені за зразком союзної. Наприкінці січня 1937 р. XIV з'їзд рад України затвердив Конституцію УРСР. Відбулися також вибори до Верховної Ради СРСР і Верховної Ради УРСР. Соціальний, національний, партійний склад депутатів ретельно дозувався. Крім того, було "спрощено" текст виборчого бюлетеня. Така підготовча робота гарантувала парта потрібних кандидатів від "блоку комуністів і безпартійних".

Номер слайду 20

Демократичні норми, які були зафіксовані в Конституції 1936 р., вражаюче не узгоджувалися з практикою терору. В суспільно-політичному житті конституційні норми не діяли. Конституція встановлювала більш демократичну виборну систему, але механізм контролю радянських органів влади з боку партійних органів, як і раніше, забезпечував монополію ВКП(б) на владу. Чи можна стверджувати, що конституційні декларації 1936 р. не відповідали реальному стану справ? Поясніть свою думку.

Номер слайду 21

За новою конституцією в склад СРСР входило 11 союзних республік. РРФСРУРСРБРСРВірменська РСРКазахська РСРКиргизька РСРТаджикська РСРУз РСРГрузинська РСРТуркменська РСРАзербайджанська РСР

Номер слайду 22

Номер слайду 23

У січні 1937 р. було прийнято й нову Конституцію УСРР, яка відтепер почала офіційно називатися Українською Радянською Соціалістичною Республікою, в абревіатурі — УРСР. Конституція УРСР 1937 р., як і Конституція СРСР 1936 р., багато, в чому зоставалася декларативною. Герб УРСР. 1939 р. Прапор УРСР 1937 року

Номер слайду 24

Конституція (Основний Закон)Української Радянської Соціалістичної Республіки(30 січня 1937 р.)Ст. 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка є держава робітників і селян. Ст. 2. Політичну основу Української РСР становлять Ради депутатів трудящих. Ст. 3. Вся влада в Української РСР належать трудящим міста й села в особі Рад депутатів трудящих. Ст. 12. Праця в Українській РСР є обов’язком і справою честі кожного здатного до праці громадянина за принципом: «Хто не працює, той не їсть». В Українській РСР здійснюється принцип соціалізму: «Від кожного зі здібностями, кожному – за його працею». Ст. 20. Найвищим органом державної влади в УРСР є Верховна Рада Української РСР. Ст. 98. Громадяни Української РСР мають право на працю. Ст. 101. Громадяни Української РСР мають право на освіту. Ст. 103. Рівноправність громадян Української РСР забезпечується незалежно від їх національності і рас. Ст. 105. Згідно з інтересами трудящих і з метою зміцнення соціалістичного ладу громадянам Української РСР гарантується законом: а) свобода слова; б) свободу друку; в) свобода зборів і мітингів;г) свобода вуличних походів і демонстрацій. Ст. 106. …громадянам…забезпечується право об’єднання в громадські організації. Ст. 107. Громадянам…забезпечується недоторканість особи. Ніхто не може бути заарештований, інакше як за постановою суду або санкції прокурора. Ст. 111. Кожний громадянин…зобов’язаний берегти і зміцнювати суспільну, соціалістичну власність як священну і недоторканну основу радянського ладу…Особи, що роблять замах на суспільну, соціалістичну власність, - вороги народу. Переглянути статті Конституції УРСР, прийнятої 30 січня 1937 р., і визначити, наскільки демократичною була ця Конституція. Які з положень Конституції свідчать про це?Як це співвідносилося з реальним життям?

Номер слайду 25

Вибори до Верховної Ради СРСР відбулися 12 грудня 1937 р. В Україні у голосуванні взяли участь 97,8 % виборців. За визначений партапаратом «блок комуністів і безпартійних» було подано 99 % голосів у Раду Союзу і 98 % — у Раду Національностей. Будь-яку самодіяльність під час висування кандидатів у депутати, тим більше пропозиції щодо альтернативних кандидатур партапарат кваліфікував як контрреволюційні вибрики. А такі спроби були, оскільки населення ще пам'ятало вільні вибори до Установчих зборів 1917 р. Вибори до Верховної Ради УРСР відбулися 26 червня 1938 р. Було обрано 304 депутати, серед них —153 робітники, 76 селян, 75 службовців; за партійним складом — 222 комуністи, 36 комсомольців і 46 безпартійних; за національністю — 186 українців, 111 росіян і 7 представників інших національностей. Соціальний, національний, партійний і демографічний склад депутатів ретельно дозувався на етапі висування кандидатур.

Номер слайду 26

Ф. Роскольников «Відкритий лист Сталіну» 17.08.1939 р.«Ваш «соціалізм», за торжество якого будівничим знайшлося місце лише за гратами в’язниці, такий же далекий від справжнього соціалізму, як свавілля вашої особистої диктатури немає нічого спільного з диктатурою пролетаріату.…ви розтоптали конституцію як клаптик паперу, а вибори перетворили на жалюгідний фарс голосування за одну-єдину кандидатуру, а сесії ВР наповнилися акафістами й оваціями на честь самого себе. У проміжках між сесіями ви безшумно знищуєте… депутатів, насміхаючись над їхньою недоторканістю і нагадуючи, що господар землі радянської не Верховна Рада, а ви. Ви зробили все, щоб дискредитувати радянську демократію, радянський соціалізм… Поступово замінивши диктатуру пролетаріату режимом вашої особистої диктатури, ви відкрили новий етап, який в історію нашої революції увійде під іменем «епохи терору».…Ніхто в Радянському Союзі не відчуває себе у безпеці. Ніхто, лягаючи спати, не знає, чи вдасться йому уникнути нічного арешту . Нікому немає пощади. Правий і винний, герой Жовтня і ворог революції, старий більшовик і безпартійний , колгоспний селянин і повноправний представник, нарком і робітник, інтелігент і Маршал Радянського Союзу – всі однаково піддані ударам вашого батога ,всі крутяться в кривавій каруселі.…Ви скували країну страхітливим жахом терору, навіть сміливець не може кинути вам в очі правду.…Ви забрали у колгоспних селян будь-який стимул до праці… Ви організатор голоду……Ваша божевільна діяльність не може тривати довго». Ознайомитися з листом дипломата Ф. Раскольникова до Сталіна, датованого 1939 роком, коли в СРСР уже 3 роки жили за новою Конституцією. Наскільки правдиво він його зображує?

Номер слайду 27

Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні

Номер слайду 28

Реалізація грандіозних соціально-економічних планів привела до формування тоталітаризму. Влада була зосереджена в руках вищого партійного керівництва. Вона знищила демократичні свободи, опозицію, підпорядкувала суспільство своїм інтересам. Жоден закон не приймався без схвалення Політбюро. Саме воно визначало основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики. Поступово змінилася і сама партія – рядові члени були відсторонені від реального вирішення питань. Політбюро.1936 р.

Номер слайду 29

У другій половині 30-х рр. в СРСР (УРСР) остаточно встановився тоталітарний режим, який характеризувався зміцненням особистої влади Сталіна, масовими репресіями, порушенням прав людини.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Березовенко Тетяна Борисівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Борова Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Окулов Олексій Володимирович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
29 березня 2020
Переглядів
12912
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку