Презентація на урок алгебри у 9 класі з теми: "Квадратична функція та її властивості"

Про матеріал
Дану презентацію можна застосовувати на уроці алгебри у 9 класі при вивченні квадратичної функції
Зміст слайдів
Номер слайду 1

9 клас Алгебра

Номер слайду 2

Тема уроку. Квадратична функція, її властивості і графік

Номер слайду 3

Домашнє завдання: Прочитати п. 12 Виконати завдання зі слайду 29

Номер слайду 4

Побудуйте графік функції, застовуючи алгоритм побудови а) у = - х2 - 4х – 5 б)у = х2 - 4х + 2 .

Номер слайду 5

y=x2 Визначити, графік якої функції побудовано:

Номер слайду 6

y=x2 Визначити, графік якої функції побудовано:

Номер слайду 7

Тема уроку. Квадратична функція, її властивості і графік

Номер слайду 8

квадратичною функцією…….

Номер слайду 9

Функція виду у = ах2+bх+с, де а, b, c – деякі числа, а≠0, х – незалежна змінна, називається квадратичною функцією -у = 2х3 -5х +7у = 4х2 - 5ху = -х2 –2х у = 3х2

Номер слайду 10

Графіком квадратичної функції……

Номер слайду 11

Графіком квадратичної функції є парабола , гілки якої напрямлені вгору (якщо а>0) або вниз (якщо а<0). Приклади:у=2х²+4х-1 – графіком є парабола, вітки якої напрямлені вгору ( а=2, а>0).у= -7х²-х+3 – графіком є парабола, вітки якої напрямлені вниз ( а=-7, а<0). у 0 х у 0 х

Номер слайду 12

Вершина параболи…….

Номер слайду 13

Вершина параболи Для того, щоб знайти вершину параболи, необхідно скористатись наступними формулами хв = -b2a ув = f(х)(хв ; ув )yх021-2-11234а>0а<0 style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 14

Властивості квадратичної функції у=ах2 +bx +c1) Область визначення D(y) :yyxx00(-8; 8)8(-;8)Зміст

Номер слайду 15

2) Область значень Е(у) :ууххуbybyb;8)(-8;уb00 Зміст

Номер слайду 16

Проміжки зростання та спаданняxxbbyyxxспадає при х є (-∞; хb]зростає при х є [xb; +∞)зростає при х є (-∞; хb]спадає при х є [xb; +∞)Зміст

Номер слайду 17

Найбільше та найменше значенняyyyxx00ybxbybxbнайменше :найбільше : не існуєybнайменше : не існуєнайбільше :yb. Зміст

Номер слайду 18

Якщо D>0 ,то ми будемо мати 2 дійсних-різних кореніх1= х2=Якщо D=0, то ми матимемо 2 дійсних-рівних кореніх1,2=графік функції тільки в одній точці перетинає вісь 0х (дотикається до вісі 0х) і точка дотику буде в вершині параболи. Якщо D<0, то дійсних коренів квадратний тричлен не матиме, графік функції не перетинає вісь 0х в жодній точці АВС

Номер слайду 19

ххх= х1122 АВСD>0 D=0 D<0а>0

Номер слайду 20

а<0 АВСххх1122 D>0 D=0 D<0= х

Номер слайду 21

Для кожної з функцій, графіки яких зображені, виберіть відповідну умову та зробіть позначку «+». Тест №1 D>0;a<0 D<0;a>0 D<0;a<0 D=0;a>0

Номер слайду 22

Побудуємо графік функції у = х² - 4х + 3 Застосовуючи графік знайти:1) Область визначення,2) Область значень,3) Проміжки зростання і спадання функції

Номер слайду 23

Розглянемо властивості нашої функції y = x 2- 4x + 3 Область визначення : D(у) є ( - ; ) 882. Область значень : Е(у) є [- 1 ; )83. Графік функції спадає при x є ( - ; 2 ] зростає при x є [2 ; )88 Зміст

Номер слайду 24

Властивості:1. Область визначення D(f)2. Область значень Е(f) 3. Нулі функції4. Проміжки знакосталості у>0, у<0 5. Проміжок зростання Проміжок спадання6. Найбільше (найменше) значення функції уmax (уmin ) при х=

Номер слайду 25

Побудуйте графік функції y= -x2+6x-5. Застосовуючи графік знайти:1) Область визначення,2) Область значень,3) Проміжки зростання і спадання функції

Номер слайду 26

Побудуйте графік функції y=-x2+6x-5. За допомогою графіка функції знайдіть:а) множину значень функції;б) проміжки зростання функції. Зміст

Номер слайду 27

Домашнє завдання. Опрацювати п.12 Виконати завдання зі слайду 29

Номер слайду 28

Побудуйте графіки функцій 1)у = -х² + 2х – 32) y= x2 + 6x – 5 Застосовуючи графік, дайте відповідь на наступні питання: 1. Область визначення D(f)2. Область значень Е(f) 3. Нулі функції4. Проміжки знакосталості у>0, у<0 5. Проміжок зростання Проміжок спадання6. Найбільше (найменше) значення функції уmax (уmin ) при х=.

pptx
До підручника
Алгебра 9 клас (Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л.)
До уроку
РОЗДІЛ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ
Додано
19 жовтня 2022
Переглядів
772
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку