Календарне планування з алгебри для 9 класу

Про матеріал
Складено до підручника: Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів: «Математика. 5-9 класи», затвердженою Наказом Міністерства освіти та науки України від 07.06.2017 № 804. До кожної теми додаються очікувані результати навчально - пізнавальної діяльності учнів.
Перегляд файлу

Складено до підручника: Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.  згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів: «Математика. 5-9 класи»,  затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Алгебра 9 клас

Усього  ̶  70   годин

 I семестр — 32 години, II семестр — 38  години, 2 години на тиждень

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

 

І семестр

Тема І. Нерівності (14 годин + 2 години резерву)

Тема 1. Числові нерівності. Властивості числових нерівностей (8 годин)

 

 

 

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

·   властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

·  означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

 

 

 1.  

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей

 

 

 1.  

Почленне додавання і множення нерівностей

 

 

 1.  

Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу

 

 

 1.  

Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язування нерівностей

 

 

 1.  

Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 1.  

Числові нерівності. Нерівності зі змінними

 

 

 1.  

Контрольна робота № 1

 

 

 

Тема 2. Розв’язування лінійних нерівностей і систем числових нерівностей (8 годин)

 

 

9

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності

 

 

10

Розв’язування нерівностей

 

 

11

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування

 

 

12

Розв’язування систем нерівностей

 

 

13

Розв’язування нерівностей, які містять змінну під знаком модуля

 

 

14

Розв’язування задач

 

 

15

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Системи лінійних нерівностей з однією змінною

 

 

16

Контрольна робота № 2

 

 

Тема ІІ. Квадратична функція (20 годин)

Тема 3. Функція. Квадратична функція (10 годин)

 

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

 

 

17

Аналіз контрольної роботи. Функція. Область визначення та область значень. Графік функції

 

 

18

Функція. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

 

 

19

Найбільше та найменше значення  функції

 

 

20

Перетворення графіків функцій: y=kf(x)

 

 

21

Перетворення графіків функцій: y=f(x)+b

 

 

22

Перетворення графіків функцій: y=f(x+a)

 

 

23

Перетворення графіків функцій: y=-f(x)

 

 

24

Функція , де , її графік і властивості

 

 

25

Функції. Властивості функцій. Графіки функцій

 

 

26

Контрольна робота № 3

 

 

Тема 4. Розв’язування квадратичних нерівностей. Системи рівнянь другого степеня (12 годин)

27

Аналіз контрольної роботи. Нерівності другого степеня з однією змінною. Розв’язування нерівностей

 

 

28

Розв’язування квадратних нерівностей

 

 

29

Розв’язування нерівностей методом інтервалів

 

 

30

Розв’язування нерівностей

 

 

31

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

 

32

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

 

 

ІІ семестр

 

 

33

 

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь

 

 

34

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь

 

 

35

 

Квадратні нерівності. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними та розв’язування текстових задач за їх допомогою

 

 

36

Контрольна робота № 4

 

 

 

Тема ІІІ. Числові послідовності (10 годин)

Тема 5. Арифметична та геометрична прогресії (10 год)

 

 

 

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

·   формули: n-го  члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

·   властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

 

 

37

Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності

 

 

38

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

 

 

39

Арифметична прогресія. Розв’язування вправ

 

 

40

 

Сума n перших членів арифметичної прогресії

 

 

 

41

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії.Розв’язування вправ

 

 

42

Сума перших n членів геометричної прогресії

 

 

43

Нескінченна геометрична прогресія та її сума

 

 

44

Розв’язування прикладних задач

 

 

45

Арифметична й геометрична прогресії

 

 

46

Контрольна робота № 5

 

 

 

Тема ІV. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики (8 годин)

Тема 6.   Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики (8 годин)

 

 

 

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

Розв’язує сюжетні задачі на: розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини; розрахунок обсягу сплачених податків; прийняття рішень стосовно особистих та колективних фінансових питань тощо

 

 

47

Аналіз контрольної роботи . Основні правила комбінаторики

 

 

48

Основні правила комбінаторики

 

 

49

Частота та ймовірність випадкової події

 

 

50

Класичне означення ймовірності

 

 

51

Початкові відомості про статистику

 

 

52

Початкові відомості про статистику

 

 

53

Розв’язування сюжетних задач

 

 

54

Контрольна робота № 6

 

 

 

Тема V. Повторення і систематизація навчального матеріалу (14 годин резерв)

Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу (14 годин)

 

 

55

Аналіз контрольної роботи. Вирази. Тотожні перетворення виразів

 

 

56

Рівняння. Системи рівнянь

 

 

57

Розв’язування нерівностей

 

 

58

Розв’язування систем нерівностей

 

 

59

Функції, їх графіки та властивості

 

 

60

Елементарні перетворення графіків функцій

 

 

61

Функція. Квадратична функція

 

 

62

Арифметична й геометрична прогресії. Розв’язування прикладних задач

 

 

63

Арифметична й геометрична прогресії. Розв’язування прикладних задач

 

 

64

Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

 

 

65

Контрольна робота № 7

 

 

66

Аналіз контрольної роботи.  Систематизація та повторення вивченого за рік

 

 

67

Систематизація та повторення вивченого за рік

 

 

68

Систематизація та повторення вивченого за рік

 

 

69

Підсумкове повторення та оцінювання за рік

 

 

70

Підсумкове повторення та оцінювання за рік

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шуліка Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Планування
До підручника
Алгебра 9 клас (Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С)
Додано
23 жовтня 2022
Переглядів
3723
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку