Презентація "Національна економіка"

Про матеріал
Матеріали для уроку географії у 9 класі "Національна економіка" про поняття: господарство, національна економіка, ВВП та ВНД, ІЛР. Рейтинг країн за ІЛР за даними "Звіту про людський розвиток" у 2021 році ООН
Зміст слайдів
Номер слайду 1

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Номер слайду 2

Пригадайте:1. Що таке природні умови і природні ресурси? 2. Що таке трудові ресурси та економічно активне населення? 3. Що зображено на політичній карті світу? Скільки в світі існує незалежних країн?

Номер слайду 3

Що таке господарство? Господарство – сукупність усіх видів людської діяльності, які дають змогу задовольняти матеріальні та нематеріальні потреби суспільства, а також забезпечують його розвиток.

Номер слайду 4

Товарне господарство. Натуральне господарство. Виробляється для власних потреб. Виробляється для продажу

Номер слайду 5

Номер слайду 6

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, АБО ГОСПОДАРСТВО КРАЇНИ - це сукупність підприємств, домогосподарств і установ, які функціонують у межах певної держави.

Номер слайду 7

Національна економікаце взаємообумовлена система виробництва, обміну, розподілу та споживання продуктів матеріального й нематеріального виробництва, що історично склалася та розвивається на даній території.

Номер слайду 8

Обмін та споживання. Спеціалізація (від лат. specialis – особливий) – це переважний розвиток тих виробництв, для яких на даній території умови є найкращими, а більша частина продукції призначена для обміну. Територіальний поділ праці (ТПП) – процес спеціалізації країн на виробництві певних видів продукції або наданні певних послуг.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Показники економічного розвитку національної економіки. Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це сукупна ринкова вартість річного обсягу кінцевої продукції та послуг, що їх вироблено на території країни.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОКАЗНИКИ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Номер слайду 17

Економічний розвиток - позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно  попереднім періодом

Номер слайду 18

Економічний розвиток – процес переходу від одного етапу економічного розвитку до іншого,причому на новому етапі виробляються, крім старих груп товарів і послуг, ще й абсолютно нові. Розрізняють два типи економічного зростання:екстенсивний — обсяги суспільного продукту зростають за рахунок приросту елементів продуктивних сил при незмінному рівні технічної основи виробництва.інтенсивний — зростання масштабів випуску продукції на підставіефективніших чинників виробництва за рахунок використання досконалішої техніки й нових технологій.

Номер слайду 19

РОБОТА З КАРТОЮ1. У яких регіонах зосереджені найбідніші країни світу?2. Назвіть регіони, у яких розташовані багаті (з високим і дуже високим доходом) країни світу.3. До яких груп за величиною середніх доходів на душу населення належать країни Південної Америки?4. Установіть, до якої групи країн за рівнем доходів належить Україна.

Номер слайду 20

(ІЛР) – це комплексний показник, що розраховується для міждержавного порівняння і визначення рівня життя, грамотності, освіченості й довголіття як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території. Індекс людського розвитку (ІЛР) – показник якості життя

Номер слайду 21

Індекс людського розвитку (ІЛР) – показник якості життя      У 1990 р. була започаткована Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй  (ПРООН), яка щорічно видає «Доповідь про розвиток людини». У ній зазначається комплексний показник, який дає змогу оцінити й порівняти рівень життя людей у різних країнах та регіонах світу – індекс людського розвитку (ІЛР). Він був розроблений групою економістів на чолі з пакистанцем Махбубом-­уль­-Хаком. Спершу, визначаючи ІЛР, враховували три основні показники:очікувану тривалість життя при народженні, що оцінює довголіття; рівень грамотності дорослого населення країни, який передбачає середню кількість років, затрачених на навчання, очікувану тривалість навчання та рівень професійної освіти;рівень життя, який оцінюється через реальний дохід на душу населення в доларах США.       У 2010 р. перелік показників був розширений ще трьома. Так, додали  4. індекс соціально-економічної нерівності, тобто співвідношення доходів найбагатших та найбідніших верств населення (за 10-­бальною шкалою);   5. індекс гендерної нерівності, тобто нерівність прав чоловіків та жінок у суспільстві;    6. індекс бідності, що показує частку людей, які проживають за межею бідності. 

Номер слайду 22

Індекс людського розвитку України у 2019 : Україна належить до країн із середнім показником ІЛР, посідаючи 74 місце в світі з індексом 0,779. Нашій країні притаманна достатньо низька очікувана тривалість життя при народженні – 71 рік, низькі реальні доходи населення. Водночас грамотність дорослого населення становить 100 %, середня тривалість навчання – 12 років. Найнижчі показники ІЛР притаманні 29 країнам світу, які розташовані переважно в Африці (Нігер -0,39, Центральноафриканська Республіка, Еритрея, Чад, Південний Судан, Бурунді, Буркіна­ Фасо, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Мозамбік, Малі та інші), а також в Азії (Афганістан, Ємен) та Латинській Америці (Гаїті). Найвищий Індекс людського розвитку в Норвегія – 0,957 , Швейцарія, Ірландія.Індекс людського розвитку (ІЛР) – показник якості життя

Номер слайду 23

https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Цікаві факти. Кількість країн та територій у світі — 258 Кількість суверенних держав у світі — 194 Україна - незалежна і суверенна держава. Середньосвітовий показник ВВП на душу населення — 10 553$ВВП надушу населення в Україні — 4 024 $Найвищий показник ВВП надушу населення - 173 377$ (Монако)Найнижчий показник ВВП на душу населення — 229$ США (Бурунді)Показник ВВП на душу населення США (найбільша економіка світу) -52 392$

Номер слайду 28

Поміркуй і обґрунтуй 1. Зіставте поняття «економічний розвиток» та «економічне зростання». У чому полягає відмінність між ними?2. Дайте визначення понять «валовий внутрішній продукт» і «валовий національний продукт». Визначте їхні спільні й відмінні риси.3. Поміркуйте (пригадавши матеріал 8 класу), чому показники індексу людськогорозвитку Австралії є вищими, ніж у США.

Номер слайду 29

Робота в групах. За допомогою статистичних даних атласу встановіть кількість населення у двох державах. Порівняйте показники кількості населення й обсягу ВВП та зробіть припущення про те, у якій із двох країн вищий ІЛР. Висновок аргументуйте.група 1 - Китай і США; група 2 - Індія і Японія; група3 - Індонезія і Франція.

Номер слайду 30

Домашнє завдання Читати відповідний матеріал підручника. Проаналізуйте рейтинг ІРЛП перших 10 країн світу, розподіліть їх на групи за географічною ознакою (за частинами світу). Зробіть висновок: країни якої частини світу мають найкращі показники?

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. ПАЛАМАРЧУК ЛЮДМИЛА
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бардукова Ніна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Углова Надія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Географія, 9 клас, Презентації
До підручника
Географія 9 клас (Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б., Гринюк Т. А., Смаль І. В., Харенко І. М.)
Додано
12 лютого 2023
Переглядів
8453
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку