24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Презентація "Обмеженість ресурсів"

Про матеріал
Презентація містить матеріали що дають змогу детально ознайомитись з основною економічною проблемою. Вводиться поняття КВМ. Є тестові та практичні завдання.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Вступ. Предмет і метод економічної теорії. Економіка (“oikonomia” : “oikoc” – дім, “nomoc” – вчення) – це наука, яка вивчає поведінку людей з погляду відносин між їхніми потребами й обмеженими ресурсами, що допускають альтернативне використання.

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Позитивна економіка займається розкриттям змістовної сторони явищ і процесів господарського життя суспільства, тобто розкриттям економічних законів і закономірностей. Нормативна економіка охоплює моральні і вартісні оцінки економічних явищ і процесів, керуючись знанням позитивної економіки. Скажімо, яким є допустимий рівень інфляції або норми відсотка? Чи слід через системи оподаткування перерозподіляти доходи на користь бідних верств суспільства? Якими темпами повинні зростати або скорочуватися витрати на оборону? Відповіді на ці питання диктуютьсяполітичним вибором.

Номер слайду 4

Обмеженість. Проблема вибору. Альтернативна вартість. ПОТРЕБИ – це прояв необхідності одержати певні блага, відчуття нестачі чогось, бажання це “щось” одержати. Економічні потреби – це ті потреби, для задоволення яких необхідна свідома діяльність людей, спрямована на виробництво товарів та послуг. Виробничі потреби: сировина, кваліфіковані працівники, нове обладнання.

Номер слайду 5

Піраміда Маслоу

Номер слайду 6

Основні фактори, що впливають на формування і зміну потреб. Вік людини. Стать. Культурні традиції й звичаїКліматичні умови. Рівень доходів

Номер слайду 7

Потреби – це: Усі ті блага, що необхідні людиніРечі і послуги, що задовольняють зростаючі потреби людей. Усвідомлені бажання, що задовольняються шляхом споживання благ і послуг. Природні, капітальні, трудові ресурси, що беруть участь у створенні необхідних людині речей та послуг. Взаємною вигодою в результаті обміну для кожного його учасника є: Економія праціОдержання прибутку. Задоволення потреб. Підвищення якості обмінюваних товарівstyle.colorstyle.color

Номер слайду 8

Економічні ресурси = виробничі + + фінансові + інформаційні Виробничі ресурси (фактори виробництва) складаються з усього, що потрібно для виробництва необхідних товарів і послуг1. Природні ресурси – це природні блага, які використовує людство для створення товарів та послуг (землі, лісові насадження, корисні копалини, родючість ґрунтів)

Номер слайду 9

2. Капітальні ресурси : будинки, обладнання, машини і механізми, порти, дамби й інші об'єкти, створені у промисловий спосіб або побудовані, необхідні для виробництва. !!! Гроші не відносяться до капітальних ресурсів, оскільки безпосередньо в процесі виробництва не беруть участі . Гроші – фінансовий ресурс.

Номер слайду 10

3. Проміжні товари – це сировина, що будучи результатом виробничої діяльності, може продаватися як інвестиційний товар. 4. Трудові ресурси 5. Підприємницькі здібності

Номер слайду 11

До інвестиційних послуг належать. Послуги дитячого садка. Послуги юридичної фірми. Послуги стоматологічного кабінету в обласній лікарніПослуги перукаря. Який варіант містить перелік трьох основних видів ресурсів. Лопата, дрова, послуги юриста. Макарони, трактор, гриби. Тепло, підручник, тістечко. Олія, автомобіль, водійstyle.colorstyle.color

Номер слайду 12

Чи належать гроші до виробничих ресурсів. Так, але за умов, коли оплачуються проміжні товари. Так, якщо на гроші купують капітальні ресурси. Ні, бо вони не беруть участі у безпосередньому виробництвіНі, якщо вони не знаходяться на банківському рахунку. Що з переліченого можна віднести до капітальних ресурсів. Трубопровід. Державні облігаціїГроші в касі підприємства. Поклади нафтиstyle.colorstyle.color

Номер слайду 13

Основна характеристика економічних ресурсів – це обмеженість, що виявляється у ступені можливості задоволення існуючої потреби в певному ресурсі в конкретних умовах

Номер слайду 14

Обмеженість визначає необхідність вибору. Альтернативною вартістю називається упущена вигода через відмову від здійснення наступної за значущістю альтернативи. Альтернативна вартість в грошовому виражені включає “втрату” реальних грошей, які витрачені на здійснення обраної альтернативи. Альтернативна вартість – це найкраща втрачена можливість

Номер слайду 15

Альтернативна вартість вимірюється: Урядом України. За допомогою індексу споживчих цін. Ціною придбаного продукту. Тим, чим треба пожертвувати для придбання товару або послуги. Альтернативна вартість вибору – це: Усі блага, які б ми хотіли б мати, але не маємо. Усі блага, які нам не потрібні у життіТе краще, від чого ми відмовились унаслідок нашого рішення. Те, що ми отримали внаслідок нашого рішенняstyle.colorstyle.color

Номер слайду 16

Крива виробничих можливостей (КВМ) – це безліч точок (альтернатив), що характеризують можливі комбінації виробництва двох видів або типів товарів в умовах повного використання наявних ресурсів. Альтернативна вартість (А. В.) виробництва однієї одиниці товару “А” – це та кількість товару “Б”, яку перестали виробляти при виробництві додаткової одиниці товару ”А”. Тобто це “виробничі втрати” товару Б.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Закон зростання альтернативної вартостіПри нарощуванні виробництва одного з товарів (наприклад товару “Х”) альтернативна вартість кожної додаткової одиниці цього товару збільшується, що виражається в збільшенні втрат виробництва іншого товару (наприклад Y)

Номер слайду 19

А, В, С – точки повного раціонального використання ресурсів, отже, точки раціонального виробництва. D, E – точки неповного використання ресурсів (неефективне виробництво)F, G – неможливий рівень виробництва за існуючих обсягів виробничих ресурсів і рівня технологій

Номер слайду 20

Що характеризує КВМ1. Жодна комбінація виробництва товарів, яка описується точками, розташованими із зовнішнього боку КВМ, неможлива.2. Вибір із різних комбінацій виробництва можливий тільки з тих варіантів, які описуються точками, розміщеними на кривій або всередині неї.3. Спадний нахил кривої ілюструє поняття альтернативної вартості.4. Опуклий нахил кривої демонструє збільшення альтернативної вартості.

Номер слайду 21

Крива виробничих можливостей для країни, що виробляє масло і гармати

Номер слайду 22

Економічне зростання графічно виражається зсувом КВМ праворуч

Номер слайду 23

Покажіть графічно, як зміниться КВМ, якщо на підприємстві: Підвищиться продуктивність праці при виробництві споживчих товарів. Застосовуються нові технології при виробництві споживчих та інвестиційних товарів. Знизиться загальна продуктивність праці

Номер слайду 24

Дана таблиця ілюструє виробництво за умови певного запасу виробничих ресурсів на підприємствіПобудуйте криву виробничих можливостей. Покажіть графічно альтернативну вартість. А)перших 200 одиниць споживчих товарів. Б) перших 12 одиниць інвестиційних товарів. Визначте альтернативну вартість випуску 1 одиниці споживчого та інвестиційного товару при переході від варіанта А до варіанта Б.

Номер слайду 25

Виробництво й продуктивність. Виробництво - це процес поєднання виробничих ресурсів з метою створення економічних благ (товарів і послуг)Товар – продукт праці, що завдяки своїм корисним властивостям задовольняє потреби людей, і вироблений для обміну на основі суспільно необхідних витрат. Послуга – особлива споживча вартість, що задовольняє певні потреби людини. Особливістю послуги як товару (порівняно зі звичайним товаром, втіленим у речі) є те, що вона корисна не як річ, а як діяльність. Послуги не можна накопичувати, транспортувати, обмінювати.

Номер слайду 26

Ознаки економічного блага. Економічне благо завжди обмежене. Обмеженість визначається не кількістю блага, а співвідношенням наявності блага й потребою в ньому. Економічні блага відрізняються від неекономічних тим, що це результат свідомої людської діяльності, спрямованої на виробництво. Благо повинно розподілятися через обмін (його отримує той, хто готовий за нього заплатити, або той, за кого погодилось заплатити суспільство)

Номер слайду 27

Класифікація економічних благ Споживчі (прямі) споживаються в процесі в процесі задоволення потреб: особистих і колективних; фізіологічних і соціальних. Інвестиційні (непрямі) це те, що купує фірма для виробничої діяльності: 1) товари: верстати, устаткування, транспорт 2) послуги: юридичні, рекламні, аудиторські

Номер слайду 28

Класифікація економічних благ Індивідуальні1. подільні (доступні окремим покупцям);2. “принцип виключення ”;3. власником стає той, хто бажає і має можливість заплатити; 4. ознака “конкурентності” Суспільні 1. неподільні; 2. не працює “принцип виключення”

pptx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 10 клас (Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.)
Додано
13 лютого 2019
Переглядів
1245
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку