Презентація. Односкладне речення

Про матеріал
Презентація допоможе восьмикласникам засвоїти і закріпити поняття про односкладне речення. Даний урок побудований на літературознавчому матеріалі - поезії Г. Петрука - Попика, яка несе високий виховний потенціал.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Односкладне речення

Номер слайду 2

ЕПІГРАФ: … Вірмо в Матір, у вербу над ставом, вічність сліду од свого порога, в шлях чумацький, кобзареву славу… Г. Попик-Петрук

Номер слайду 3

Мета уроку: поглибити знання учнів про односкладні речення; сформувати поняття про способи вираження в них головного члена; визначати види односкладних речень (також у складних реченнях ); розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати односкладні речення; розвивати вміння моделювати й конструювати їх відповідно до комунікативного завдання; виховувати любов до рідного краю, тонке відчуття художнього слова, вміння вдало використовувати вивчені синтаксичні конструкції у власному мовленні.

Номер слайду 4

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок з елементами повторення (формування мовної компетенції)

Номер слайду 5

І. Організаційний момент 1.Аутотренінг. Я – восьмикласник. Я – особистість творча. Я думаю, замислююсь, Я аналізую, висловлюю свої судження. Я все хочу знати.

Номер слайду 6

2. Метод „Мій настрій”. (Діти у кольорі показують свої почуття на початку уроку: червоний – хвилювання, зелений – спокій, синій – байдужість.)

Номер слайду 7

ІІ.   Актуалізація опорних знань учнів. 1.   Бліц-опитування. - Який зв’язок між синтаксисом і пунктуацією? - Навіщо використовують у мовленні словосполучення? - Що таке речення? - На які види поділяються речення за метою висловлювання? Наведіть приклади. - За кількістю граматичних основ? - За вираженням граматичної основи ? (питання на випередження) - Які члени речення називають головними і чому?

Номер слайду 8

2. Робота над епіграфом. - Яка основна думка висловлена автором у цих словах? - Визначте граматичну основу даного речення. Чим вона виражена? Чим виражений присудок?

Номер слайду 9

3. Творче спостереження з елементами зіставлення. 1).Запишіть речення із творів Г. Петрука-Попика. У кожному з них укажіть граматичну основу. Дослідіть, яка відмінність у синтаксичній організації речень. 1. Дивлюсь у віки крізь ментреги історії , в глибокі степи над Славутич-ріку, шукаю тебе на блакитному обрії в ряснім вишитті й золотому вінку. 2. А ти все народжуєш мужніх отаманів, і славних поетів, ратаїв нових, навчаєш їх мови і звичаїв маминих і святиш мечі проти недругів злих. 3. Стало маково й крилато. 4. … З мене творять голубий папір. 5. 2. А він продає булаву цю Москві. 6. Хабаровськ. Чи можемо ми зробити висновок: яке речення називається односкладним?

Номер слайду 10

2). Гра «ТАК -НІ» з використанням сигнальних карток..

Номер слайду 11

«ТАК -НІ» Речення односкладне (Зелений колір) чи двоскладне (Червоний) ? 1. З віків повертаюся втомленим поглядом… 2. Грудей обвітрених жага. 3. І Всесвіт кружляє в моїй голові. 4. Вже нема ворогів. 5. Трибунний бій… дебати… 6. Ніяк по-газдівськи обліг не зорем. 7. Од гиді й себе не змогли вберегти. 8. В Україну вірмо…

Номер слайду 12

ІIІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку. (Учні формулюють тему уроку. Учитель оголошує завдання уроку. Діти висловлюють свої очікування від заняття.) Планування діяльності. План уроку 1. Презентуємо. 2. Читаємо, вибираємо. 3. Описуємо. 4. Аналізуємо. 5. Визначаємо. 6. Перетворюємо. 7. Цінуємо.  - Що об’єднує пункти плану з погляду морфології, синтаксису? (Це особові дієслова. Речення непоширені, односкладні)

Номер слайду 13

ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу. 1. Пояснення вчителя. Відмінність односкладних речень від двоскладних. На відміну від двоскладних речень, у яких обов’язково повинні бути два головні члени — і підмет, і присудок, в односкладних є лише один головний член.   Типи односкладних речень. Залежно від того, чим виражений головний член і наскільки виразно він указує на діяча, односкладні речення поділяють на 2 типи: з головним членом — присудком (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові); з головним членом — підметом (називні). Суть цих речень великою мірою розкривається в їхніх назвах.

Номер слайду 14

Поширені й непоширені односкладні речення. Односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути непоширеними й поширеними. Тобто в поширеному односкладному реченні головний член поширюється другорядними членами.   Синтаксис односкладного речення. Односкладні прості речення можуть бути частинами складного речення. Наприклад: Спинімось тут, прислухаймось до тиші, перегорнімо першого листка: торкнеться нас, автограф свій напише в цю мить безсмертна генія рука. ( Г. Петрук-Попик) Перша частина цього складного речення — односкладне, означено-особове. 

Номер слайду 15

2. Колективно – групова робота Шевченкову думу даруєш народові. Підносьте прапор Богуна й Мазепи. Односкладні речення Та не впали – вірили у Бога… Мій Кременцю, так солодко мені… Плечей обпалена засмага...

Номер слайду 16

Типи речень Засоби вираження головного члена Значення головного члена Приклади Означено-особові дієслово в 1-й та 2-й особі однини чи множини дійсного або наказового способу повідомляє про дію конкретної особи, на яку вказує особове закінчення дієслова (діяч — я, ти, ми, ви) Лечу до твого, Україно, народження, долаючи мряку рясну й снігопад… Г. Петрук-Попик Неозначено-особові дієслово у 3-й особі множини теперішнього чи майбутнього часу або у формах множини минулого часу повідомляє про дію, виконувану невизначеною або умисне не названою особою Загнали нас в імперію – мов ятір. Г. Петрук-Попик Узагальнено-особові дієслово у 2-й особі однини дійсного або наказового способу, рідше у 1-й та 2-й особі множини, 3-й особі однини теперішнього або майбутнього часу повідомляє про дію, виконувану особою, яка мислиться узагальнено І ніколи не зрадь Україні і стягу – краще знову згори, спопелися, умри. Г. Петрук-Попик Безособові безособове дієслово, особове дієслово в безособовому значенні, безособова форма на  -но, -то в поєднанні зі зв’язкою бути (яка може бути пропущена); слова нема (немає), не було, не буде, при яких є додаток у Р. в. передає дію, стан незалежно від будь-якої особи Було без хліба і було без солі. Г. Петрук-Попик   Називні іменник у Н. в. стверджує наявність предметів, явищ Сирітство раннє, і вдовина доля, і дві війни, і спалений поріг. Г. Петрук-Попик

Номер слайду 17

 4.  Практична робота. Прочитайте речення із поеми-думи Г. Петрука-Попика «Мамині літа». Визначте, які з них односкладні, а які двоскладні. Поясніть чому. Користуючись таблицею «Типи односкладних речень», визначте тип кожного односкладного речення. 1. Близькі ви мої і далекі, не бійтеся літньої спеки, не бійтесь вертатись з дороги, прийдіть, прилетіть до порога моєї вишневої хати… 2. …В ній буде пісенно і свято. 3. І голос окрилений мами умить пролунав над літами. 4. І стало у хаті багато, над хатою – синьо й крилато, в дворі – барвінково й квітучо, в саду – черешнево й співучо. 5. Принесемо волошки,… і розгладимо зморшки на високім чолі. 6. Несли до привітного двору то цвіт материнки з долини, то вистиглу гілку з малини, то руту зелену, то м’яту, то просто траву непом’яту, то з житньої ниви колосся… 7. Секунди…Хвилини…Години… 8. Вставаймо ж владно - мертві і живі – в своїй державі, як у власній хаті…

Номер слайду 18

ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок. 1.   Тренувальні вправи. З поданих речень випишіть тільки односкладні, визначте їх типи. 1. І стало – високосно. 2. Трибунний бій… дебати… 3. Плечей обпалених засмага. 4. Немає ставу. 5. Освячуй на подвиг Павличка, Драча…6. А ти – невмирущо стоїш на землі. 7. Тобі, чекісте – чорна тіне, кістляво згорблена маро, стоклятий кате України, пишу й ламається перо. 8. Зірви метал неблагородний,.. і вийди сам на суд народний, на суд онуків і синів. 9. Іловицьке літо мене гріє сонячними вщерть іловичанами.  

Номер слайду 19

2. Мозковий штурм Чи будь-яке речення, у якому промовляється чи чується лише один головний член речення, є односкладним?

Номер слайду 20

3. Порівняйте речення. З віків повертаюся втомленим поглядом. 2. З віків  повернувся втомленим поглядом.

Номер слайду 21

Зверніть увагу! Не є односкладними речення, у яких присудки виражені дієсловом у формі 3-ї особи однини теперішнього й майбутнього часу або у формі однини минулого часу дійсного й умовного способу. Це двоскладні речення з пропущеним підметом, який відновлюється з контексту. наприклад: 1. Прийшов до лісу. 2. Іде до лісу.

Номер слайду 22

ХВИЛИНКА ВІДПОЧИНКУ

Номер слайду 23

4. Робота у групах. Дослідження-аналіз. Прочитайте речення із збірки Г. Петрука-Попика «В обіймах блискавиць». Спишіть. Підкресліть у кожному реченні граматичну основу. Укажіть односкладні речення, визначте їх тип. 1. Через ніщо влітаю в антисвіт, перевертаюсь і вертаюсь знову. 2. Ще на горбку дрімає сон-трава. 3.Їй видно сонце…4. І сосни, сосни… 5. Тож вставаймо і ступаймо владно. 6. Ні, не шукай людських душевних копій,- не знайдеш їх і в таємниці гена. 7. І йдуть до нас легендами віки – і в душах наших птаху- пам’ять будять.

Номер слайду 24

5.Творче конструювання Не святі ... побачиш більше світу. треба голови. десять невчених дають. Говори мало, слухай багато,... До булави ... Не кажи “не вмію”, а ... ... Всякий свого щастя ... горшки ліплять. кажи “навчусь”. коваль. думай ще більше. За одного вченого ... Здобудеш освіту -...

Номер слайду 25

6.  Дослідження-зіставлення. Спишіть. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Визначте вид односкладних речень, що є частинами складних. 1. Заходьте ж, сирітоньки любі, зігрію я вас, приголублю… 2. Бо, як сонечко засвітить, зникнуть в небі зорі,- розійтися, розлетітись вам за срібні гори. 3. Коли співає мама восени, курличуть журавлі із далини- і котиться весілля нашим краєм, і пахне за столами короваєм, коли співає мама восени. 4. Немає ставу, але є місток…5. Нам вона іще прибуде: тож напиймося доволі.

Номер слайду 26

7.Самостійна робота. Прочитайте речення із збірки Г. Петрука-Попика « В обіймах блискавиць». У кожному з речень підкресліть граматичну основу. Визначте речення двоскладні й односкладні, вкажіть тип односкладних.  1. Та не впали – вірили у Бога. 2. Вірмо в Матір, у вербу над ставом, вічність сліду од свого порога, в шлях чумацький, кобзареву славу… 3. Спинімось тут, прислухаймось до тиші. 4. Так вже сталось. 5. Одвічні знаки пам’яті й любові, одвічний смуток і одвічний страх. 6. ...На сніп зіпершись в полі горілиць, лежу і житній колос розминаю. 7. Та вже не спить маленька сіра пташка – злетіла під хмарину і співа. 8. А скільки нам запльовано землі, дерев правічних вирвано з корінням, джерел дзвінких замулено й полів засіяно отруєним насінням. 9. Зірви метал неблагородний, що весь давно вже почорнів, і вийди сам на суд народний, на суд онуків і синів. 

Номер слайду 27

V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання: 1)   Опрацювати теоретичний матеріал. 2) Виписати з літератури 5 односкладних речень.   Індивідуальне завдання. Скласти усний твір-роздум про сутність життя людини на землі (10 речень), використовуючи односкладні речення.  

Номер слайду 28

ІV. Підсумки уроку. 1. Тестове завдання. Самостійна робота. Установіть відповідність між односкладними реченнями та їх типами (1 бал). 2. Вправа «Інтерв’ю». - Чого ти сьогодні навчився? - Про що б хотів дізнатися на наступному уроці? - Що сьогодні було складним? - Як можна використати те, що вивчили на уроці?

Номер слайду 29

8.   Тестове завдання. Прочитайте речення із поеми-думи Г. Петрука-Попика «Мамині літа». Визначте типи односкладних речень: а — означено-особові; б — неозначено-особові; в — узагальнено-особові; г — безособові; д — називні, е - двоскладні (1бал). 1. Цвісти державі-Україні, а вам співати, кобзарі. 2. Несли до привітного двору то цвіт материнки з долини, то вистиглу гілку з малини, то руту зелену, то м’яту, то просто траву непом’яту, то з житньої ниви колосся…3. Треба конче повірить вічній силі землі… 4. Тож пильним будь!.. Ні в хату, ані в сіни кістлявих знову не пускай смертей. Тримайсь землі святої – України! Лиш з нею будеш сильний , як Антей. 5. Прислухайсь до тиші, прислухайсь до вітру, до гомону неба, до неньки-землі… 6. Назарія пісня лунає над світом… Зоря його долі не гасне і в млі.

Номер слайду 30

9. Вправа «Мій настрій». (Діти у кольорі показують свої почуття на кінець уроку: червоний – хвилювання, зелений – спокій, синій – байдужість.)

Номер слайду 31

Як я працював на уроці Оцінка 1 Я повторив раніше вивчений матеріал. 2 Я висловлював нові ідеї. 3 Я плідно працював у групі, у парі, виконував вправи. 4 Зможу скласти узагальнюючу розповідь із наведенням прикладів. 5 Настрій на уроці, мої очікування. Дата ___________ Прізвище _______________

Номер слайду 32

Дякуємо за увагу! Праця завжди приносить успіх!

ppt
Додано
22 лютого
Переглядів
102
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку