18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація "Охорона праці на підприємстві"

Про матеріал
презентація для старших класів про Охорону праці на підприємстві, про права які має кожна працююча там людина
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Служба охорони праці на підприємстві

Номер слайду 2

Створення служби охорони праці на підприємствах будь-якої форми власності передбачено Законом України «Про охорону праці» і є обов'язком роботодавця, якщо кількість найманих працівників складає 50 і більше осіб. Діє така служба на підставі Типового положення, затвердженого Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (Наказ від 15.11.2004 р. № 255)

Номер слайду 3

Служба охорони праці на підприємстві спрямована на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці

Номер слайду 4

служба охорони праці повинна вирішувати такі завдання:здійснювати контроль за безпекою виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;забезпечувати працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

Номер слайду 5

забезпечувати професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників із питань охорони праці, вести пропаганду безпечних методів праці;забезпечувати оптимальні режими праці і відпочинку працюючих;вимагати професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

Номер слайду 6

Працівники служби охорони праці повинні мати вищу спеціальну освіту з охорони праці, а також практичний досвід роботи у відповідній галузі виробництва. По важливості діяльності та оплати праці вони прирівнюються до працівників провідних відділів та служб підприємства або установи. Підпорядковується служба охорони праці безпосередньо власнику.

Номер слайду 7

Основними функціями управління охороною праці, що розробляє і втілює служба охорони праці, є: Створення ефективної системи управління (СУОП), яка б сприяла удосконаленню діяльності кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи. Здійснення оперативно-методичного керівництва роботою з охорони праці. Розробка разом із структурними підрозділами заходів по забезпеченню норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища або їх підвищення (якщо вони досягнуті), а також підготовка розділу "Охорона праці" колективного договору.

Номер слайду 8

Розробка змісту та методики проведення інструктажу з питань охорони праці. Забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами. Проведення паспортизації цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам безпеки. Здійснення оперативного та поточного контролю за станом охорони праці на підприємстві. Розслідування, облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також розрахунок шкоди від них.

Номер слайду 9

Участь у підготовці та складанні статистичних звітів підприємства з питань охорони праці. Розробка перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці. Планування та контроль витрат коштів на охорону праці. Пропаганда та агітація безпечних і нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, конкурсів, бесід, лекцій, наочної агітації та методичної роботи кабінету охорони праці.

Номер слайду 10

Організація навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб. Участь у роботі комісії з питань охорони праці підприємства, допомога в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій. Участь у комісіях по введенню в дію цехів, дільниць, нового устаткування або після капітального ремонту. Забезпечення працюючих колективними та індивідуальними засобами захисту від шкідливих та небезпечних чинників виробництва, лікувально-профілактичним харчуванням, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, надання передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних із важкими і шкідливими умовами праці.

Номер слайду 11

Контроль за дотриманням вимог трудового законодавства щодо використання праці неповнолітніх, інвалідів та жінок, проходженням попередніх, періодичних, щорічних обов'язкових та інших, передбачених відповідними документами, медичних оглядів працівниками підприємства. Контроль за дотриманням чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконанням посадових інструкцій, проведенням інструктажів на робочому місці, виконанням приписів органів державного нагляду, наказів, розпоряджень, а також заходів по усуненню причин нещасних випадків і аварій, відзначених в актах розслідувань. Контроль за відповідністю нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту працюючих, наявністю технологічної документації на робочих місцях.

Номер слайду 12

Для виконання перелічених вище функцій служба охорони праці повинна мати відповідну інформаційну базу, засоби зв'язку, сучасну оргтехніку, комп'ютерне забезпечення і висококваліфікований інженерний штат працівників. Крім того, служба охорони праці повинна мати засоби впливу на виробничу діяльність підприємства

Номер слайду 13

pptx
До підручника
Правознавство (профільний рівень) 10 клас (Наровлянський О.Д.)
Додано
12 лютого 2019
Переглядів
7464
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку