20 січня о 18:00Вебінар: Інтернет-олімпіада як інструмент мотивації учнів під час дистанційного навчання

Презентація "Окисно – відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники."

Про матеріал
Презентація "Окисно – відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники."
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Окисно – відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники. Урок №4 Тема 2. Хімічні реакції , 9 клас

Номер слайду 2

Тема 2. Хімічні реакції, 9 клас О́кисно-відно́вна реа́кція— хімічна реакція, яка відбувається зі зміною ступеня окиснення атомів, що входять до складу реагентів, і реалізується перерозподілом електронів між атомом-окисником та атомом-відновником. Всі реакції можна поділити на два типи:2. Реакції, які відбуваються із зміною ступеня окиснення атомів. Розглянемо реакцію між двома простими речовинами – натрієм і хлором:                        1. Реакції, які відбуваються без зміни ступеня окиснення атомів, що входять до складу реагуючих речовин, наприклад:                               

Номер слайду 3

Розглянемо основні положення теорії окисно-відновних реакцій.1. Окисненням називають процес віддачі електронів атомом, молекулою або йоном. Атоми, молекули або йони, що віддають електрони, називають відновниками. Елемент відновник втрачає електрони. Наприклад: відновник Zn0 – 2ē → Zn+2, процес окиснення. S+4 – 2ē → S+6 S–2 – 8ē → S+6 S–2 – 2ē → S0 Втрата атомом електронів (ē) веде до збільшення позитивного і зменшення негативного заряду.

Номер слайду 4

Окисники – атоми елементів у таких ступенях окиснення, у яких вони здатні приєднувати електрони. Серед усіх речовин, окисну здатність мають ті, які містять атоми з високими ступенями окиснення. До них належать: Прості речовини – неметали – галогени (VIIA підгрупа), халькогени (VIA підгрупа). Гідроген пероксид Н2 О2. Оксиди металів у високих ступенях окиснення: хром (VI) оксид Cr. O3, манган (VII) оксид Mn2 O7, плюмбум (IV) оксид Pb. O2, аргентум (ІІ) оксид Ag2 O та їх солі: феруму (ІІІ), ауруму (ІІІ) кобальту (ІІІ), плюмбуму (IV). Оксигеновмісні кислоти та їх солі: нітратна HNO3 і нітрати, концентрована сульфатна H2 SO4, перманганатна HMn. O4 і перманганати. Солі кислот хрому (VI) – хромати Ме2 Cr. O4, дихромати Ме2 Cr2 O7 (Ме – одновалентний метал) Анод при електролізі.

Номер слайду 5

2. Відновленням називають приєднання електронів атомом, молекулою або йоном. Атоми, молекули або йони, що приєднують електрони, називають окисниками. Наприклад: окисник S0 + 2ē → S–2, процес відновлення. Елемент окисник отримує електрони. Cu+2 + 2ē → Cu0 S+6 + 8ē → S–2 N+5 + 3ē → N+2 Приєднання атомом електронів веде до збільшення негативного і зменшення позитивного заряду.

Номер слайду 6

Відновники – атоми елементів у таких ступенях окиснення, у яких вони здатні віддавати електрони. Відновну здатність мають нейтральні атоми або молекули, катіони металів, аніони неметалів, складні іони або молекули, що містять елементи у низьких або проміжних ступенях окиснення. До них належать: Прості речовини – метали. Прості речовини – неметали: вуглець С, водень Н2, кремній Si. Гідроген пероксид Н2 О2. Оксиди неметалів: карбон (ІІ) оксид СО, нітроген (ІІ) оксид NO, сульфур (IV) оксид SO2. Оксигеновмісні кислоти: сульфітна H2 SO3, нітритна HNO3, метафосфатна H3 PO3 та їх солі. Безоксигенові кислоти: сульфідна H2 S, галогеноводневі HHal та їх солі. Солі, у яких метали перебувають не у найвищих ступенях окиснення: стануму (ІІ), феруму (ІІ), хрому (ІІІ), мангану (ІІ). Аміак NH3. Альдегіди, спирти. Катод при електролізі.

Номер слайду 7

3. Число електронів, що їх віддає відновник, дорівнює числу електронів, які приєднує окисник.4. Окиснення завжди супроводжується відновленням, і, навпаки, відновлення завжди пов’язане з окисненням.

Номер слайду 8

pptx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Інші матеріали
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
13 січня 2020
Переглядів
877
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку